Jan Lorentzson SD/Ljungby och lögnerna…

 

Jag har alltid hävdat att de värsta och lögnaktigaste ”skvallerkärringarna” är män och bland de värsta skvallertanterna brukar SD:s små gubbar lysa klarast. De går omkring och skiner fånigt leende kring sitt lögnaktiga skvaller som endast syftar till en sak, att sprida missaktning och hat mot invandrare och flyktingar. De är lite extra tuffa de små gubbarna när de får ge sig på barn och skvallra om dem.

Ett populärt skvallerobjekt bland dessa puerila gubbar är flyktingbarnen och hävdar de inte att ”skäggbarnen” är vuxna talibaner så hävdar de att de är kriminella eller lever lyxliv på skattebetalarnas bekostnad.

En typisk SD-gubbe härvidlag är herr Jan Lorentzson (SD/Ljungby). Debattartikeln nedan beskriver hans (och partiets) återkommande och lögnaktiga taktik:

100_7447(Klicka på bilden så öppnas den i större format!)

 

Han ligger i vattenbrynet, med ansiktet ned i sanden. Gymnastikskor på de små fötterna. Pojken, som var på flykt med sin familj från Syrien, blev tre år. Hans storebror fem. De drunknade tillsammans med sin mamma när båten som skulle ta dem från krigets Syrien till grekiska Kos sjönk.

Under onsdagskvällen dök det upp fruktansvärda bilder på av den lille pojken, klädd i klarröd t-tröja, blåa byxor och små gymnastikskor, i många svenskars Facebook-flöde.

På en av dem ligger han med ansiktet nedåtvänt på en populär turkisk turiststrand. På en annan syns hur han bärs bort av en polis.”

Många har sett bilderna och har ni inte sett dem så bör ni se dem:

cFoto: Nilufer Demir/REUTERS

 

Jag skulle bli oerhört förvånad om bilderna berör SD:s gubbar och tanter, jag kan mer tänka mig att de reagerade med ett ynkligt: ” – Va bra, dessa ungar belastar iallafall inte vår svenska ekonomi!”

 

De sprider missunnsamma, missaktande, hetsande och hatande ord SD-själarna. Det är ett lite speciellt folk och jag finner det svårt att finna de ord som beskriver dem bäst, så jag hänvisar åter till vätten Hälve och citerar honom:
hälve vätten cxd

vacce-sepia1b mellan b

Publicerat i Min syn på SD! | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Är Ungern en värdig EU-medlem?

”– Det kristna Europa är under hot, det är vi som upprätthåller EU:s gräns och försöker stå emot.” säger Antal Rogan, talesperson för regeringspartiet Fidesz. Tittar man på de grundlagsändringar Fidesz genomfört och på hur man behandlar flyktingarna blir frågan i inläggets rubrik högst berättigad: ” Den 11 mars 2013 röstade det ungerska parlamentet igenom omfattande ändringar av författningen. De ändringar som godkändes är följande: Åsiktsyttringar som skadar den ungerska staten får förbjudas. Politisk kampanj får endast förekomma i statliga medier. Begreppet ”familj”utesluter numera ogifta par, barnlösa par och samkönade par. Hemlösa får inte uppehålla sig på allmän plats. Författningsdomstolen får hädanefter bara kritisera ändringar av grundlagen men får inte kritisera lagarnas innehåll, eller grunda sina beslut på tidigare rättpraxis. Diskriminering på grund av ålder, kön och sexuell läggning är inte längre uttryckligen förbjuden. Medborgarnas rättigheter att klaga hos författningsdomstolen begränsas. Den som missbrukar sin rätt att klaga kan åtalas och straffas. Livstidsfångar kan nekas rätten att ansöka om nåd”.

Är Ungern en värdig EU-medlem?

Uppfyller Ungern de så kallade Köpenhamnskriterierna? Är det en nation som står upp för, respekterar och följer principerna kring de mänskliga rättigheterna och ger skydd till minoriteter? Är det ens en stabil demokrati?

De kristna värderingar, den etik talespersonen för regeringspartiet Fidesz snuddar vid när han hävdar att ”– Det kristna Europa är under hot,…” förfalskas grovt av Ungerns rasistiska höger. Vi ser hur de behandlar romer och judar, vi ser hur de behandlar flyktingarna.

…och bärande i den kristna etiken är orden: ”du skall älska din nästa som dig själv” (Matt 22:39). ”Allt vad ni vill att människorna skall göra för er, det skall ni också göra för dem” (Matt 7:12) Som du själv vill bli behandlad, så ska du behandla andra. Dessa ord med flera är de etiska grundprinciper som bygger de mänskliga rättigheterna och principen om alla människors lika värde.

…men Ungern har tydligen en högst egen nationell tolkning av kristen etik! Du skall älska din nationella stamfrände såsom dig själv!

En inställning man delar med t.ex. Sverigedemokraterna och övriga liknande organisationer i dagens Europa. När högern i Europa nämner ”det kristna Europa” så menar de någonting helt annat än det kristna kärleksbudskapet, samma sak gäller när SD piper om ”fädernas kyrka”.

Mitt svar på rubrikens fråga blir ett tydligt: NEJ!

Raoul Wallenberg hade föraktat dagens Ungern och sett med avsky på den förda politiken.

2296570688

refugees

PS: Inlägget har jag sänt till den ungerska ambassaden i Stockholm med en uppmaning till dem att skämmas. DS.

vacce-sepia1b mellan b

Publicerat i Allmänt om politik., Min syn på SD!, Religionskritik | Märkt , , , , , | 6 kommentarer

Julia Caesars mardröm. (Den besudlade sekatörens hämnd!)

En av de svenska rasisternas favoritskribent, ”Julia Caesar” har några gånger besökts av två journalister som velat intervjua henne kring det hon skriver. Normal journalistisk kritisk faktakoll och det de vill är bara att sakligt kritiskt granska texterna och hennes bevekelsegrunder. Givetvis vill ”Julia” inte att hennes texter granskas, de rasistiska hatarna vill givetvis stå anonyma och oemotsagda väl medvetna om att deras texter inte klarar en normal källkritisk granskning. Barbros (Julias) ”mardröm” handlar enbart om fruktan att bli avslöjad som den okunniga och oetiska rasist hon är.

När hon dessutom skriver följande rader i sin ”krönika”: ”Han har lagt min sekatör ovanpå lappen. Han har besudlat min sekatör.” så förstår man att Barbro har problem med sin verklighetsuppfattning.

Allt skulle kunnat stannat vid denna tragikomiska upplevelse av en ”besudlad” sekatör om det inte var för att övriga hysteriska rasister i den avpixlade pöbeln börjat hota och kränka journalisterna, ivrigt påhejade av Sveriges mer osunda ”debattörer”.

Oisín Cantwell beskriver händelserna väl här och jag undrar hur långt rasisterna är beredda att gå för att hämnas den ”besudlade” sekatören?

8873708421150

vacce-sepia1b mellan

Publicerat i Min syn på SD! | Märkt , , , , , | 3 kommentarer

Ojnareskogen räddas till slut?!

Det återstår ett beslut i domstol och med tanke på hur juristerna hanterat frågan tidigare så vågar jag inte tro på förnuftets seger riktigt än. Mark- och miljödomstolen i Nacka har prövat frågan tre gånger. Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt hanterar ärendet just nu för tredje gången, där det vilat i väntan på regeringens beslut. Högsta domstolen har meddelat två olika domar.”

Birger Schlaug skriver bland annat att:

Ojnareskogen är inte bara en symbolfråga utan en djupt ideologisk fråga: skall extremt värdefull natur och begränsade sötvattentillgångar offras för några års arbetstillfällen och några års vinst för ett bolag.

Vi kom här ner till själva kärnpunkten på det som skiljer rött från grönt. Företrädare för arbetarrörelsens värnar, tillsammans med företrädare för kapitalet, Nordkalks verksamhet mer än såväl unika naturvärden som rent grundvatten till medborgarna.

Metalls ombudsman på Gotland meddelade bland annat: ”Kan hela arabvärlden leva på avsaltat vatten (från Östersjön) så kan vi gotlänningar också göra det…” En kommentar fullt rimlig för såväl en ideologiskt förankrad socialistisk företrädare för arbetarrörelsen som för vilken företrädare för kapitalintressen som helst. Vänster och höger i skön förening när det ställs på sin spets. Som så många gånger förr.”

Han är klok Birger och jag har den största respekt för honom, men även om han har rätt i sak så har han även fel. Socialdemokratin är inte röd i ideologisk mening, det var längesedan S var röda, idag har de dragit sig mot mittenröran och den är om något ideologiskt blå! Arbetarrörelsens organisationer kan knappast heller definieras som ”röda” längre, att de tjurigt försöker tillvarata sin medlemmars intressen via direkta lögner har ingen ideologisk grund, om inte girighet är en ideologi.

När IF Metalls ordförande Anders Ferbe hävdade att det finns andra skyddsvärda platser på Gotland som man kan ta i stället för Ojnareskogen för att uppnå en kompromiss, så ljög han antagligen medvetet. Det är bara Ojnareskogen som är hemvist för 270 rödlistade arter. IF Metall är en intresseorganisation som uppenbarligen tar tillvara medlemmarnas intressen helt oavsett konsekvens och miljö- klimatfrågan ligger så långt ner på deras agenda att de svårligen hittar dem själva. Att IF Metall skulle vara ”röda” ser jag mest som dålig ironi.

IUCN har beräknat att antalet hotade arter är 40% av alla organismer. Bara en liten andel av det totala antalet beskrivna arter i världen har utvärderats av IUCN, därtill finns det sannolikt många organismer vi ännu ej har upptäckt och som också hotas. Att bilden är så mörk vad det gäller hotet mot vår planets liv och klimat beror främst på att alltför många politiker och högre tjänstemän med makt, liksom ”kapitalet” sällan bryr sig om annat än kortsiktig vinst och arbetstillfällen.

Utan kloka socialistiska och rödgröna tänkare och ideologer klarar vi inte miljö- och klimatproblematiken. Ingen kan hävda annat än att det är den kortsiktigt giriga kapitalismen och dess blå högerförespråkare som fört oss hit. Vill vi rädda planeten och oss själva på lite sikt går detta inte utan en grön socialism som fördelar resurserna någorlunda rättvist, sänker arbetstiden så att jobben kan delas och arbetar bort all onödig konsumtion.

Jag är glad att Ojnareskogen ser ut att ha räddats, men den frågan är bara en av många som behöver sin lösning och som behövde den igår. Miljö- och klimatproblematiken ÄR den absolut viktigaste politiska frågan och vi löser inte den utan en rättvis fördelningspolitik och kamp mot den kortsiktiga girigheten. Den fria och giriga marknaden löser inga problem, den skapar dem och härvidlag är den svenska bostadsbristen bara ytterligare ett exempel. Det är de ärligt rödgröna vi kan hoppas på, de blå fortsätter bara med att döda liv och skita ner!

Sid18_21_Ojnareskogen4

vacce-sepia1b mellan b

Publicerat i Allmänt om politik., Natur och miljö. | Märkt , , , , , , | Lämna en kommentar

LRF kräver oetisk jakt på diande hjortkalvar.

 

LRF vill, tillsammans med ett antal andra intresseorganisationer, införa skyddsjakt på kron- och dovhjortskalvar. Förslaget är dock oetiskt, okunnigt och illa genomtänkt.

 

hjortkalv-1467543

Länkar till ytterligare några kloka ord kring LRF:s oetiska vanvett: ”Senaste förslaget från LRF med flera är skyddsjakt på nyfödda hjortkalvar. Ett flagrant slöseri med naturbeteskött, troligen meningslöst ur ett skyddsperspektiv, och inte minst etiskt tveksamt.”

En aktiv utökning och spridning av hjortarna i Sverige, t.ex. Kronhjort skulle ge flera fördelar. För vargen är kronhjort ett mer naturligt byte än älg. Om vargen går över till kronhjort, vilken är vargens naturliga bytesdjur där stammen är stor, konkurrerar den inte lika mycket med jägarna om älg. Hjortarnas kost innebär dessutom betydligt mindre skogsskador än vad älgarna ger upphov till och hjortarnas betande håller landskapet öppet.

Det är tragiskt att LRF saknar etik, känsla för naturen och enbart tänker kortsiktigt. Troligtvis skulle det vara en positiv utveckling om LRF:s ledning byttes ut och man förde in tänkande, etiska människor med vettiga framtidsvisioner i ledningen istället. Positivt inte bara för lantbrukarna, utan för Sverige i stort och främst för framtidens barn som förtjänar en artrik och levande natur.

tn_dovhjortshagn_7__177505a

vacce-sepia1b mellan

Publicerat i Allmänt om politik., Natur och miljö. | Märkt , , , , | Lämna en kommentar

Hur står det till, Jimmie Åkesson (sd)?

I ditt sommartal i Sölvesborg hävdade du att Sverige “är vanstyrt. I kaos. Maktfullkomligt. Splittrat.” …och jag undrar, tror du själv på dina överdrifter och lögner? Det här med att vi har några få “verklighetsfrånvända maktspelare” stämmer i och för sig väl in på er i SD. Men din självbild verkar ju något skadad, så det ser du inte!

Studerar man din järnrörskämpe Kent Ekeroth så blir bilden än mer tydlig, han ljuger sig blå via gamla siffror och blandar och ger med en ordentlig skopa fantasi i smeten. Det här med att lögnaktigt utmåla invandrare och flyktingar som kriminella tycks vara er främsta hobby? Troligen är mytomani en vanlig åkomma i era led, precis som allehanda fobier och en högst aktiv amygdala som genetiskt är inställd på “högsta möjliga fruktan”, i de fall då den inte är inaktiv eller saknas.

Du hävdar att “Svensken reser sig”, antar du då menar alla dem som begår hatbrott, sätter eld på flyktingförläggningar och tiggares enkla boningar med mera. För de som kryssar för SD i en opinionsundersökning gör det nog oftast sittande, eller vad tror du? Att de står i givakt, sjunger nationalsången som en lojalitetsförklaring till SD, flaggan och konungahuset?

Sen tror jag du missförstår det här med att “styra landet”, att man får ca 17 till 18% i en opinionsundersökning innebär inte att man vunnit i ett demokratiskt val. Du får nog sikta på lite över femtio procent då ingen av övriga partier skulle bjuda in er i en regering. Möjligtvis så skulle KD göra det, ni är ju otroligt lika, men knappast de övriga och risken är nog stor att KD lämnar Sveriges riksdag vid nästa val. Jag förstår att du är revanschsugen efter utmattningsdepressionen men du bör nog kolla upp din antidepressiva medicin, finns storhetsvansinne bland biverkningarna?

Dessutom hävdar du att: “Ute i verkligheten, bland vanligt folk, så kokar det”,och jag undrar gör det? De enda ställen jag märkt att det kokar på är era hatsajter som Avpixlat, och det är kanske inte så underligt, under foliehatten blir det lätt väldigt hett!

Även det här med en folkomröstning är mest tragikomiskt, du vet själv att det är omöjligt om du inte vill att Sverige skall lämna allt internationellt samarbete därhän och bilda en totalt stängd liten enklav där vi bygger timmerhus, fiskar, jagar och odlar potatis. Men potatisen bör vi nog också glömma i ett SD-styrt Sverige, den har inget svenskt ursprung, den kommer ju från Sydamerika.

För fakta är att: En folkomröstning kan man ha, det spelar ingen roll. Sedan kan Sverige naturligtvis lämna EU- och FN-gemenskapen och isolera sig som land, men då måste väljarna veta att det är vad SD menar med ett sådant förslag.”

Jag vill citera Angela Merkel: ”Det kan inte finnas någon tolerans mot dem som ifrågasätter andra människors värdighet”. Tyskarna har i levande minne vad hatiskt hetsande herrar likt du kan ställa till med,…och du Jimmie Åkesson, och SD, saknar verkligen all respekt för andra människors värdighet och liv.

Avslutningsvis vill jag visa mig lite vänlig mot dig och hjälpa till med lite sann partipropaganda, jag bjuder SD på detta! Ni bör alla bära en tagg på bröstet, eller ännu hellre en tydligt synlig tatuering med texten:

I am a perfect white Aryan asshole!

PS. Läs gärna alla länkarna om ni vill ha en balanserad helhetsbild av herr Åkessons lögner. Ni som är SD-troende behöver givetvis inte göra detta, ni hävdar ju ändå alltid att PK-media ljuger. DS.

vacce-sepia1b mellan b

Publicerat i Min syn på SD! | Märkt , , | Lämna en kommentar

”Rasister sparkar alltid nedåt”.

Det är kloka och strikt faktabaserade ord Jonas Sjöstedt skriver på DN-debatt. ”Så sålde SD:s systerparti ut de fattiga för regeringsmakten”

SD vill verkligen inte bygga något ”folkhem”, man vill kopiera gamla tiders högervindar och även den äktnaiva själen ser detta om den sakligt vill analysera partiets agenda och vilka som samlas under blåsippans bruna skugga.

Historiskt har alltid dessa socialkonservativa och rasistiskt tonade nationalister sparkat och huggit nedåt.

Studerar man mänsklighetens historia så står det klart att retoriken från rasisterna varierat något, men den har alltid varit lika falsk… (Jag valde att länka till en typisk och klassisk ”avpixlad” foliehatt som ingenting förstått och som ingenting förstår. Bara detta att han mixar ihop socialism med islamism säger det mesta om förståndsnivån.)

Det är hög tid att vi lär oss av historien och att vi lär oss se igenom lögnerna!

Bilden nedan är bara ett exempel på hur rasister och nationalister utfört sitt värv för att skydda sig från dem som ansett som tärande, undermåliga och som ansetts stå i vägen för ”den goda utvecklingen”…

...och idag är ordet ”godhet” återigen ett skällsord som hånfullt används av hatarna.

Men majoriteten av det svenska folket har kvar sin goda känsla för att vilja hjälpa dem som flyr krigets fasor.

!cid_1D2B854841A84689A2069CF0C9A758D9@aag3e13b15b35b

vacce-sepia1b mellan

Publicerat i Allmänt om politik., Min syn på SD! | Märkt , , , , , , , , | Lämna en kommentar