Tjuvjägarna spottar på etiken och demokratin!

Konflikten mellan värnare och hatare i rovdjursdebatten handlar om värdering. Alltså de moraliska/etiska grunderna för våra ställningstaganden (åsikter) och handlingar.

Ett exempel på en etisk värdering är följande ord:

Varje form av liv är unikt och skall respekteras, oavsett vilket värde den har för människan, som för att kunna visa andra organismer sådan respekt måste vägledas av moraliska regler för sitt handlande.” Ur FN:s Världsmiljödeklaration.

Vi bygger (skall göra så!) helt våra ställningstaganden på etik (värderingar), kunskap och fakta, detta är en förutsättning för det vi benämner civilisation och en god demokratisk evolution.

Bygger vi utvecklingen på faktaresistens, genom att värna ”jagets vilja”, primitiva teser/tro och förakt för etiken, så raserar vi på sikt demokratins möjligheter till överlevnad och utveckling.

Drar man en parallell till den framväxande rasismen så kan man peka på den etiska grundregel vi kallar ”Den gyllene regeln”.

Den är en grundläggande etisk princip som återfinns inom många religioner samt filosofiska och etiska läror. Den äldsta nedtecknade varianten härstammar från Konfucius, ca 500 år f.kr. Principen kan uttryckas både positivt (”gör mot andra som du själv vill bli behandlad”) och negativt (”gör inte mot andra som du själv inte vill bli behandlad”), och återfinns i alla religioner.

För de flesta av oss ses den som självklar och är grundläggande för de etiska principer som är en sann demokratis grundläggande ”själ”.

En värdering de flesta av oss delar är att vi alla står lika i värde/värdighet, att vi står lika inför lagen och att det är vår medborgerliga skyldighet att stå solidariska med lagen. Principen om att nationen byggs med lag är en demokratisk grundprincip, liksom att lagen byggs på en tolerant etisk grund. De återfinns i vår grundlag och genomsyrar vår svenska demokrati. Vi ser det t.ex. i regeringsformens ord om att: ”Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person. ”

Tyvärr saknar många så kallade jägare helt respekt för etiken, de goda värderingarna, och ställer sig utanför och ovan lag och demokratins principer. Ett tydligt exempel är alla de individer som medvetet struntar i alla etiska principer när de ”jagar” och skjuter skyddade och skyddsvärda djur, som örn och övriga rovdjur.

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/ornfamiljen-skots-ihjal?cmpid=del%3Apd%3Any%3A20170317%3Aornfamiljen-skots-ihjal%3Anyh

Det mest tragiska i sammanhanget är att många så kallat ”demokratiska” politiker viker sig inför dessa brottslingar och ställer sig passiva i syfte att få fler röster (och därigenom makt!).

Detta innebär att lagens och demokratins principer underställs det egoistiska ”jagets” vilja och demokratin urholkas och blir en chimär, en falsk illusion.

De individer som ”spottar på” och föraktar etiska principer har bara en värdering, nämligen det egoistiska jagets vilja. Det handlar alltså INTE om civiliserade individer som värnar en etisk värdegrund, de styrs och agerar enbart enligt den primitiva egoismens principer.

Politikernas och ”det allmännas” (samhällets) passivitet byggs upp (medvetet) genom att resurserna dräneras via högst medvetna skattesänkningar och ökad makt till dem som står bortom den grundläggande etiken. De poliser och åklagare som arbetar mot tjuvjakten är alldeles för få och står totalt passiviserade inför dessa brott, en högst medveten politik. Personligen fylls jag av en känsla av vämjelse och förakt inför hur tydligt och medvetet det” allmänna” låter brotten stå under beskydd.

Ovanstående blir tydligt när ledande företrädare för jägarförbunden deltar i skyddet av jaktbrotten och indirekt hotar med att ” får vi inte jaga som vi vill, då jagar vi ändå och illegalt!”

http://www.svt.se/nyheter/lokalt/norrbotten/polisen-har-sma-resurser-att-overvaka-nationalparkerna?cmpid=del%3Apd%3Any%3A20170317%3Apolisen-har-sma-resurser-att-overvaka-nationalparkerna%3Anyh

https://varghjarta.wordpress.com/2015/04/21/vargfakta-tjuvjakt-pa-rovdjur/

Kungsörn i den orange-rosa skymningen. Kalvträsk, Västerbotten, 24 november.

Annonser
Det här inlägget postades i Natur och miljö., Vargdebatten: och har märkts med etiketterna , , , , , , . Bokmärk permalänken.