Religiös tro: Bara en falsk utfyllnad i själars tomrum.

 

Jag kan inte låta bli att fascineras av fenomenet religion, trots att jag närmast är en ”rabiat” ateist.

Det pågår en debatt i lokaltidningen kring religion och jag kan inte låta bli, utan går in och ger mina synpunkter ibland.

Birgitta Forsman skriver intressant kring Alain de Bottons bok ”Religion för ateister”. ”de Botton försäkrar att han aldrig har vacklat i sin övertygelse om att Gud inte existerar, men i tjugofemårsåldern genomgick han en kris när han lyssnade på Bachs kantater, såg Bellinis madonnor och kom i kontakt med zenbuddhistisk arkitektur. Han landade i en hållning som han beskriver så här:

– Jag insåg att mitt fortsatta motstånd mot teorierna om livet efter detta eller om himmelska väsen inte var något giltigt skäl att ge upp religionernas musik, byggnader, böner, ritualer, högtider, helgedomar, pilgrimsfärder, gemensamma måltider och illuminerade manuskript.

Detta är, med undantag för böner, precis samma uppfattning som jag har hållit fast vid under mina drygt femtio år som ateist. Även om jag tycker illa om den etik och moral som särskilt de abrahamitiska religionerna har manifesterat genom tiderna, uppskattar jag estetiken. Som jag skriver i min bok ”Gudlös etik” skulle bönderna i min barndoms Småland aldrig ha fått höra musik av Bach och Buxtehude om det inte hade varit för att den spelades i kyrkan. Förvånansvärt många landsortskyrkor i Sverige klarade sig också undan den protestantiska bildstormningen på 1500-talet och visar upp en färgprakt som måste ha tett sig paradisisk för den på bilder och färger svältfödda menigheten. Under vinterhalvåret var ju nästan allt svart-vitt eller grått ända fram till 1900-talet.”

Det vi behöver är mötesplatser, som Birgitta Forsman skriver:

På 1800-talet försökte Auguste Comte, annars mest känd som grundare av positivismen, skapa en religion för ateister som han kallade Mänsklighetens religion. Den skulle vara anpassad till den moderna människans emotionella och intellektuella krav, inte till behoven hos befolkningen i Judéen för två tusen år sedan eller den i norra Indien ett halvt årtusende tidigare. Comte menade att det inte finns någon anledning att förbli lojal mot trossatser som daterar sig till en tid då människan knappt kunde tillverka ett hjul, än mindre konstruera en ångmaskin. Däremot hämtade han det bästa ur olika religioner, det som rörde konst och ritualer.

Tyvärr förverkligades inte Comtes idéer, eventuellt beroende på att han använde ordet religion, som kan ha stött bort dem han ville nå. Men kanske finns det större möjlighet i dag med våra nya medier och kommunikationsmedel? I liten skala erbjuder Förbundet Humanisterna sekulära ceremonier vid livets milstolpar, och den internationella föreningen Brights gör också seriösa försök i samma riktning. I Holland deltar sekulära humanister på lika villkor med religiösa samfund i så kallad själavård på sjukhus.

de Botton menar att det krävs en institutionalisering för att goda idéer ska kunna förverkligas. Men då handlar det också om att få in pengar. Där lämnar de Botton några intressanta uppgifter: Katolska kyrkan har 97 miljarder dollar i årsintäkt, medan det multinationella företaget Procter & Gamble har 78 miljarder och världens bäst betalde författare får in 40 miljoner dollar. Inte undra på att katolska kyrkan har haft råd att låta prakten flöda över!

Det är inte så konstigt att sekulära alternativ till kyrkor och gudstjänster i stort sett saknas. Det har trots allt inte varit tillåtet att vara ateist särskilt länge och är fortfarande förbjudet i vissa länder. Religionerna har ett flertusenårigt försprång. Men tänk, om vi kunde knappa in lite på det! Om man varje söndag (eller lördag eller fredag) i någon vackert dekorerad lokal läste upp i förväg fastställda stycken ur världslitteraturen och ramade in högläsningen med välljudande musik från Bach till Beatles, skulle nog en glädje och andäktighet infinna sig utan de övernaturliga inslag som religionerna bygger på.”

Fantasi, nyfikenhet, filosofi är de grunder både religion och vetenskap bygger på. Det är också kopplat till kultur och nog har religiösa individer givit oss mycket bra musik, litteratur m.m. Religionen har dock inte givit oss någon vetenskap och dess tendens att ockupera etikens/moralens landskap är mest en torftig maktutövning. ( Läs gärna Sam Harris bok ” Moralens Landskap”).

Det är t.ex. sant att munken Gregor Mendel bidrog till vår genetiska kunskap, han gav oss en pusselbit via vetenskapliga studier, inte via religiös tro och bibelläsning. Verklighetens magi är sådan, tesen (tron) leder vår nyfikenhet till vetenskaplig prövning/ flerstegstänkande, till en bevisad teori, en sanning. Även troende individer har förmågan att tänka kritiskt, resonera, undersöka och jag har aldrig mött en troende religiös människa som inte tvivlat. De flesta religiösa (fundamentalisterna undantagna) vet att de är lite vilse!

Vår vackra planet formligen kryllar av magi, underskönt liv som t.ex. en Magnoliablomma. Det som kanske skiljer oss åt är att jag kan njuta av magnolian utan att tro att den är skapad av Gud. Jag vet att den är kommen ur miljoner år av evolution, ingenting annat.

Jag är dessutom medveten om att ”kyrkan” inte är ett entydigt begrepp, bara kristendomen är splittrad i ca 8500 ismer/riktningar/tolkningslinjer, varav den mäktiga katolska kyrkan är en. Enligt religionen är jorden ”platt”, i den meningen att det finns bara en verklig ”sanning”, den om Guden människan en gång skapade som svar på alla frågor som börjar med: varför?

Nu är den religiösa sanningen falsk och bara en mycket gammal hierarkiskt exkluderande mänsklig maktmetod (vi mot dem). Är du icketroende (ateist, eller har fel ”Gud”), skall du dömas, exkluderas och får för evigt simma i en flod av magma (helvetets eld). Världen över ses ateism som ett brott, i vissa länder bestraffat med döden, i andra med fängelse, kraftiga böter eller diskriminerande utstötning. ”Diktatorn” kräver, som alltid, lydnad.

Religionen är, likt mycket av vår konsumtion, en falsk fyllnad i själens tomrum av längtan. Tomas Tranströmer, skrev:

Den här kvinnan köper och köper saker, för att kasta i gapet på tomrummet, som smyger bakom henne”.

Kvinnan i dikten, är bilden av mänskligheten.

…och konsumtion behöver inte begränsas till saker, vi konsumerar tittytainment (medial underhållning i form av idrott, ”Idol” och melodifestival m.m.), vi har även en hög flyktkonsumtion i form av droger (även sex och religion kan ingå i ordet drog).

Det religionen kallar ”synd” vill jag mer benämna som rädslans ångestfyllda längtan, vi vill leva för evigt (eller lider av dödsfruktan?) och vill girigt trygga vårt ”revir”, våra äkta och skapade behov.

Djuret homo sapiens är bara en av evolutionens vackra ”frukter” och tyvärr ser vi planeten som en ägd trädgård som vi plundrar efter kortsiktigt behag och dränerar genetiskt på evolutionens framtida möjligheter. Vetenskapen ger oss kunskap, att vi inte alltid kan hantera kunskapens verktyg är inte vetenskapens fel. Ingen skyller på biltillverkarens konstruktörer när en rattfull kör ihjäl någon.

Tänk om vi gemensamt kunde förstå vad vi är och vad inkluderande samarbete ger, istället för kortsiktigt girig konkurrens om bitar av ”guldkalven”.

Kyrkan har aldrig givit mänskligheten någon konstruktiv ”frukt”, bara falskt hopp. Det finns ingen mänsklig erfarenhet, eller kunskap, som bevisar Guds existens, det finns bara ett genetiskt betingat tomrum människor fyller med tro när ångest och rädsla tar över. Och rädslan har många ansikten, smärta och död är ett, andra är främlingsfientlighet, rovdjurshat o.s.v.

Vi är inte det enda djur som har känsla för moral/empati m.m. Läser du de främlingsfientligas vulgärpropaganda mot flyktingar/invandrare så inser du snabbt att vi kanske ibland står etiskt fattiga i jämförelse.

Jag läste en insändare i lokaltidningen som fick det att krypa av obehag i mig. Jag svarade rasisten så här:

Att det finns outvecklade populistiska rasister som sätter ”en liten penning” före medmänsklig empati och känsla för rättvisa är i och för sig ingenting nytt, men snälla ”alternativ”-politiker, tänk några steg till. Att vi hjälper flyktingar, tar emot dem i positiv mening, är ingen förlust för Sverige eller vår kommun. Oavsett hur man än ser på saken så har det styrkts att vi vinner, på alla plan och över tid, på att vi uppvisar en medmänsklig solidaritet, empati och känsla för rättvisa.

Jag är förvånad över en enda sak, hur en del ”vuxna” människor kan vara i så total avsaknad av empati att de inte ens vill hjälpa flyktingar, till exempel barn som flytt från kriget i Syrien. Studerar man lite socialbiologisk forskning så står det snart klart att till och med råttor uppvisar en högre empati än en del populistiska små rasister. Jag vill hänvisa till bland annat den forskning I.B.Bartal, Jean Decety, Peggy Mason med flera bedriver. (Bland annat redovisat i tidskriften Science, 9 december 2011). Deras forskning visar att alla däggdjur, till exempel råttor har en medfödd empatisk förmåga och känsla. Råttor visar i upprepade försök att de villigt och frivilligt hjälper medråttor i nöd och till och med delar med sig av favoritgodiset choklad i glädje över att de lyckades hjälpa sin nödställda vän.

Andra forskare, som till exempel Frans de Waal (läs gärna hans bok: ”Bonobon och tio Guds bud”) har bevisat att humanismen, en tydlig empatisk och solidarisk förmåga, är utvecklad hos primaterna, som Bonobon (Dvärgschimpans).

Ljungby kommun är ur alla perspektiv en rik och välmående kommun, kan inte vi uppvisa empati, solidaritet, en känsla för rättvisa och sträcka ut en hjälpande hand mot några flyktingar, då är vi oerhört fattiga på allt det som ligger i ordet medmänsklighet. Då har råttor allmänt sett en högre nivå av humanism.

Jag skäms som medborgare när jag läser en del ”politikers” illa dolda rasism och främlingsfientlighet, men ler stolt över att de fortfarande är en liten ynklig minoritet.

Givetvis skall vi ta emot flyktingar!

Det som gjort att jag överlevt bland det ofta primitiv djuret homo sapiens är dess förmåga att skapa underbar kultur.

 

 

 

Annonser
Det här inlägget postades i Religionskritik och har märkts med etiketterna , , , , , , . Bokmärk permalänken.

19 kommentarer till Religiös tro: Bara en falsk utfyllnad i själars tomrum.

 1. Ping: Lexbase. | Varghjärta

 2. narhvalur skriver:

  Jag lämnade Svenska Kyrkan för någon månad sedan pga att dom hade gudstjänster som välsignade älgjakt och en präst gick tom och jagade.
  Sedan sa en präst att djuren inte hade någon själ och det fanns ingen djurhimmel. Då fick jag nog och e-mailade kyrkan.
  Dom svarade att Gud och Bibeln sade i Skapelseboken att människan skulle bestämma över alla djur och naturen. Därför var det aldrig fel att bedriva tex skogsbruk och gruvindustri.
  Svenska kyrkan har enligt Svenska Naturskyddsföreningen skövlat oerhört värdefull skog som borde ha blivit ett naturreservat.

 3. arrami54 skriver:

  …jo, kyrkan har aldrig förstått det här med miljö och naturvård. Ser man människan som varande Guds avbild med en given rätt att plundra moder jord, ja, då är man bara en roffare i mängden och kyrkans andlighet, djupare insikter, stannar vid ett maktbehov och hur lätt makten korrumperar djuret människan vet vi nog alla. 😉
  …och att djur känner (har en själ) bevisas bl.a. av detta: http://www.dn.se/sthlm/stokigt-i-trafiken-nar-rav-miste-van/
  Räven ville kolla upp sin vän, kanske för att hjälpa, är den insåg att vännen var ”borta”…först då, gick den vidare.

 4. Ping: Den onda ”heliga stolen”. | Varghjärta

 5. Christer Brodén skriver:

  Jag har också läst Birgitta Forsman, kommenterat hennes två senaste artiklar och hänvisat till min egen blogg. Gå till hennes senaste och läs hennes svar på min kommentar!

  Jag är ju framför allt intresserad av vad det egentligen var man en gång i tiden trodde på, inte om det är sant. Det jag kommit fram till, är att myternas författare måste ha varit klyftigare än sina sentida uttolkare.

  Narhvalur.
  Prästens svar till dig är ett exempel på okunnighet. Första Mosebok innehåller allegorier (liknelser). Intellektet är en slingrig orm i kunskapens träd. Där odlar den kunskapens frukter. På svenska kallas den Blicken. Farao hade den i pannan. Vi sträcker ut den och lägger den på de saker vi betraktar.

  Djuren är våra egenskaper, säd och annat vegetabiliskt är ord och kunskap. Av våra djur får vi våra handlingar. Styrkans oxe, envishetens åsna, flitens myra o.s.v. Det är de djuren skapelseberättelsen handlar om.

  Kain var en åkerman, en teolog som offrade ord till Gud. Hans offer avvisades. Abel var herde och jägare. Han offrade av sina djur, d.v.s. gärningar. Gud ville ha goda gärningar. Kain blev arg och slog ihjäl Abel.

  Du behöver inte tro på Gud. Men i övrigt kan du ju tro på allt, t.o.m. att teologer tagit död på dem som inte velat tro på deras ords helighet. Mer hittar du i min blogg. Den börjar med inlägget
  http://christerbroden.wordpress.com/2013/11/20/197/

  arrami54
  Jovisst! Högre djur har känslor. Fast vad är högre? Känner mig nästan rasistisk, när jag säger det. Artistisk? Nej, det blev något annat än att se ned på lägre arter.

 6. arrami54 skriver:

  …alla tolkar ”skriften” efter eget huvud, det är därför det finns ca 9000 olika ”kristna” ismer, men ingenstans finns minsta gudsbevis. Torftigt resultat efter tvåtusen år och hundratals mil av retorik, tolkningar och tom textmassa!
  Ordet du avslutningsvis söker är artism (byt ut ordet rasi i rasism mot art och du får art-ism!) 😉

 7. Ping: Önskar er en skön Påskhelg! | Varghjärta

 8. Christer Brodén skriver:

  Nja, Arramis54 … Det står att människorna är gudar (Joh 10:34, Ps 82:6-7). Bibelns ord ”människoson” är en synonym för människa, och människosonen är Gud, så fort hen är ett med kärleken. Om du bestrider din egen existens, så kan jag försöka reta upp dig, så att du blir ett med hatet och vreden. Människan kan vara Fan själv, och det är ju en alternativ gud.

  Nu är det egentligen inte Skriften jag tolkar. Jag ger mig på myterna över huvud taget och letar gemensamma idéer. Vilka gemensamma föreställningar i den äldre antikens tankevärld kan ha gett dessa spår i olika religioners myter?

 9. arrami54 skriver:

  Ursäkta att svaret dröjde.
  …njaaa…:-) …du tolkar givetvis både bibeln och de myter den är vävd av på ditt vis. Così fan tutte , eller så gör VI alla. Symboliken i att vi både är Fan och Gud är för mig uppenbar, liksom att vi är allt däremellan. All religion och i princip alla legender, myter, härstammar från människors känslor och behov.
  Denna insikt gör inte att jag bestrider mig själv, min existens. Tvärtom, jag känner mig själv så väl att jag vet att jag bär allt detta inom mig, jag kan vara ”Fan själv”, men jag kan också vara en ”mild Ängel” och allt annat det innebär att vara människa.
  Denna indianlegend, myt, har samma bärighet som bibeln vad det gäller att beskriva mänsklig kärlek och dess effekter på vår hjärna, känsloliv: https://varghjarta.wordpress.com/2011/05/22/legenden-om-hur-vattenliljan-skapades/

  Att legenderna, myterna, bär våra gemensamma föreställningar är ingenting nytt och ärligt talat passerade jag genom denna tankens landskap redan i tjugoårsåldern. Dagens religioner och liturgi är hämtad ur mängder av gamla myter. Ingenting är egentligen nytt under solen därvidlag och ingenting nytt lär uppkomma (om inte några Aliens plötsligt landar här och börjar undervisa oss! 😉 ).
  Det som kanske är nytt är att vi trots att vetenskapen lär oss mer och mer om naturen (och tekniken lär sig använda kunskapen) så fjärmar vi oss alltmer från naturen…och däri ligger det stora hotet.

  Givetvis kan du (om du anstränger dig) få mig uppfylld av vrede och hat, detta vet jag och insikten gör mig så beredd att jag därigenom alltid (hitintills) kunnat undvika att vreden/hatet fått kontroll över mig. 🙂
  Kunskapen om vad vi är, vad som ”bygger” oss och hur vi fungerar exkluderar alla idéer om Gud. Visst är jag en människoson, av kvinna född och ett djur bland andra. Jag vet vem jag är, var jag kommer ifrån och vart jag går!

 10. Christer Brodén skriver:

  Dagens religioner och liturgi är hämtad ur politiska behov att tolka myterna, så att de motiverar feodalismen, som uppstod då Rom krackelerade seklerna efter Kristus. Det är därför jag har skrivit i min blogg, att det är mycket som behöver omprövas i vår kristna lära.

  Jag betonar också, att en Gud av det slag du retar dig på faktiskt inte är nödvändig. Det räcker att tro på någon form av Gudlöst mål och mening, eller på en självständig existens hos vår mentala sida, så blir det religion.

  Re = medvetande, ligare = binda på latin. Summan blir ”I materien fängslat medvetande”. Det är en orm, som sitter fast med svansen i Faraos panna, och som han sträcker ut och beser världen med. Den kallas Blicken på svenska. Har du känt en sådan peta dig i ryggen? Har du stoppat ned din egen blick i någons urringning? Då är du religiös!

 11. arrami54 skriver:

  Din översta tolkning kan jag köpa, den ”Gud” kristendom, islam, judendom representerar står för feodal diktatur. Ingenstans i ”skrifterna” nämns demokrati (folkstyre). Människan styrs av revirtänkande och maktens syfte är att stärka, utöka och skydda reviret. Den kristna läran behövs inte, det vi behöver är naturvetenskap, ett rikt och levande etiskt landskap, respekt för livet och mångfalden. Mitt medvetande berikas av kunskap (förnuft), etik, känslor och fantasi, mer behöver ingen och dessa beståndsdelar gör mig inte religiös…hur djupt jag än ser ner i någons urringning! 😉
  Djuret människan styrs som övriga däggdjur av oxytocinet (m.m.) och en stark sexualdrift. En sexualakt har inget ed religion eller religiös liturgi att göra.
  Den ”kristna” läran behöver inte omprövas, det är gjort nog…den behöver skrotas och läggas i den massiva högen av utdöda gudar.

  Minns inte om jag önskat dig en skön Påskhelg…så jag gör så (igen?)!!
  😉

 12. Christer Brodén skriver:

  Tack, tack! Ha det så skönt själv!
  Min översta tolkning … men sen då?
  Andra stycket är ju inte min, utan en beskrivning av Dalai Lamas tro.
  Det tredje är knappast en tolkning, utan en beskrivning av runstenarnas tro. Ormarna ringlar fram över dem med en kropp fylld av ord. Vikingarna, grekerna och egyptierna uppfattade medvetandet så. Jag tycker det är intressant och bryr mig inte om, ifall de hade fel.

  Det där med demokrati finns i Andra brevet till Korinth, där den äkte Paulus uppmanar församlingen avsätta sina präster, ”de väldiga apostlar”, som slår dem i ansiktet och äter dem ur huset.

  Clemens I av Rom skrev 30 år senare till samma församling och krävde under hot om dödsstraff återgång till lydnad under de präster som Gud tillsatt. Kanske det var Clemens I som skrev de brev, där Paulus tar upp frågor, som blev aktuella i kyrkan efter hans död. Och stilbrotten i Första brevet till Korinth. Vem har varit där och kladdat?

  https://christerbroden.wordpress.com/2014/03/23/en-tidig-teologisk-rovare/

  Galaterbrevet innehåller förbannelser över de auktoritära typer, som vill diktera en massa knäppa regler för de kristna. Budskapet ungefär detta: ”Idioter! Vad skall jag ta mig till med er? Vill ni vara slavar? Ni skall ju vara Guds myndiga söner!”

 13. arrami54 skriver:

  Du använder orden ”en beskrivning”, jag skulle använda orden” en tolkning” och det är det religiösa gör, tolkar orden efter sin kunskap, erfarenhet och grupptillhörighet (religiösa ism). Orden du kallar demokratiska uppfattar jag som protester mot korruption och utnyttjande. Det ligger i människans själ att lätt bli korrupt och girig (något ingen bör ha missat!).
  Att se medvetandet som en orm, okej det kan man väl göra om man vill. Inget fel på ormar. 😉 Medvetandet ser jag som ett rör, själsröret, som vidgas från den första barndomens mer omedvetna härmande, till ett alltmer självständigt tänkande och bearbetning av sinnesintrycken som ger växande kunskap, insikter, förståelse allteftersom vi växer och åldras.
  Religionerna är okej om de används strikt privat, men det är när mer eller mindre ”knäppa” ledare inför ”knäppa” regler som religion omvandlas till ondska, se bara på kvinnosynen historiskt och idag. Religionernas texter kan tolkas av makthungriga ledare lite som det passar, beroende på deras syfte. Det är enligt min tolkning exakt det du hänvisar till i ”breven”.
  Bibeln t.ex. har ju redigerats genom århundradena, speciellt den första kristna tidens kyrkoråden/möten lade till och drog ifrån i textmassan.

  För mig är och kommer religionerna alltid att vara okunnighetens ofullständiga ”förklaringsmodeller” som står likt den handikappade brodern bredvid vetenskapen. Psykologi, biologi, fysik m.m. ger svar på våra frågor och för oss framåt, religionen vill konservera okunnigheten och patriarkala auktoritära maktstrukturer. Det finns ingen Gud och byter du ut ordet gud i t.ex. Bibeln till orden ” Vätten från Hamneda” så framstår komedin som tydlig.
  Religionerna för inte världen och samhället framåt och etikens landskap skull frodas långt bättre dem förutan.

  Jag skall läsa din länk senare, idag har jag inte tid…
  God fortsättning på helgen! Njut av solen. 😉

 14. Christer Brodén skriver:

  Förlåt envisheten och att jag hänger på dig mer som en blodigel än som en orm.

  Jag bestrider inte, att myterna beskriver världen på ett felaktigt sätt. Men jag tolkar inte godtyckligt ”som jag vill”. Jag tolkar så att berättelserna blir logiska. De kan ändå beskriva världen fel, p.g.a. felaktig tolkning av fakta.

  Himlen är blå. Det regnar. Alltså har vi ett hav ovanpå himlavalvet! Det är logiskt men ändå fel i skapelseberättelsen. Om regnet är paradisfloden, som delar sig, kan en flodarm rinna i Afrika och en annan i Asien. Så står det, och det är logiskt.

  Men är det logiskt, så var det nog så de tänkte. Då lär myterna oss i alla fall, att hur logiska och förnuftiga vi än är, kan vi ändå ha fel. Om det där skrev jag i ett inlägg du inte orkar läsa https://christerbroden.wordpress.com/2014/01/22/den-ohangde-sonen/

  F.ö. så beskriver NT hur ”hela församlingen utsåg” (Apg 15.22). Aktuella händeleser visar också, hur just korruption är något, som bryter ned demokratin och ständigt framtvingar förnyade revolutioner. Fast du kanske inte gillar barrikader?

  Det sista kom från en stingande orm. Han är så där.

 15. arrami54 skriver:

  Du behöver inte ursäkta dig, dina kommentarer roar mig och du är kunnig och påläst. Jag bestrider inte heller din logik, speciellt inte eftersom jag nu läst ett par inlägg på din blogg, bl.a. det du skrev om Clemens av Rom (en teologisk rövare) och jag inser att du väl känner alla ändringar och ologiska ”lustigheter” i skrifterna. Du tolkar efter din kunskap och ditt ”själsrörs” utveckling (som vi alla), vilket inte är detsamma som ”godtyckligt”.
  Logiken styr oss och alla kan ha fel och ibland väljer människor att ha fel medvetet, pekar på alla världens kända lögner. Du tar upp korruptionen som en av demokratins fiende, rätt, men orden i NT att ”hela församlingen utsåg” styrker inte att bibeln är demokratisk i sin grund, utan att en grupp människor kanske var det.
  Den ”stingande ”ormen kände jag inte av, frågan är berättigad eftersom du inte känner mig…jodå, jag undviker inte barrikaderna och ställer mig på dem om jag finner det nödvändigt. Det bor en ”rebell” i mig och jag har gjort min demokratiska värnplikt på heltid under fem år m.m. 😉
  Jag har faktiskt läst ditt inlägg om ”Ra” och han vars namn jag inte får nämna ”Nun” och här har du ett typexempel på en myt sprungen ur den tidens okunnighet om hur världen fysiskt fungerar. För mig som ateist är myten ointressant, hur logisk den än kan synas vara, eftersom den bygger på fel/okunnighet. Detta gör inte att den saknar allmängiltigt intresse, alla mänskliga berättelser säger mycket om den som berättar (tecknar ned sagan).

  Fortsatt trevlig helg önskas dig! 😉

 16. Christer Brodén skriver:

  ”… den tidens okunnighet …” Vår tids okunnighet omfattar 95,4% av universums massa, enligt http://sv.wikipedia.org/wiki/Mörk_materia

  Dessutom lär det finnas – inte fyra rumtid-dimensioner utan elva, enligt M-teorin http://sv.wikipedia.org/wiki/M-teori

  Jag begriper inte mycket av M-teorin, trots att den fascinerar. Jo, en sak: Det är enklare att tro på tomtar och troll!

  Ändå tror jag inte på tomten, men kan tänka mig, att M-teorin är lite sann. Är det något fel på mig?

  Jag har bl.a. läst Brian Greenes populärvetenskapliga bok ”Ett Utsökt Universum” http://sv.wikipedia.org/wiki/Ett_utsökt_universum
  Trots elva dimensioner skapar Greenes bok inte sådant mentalt obehag som Uppenbarelseboken. Den är svår att läsa! Populärvetenskap i dessa ämnen tror jag är en vida bättre väg in i filosofiskt tänkande. Sedan kan du läsa de gamla myterna och få intressanta associationer.

 17. arrami54 skriver:

  Vår tid präglas av sin okunnighet, liksom dåtiden hade sin, tiden kommer alltid att präglas av okunnighet då varje vetenskapligt svar reser nya frågor…okunnigheten är som mycket annat relativ. Myter/legender och sagor har alltid fascinerat och roat mig, även om de inte är sanna så berättar de något om oss, homo sapiens. Jag håller med dig, vetenskap och populärvetenskap ger bättre vägar in i filosofin. Kunskap grundad på seriös vetenskap ger andra vägar än tyckande och moralism, läste ett par intressanta artiklar idag som filosofiskt berör våra etiska landskap: http://www.svd.se/nyheter/inrikes/for-hjarnan-ar-alla-missbruk-likadana_218245.svd Det är lätt att döma, lite svårare att förstå varför.
  Jag brukar hävda att mänskligheten i grunden bara har en Gud och hens namn stavas med ett l rätt placerat i ordet Gud…Guld alltså. Vilket är lätt att styrka, bl.a. säger denna artikel en del: http://www.dn.se/kultur-noje/sa-forandrades-var-varld-av-varen-i-peking-for-25-ar-sedan/

  Det är inget fel på dig, ej heller på mig eller de flesta andra, vi ser bara saker och ting ur våra personliga ”själsrör”, vi är olika som tur är och det är roligare att möta olika än lika. 😉
  Jag skall läsa dina länkar senare, ikväll vill jag måla…min form av meditation.

  Må gott!

 18. Ping: Religion, är konsten att förslösa sin tid! | Varghjärta

 19. Ping: Etik och rebeller. | Varghjärta

Kommentarsfältet är stängt.