”Grön skatteväxling”?

 

Grön skatteväxling innebär enkelt förklarat att man sänker skatten på miljövänlig produktion och varor och höjer den på allt miljöfarligt. Verktyget används dåligt och vår sittande Alliansregering missar i princip alla miljömål på grund av en överdriven försiktighet, ovilja och en alltför passiv sittning vid maktens bord. Ekologiskt jordbruk, miljörörelsens viljeinriktning mot ekologisk hållbarhet m.m. framställs också ofta som ”extremism” från girighetens riddare = motståndarna till ett hållbart samhälle. Vi tar ett exempel:

Situationen i Östersjön fortsätter att förvärras. Nästan en sjättedel, 15 procent, av bottnarna är döda. De täcker en större yta än Danmark och hör till de största som är kända globalt.

”– Tänk om det hade hänt på land. Att allt liv dog ut på ett så stort område. Det hade varit en enorm miljökatastrof – och fått många åtgärder. Men det som sker under ytan får inte samma uppmärksamhet. Det som får mest uppmärksamhet med övergödning är algblomning. Det är det som allmänheten ser, ­säger Lovisa Zillén Snowball.

Ytterligare 30 procent av Öster­sjöns bottnar lider av akut syrebrist, enligt SMHI.”

Ett av de stora problemen för Östersjön är övergödning och här är det svenska jordbruket en stor bov.

”Östersjön lider av övergödning. Varje år läcker 70 000 ton kväve och 30 000 ton fosfor ut i vårt känsliga innanhav. Vi göder havet tills det kvävs och orsakerna kan beskrivas som EU:s jordbrukspolitik och det svenska Centerpartiet. Det finns runt 34 miljoner hektar jordbruksmark inom Östersjöns avrinningsområde, konstaterar Världsnaturfonden. Hälften av den ytan finns i Polen medan Sverige och Litauen delar på andraplatsen. Tre EU-länder alltså och deras jordbruk är den främsta orsaken till övergödningen. Men EU:s jordbruksstöd tar ingen hänsyn till bönder som vill minska användningen av handelsgödsel.

Svenska Centerpartiet har inte varit bättre. I regeringsförhandlingarna inom Alliansen krävde Centern att skatten på handelsgödsel skulle bort. Sagt och gjort. För fyra år sedan fick bönderna som de ville, skatten försvann och för att återigen citera Världsnaturfonden: ”Det var ett slag mot miljön.””

När Centerpartiet och övriga Alliansen talar miljö bör man av försiktighetsskäl alltid se orden som oseriösa!

mellan

Ansvaret för Östersjöns hälsa och övriga miljömål är givetvis ett ansvar vi alla delar, oavsett plats i hierarkin. Ansvaret är lika stort för stat, som för kommuner, landsting, företag och privatpersoner. Att underlätta en snabb omställning till ekologiskt jordbruk är enormt viktigt och alla metoder/verktyg som kan underlätta omställningen är viktiga. Ett sätt är att stimulera de existerande och öka antalet nya ekologiska producenter via skatteverktyget. Min hemkommun har infört så kallade ”medborgarförslag” och jag sänder in något lite då och då, inte för att jag ens tror förslagen skall bli genomförda, som förslaget om ”Bi-bistånd”. Något svar föreligger inte än, det ligger hos kommunstyrelsen, men svaret kommer att bli nekande. Antar ingen i kommunen kan hantera traktor och harv och därför kan inga blomsterängar anläggas och ansvaret ligger som alltid på någon annan. Att så ”frön” kan på sikt ge resultat och i takt med att miljömedvetenheten sakta växer så kommer det förr eller senare att hända någonting positivt…

Det senaste ”medborgarförslaget” är följande:

”Det finns ett generellt och allmänt ansvar för vår miljö-/klimat och vår hälsa. Därför föreslår jag att Ljungby Kommun gynnar alla lokala näringsformer av strikt ekologiskt jordbruk via sänkt eller helt reducerad kommunalskatt. Detta för att snabba på utvecklingen mot mer närodlad och ekologisk matproduktion. Andelen näringsidkare är så få att det även vid en fördubbling av antalet knappt skulle märkas i kommunens ekonomi, speciellt om man ser till de kommande fördelarna av ökad produktion av närodlad ekologisk mat.

Kommunallagen ger denna möjlighet: Kommunallagens 8 § Kommuner och landsting får genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen eller landstinget. Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas bara om det finns synnerliga skäl för det.”

(Och frågan är värd en juridisk prövning).

Argumentation:

Det föreligger synnerliga skäl, då en omställning till hållbart jordbruk är av yttersta vikt för en hållbar miljö- och klimatutveckling. Bra närodlad ekologisk mat är viktig även ur allmän hälsosynpunkt. Därtill är omställningen allmänt och synnerligen viktig för biodiversiteten. Regelverk och kunskap för vad som kan och bör benämnas ekologiskt finns. Dessutom förutsätter jag att Ljungby kommun har kunniga ekologer anställda! (?)

Att ge understöd till en omställning av vårt närodlade ekologiska jordbruk är av yttersta vikt, liksom att den stödjs via ekonomiska incitament och att kommunen också tillser att alla kommunal verksamhet som skolor och åldringsvård tillhandahåller ekologiskt odlad och högvärdig mat.

Ekologiskt jordbruk, gift- och kemikaliebefriad, kräver mer mekaniskt arbete och för att öka de ekonomiska incitamenten är en skattesänkning befogad och på sikt gynnsam. Åtgärden ökar möjligheten för gårdarna att överleva och utvecklas.

Man kan givetvis hävda att detta inte är en kommunal fråga, en enkel utväg från ansvar, men frågan om vårt klimat och miljö berör oss alla och ingen undkommer ansvarsbiten, ej heller vi alla i Ljungby kommun.

Den positiva miljöinverkan ett gift- och kemikaliefritt ekologiskt och närodlat jordbruk har behöver och kan inte ifrågasättas, effekterna blir på alla nivåer gynnsamma, ur beredskapssynpunkt, ur miljö/transportsynpunkt, ur hälsosynpunkt o.s.v.

Det kommunala självbestämmandet ger verktygen, det som behövs är lite vilja, mod och kunskap, men det tror jag finns i kommunen. Att stödja omställningen till hållbara, ekologiska jord och skogsbruk är av yttersta vikt, de ”synnerliga skäl” lagen nämner föreligger alltså!”

mellanDet krävs politisk vilja, vilket saknas idag, för att vi skall nå miljömålen innan vi står inför en ekologisk katastrof i t.ex. Östersjön. Vi övergöder och släpper ut hundratusentals olika kemikalier som sakta förgiftar vår miljö. Vi gör så ständigt och även större vattensamlingar som Östersjön blir till slut mättade på gift, gödsel m.m. och dör. Vi ser hur detta sakta händer men har ledare som blundar, lallar vidare på kända konservativa och blinda spår…

mellan

miljöångest

mellanVåra pollinerande insekter är INTE dekorativa inslag, de är främst givare av ca trettio procent av det vi äter via sitt pollinerande arbete.

Pafageloga

vacce-sepia1b mellan b

 

Annonser
Det här inlägget postades i Natur och miljö. och har märkts med etiketterna , , , , , , , , . Bokmärk permalänken.

13 kommentarer till ”Grön skatteväxling”?

 1. narhvalur skriver:

  Men här har Marit Paulsen som alla förut gillade gjort en kovändning och gått ut i EU parlamentet och sagt att ekologiskt jordbruk stödjer hon inte alls.
  Alliansen vill ju ha genmanupulerat jordbruk!!!! Mera pesticider och minskat djurskydd!!!!!
  Jag har stött med en mindre summa pengar lärkrutor till ekologiska bönder. Och har du tänkt på vart försvinner all blåklint!

 2. arrami54 skriver:

  Jo, jag vet att Alliansen främst stödjer det kortsiktigt och utarmande ”lönsamma” industrijordbruket och då blir ju det ekologiska ett farligt alternativ. Blåklinten ses som ett ogräs och allteftersom pesticiderna blir effektivare så blir Blåklint alltmer sällsynt… det är så vi främst djävlas med våra viktiga pollinerare!
  SNF och ekologiskt jordbruk framställs som ”fienden” från centerpartiet i dagens DN: http://www.dn.se/debatt/osaklig-smutskastning-av-grona-svenska-jordbruket/

 3. Ping: Många storjordbruk är ekologiska | Svensson

 4. Anders Åberg skriver:

  Optimistiskt som vanligt konstaterar jag att Blåklinten har ökat tydligt här i mellersta Bohuslän.
  Annars är bilden dyster. Jag samlade, korkat nog kan man tycka, på fjärilar i min ungdom. Som väl var kom jag till insikt om hur dumt det var att ha döda fjärilar i en låda när dom är så vackra levande, men jag lärde mig ändå en del om dom. Nu kan jag tydligt se hur antalet arter har minskat dramatiskt sedan dess, kanske 45 år sedan. Antalet olika blommor verkat också ha minskat rejält och det hänger naturligtvis samman. Jag gillar precis som narhvalur att fotografera fjärilar, men det är inte alls lika kul längre då man normalt sett bara hittar kanske ett tjugotal olika arter på en hel sommar. Så du har alldeles rätt, någonting måste göras innan det är försent. Skatteväxling är säkert en bra ide, men det måste nog också till betydligt fler tvingande regler.
  Vackra ord klarar t.om. Annie Lööf av att sprida omkring sig, men praktisk handling som verkligen gör skillnad är det dåligt med. Kunde man få en kommun att gå före på det sätt du beskriver så skulle det vara ett stort steg framåt.

 5. arrami54 skriver:

  Även jag samlade fjärilar under en period i min ungdom, de var som också du märkt långt vanligare då…men någonting har hänt. Antagligen är det en kombination av förändringar i jordbruket, mer pesticider, mindre ängsblommor, storskalighet, monokulturer, fel slåttertider o.s.v. Skatteväxling är ett verktyg, det finns, som du också skriver fler, men de måste användas. Vackra ord från Centerpartiet och Alliansen har bevisligen inte gett mycket, vilket den dåliga miljömålsuppfyllelsen styrker. Att jag lägger mitt förslag i Ljungby kommun har en specifik anledning, det är ett starkt centerfäste och jag är nyfiken på kommande ”nej så kan vi inte göra”-argument. Men som den ”optimist” jag är vill jag så frön som skapar debatt och på sikt förändrar situationen för bl.a. våra fjärilar och alla övriga pollinerare och biodiversiteten i stort. Det finns både små och stora jordbruk som idag bedriver ekologisk odling/djurhållning, men de är få och måste växa i antal…och detta snarast.

 6. cbnilsson skriver:

  Du strör en massa stora otäcka siffror omkring dig men ställer dem inte i relation till någonting. Jag undrar varför men ska hjälpa dig att få perspektiv på tillvaron.
  Östersjön är ett stort hav och om man vräker ut 100 ton gödsel per år i detta hav är det samma mängd som att hälla ut ett kryddmått av detsamma i min swimmingpool. Man behöver inte vara raketforskare för att räkna ut det och då få perspektiv på de stora talen.
  På 100 år skulle jag alltså fått en hel deciliter i min poolen ! Jag har svårt att tro att det hade haft någon större inverkan på vattenkvaliteten under förutsättning att det cirkulerade.
  Problem med vatten är ju att det måste cirkulera för att hålla sig fräscht.
  Jag undrar om ni miljökämpar verkligen har koll på vetenskapen om vad som verkligen ligger bakom de miljöförändringar som sker på vår planet. Jag tvivlar.
  Jag är för närvarande mer drabbad av allergi mot osakliga argument och lösryckta siffror utan relevanta relationer.
  Osaklig skrämselsiffror gagnar inte den nödvändiga debatten.

 7. arrami54 skriver:

  …nja, läser du länkarna jag hänvisar till så ser du att det INTE handlar om 100 ton gödsel, det handlar om långt större mängder, 70 000 ton kväve och 30 000 ton fosfor årligen och
  OECD delar min syn:
  Sveriges användning av miljöskatter får tummen upp i OECD:s granskning. Men organisationen vill se uppstramad koldioxidskatt – i dag slipper stora sektorer undan, påpekar OECD.
  Det svenska jordbruket borde betala koldioxidskatt och konstgödselskatt, menar ekonomiorganisationen OECD.
  OECD berömmer Sverige på flera punkter. Organisationen pekar bland annat på att skyddade områden har utvidgats de senaste 30 åren och Sverige får beröm för att koldioxidutsläppen tas på stort allvar.
  – Det här är ett av länderna som kan se världen i ansiktet och säga att ni behöver göra mer, säger OECD:s miljöchef Simon Upton.
  Sverige bör dock skärpa koldioxidskatten så att den gäller alla sektorer, enligt OECD:s granskning av miljöpolitiken mellan 2004 och 2012. I dagsläget slipper jordbruket, skogsbruket, flyget, sjöfarten och fisket undan, enligt Vetenskapsradion. OECD föreslår i rapporten också att konstgödselskatten ska återinföras, och vill även se att nya skatter på miljöfarliga kemikalier och verksamhet som förstör ekosystemen införs.

  Givetvis når även en större mängd vatten sin mättnadsgrad efter en tid och år läggs ju på år utan att övergödningen, kemikalieutsläppen m.m. minskar.
  Din ”allergi” handlar nog mer om personliga kunskapsbrister, dyskalkyli och ovilja att se vad som sker?

 8. cbnilsson skriver:

  Nej min allergi handlar exakt om det jag skriver, inget annat.
  Jag har läst dina länkar och hittar inget som talar för ”långt större mängder” än dina egna uppgifter. Oavsett om du hittar uppgifter som säger att utsläppen är långt större, så är det fult av dig och alla andra att använda siffror utan att sätta dessa i relation. Det var det som var min poäng i min kommentar.
  Jag ifrågasätter inte det faktum att vi har ett problem i Östersjövattnet men jag ifrågasätter din/er analysförmåga, som verkar mer politiskt än faktamässigt underbyggd.
  Det är sorgligt att ni inte kan debattera miljöfrågor utan att blanda in er lokala politiska agenda som inte har ett skvatt med miljöfrågan att göra.
  Att anklaga det lilla svenska centerpartiet för ett kryddmått av utsläpp är enbart patetiskt och jag måste ifrågasätta dig ärlighet i miljödebatten.
  Den globala miljöfrågan är betydligt större än vad din uppfattning i den svenska politiska ankdammen täcker in.

 9. arrami54 skriver:

  Globalt kan de flesta hänvisa till att vi släpper bara ut små ”kryddmått”, men eftersom detta sker ständigt så blir summorna totalt de jag talar om. Du resonerar som gubben som hävdar att: ” – Eftersom grannen slår sin fru, kan alltså jag också göra det, speciellt om jag bara slår henne lite!”
  Du ”ifrågasätter inte det faktum att vi har ett problem i Östersjövattnet” men förnekar orsak och verkan för att du vill skydda det ”lilla söta” Centerpartiet, vilket gör dina tankebanor direkt puerila och oärliga.

  http://www.havet.nu/?d=31
  http://www.havet.nu/?d=32

  Det är också en ful insinuation att jag inte tänker på miljöfrågan att skriva: ”er lokala politiska agenda som inte har ett skvatt med miljöfrågan att göra” då min enda agenda är att jag vill att Östersjön åter i framtiden blir ett friskt innanhav, i ekologisk balans, och detta vill jag oavsett vad du tror, det är min enda politiska agenda. Primitiv politisk ”gängtillhörighet” har för mig ingenting med saken att göra, jag har växt förbi det pubertala behovet av grupptillhörighet…gör så du med!

 10. .... skriver:

  Well, tyvärr är det ju mycket politiker som bestämmer, har den yttersta makte,även kring miljöfrågor i Sverige, går ej att komma ifrån detta, det är bara att konstatera, ett faktum! Så om nu de regerande skiter i miljön, utsatta människor och djur så vore det högst märkligt om man ej nämner detta och ej kritiserar dom?! väldigt vad det ska daltas jämt med rasister och psykopater man ska bara ” vända ryggen till ” och låta dom få sköta sin ”business” ostört. misshandla människor, djur och natur, så otroligt destruktivt- förödande!

 11. arrami54 skriver:

  Vi har de politiker vi förtjänar och sannolikt är de en bra spegling av folket i stort. När pengar styr så gör de det alltid på girighetens grund och mänskligheten har en tendens att reagera i efterskott, när katastrofen har inträffat och de själva blir berörda, i övrigt skiter de cyniskt i vilket bara de har lite guld i fickorna.
  http://www.dn.se/ekonomi/livet-i-haven-pa-vag-att-utarmas/
  Vi behöver en annan typ av ledare än de ”teaterapor” vi har idag och som alltid främst gynnar gruppens och egots små feta skinkor:
  http://schlaug.blogspot.se/2014/06/almedalen-hotar-i-fjarran-darfor-nagra.html

 12. .... skriver:

  Ja, jag håller med dig! Vi behöver en genuint empatisk, human, klok och överintelligent ledare som DIG!! 🙂 just nu handlar det mest om det egna bekräftelsebehovet hos politikerna. och sina egna pengar hos många, strunt samma om deras skl ”arbete” skadar andra människor och natur mer än gör någon nytta, de tror ändå de är förmer och har större värde än de sjuka och fattiga! de som tvingas tigga tex borde få miljöpriset! politikerna lägger mer energi på fina formuleringar, försvarstal än att göra ngt, handla i praktiken! hur har djuren och de utsatta människorna just i detta nuet? hade de verkligen haft empati hade de ingripit på en gång- gett dessa hemlösa tak över huvudet och inte tillåtit mer miljöförstöring! men istället läggs pengar på att jaga och misshandla dessa människor, ”polisiärt” ondskan kostar på alla vis långt mer, men då klagar ingen, inte heller redovisas siffror hur MK mer rasismen kostar och allt till följd av det, och all miljöförstöring och det som följer!De siktar fel hela tiden!

 13. arrami54 skriver:

  …haha…tack för orden om mig, men du är fel ute där. Jag är ingen ledare, en ledare måste vara populär, jag är snarare motsatsen och vill inte leda någon överhuvudtaget. Vad det gäller intelligens ligger jag snarare runt medel, även om någon av mina multipla intelligenser är över (som hos de flesta!).

  Delar din syn på politiken dock, pappret är fullt av vackra ord, men ser du till handling är samma blad tomt! Det som växer inom samhällssystemen är en ökande cynism, ett kortsiktigt tänkande som drivs av narcissistisk egoism och principen ”Var och en för sig själv!”.

Kommentarsfältet är stängt.