Rovdjur är livsviktiga för ekosystemen.

 

Jag hittade följande viktiga lilla artikel i Supermiljöbloggen:

Världens stora rovdjur har större betydelse för ekosystemen än man tidigare trott, visar en ny forskningsanalys. 61 procent av dessa rovdjur är utrotningshotade, och jägare kan inte göra deras jobb i naturen.

Amerikanska forskare har gjort en sammanställning av vetenskapliga rapporter om rovdjur från de senaste åren. Resultaten visar att de stora rovdjuren, det vill säga de arter som har en kroppsvikt över 15 kilo, upprätthåller ekosystemen i sina livsmiljöer. Genom att hålla nere bestånden av gräsätare, rovdjurens bytesdjur, så frodas växter, insekter, fåglar och fiskar. Varje art fyller en unik funktion i systemet, såsom rening av vatten, sjukdomsreglering och lagring av koldioxid.

(På så vis stärker de stora rovdjuren den biologiska mångfalden. Forskarna, som letts av den amerikanske ekologen William Ripple vid Oregon State University, påpekar dessutom att det ännu inte kommit fram några klara bevis för att mänskliga jägare kan ersätta rovdjuren och replikera deras effekter på ekosystemen.)

Att rovdjuren till stor del har försvunnit har resulterat i artfattiga, svaga ekosystem. Enligt studien finns inga bevis för att jägare kan fylla rovdjurens roll. Däremot konkurrerar jägare ut rovdjuren i jakten på byte. Andra dödliga faktorer är skogsskövling och annan förstörelse av djurens livsmiljöer.

Enligt forskargruppen måste det snarast upprättas en internationell aktionsgrupp av experter och politiker, annars förlorar vi inom kort arter som tiger och jättepanda. De efterlyser också incitament för att öka människors tolerans mot varg och puma.

 

Det saknas allmänt insikt om rovdjurens betydelse för biodiversiteten och alla deras gynnsamma ”kaskadeffekter” för andra arter, både fauna och flora.

 

Vargens betydelse för biodiversiteten (den biologiska mångfalden) är tydligt styrkt, inte minst genom den spetskompetens som vuxit fram efter vargens återkomst i Yellowstone. En liten översikt av förändringarna i Yellowstone sedan vargens återkomst visar följande:

Antalet av Wapitihjort har halverats och stabiliserats, vegetationen har återhämtat sig, bävern har återetablerat sig och ökat i norra Yellowstone från en till tolv kolonier och skapat dammar vilket gynnar grodor, salamandrar, små däggdjur och älgar som betar av vattenväxterna.

Stränderna kantas återigen av buskar, poppel, pil och andra lövträd vilket skuggar av vattendragen och gynnar laxfiskarna att gå upp och leka. Stranderosionen förorsakad av nedbetad vegetation har minskat och löv och dött djur- och växtmaterial, så kallad detritus, faller ned i vattendragen och gynnar sländelarver och insekter och därmed också fågellivet.

Den tillförda detritusen gynnar planktonbildning som i sin tur gynnar mängder av småkryp som hinn- och hoppkräftor som i sin tur gynnar fiskproduktionen som i sin tur gynnar fågellivet, uttern och andra vattenlevande varelser.

Den tidigare hårt nedbetade aspen har nu etablerat nya lundar med 3-4 meters höjd, vilka så småningom kommer att gynna hålbyggande fåglar.

Vargen har påverkat den övriga faunan av rovdjur. Coyoten har minskat och därmed har gaffelantiloperna, präriehundarna och övriga gnagare ökat i antal i parken. Detta ger större möjligheter för grävlingar, rävar och vesslor att klara sig. Vargens slagna byten ger mat åt björn, rovfågel och andra fåglar såsom korp, kråka och skata. Småfåglar utnyttjar vargens bytesrester speciellt under den kalla vintern. (Yellowstone är en högplatå belägen 3000-4000 meter över havet.)

Beteendemässigt har vaksamheten ökat hos aktuella bytesdjur, vilket gör att rörligheten hos dem är större. De stannar alltså inte lika länge på samma område och därmed växlar betesplatserna mer och gör det möjligt för vegetationen att återhämta sig. Rörligheten stärker också stammarna av bytesdjuren.

När vargarna på det här sättet påverkar andra djur- och växtarter, direkt och indirekt, kallas det för kaskadeffekter. Dessa ”kaskadeffekter” stärker biodiversiteten, inte tvärtom och rovdjurshatarna tycks mig främst vara ett typexempel på när tro väger tyngre än vetenskap/kunskap. Hur dessa ”kaskadeffekter” kommer att se ut i Sverige vet vi ännu inte helt, Sverige och Yellowstone är inte direkt jämförbara och vi har ännu ingen livskraftig vargstam spridd över vårt land. Vad jag vet pågår forskning, vid bland annat Grimsö viltforskningsstation. Men att vargen bland annat påverkar den hotade stammen av Fjällräv positivt är känt. Främst via efterlämnade kadaver…och ja, Fjällräven är hotad.

 

Att hävda att vargen, liksom övriga topprovdjur, inte har en positiv effekt på biodiversiteten är på nivån totalt okunnighet. Vargens effekt på biodiversiteten är alltid mer eller mindre positiv, aldrig negativ.

Människans effekt på biodiversiteten är däremot oftast enbart negativ. Exemplen härpå är oerhört många.Vi ser idag hur ca 40 procent av jordens organismer (djur och växter) är utrotningshotade p.g.a. att vi tränger bort dem, delvis på grund av mänsklig påverkan på klimatet, delvis p.g.a. miljöförstörelsen och man förstår att den biologiska kunskapsnivån hos den ”moderna” människan är låg och än värre, hos en del krympande.

Det finns ingen logik, kunskap, förnuft eller känsla i argumentet att vargen inte är globalt utrotningshotad och därför kan utrotas här.

Hatet är snarare likt det hat t.ex. SD:s sympatisörer riktar mot invandrare/flyktingar. Varghatarna vill utrota vargen, SD m.fl. högerextrema vill se en ”etnisk rensning”, samma sjuka hat i två liknande former alltså.

 

Vi kan lika gärna hävda att älgen inte är utrotningshotad, det finns mycket gott om älg i Nordamerika, därtill tre underarter, så den kan av ekonomiska skäl utrotas här på grund av artens/älgens tendens att orsaka dyrbara trafikolyckor, därmed också lidande, ibland död och enormt kostsamma skador på skog och grödor.

 

lo10x

 

 

Annonser
Det här inlägget postades i Natur och miljö., Vargdebatten: och har märkts med etiketterna , , , , , . Bokmärk permalänken.

10 kommentarer till Rovdjur är livsviktiga för ekosystemen.

 1. arrami54 skriver:

  Jag tackar för länken och har även lagt in den i inlägget. Vakna läsare är alltid ett plus…tack Svante! 😉

 2. Ping: …avväpna Skjut, Tig och Gräv-packet! | Varghjärta

 3. mariadesuede skriver:

  Du vet det, jag vet det, även motstàndarna, fast de är bara intresserade av skjuta vargarnas bytesdjur egentligen. Vargen är en konkurrent! Ja, nu förenklade jag väldigt mycket, för att kunna finna en bra Twitter.

  Kram fràn den franska landsbygden!

 4. arrami54 skriver:

  Exakt, vargen/rovdjuren är en konkurrent…och dylika tåls inte!
  Kram. Må bättre än gott!

 5. Ping: Järven (Gulo gulo) eller Filfras (= storätaren). | Varghjärta

 6. Leon skriver:

  Något som jag påfallande ofta slås av är den uppenbara likhet i argumentationen mellan rovdjurshatare och främlingsfientliga. Ibland kan det till och med vara samma personer som framför negativa/fientliga åsikter i bägge sammanhangen. Vanligtvis en mytspridning baserad på högst manipulerad statistik som framförs som ”sanningar”. Vidare att ”besluten” i frågorna fattats av illasinnade makthavare och manipulativa media, givetvis på ”betryggande” avstånd (läs Stockholm) från ”problemen”. Vidare utmålas i de mörkaste kulörer de kan finna problemen (läs vargen, invandraren, islam/muslimer) som ett överhängande och omedelbart hot mot ”det svenska”.

  Tyvärr lär jag knappast få återuppleva det oerhörda att bara ett fåtal mil från min hemstad se vargspår på skidturen. För något år sedan var det ganska vanligt att vargarna passerade nära mina svärföräldrars gård och jag såg ofta spår i skogsbrynet. Men nu har ju SGT-mobben av allt att döma utplånat flocken (Riala), så det lär ju dröja tills jag åter, om någonsin, får uppleva detta igen.

 7. arrami54 skriver:

  Så sant och det är tämligen väl bevisat att hatet sprids av samma okunniga grupp. Förhoppningsvis får du snart åter se vargspår, all vetenskap ger ju oss ”vargkramare” rätt och okunnigheten kan inte tillåtas segra.

 8. Ping: Lejonen snart utrotade i Västafrika! | Varghjärta

 9. Ping: Vargjakten stoppas, igen! | Varghjärta

Kommentarsfältet är stängt.