Tyst storm…

 

Silent Storms” är filmens titel och jag förstår varför Gudarna skapades…hur annars förklara detta fantastiska skådespel före naturvetenskapens svar?

(Man behöver inte ”identifierat 150 typer av tankefel vars evolutionära bakgrund är mer än 35 millioner år gammalt” för att förstå att en Jägare/Samlare som stod inför polarskenet för fyratusen år sedan lätt valde Gudar som förklaring. Problemet med att förstå finns inte, problemet är att tankefelen lever kvar, motståndet till vetenskapen lever och att den helt ologiska tron också gör det!)

mellan

(Slå på helskärmsläget och njut!)

En berömd figur skrev:

Jag försöker inte föreställa mig en personlig Gud. Det räcker med att man står i bävan inför världens uppbyggnad, i den mån våra bristfälliga sinnen duger till att uppskatta den.” Albert Einstein

…och frågan är om vi uppskattar vår planet eller om vi är helt inställda på att plundra den, samtidigt som många lurats till att tro på ett evigt liv efter detta… bara de är lydiga herren/herrarna. Mänskligt oförstånd har sannerligen inga gränser… (hänvisar till mitt föregående inlägg!).

…och tar ett äldre inlägg i repris:

Det finns anledning att påminna sig om källkritik lite då och då, det mediabrus och ”underhållande tittytainmentbudskap” dagstidningar m.fl sysslar med kräver vaksamhet! Detsamma gäller givetvis bloggar, religioner, politiska budskap m.m.!

De källkritiska grundprinciperna kan tyckas självklara och banala, men problemet ligger i vår vaksamhet, hur vi tolkar innebörden i informationens påståenden. De källkritiska kriterierna är ett hjälpmedel för att tänka systematiskt. Utan ett gott omdöme, sakkunskap om området informationen berör, fantasi och kreativitet, är det svårt att komma sanningen nära. Vad är mest sannolikt? Kan källan tolkas annorlunda, på ett nytt sätt? Finns det något förbisett faktum? Urvalet? Det är en hel mängd frågor man skall ha i beredskap och framförallt då de fyra grundläggande:

· Äktheten – är källan det den utger sig för att vara?

· Tidssamband. Ju längre tid som förflutit mellan händelsen och källans berättelse, desto större skäl till tvivel.

· Oberoende. Står källan för sig själv?.

· Tendensfrihet. Finns det anledning för källan att tillrättalägga verkligheten?

Vi tittar lite närmre på dessa fyra kriterier:

Äkthetskriteriet. Är källan äkta, är den det den utger sig för att vara? Finns det anledning att misstänka att den är falsk eller ”friserad”. Det kan vara svårt att dra en tydlig linje mellan äkta och falskt, det är vanligt att källan är falsktäkta, lagom friserad, för att ge en förbättrad bild/resultat. Man kan ifrågasätta om ”små” retuscheringar, små subtila förändringar, är bättre/värre än rena förfalskningar, men man kan säkerställa att det är vanligt förekommande och att det ställer stora krav på informationsmottagarens förmåga till källkritik/försiktighet.

Man bör leva efter principen att allt kan vara förfalskat/tillrättalagt och friserat!

Tidskriteriet: En huvudregel i källkritiken är att: en källa är trovärdigare ju mer samtida den är! Orsaken härtill är enkel, nämligen människans förmåga att glömma. Samtidigt som den naturliga glömskan arbetar, pågår en motsatt verkan: detaljer läggs till, den egna rollen idealiseras samtidigt som motpartens (om en sådan finns) förmörkas. Berättelsen och detaljerna görs än mer färgrika och spännande. Därtill kommer att yttre uppgifter läggs till.

Beroendekriteriet: För att en källa skall vara trovärdig måste den vara oberoende och i sak bekräftas av två av varandra oberoende källor! Vid minsta misstanke om beroende, bör man tvivla på källan och granska den noggrannare.  Beroende finns av skilda slag. Ett viktigt beroende är tradering, dvs. att uppgiften/informationen vandrat i flera led. Alla sekundärkällor är traderingar, därför lyder huvudregeln att primärkällor alltid är trovärdigare än sekundärkällor. Tradering kan ske i ett långt tidsperspektiv, t.ex. i historieforskning eller i ett kortare tidsperspektiv, vid t.ex. ryktesspridning.

Andra viktiga beroendeformer är:

1. Påverkan. Källan har påverkats genom samtal, bilder, läst information m.m.

2. Tvång. Alla möjliga former av tvång, rädsla.

3. Konventioner. Källans beroende av konventioner, ”man säger det man bör”, ”man säger det som förväntas av en”.

Tendenskriteriet: En källa kan sträva i en viss riktning, vara färgad av sitt syfte, vara partisk, subjektiv. När en källa lämnar information och själv är part i målet, finns det alltid anledning att misstänka att egenintresset sätts före sanningen. En partisk, tendensiös källa har intresse av att ge en falsk bild av verkligheten. Ex: part inför domstol, polemik mellan intressegrupper, politisk propaganda, officiella meddelanden etc.

Förutom dessa fyra grundläggande frågorna bör man känna till en tydlig distinktion: Skilj på berättelser om något och kvarlevor/lämningar av något! Berättelsen kan oftast jämföras med ett vittnesmål och kvarlevan/lämningen kan jämföras med ett fingeravtryck.

– En äkta, riktigt tolkad kvarleva är mer trovärdig än alla berättade källor tillsammans!”

Det är viktigt att alltid komma ihåg att begreppet kvarlevor är funktionellt. Inte bara fysiska spår, som t.ex. fingeravtryck, räknas till kvarlevor. Alla skriftliga källor kan läsas både som berättelser och som kvarlevor. Frågan är hur man läser källan, som en berättelse eller som en kvarleva?

Förutom ovanstående bör man också noggrant analysera urvalsprinciperna och sannolikheten i mottagen information. Personligen brukar jag alltid fråga mig vad som är avsändarens syfte, att underhålla, informera, sälja en vara, tjänst, åsikt eller ideologi o.s.v.

 

PS: Jag tycker det är tragiskt det här med att få kan särskilja sak från person. Jag har i och för sig träffat en del religiösa som jag uppfattat som ”helt kokobängbäng” för att citera en bloggare jag nyss läste. Men det finns säkerligen många ateister som också är ”helt kokobängbäng”. Det är en sak att kritisera religionerna, en annan att kritisera person. Vi har tanke-, åsikts- och yttrandefrihet i Sverige, demokratiska grundprinciper, likt religionsfriheten. Min frihet är mig viktig, liksom din är….och religionsfrihet är också friheten att avstå från att tro. Jag har en gång i tiden burit tro, i religiös mening, men insåg att tvivlet, min källkritiska förmåga, segrade och jag kastade tron. Likt man kastar trasiga skor som inte går att laga. Mitt val, mitt beslut och helt oavsett vad andra tycker/tror. Jag styr mig, min tanke, du gör det inte!

Detta innebär inte ett krav på automatisk tystnad. Precis som en religiös får predika/missionera, så får en ateist sprida sina ord. Det handlar inte om person, åsiktsfriheten ligger där och är extremt skyddsvärd, vilket INTE innebär någon skyldighet att gilla åsikten, tron i sig. Distinktionen kan vara svår för den ”passionerade”, men den är enormt viktig. Det finns kristna, judar, muslimer m.fl. jag gillar, det finns ateister jag ogillar, själ/personlighet är inte tro eller politisk åskådning…själ/person/personlighet är så enormt mycket mer. DS.

mellan

vacce-sepia1b mellan b

Annonser
Det här inlägget postades i Natur och miljö., Religionskritik och har märkts med etiketterna , , , , . Bokmärk permalänken.

49 kommentarer till Tyst storm…

 1. Ping: Källkritik | Blickens Äventyr

 2. pybusa skriver:

  Vad jag hittills sett så verkar syftet hos en gigantisk majoritet vara att få personliga favörer som ska sätta personen i bättre position i förhållande till alla andra. På lördag planeras att vi ska sätta oss i position för grillning av högsta kvalitet och ordvränga, gyckla och hitta på, dricka ädel dryck och frossa i kultur. Troligen också skåda in i nya dimensioner, kanske vi får se norrsken?. Du ordnar väl med katt och hundvakt? Transport är fixad.

 3. arrami54 skriver:

  …jo och det är någonting vi ser os de flesta djur, kampen om en bra position (revir).

  Låter trevligt, givetvis ordnar jag katt och vargvakt! 😉

 4. pybusa skriver:

  Det här inlägget var tamefan bland det skarpaste jag sett! Mycket egg med relativt få ord. En sammanställning som borde spridas ut i skolorna. Ren nödvändig, borde vara, allmänbildningsskrift. Har Du reggat allt själv?.

 5. arrami54 skriver:

  …jo, tack…delen om källkritik tog jag från en mindre uppsats jag skrev när jag läste pedagogik på Linnéuniversitetet och den ligger också bland mina första inlägg här på bloggen (så den är en repris på reprisen!) 😉

 6. pybusa skriver:

  ”Tidssamband” Så fungerar det i den naturliga verkliga världen. men bland de flesta så fungerar det tvärtom. ”ju längre bort i tid och rum” Så ökar VILJAN att tro trots att det du skriver är en självklarhet. Det är ju det jag tar upp i LBFS! fast från en annan synvinkel. Måste granska denna text mer. Mycket givande.

 7. pybusa skriver:

  Där ser Du hur saker försvinner i informationsdimman i tiden bakåt om flödet är stort. Ibland behövs repriser. jag har tänkt på detta med inflation bakåt i tiden. Nu tänker jag på i informationsflödets ökande dimmighet bakåt i tid och blogg.

 8. pybusa skriver:

  ”Den objektiva betraktelsenivån” Det kom jag på nu. Situationen nu hur du ser på allt beror på din relativa position till övriga betraktare. Från enklaste nivå. Yrke – fritid. Nästa steg. Samarbete – konkurrens.

 9. arrami54 skriver:

  Repriser behövs! 😉
  Tidssambandet (kedjan) är viktig, men tyvärr är det som du skriver…tror det bor genetiska ”troll” i människors hjärnor!

 10. arrami54 skriver:

  …en tuff nivå att nå! 😉 Troligtvis existerar ingen ”objektiv betraktelsenivå”, det är en omöjlighet för vår hjärna som ständigt fungerar automatiskt och i kamp mellan känslan och förnuftet. Mänskligheten borde kunnat nå omnämnda nivå för att via verkligt samarbete kunna lösa våra stora problem …men jag står tveksam inför frågan om det finns något hopp om reellt samarbete…?

 11. pybusa skriver:

  ”Oberoende” Vad har källan för referenspunkt? Det gäller att se alla faktorer som källan har som referenspunkt för att se alla faktorer som källan har som referenspunkt för att se att se ut som att källan har som………………………..För att greppa. Oberoende frihet som referenspunkt?

 12. pybusa skriver:

  Tack för att det är natt och jag är vaken och är nattmänniska.

 13. arrami54 skriver:

  Verklig frihet är oberoende, men verklig frihet är sällsynt i ett samhälle där alla är beroende …som vi alla är beroende av det flöde du jobbar med t.ex.

 14. arrami54 skriver:

  Antar du är född tidig morgon som jag…vi tenderar enligt vad jag läste för länge sedan att bli nattfolk! 😉

 15. pybusa skriver:

  Nästa nivå ut ur bubblan är samarbete. Vi får nog aldrig uppleva det i vårt tillstånd.

 16. pybusa skriver:

  I mörkret så vet vi att de flesta sover. men inte alla! nattens ensamhet är också en tid utan ringsignal och eventuella krav på tillfälligt avbrott.

 17. pybusa skriver:

  Med vi? Inte oss.Alla!

 18. arrami54 skriver:

  …ser tecken på att ”bubblan” stärks, snarare än upplöses…så hoppet är litet. Historien upprepar sig och vi går mot en rejält konfliktfylld tid.

 19. arrami54 skriver:

  …exakt, inte vi, alla! 😉

 20. arrami54 skriver:

  Exakt. Skönt att kunna koppla av riktigt, få tid att tänka, måla, skriva, samtala… 😉

 21. pybusa skriver:

  Dagen i det andra livet. Pliktens liv! Känns tung när insikten om hur det halkas och sliras trots att det går att utveckla / avveckla. Samarbete vore en sann lycka, om, med fler inblandade som hakar på och fattar situationen hur den är Nu och några minuter längre bort.

 22. pybusa skriver:

  Ett personligt samtal läggs skeende nu ut på potentiell tillgänglighet för alla. Det är bloggens utvecklande nya konstform och om sanningen är hög? . Det vill säga bevisbar i så många steg att man når sin gräns, men räknar spruckna bubblor bakåt i sina steg. Hörselskydd behövs om bubblorna poppar för ljudligt.

 23. arrami54 skriver:

  …pliktens liv är slavens liv. Tyvärr lever vi alla det livet, långt långt ifrån frihetens oberoende. Frihet, verklig frihet kräver små grupper människor som lever nära naturen, med naturen i respekt och i ett självhushållningssystem som är hållbart.

 24. arrami54 skriver:

  …samtalet här är alltid personligt, sällan privat och det ärliga samtalet mellan två tänkande människor blir alltid bra läsning när man går igenom tråden senare …det är bl.a. så jag får idéer till nya inlägg! 😉

 25. pybusa skriver:

  Verken som ligger där inte klara, de är bara en klar och lätt väg att hoppa på vidare på. Fördelen är att det blir mindre material att dra på. och man förändrar sin historia.

 26. pybusa skriver:

  Precis! jag ser nya nivåer på att dra exempelvis självkränkningen till sin spets utan att vrida till ljugande. Lögner tål jag inte!Sanning får vridas! Men inte ljugas!

 27. arrami54 skriver:

  …vi utvecklas ständigt och ingenting blir väl egentligen någonsin klart!? 😉 Vi kan bara ”hoppa från tuva till tuva”, försöka hålla ”balansen”, tänka något steg till och uthärda varats olidliga lätthet.

 28. arrami54 skriver:

  …lögnen är alltid bara en fiende!

 29. pybusa skriver:

  Ett arkiv! Men arkivet fylls om Du inte rensar? Klicktiden blir ju så enorm!

 30. arrami54 skriver:

  …jo, sant, men tid har jag. Ibland är läsa det enda jag kan, eftersom smärtor och medicin gör det omöjligt att jobba med annat än ”klickfingret” (som jag också skriver med!) 😉 Arkivet får växa, rensa gör jag sällan…

 31. pybusa skriver:

  Sanningen är nog den värsta satan de skulle komma på. Avslöjandet är satan. Det är det värsta som kan hända och en stor bidragande orsak till många självmord. Vi utomstående kan förlåta som ett befriande om inte dåren är för obotlig. Låst vid livstid, inte livslevnadstid.

 32. arrami54 skriver:

  …sant, livslögner skördar offer.

 33. pybusa skriver:

  Eftersom ingen städar i sin blogg. jag har kollat! bloggarna bara växer och växer”! Då blir arkivet ett arkiv om meningen med vad som sägs, blir något som en sökkälla. Maskinen bakom????????

 34. arrami54 skriver:

  …sant, bloggarkivet (allas bloggar) blir en enorm sökkälla och jag har dagligen mer än femtio olika inlägg som läses…en del oftare än andra. Men det är extra kul att följa bloggstatistiken nu, när arkivet ligger på 616 inlägg. Jag siktar på tusen inlägg …sen skall jag städa lite! ( …och skriva en bok!) 😉

 35. pybusa skriver:

  Poesi är att vräka ut vad man skriver i ord. Lyrik är att ta dessa ord i föregående mening och beskriva med så få ord som möjligt. Gör samma sak med en bild. Bildkonsten och skrivandet är så mycket släkt att det blir en kär och stor familj. Och om vi bjuder in hela sällskapet med musik och rörelse? Vilket jävla party!!

 36. arrami54 skriver:

  …så är det, konsten är en familj och bloggandet är en ”fest”! 😉
  Kolla bara här: http://cindyknoke.com/

 37. pybusa skriver:

  ”Sjuka ”, ovanliga, men verkliga, observationer är alltid en kul sak som piggar upp. Mina nedre revben trängs ut av att skaka och sitta i en lastbil som trycker upp magen som efter middag är fylld av föda. Vid vandring är det en god egenskap att kunna äta för flera dagar utan att bli fet. men som skakande i en lastbilshytt så gör volymen av maten och eventuell gasbildning att kroppen deformeras via revbenen och och ger ytterligare utrymme för mer föda. Kroppen anpassar sig efter situation och läge nu. Hela tiden! Förändringen går långsamt jämfört med vår vardag. Tidsobservation är budskapet.

 38. arrami54 skriver:

  …du får nog snart byta plikt! Låter inte bra det här med lastbilsrevben…

 39. pybusa skriver:

  Otroliga foton! Kollade inte efter text. He e nu sonm mans fått en kamera å he ska tamidjävlars fotas.

 40. arrami54 skriver:

  …visst är hon fantastisk på att fotografera! Men jag misstänker att hon har det bästa som finns att få för pengar + ett extremt öga! 😉 Plåta på du, en dag tävlar du med henne!

 41. pybusa skriver:

  Bara en subtil observation utan allvarliga konsekvenser. Vi förändras alla. Beskriv din skäggväxt hur den förvandlats från ungdomligt skön till gammalt grått. Mitt blonda långa hår, till flint och sporadiska stänk av grått i stort sett överallt.

 42. arrami54 skriver:

  …sant. Jag bar en gång ett hårsvall som skulle fått finansministerns tidigare ”svans” att se ynklig ut…den dagen är förbi och mitt hår påminner idag mest om död mossa…med åldern blir man grå och mossig! 😉

  Nu tjatar ”vargen” om en morgonpromenad, så jag loggar ut! Vi höres/läses!

 43. pybusa skriver:

  Dina fingrar på knappandet på tangentbordet får fingrarnas anatomi att ta en helt annan utveckling än fingrar som sköter en röjsåg. Efter åratal så ser man skillnaden. Om man uppmärksammar den. Ännu bättre blir det om man kan bevisa den med tiden som grundmått och dess konsekvens avstånd.

 44. arrami54 skriver:

  …och tecknandet har givit mig valkar som omsluter pennan! 😉

 45. pybusa skriver:

  Mindre material att släpa på. Återvinn allt!

 46. pybusa skriver:

  Exakt. Myten om Tjörtsills V-Tecken. Hållandet av Ciggarerrna formade hans hälsning.

 47. pybusa skriver:

  Livet är så fullt av observationer att det här som pågått i nu snart 54 År. Vilken jävla resa! Skitkul!

 48. arrami54 skriver:

  …kanske delvis. 😉

 49. arrami54 skriver:

  Nog är livet den största av resor. Det har varit en häftig blandning av känslor, erfarenheter…livet, allas liv, är värt respekt.

Kommentarsfältet är stängt.