Moderaterna och ”det organiserade tiggeriet”.

Att organisera sig, att samarbeta i grupp är en demokratisk rättighet. ”Juridikprofessorn Mårten Schultz konstaterade i Svenska Dagbladet den 30 april att ”var och en är enligt regeringsformen gentemot det allmänna tillförsäkrad en ’frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften’. Även tiggaren.” Vidare skriver han något tänkvärt som fler borde reflektera över: ”Det var inte så länge sedan de marginaliserade och utsatta yrkesgruppernas organiserande ansågs som ett hot, som något som behövde kväsas. Och det var inte så länge sedan som civiliserade länder kom fram till insikten om att denna rätt att organisera sig därför behövde särskilt skydd mot övermakten och att detta särskilda skydd hörde till de grundläggande rättigheterna i en rättsstat.””

Den tidigare justitieministern Beatrice Ask och Moderaternas partisekreterare Tomas Tobé i en debattartikel (DN den 30 april) skrev att ”organiserande av tiggeri ska förbjudas”. Genom ett förbundsbeslut i Bohuslän kommer Moderaterna i höst även ta ställning till ett nationellt totalförbud mot tiggeri.

Det här är förslag som tidigare enbart hörde SD till, men som nu allt mer smygs in i de etablerade högerpartiernas retorik. Moderaterna anpassar sin politik till rasisterna och de gör det högst medvetet. Moderaterna har historiskt föraktat fattiga medmänniskor och vill enbart se dem som billig arbetskraft, det är en ytterst speciell form av förtryck de älskar och de ser gärna sina medmänniskor som varande verktyg för ”jagets” tillfredsställelse.

Det är vanligt att EU-migranter och andra fult utnyttjas av så kallade ”entreprenörer” om detta talar ”de Nya Moderaterna” tyst, vilket styrker min tes ovan om att de gärna ser andra som varande ”verktyg” som bör utnyttjas. Ur en etisk synpunkt är moderaternas agerande lika lågt som det rasisterna uppvisar. Därtill finns det ingenting som styrker att tiggarna utnyttjas av kriminella. Den organisering som sker består i princip uteslutande av informella samarbeten mellan olika grupper av människor som redan känner varandra. Till största delen kan man härröra dessa från tre specifika regioner i de östra delarna av Rumänien: Tulcea, Neamt och Iasi.

Vi kan hjälpa tiggarna och sätta reell press på hemländerna samtidig, om vi vill. Problemet är att de svenska politikerna är handlingsförlamade och helt utan kreativ problemlösningsförmåga.

Endast några enstaka fall finns rättsligt prövade där människor utnyttjats. Det finns inga belägg för en organiserad form av kriminalitet bakom. Därtill är ordvalet ”organiserat tiggeri” valt för att associera till orden ”organiserad kriminalitet” och hela propagandan liknar den som florerade i Tyskland under 1930-talet. Idag är moderaterna av exakt samma ”mentala skrot” som SD:s lågintelligenta pöbel och bör behandlas därefter…

….och jag finner det återigen dags att citera vätten Hälve!

hälve vätten cxd Observera att vättar inte använder bokstäverna å,ä och ö!

vacce-sepia1b mellan

Detta inlägg publicerades i Allmänt om politik., Min syn på SD! och märktes , , , , , . Bokmärk permalänken.