Sverigedemokraternas tribalism/stamtänkande är farlig.

 

Tragiskt nog sprids åter den primitiva och uråldriga idén om den egna stammens överlägsenhet, man sjunger svenskhetens lov och utpekar främlingarna som farliga, onda och outvecklade.

Detta stamtänkande/tribalism, är basen för SD.s ideologiska ultranationalism.

Stamtänkandet baseras på rädsla och ett historiskt feltänk som följt västerlandet allt sedan ”fädernas kyrkas” auktoritära hierarki nedtecknades för cirka 2500 år sedan. Nationalismens mörka Janusansikte speglar tydligt den religiösa vanföreställningen kring ”Herrens” vilja uttolkad via ledarens ord och den liberala demokratin framstår som fienden.

Det är inte svårt att förstå varför dagens Kristdemokrater tycks gilla och vilja normalisera denna puerila idévärld. Den litterära fantasifigur som styr den ”kristna människosynen” har exakt samma auktoritära och hierarkiska grundprincip, och den kristna sagan är likartad i sin tribalistiska vanföreställning.

Det är inte heller svårt att förstå att Sverigedemokraternas förtjusning i ”Fädernas kyrka” är en viktig grund för deras taktiska normaliseringssträvanden, men bakom orden är ideologin exakt densamma som vid partiets bildande.

I Sverige ser vi hur denna historiskt misslyckade och kunskapsföraktande idé inte bara växer utan också normaliserats.

Stamtänkandets primitiva ton är också grunden till vanföreställningen om mänskliga raser. Tribalismen är rasismens moder.

”Vi mot dem”-tänkandet sprids, ”dem” är av en sämre och outvecklad sort bara för att de är födda långt bortom de röda linjer på kartan som markerar den svenska nationen.

Sverigedemokraternas tribalistiska ledare predikar lögnen om ”nedärvd essens”, sjunger med falsk ton svenskhetens lov och kräver inte bara lojalitet, utan också tro på ”fädernas kyrka” som enda religiösa alternativ.

Sverigedemokraternas repris-version av Runebergs Sven Duva ropar ”segra eller dö”. Snart står väl vår ”hjälte” där på bron med geväret i hand för att mota bort alla som saknar en äkta svensk nedärvd essens.

Det rasar, återigen, ett obönhörligt krig mot sanningen och vår tids Sven Duva skyddar lögnerna med sin stolta blågula hjälteberättelse.

Den pågående medvetna ideologiska felinlärningen baseras helt på vanföreställningar, medvetna lögner och valet av den patriarkala auktoritära hierarkin som en bättre styrelseform än vår liberala demokrati.

Tydligast visar sig dagens ultranationalistiska stamtänkande i den instinktiva reaktionen av rädsla för folk från Mellersta Östen och Nord Afrika. De tribalistiska ledarhannarna har skickligt spelat på främlingsrädslan och idag talar även de svenskar som uppfattar sig ha en ”kristen” människosyn om hotet från ”dem”, de andra.

De tribalistiska ledarna i Sverige använder också medvetet detta falska hot som verktyg för att ena den svenska stammen under sin fana. Bakom orden ”segra eller dö” utpekas muslimer generellt som varande kriminella och våldtäktsmän enligt principen om associationsskuld (guilt by association) och all fakta som motbevisar den falska sagan bedöms osakligt som PK-lögner. Liksom all övrig fakta som talar mot den tribalistiska idévärlden, liksom de tribalistiska lögnernas alla negativa historiska konsekvenser.

Ni känner säkert till Srebrenicamassakern och vet vilka ideologiska vanföreställningar som grundlade folkmordet. Liknande lögner sprids i dagens Sverige av puerila ”Sverigevänner” som viftar med flaggan och vrålar: ”Segra eller dö!”

Det är med sorg jag ser hur detta aggressiva och faktaresistenta mörkbruna ideologiska mörker lägger sig över vår nation och hur vår demokratiska värdegrund sakta vittrar sönder.

Fördumningspandemin växer och alltfler klarar inte distinktionen mellan det vi benämner teori och en tes, ett antagande, eller den klassiska synonymen tro. Man ser återkommande att få klarar att särskilja fantasifulla teser från sakligt grundade och vetenskapliga teorier. Ett klassiskt exempel på detta är de som förnekar klimatförändringarna.

En viktig orsak till fördumningspandemins tillväxt är att ovetenskaplig tro och teser är populära hos många politiker som högst medvetet spelar med lögnen som verktyg.

Man hävdar puerilt att alla åsikter har samma värde och förstår inte att en åsikt byggs på två grunder, kunskap och värderingar. Saknas den sunda demokratiska värdegrunden och kunskapen, så är det ingen åsikt som uttrycks, då är det bara fantasifullt tyckande och pladder.

Ett tydligt exempel på fantasifullt pladder är Sverigedemokraternas ord i idéprogrammet om “nedärvd essens”. Här ser vi också rent allmänt ett politiskt ledarskap som högst medvetet spelar på och bygger opinion via rädsla, intolerans och okunnighet.

Sverigedemokraterna spelar medvetet på primitiva instinktiva reaktionsmönster, som till exempel mångas obehag inför att möta en tiggande medmänniska och de aggressiva reaktioner dessa möten skapar hos många.

De instinktiva reaktionsmönster som skapar det växande rasistiskt betingande exkluderandet bygger på exakt samma känsloreaktioner och dessa reaktioner bygger inte på fakta, kunskap eller vetenskap.

https://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/forskare-tiggeriforbud-handlar-om-att-slippa-se-fattigdom/

Den primitiva tribalism Sverigedemokraterna predikar via orden om “svenskhet”, Sverigevänner”, “nedärvd essens” med mera , har långt större likheter med religion än saklig politik. Sverigedemokraternas tribalism baseras på idén om den egna gruppens överlägsenhet, vi är bättre än dem, främlingarna, de osvenska, de annorlunda. Svenskens “nedärvda essens” pekar enligt dessa predikanter på en normativ, genetisk och kulturell överlägsenhet.

De primitiva tribalistiska vanföreställningar Sverigedemokraterna sprider leder bara till ökande motsättningar, hat och polariserande aggressivitet.

Det är skamligt att se hur denna fördumningspandemi växer och hur tyst många inom media står. Det är hög tid att media generellt och aktivt motverkar lögnerna och tar sitt demokratiska och pedagogiska ansvar.

Att alltför räddhågset frukta att framstå som partiska får exakt den motsatta effekten, ni tar då aktiv ställning för fördumningspandemin och blir en aktiv del av densamma.

https://www.expressen.se/kultur/per-wirten/nya-tider-i-sveriges-radio-kritisera-alla-utom-sd/

Detta inlägg publicerades i Allmänt om politik., Min syn på SD! och märktes . Bokmärk permalänken.

En kommentar till Sverigedemokraternas tribalism/stamtänkande är farlig.

  1. Pingback: Varghjärta blogg – Sverigekanalen Dalarna

Kommentarer är stängda.