SD. De små männen väver sin verklighet med sagor och myter.

 

Våldsamma supportergrupper ser idrotten (främst fotboll/ishockey) som ersättning för vildmannens (machokulturen) jakt-/krigsmoment och vi har nyligen sett tragiska konsekvenser av det ”kriget”.

Dessa män är lite vilse i det civiliserade och jämlika samhället. Detta färgar också deras politiska verklighetsuppfattning. När SD skriver att ”Vi har ett land att rädda” är det samma vilsenhet som talar.

ett land att rädda

SD utmålar Sverige som ett land under hot och hotet är sagan om Eurabia som vävs via extremt ologiska fantasier på bland annat SD-bloggen Avpixlat. Vi hade en annan ”riddare” som ville frälsa sitt land (Norge) från samma hot, han sitter inspärrad nu för massmord på oskyldiga ungdomar. Det är exakt samma hatiska retorik, en del skriver insändare, några går till handling och de som hotar, begår flest hatbrott är sympatisörer till de högerextrema nationalistiska ”räddningsgrupperna”, där SD ingår…

Att studera SD:s tillrättalagda partiprogram ger ingen sann bild av vilka som samlas under den fanan, studera sympatisörs-svansen och ”riddarna” som vill frälsa Sverige och du får den verkliga bilden. En bild som skrämmer och för tankarna till övriga extremgrupper som vill driva samhället i samma nationalistiska och rasistiska riktning som vi sett förr. Givetvis skall SD möta motstånd från alla med en sann demokratisk inriktning!

SD sprider främst myter och fördomar, en de tycks älska är ”kommunistspöket”. Ett annat känt hatobjekt är feminismen

sd ljungby feminism

Men otäckast är de myter de sprider kring invandrare/flyktingar.

Majoriteten utrikes födda begår aldrig brott, precis som majoriteten inrikes födda. Det är människor med mindre resurser i mer utsatta situationer som begår flest brott. En aktuell svensk studie visar att utrikes födda och deras barn är marginellt överrepresenterade i brottsstatistiken, men om man tar hänsyn till faktorer som utbildning och inkomst, samt bostadssegregation under barndomen så försvinner brotts-gapet helt för kvinnor och till mycket stor del för män. Invandrare missgynnas i hela rättskedjan. De anmäls oftare än svenskar, fälls oftare, får strängare straff och behandlas sämre inom kriminalvården. Det visar bland annat en rapport av professor Christian Diesen.

SD ser inte människor som lika, de har lämnar de rasbiologiska tonerna men spelar idag på lika falska kulturrasistiska tongångar. De kan inte hävda någon kulturell svenskhet eftersom ingen finns, eftersom Sverige är och alltid har varit en mångkulturellt mix byggd på yttre influenser.

SD är ett politiskt parti som enbart spelar på urgamla nationalistiska tankegångar och serverar idéerna via myter, fördomar, sagor och en total oförmåga att se orsak och verkan. SD har inga svar på några av våra stora samhällsproblem och inga lösningar. Det de skulle klara av att skapa blir ett nationalistiskt litet blågult reservat byggt på en falsk nationell självbild, en stagnerande civilisation där främlingar automatiskt blir exkluderade och där segregation, arbetslöshet, med mera skulle nå oanade höjder.

SD har inga svar eller lösningar på de stora problemen, arbetslöshet, bostadsbristen, miljö-/klimatmålen. Vården av vår åldrande befolkning skulle bli allt annat än värdig eftersom vi behöver vår invandrade vårdpersonal, bland annat de invandrade läkarna som idag består av ca 31 procent.

SD förnekar sin rasism, enligt samma principer som bland annat Ungerns Jobbik:

Om Jobbik skulle växa behövde man röster från samhällets mitt och det skulle man knappast få om man framstod som öppet rasistiskt.” och känner du inte igen lögnens profil från dagens svenska SD, liksom dess historiska referenser till en tid i Europa för ca 75 år sedan när en annan ledare bad ”följarna” tona ner judehatet så saknar du grundläggande historisk bildning. SD har andra ”fiender” än judarna, de ser främst ”muslimer” från områden utanför Europa som hotet. Men hotet är obefintligt, de som kommer hit gör det för att de vet vad vår demokrati står för och de hjälper oss bara att bygga demokratin starkare. Att höra dessa lokala SD-förespråkare föra en seriös religionskritisk debatt skulle nog mest bli en ytterst komisk uppvisning i okunnighet. Eftersom jag är en utpräglad och i princip rabiat ateist har jag en kritisk syn på religionerna, men jag är lika kritisk till alla…inte endast islam.

sd ljungby religion

Läs denna länk och studera en av de mer typiskt rasistiska små herrarna i SD, så bör bilden av vad du har framför dig bli tydlig!

blc3a5sippa-neg bc

SD räddar inte Sverige, de förvandlar landet till en demokratisk skamfläck på världskartan och är inga goda representanter för svensk demokrati. De är främst en repris av någonting Europa sett förr och inte vill se/uppleva igen!

vacce-sepia1b mellan

Annonser
Det här inlägget postades i Min syn på SD! och har märkts med etiketterna , , , , , . Bokmärk permalänken.