En hälsning till Robin…

Tidigare debatter kring vargen i lokaltidningen Smålänningen (jag redovisar den nedan)  har slutgiltigt fått mig att inse att okunnighet, myter och ren fantasifull tro är bärande element i den kringliggande landsbygdens lokala befolknings själ..okunnigare folk än varghatande småbönder och älgjägare är svårt att hitta (de övertrumfar de religiösa fundamentalisterna!). Okunnigheten är omedveten, de är enkla tänkare som får sin bildning via prägling, instinktiva reaktioner, härmande och tolvraders-information lite här och där. De är likt SD mycket enkelspåriga, lydiga och okunniga tänkare som ser på främlingar/vargar med rasistens av ren okunnighet förblindade ögon. Antalet arbetstillfällen på landsbygden (jordbruk) har minskat från ca 900 000 (1950) till dagens ca 72 000. Urbaniseringen pågår än och under Centerpartiets/Alliansens regering minskade landsbygdens arbetstillfällen med mer än 15 000 jobb. ” – Det är vargens fel!” skriker de som blev kvar på landet intensivt!

 

Den lokala debatten återstartades med detta puerila inlägg från LRF/Centerpartiet:

100_6431

Mitt svar till herrarna blev följande:

100_6418mellan

Även en klok ung kvinna svarade LRF/Centerpartiet, hennes inlägg är det första i raden:

100_6424

De övriga, liksom Robin Larsson, får svar efterhand. Robin har jag mött förr under vargdebatten. Insändarskribenten till höger i bilden ovan, herr (eller ”hen”) Gustavsson kräver svar och jag tror gubben leker patriarkal auktoritet!…så svaret till hen minimeras.

100_6415

Samtidigt som ni läser mitt svar till Robin och övriga två debattörer (opublicerat) så kan ni roa er med att läsa detta, även detta och detta inlägg är adekvata och ger Robin svar.

Varg: Det är inte vargen som är hotet. ( Publicerades i lokaltidningen med rubriken: ”Varg. Acceptera några revir. 20141015)

Insändarreplik, ställd till herrarna Robin Larsson/ R Gustavsson 20141008.

Om alla tänkte som ni hamnar vi snart i en ytterst fattig situation. Till följd av mänsklighetens exploatering av djur och natur har populationen hos över 3 000 djurarter halverats sedan 1970, enligt en ny rapport från Världsnaturfonden. Orsakerna är jakt, fiske och förlorad livsmiljö för de aktuella arterna – detta samtidigt som mänskligheten nästan fördubblats under samma period. Vi står inför ett art-utdöende vi aldrig sett förut och orsaken är mänsklighetens fattigdom på kunskap. Sverige är inte fattigt, vi lever inte i en artonhundratals-miljö, vi kan klara vargens återkomst och klarar vi inte denna enkla uppgift, så klarar vi inga av våra miljömål. Alliansregeringen (C) missade ju fjorton av sexton viktiga miljö-/klimatmål. Vargen är INTE landsbygdens stora problem, problemet ligger i tradition, konservativt tänkande. ” – Men så har vi alltid gjort!”

Vargen är inte problemet och skall vargen spridas så jämlikt som möjligt över landet så bör C och LRF acceptera några få revir i Småland, 3 till 5 revir. Det handlar också om solidaritet med andra fårägare/lantbrukare, även för er. Vargen är här för att stanna, en livskraftig stam vilar inte bara på ett riksdagsbeslut, utan också på ett antal internationella överenskommelser som vi undertecknat. Att dagens svenska vargstam är stor nog och genetiskt frisk är en stor och medveten lögn från LRF/C.

Det svenska lantbruket har haft problem i minst femtio år. ”För 30 år sedan år 1983 fanns det 39 000 företag med mjölkkor; för 20 år sedan fanns det 20 000 företag; för 10 år sedan fanns det 10 000 företag och år 2012 var antalet strax under 5 000 företag med mjölkkor. Antalet mjölkföretag har alltså de senaste 30 åren halverats under varje 10-årsperiod. Litet drygt 8 av 10 mjölkföretag har försvunnit på 30 år.”(Jordbruksverket). Det svenska jordbruket har också mycket svårt att konkurrera med importprodukterna. Utveckling kräver förändring, inte tradition.

Turism är en sektor som ökar i Sverige, besöksnäringen omsatte 284,4 miljarder kronor förra året och stod för 20 procent av den totala tjänsteexporten. En livskraftig artrikedom i en levande natur lockar turister och vi här i Småland är Sveriges södra ”fönster” till Europa. För att minska konflikten mellan varg och älgjägare kan vi försöka utöka vår lilla stam av Kronhjort och sprida den. Efter ett par årtionden har både varg och jägare ett nytt talrikt och bra byte, trycket på älgstammen minskar. Kronhjorten foderkonkurrerar inte med Älg, ger mindre skogsskador, ger ett fint kött och är otroligt vacker att se. Vi kan plantera in Visent och hjälpa till att rädda den spillra som finns kvar. Både Visent och Kronhjort är bra betesdjur som håller landskapet öppet och gynnar florans biodiversitet. Kronhjort kan också födas upp i hägn.

Ställ om till optimal biodiversitet, satsa på ekologisk produktion, premium-märk svenskt jordbruk och på sikt också skogsbruket. Gör Sverige till Europas lunga och ett uppskattat semestermål. Det finns många fina små initiativ, som vildsvinsslakteri. Vildsvin ger bättre kött än tamsvin. Konkurrera med det vi har och kan få, inte traditioner som små fårstationer. Det öppna landskapet klarar vi med andra alternativ och nötdjur, hästar gör mycket nytta. Hästar/hästsporten är det svenska lantbrukets näst största kund (efter mänskligt foderbehov) och det krävs mer än halva Skånes öppna ytor för att ge hästarna foder och bete.

Jag vill att svensk landsbygd skall leva upp och acceptera de vilda djurens rätt till livsrum samtidigt.

Herrarna Larsson och Gustavsson krävde en del svar i insändare 20141008 och det skall de få, förutsatt att Smålänningen publicerar mina svar. Herr Larsson bjuder på svamp (giftfri?)…jo, han äger tydligen vår allemansrätt? Herr Gustafsson undrar om jag har får, nej, inte idag, men jag har haft. Liksom amkor, hästar, kalvar m.fl. arter. Jag är inte oerfaren vad det gäller landsbygdens problem även om jag råkar bo i staden för tillfället. Att hålla några få får utvecklar inte landsbygden och nej, det finns inget lagkrav om bättre stängsel än de ni orkar med idag, men om ni nu verkligen värnade era ”älskade” tamdjur så stängslade ni bättre! Ville ni dessutom verkligen skapa fler ”närodlade”-arbetstillfällen så ringde ni de existerande stängselföretagen och bad om hjälp. Ni skall ha ett bidrag på ca 75 kronor per löpmeter (tycker jag), men ni bör stängsla först. Och ja, Lamadjuret är ett bra herdedjur, dessutom roligare än era får och ger lika bra ull och kött!

Vad det gäller bidraget så bör ni nog uppmärksammas på ert EU-stöd, ni får ca fem miljarder, vi tillsammans betalar: ”Sverige betalar i år 37,7 miljarder kronor i medlemsavgift till EU. Återflödet från EU-budgeten beräknas till cirka 12 miljarder kronor.” (http://www.dn.se/valet-2014/hit-gar-eus-pengar/ )

Jag var motståndare till EU-medlemskapet, en orsak var att jag inte ville att Sverige skulle förlora sin självförsörjning på livsmedel och en levande landsbygd.

Det är inte rovdjuren/varg som är hotet mot landsbygden, hotet kommer från ert konservativa tänkande!

Rovdjursstammarna i Sverige minskar och landsbygden är ett laglöst land. Jag citerar BRÅ:”Den illegala jakten är omfattande samtidigt som försvinnande få gärningspersoner hamnar inför domstol. I fråga om illegal jakt kan det närmast uppfattas som att vi lever i ett laglöst land.”

Debatten om vargens vara har pågått sedan mitten på 1980-talet och lär pågå i många år till och är ett typexempel på vår oförmåga att anpassa oss till en balans/harmoni visavi den natur vi är helt beroende av, men mytiskt skräms av. Tyvärr är den demokratiska debatten evig och full av repriser, de som vägrar förstå lär vi aldrig övertyga och det ser därför mörkt ut för oss och våra medresenärer i tiden. Det är inte rovdjur/varg som är hotet, vi är det största och allvarligaste hotet…och inte bara mot oss själva.

mellan

Jordbrukets problem är av människan skapad.

Replik på Emil Mårtenssons insändare 141008.

Jag och andra har ofta i vargdebatten blivit uppmanade att vakta och stängsla andras får.

Jag citerar ur Smålänningen 111003: ”- De som tycker vargarna är gulliga kan få komma hit och vakta våra 19 hagar på nätterna, så att vi kan sova.” Lika intelligent som att t.ex. kräva att markägarna vaktar t.ex. väg 25 mot Halmstad så att vi slipper risken att krocka med en älg!

Och ja, jag har stängslat ideellt åt andra, varit med och satt upp rovdjursavvisande stängsel. Stängselbidrag utgår, (så konsumentpriset påverkas inte) och kan täcka hundra procent av materialkostnaden. Valet av just får handlar mycket om det Gårdsstöd som ges till alla med jordbruksmark (åkermark, betesmark och slåtteräng) på mer än fyra hektar. Landsbygden dör inte, men den har hamnat i en situation av bidragsberoende och konstgjord andning. Utvecklingen är inte LRF och C oskyldiga till.

Svenskt jordbruk försörjer bara Sverige med mat till ca 50%. Den svenska beredskapen har stora brister. Nära hälften av all olja kommer från Ryssland och vid en energikris skulle livsmedels-försörjningen strypas på nolltid.
”– Vi har en betydligt större sårbarhet idag än för 20–30 år sedan”, säger forskaren Ola Pettersson.

Mindre än hälften av den mat vi äter i Sverige produceras inom landets gränser. Jordbruket är dessutom helt beroende av fossil energi i form av drivmedel, handelsgödsel och bekämpningsmedel. Sedan EU-inträdet förlitar sig Sverige på EU-länders solidaritet i händelse av kris. Ola Pettersson, högskoleingenjör vid Institutet för jordbruks- och miljöteknik, ifrågasätter att förmågan att hjälpa verkligen finns om krisen drabbar hela Europa samtidigt. Vi är inte självförsörjande på mat och vid en större kris, t.ex. en oljekris, så skulle vi drabbas hårt. Detta tror jag det svenska folket är tämligen omedvetna om.

”Den svenska självförsörjningen av livsmedel är sjunkande. Vare sig EU:s eller Sveriges jordbrukspolitik säkrar helt och hållet vår livsmedelsförsörjning i händelse av kris och beredskapslagren är avskaffade. I direktiven till den påbörjade utredningen ”Konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter för svensk jordbruks- och trädgårdsproduktion” finns sårbarhetsaspekten inte med. Den säger heller inget om självförsörjningsgrad eller mål för det svenska jordbruket, något som Sven Lindgren är kritisk till. Som statsvetare, förbundsordförande i Civilförsvarsförbundet samt i Hushållningssällskapens Förbund menar han att Sveriges politiker inte tar den sjunkande självförsörjningsgraden på allvar.

– Inget annat land har haft en så kraftigt sjunkande självförsörjningsgrad som Sverige de senaste åren, konstaterar han.”

Landets fårägare är inte intresserade av vår nationella försörjning, de är nog mer intresserade av ”jagets” behov och en god privatekonomi. Inget direkt fel i detta, men hävda inte att fåren är så viktiga att de i sig gör det omöjligt att tillåta rovdjur i Småland, det finns andra betesdjur att tillgå, liksom annan och klokare ekologisk produktion.

Vid en framtida kris skulle befolkningen få producera mer av sin egen mat, men för att kunna göra det skulle kunskaperna i självhushållning behöva öka igen. Kunskapsnivån kring jordbruk (odling/djurhållning) faller för varje generation. Jag ber om ursäkt för att du tvingades avsätta lite tid för att besvara mig, Emil Mårtensson, men även du bör se att det finns skäl att oroa sig för det svenska jordbrukets utveckling. Men både du, övriga och jag vet att hotet kommer INTE från rovdjuren, hotet kommer från de systemfel vi byggt kring vår matförsörjning.

Jag vill precis som du Emil, se en levande livskraftig landsbygd och en natur med optimal biodiversitet…och då behövs även rovdjuren.

Mytbildningen liknar sagorna om Tomtar och Troll.

Läser roat ert svar herr Robin Larsson (20141008) och ser det tragiska i din argumentation mot varg/rovdjur och inser att vi står långt ifrån varandra i denna fråga.

Givetvis kan Robin jaga med hunden i lina, liksom han kan eftersöka trafikskadat vilt med hunden i lina. Det är väl du som skjuter djuret, inte hunden?

Du utnyttjar din hund, dess luktsinne m.m. som verktyg för att nå/hitta bytet. Om hunden springer fem meter före, eller femhundra saknar betydelse. Robin kan därtill lätt och utan fruktan träna sina hundar, även om vi skulle ha tre, fyra eller fem vargrevir i Småland så står det inte tusentals vargar i kö för att äta upp dina hundar, eller dig! Att jakthunden är en ”älskad familjemedlem” ställer jag mig mycket tvivlande till med tanke på riskerna de medvetet utsätts för, inte minst då alla trafikskadade och dödade hundar, vildsvinsskadade hundar o.s.v….låter ni övriga familjemedlemmar som era barn att leka på trafikerade vägar också?

Det är dessutom falskt att hävda att rovdjursavvisande stängsel inte skyddar betesdjuren, rätt uppsatta ger de bra skydd. Vargen kryper in under om möjlighet ges eller hoppar om stängslet står för nära en stor sten, en stengärdesgård eller de fall då man glömmer att varg simmar och underlåter att stängsla mot sjö/vattendrag.

Värst är nästan att herr Robin Larsson spelar orolig för andra, ni vet …någon kan skadas, kanske dödas av en varg! Det vämjeliga psykologiska och sociala spelet är uppenbart. Inte ”fasiken” skulle herr Robin Larsson retoriskt ta kampen för att älgarna skall utrotas i Sverige för att de orsakar skador och dödsfall i trafiken eller för att de är talrika annorstädes, som i Kanada och därför kan utrotas här, enligt samma tänkande som ni har som vill utrota vargen igen. Betänk också att över trettio människor har dödats av mänskliga jägare allt sedan vargen återkom till Sverige i början på 1980-talet.

Den medvetet falska ”rädslan” är redan väl konserverad hos män (pojkar?) med bössa som vill skörda sina bytesdjur, som älgen, utan konkurrens från vargen. Robin försöker utpeka vargen som ett hot mot lantbruket och menar att Sveriges fårägare går mot undergång beroende på att vargen tar mindre än en promille av landets får. Totalt i landet under 2012, dödades 306 får av varg, 74 får skadades och 31 räknas som saknade (Se Viltskadecenters statistik!). Ser man till att vi har ca 650 000 får i Sverige är skadebilden högst marginell. Stackars lilla Sverige, om vi får tro Robin Larsson går vi mot total undergång om vi accepterar en livskraftig vargstam. Vargen lär, enligt sagan som sprids, äta upp alla får, alla älgar, vildsvin, rådjur med mera, sedan tar de företagen på landsbygden, därefter företagarna och deras barn och sedan lär de äta upp oss övriga. Antar Robin menar att de börjar med barnen? Rovdjurshatarna sprider moderna myter av samma typ som dem som handlade om Troll, Vättar och Skogsrå.

Vargen ser inte människan som ett bytesdjur och skulle undertecknad möta en varg, ett lodjur och en ”gubbe” i skogen, så är det nog gubben jag undviker, speciellt om han bär sin bössa. Varg och Lo lär jag inte se många sekunder, de flyr gubben direkt, inte bara för att jag ser ut som en ilsken gammal älg, utan främst för att de vet hur farliga vi människor är.

Robin Larssons insändare roade mig, den är ett perfekt exempel på medvetet spelad okunnighet och bär därtill uttryck av falsk rädsla. Jag vill uppmana de med utvecklad okunnighet, fobisk rädsla för vilda djur, att flytta in till staden. Bosätt er på tredje våningen (eller högre upp) och ring hemtjänsten!

Personligen lyssnar jag hellre på den ”egenutnämnda” ”balkongbiologen” och kända vargforskaren Tobias Gustavsson, han vet nämligen vad han talar om.

Avslutningsvis tackar jag för svampen!

 

Wolves (Canis lupus) nuzzling in snow, Duluth, Minnesota, U.S.

Untitled

vacce-sepia1b mellan

Annonser
Det här inlägget postades i Vargdebatten: och har märkts med etiketterna , , , , , , . Bokmärk permalänken.

6 kommentarer till En hälsning till Robin…

 1. Christer Brodén skriver:

  Jo, ja, riktigt och bra. Men jag kan inte låta bli och retas. Har du sett vilken meningsfrände vi fått i denna sak? Byter du parti nu? http://stenkvist.wordpress.com/vargfragan/

 2. arrami54 skriver:

  😉
  Parti byter jag INTE, du vet det finns fler frågor än ”symbolfrågan” vargen. Vargdebatten symboliserar också vår oförmåga…och det har SD alltför mycket av! 🙂

 3. ..... skriver:

  Så otroligt vacker målning porträttet på din fina hund!! Älskar verkligen dina målningar!!! Tack för att du delar med dig! Och jag blir berörd av hur du kämpar för andra djurarters väl och överlevnad!- Beundransvärt!

 4. arrami54 skriver:

  Tack, det ÄR en vacker hund och då blir målningen också vacker. Vi får se hur vacker när den blir klar. Jag ser inget beundransvärt i att värna och respektera liv, oavsett art. Hatet mot vargen/rovdjuren bygger på samma primitiva tänk som hatet mot invandrare/flyktingar. Rovdjurshatarna är oftast rasister, SD-folk och saknar i princip alltid grundläggande kunskap. De är av samma primitiva sort som orsakat de etniska rensningar vi sett genom historien.

 5. ..... skriver:

  Jag håller verkligen med dig!! kanske fel ord jag använde där ” beundransvärt”? utmattad som jag är. men du är helt klart en bra förebild, alla borde prioriterar rätt som du! Du ser och förstår vad som är viktigast här på vår planet! Tyvärr är det ej tillräckligt många som gör det idag! Är själv väldigt sjuk så vet hur kämpigt det kan vara inte minst mot rasister man ständigt måste konfronteras med dagligen, det kan bli för mk att kämpa med! Personligen kanske jag uppfattas som extrem på många sätt, är även emot att människor dödar andra djur, vad det än är för art. Som du tidigare skrivit människor gör långt mer skada, än andra djur, och har ett val. Ändå väljer så många människor istället att skada och döda andra. Det är empatibristen och rädsla som är det stora problemen i vår värld.

 6. arrami54 skriver:

  …jo, det är empatibrist och rädsla som gödslas och växer. Vi ser en trist och destruktiv utveckling.

Kommentarsfältet är stängt.