SD = ”idiot och bonnläpp”?

 

”– Är man idiot och bonnläpp och rasist så kanske man tror att man hör hemma i vårt parti, sade Linus Bylund (SD). Han säger mycket den pojken! Även andra i detta ”parti” säger mycket. Det jag stillsamt funderar över är när han/de tänker? De tror uppenbarligen han hör hemma i partiet?

Nu senast kom nästa groda ur Linus mun: ”Stater använder våldtäkt som straff”.

Orden speglar tydligt SD:s stora bekymmer med att ömsa skinn och tvätta av sitt unkna förflutna. Frågan är om inte skinn-ömsandet är fejk, billig teaterfejk!

Professor Ulf Bjereld säger:

”– Det visar också att den rasism som finns inom Sverigedemokraterna som parti inte tar slut. Det kommer hela tiden politiker på lokal nivå som säger saker som partiledningen måste gå ut och ta avstånd från, och det visar att partiet har en väldigt lång resa kvar att nå dit man säger att man vill komma, det vill säga ett parti som inte på något sätt präglas av rasism och främlingsfientlighet.”

Det komiska är att partiets skränande massa själva använder våldtäkt som hot,* inte förvånande då partiet främst består av den grupp obildade som Linus själv benämner som idiot och bonnläpp”.

*Tydliggjort bl.a. via det hat kvinnliga journalister m.fl. får ta emot. Sverigedemokraternas mass-skrän tydliggör också den svenska skolans kris och man inser varför vi får en ökande mängd individer som väver sin lilla egobubbla med myter, fördomar, allmänt ”hittepå” och ofta, ett primitivt nationalistiskt, rasistiskt revirhävdande av känt historiskt mönster.

Man skulle kunna le åt den obildade pöbeln, men leendet försvinner i insikten att denna form av okunniga små homo homini lupus är farliga och brinner för sitt hat…

 

de brinner för sitt hat

 

En klok man skriver…

En man kanske gifter sig med en kvinna, men påstår sedan att hon inte var oskuld. Om det inte finns något bevis på att flickan var oskuld ska hon stenas till döds.

Kanske är det också så att en flicka är trolovad och en annan man träffar henne i staden och ligger med henne där. Då ska båda stenas till döds, flickan därför att hon inte ropade på hjälp.

På vad grundas dessa obarmhärtiga bud? På Bibeln, femte Mosebok. En besvärlig textsamling för bokstavstroende kristna.”

Det finns en mängd obarmhärtiga bud i Bibeln (Gamla Testamentet) :

Ni skall vara helgade åt mig, ty jag, Herren, är helig, och jag har avskilt er från andra folk för att ni skall tillhöra mig. En man eller en kvinna som har en ande från en död eller en spådomsande i sig skall straffas med döden. Man skall stena dem, skulden för deras död är deras egen. (3 Mos 20:26-27)

Herren talade till Mose: Mannen som förbannat skall föras utanför lägret. Alla som har hört orden skall lägga händerna på hans huvud, och hela menigheten skall stena honom. (3 Mos 24:13-14)

Var och en som smädar Herrens namn skall straffas med döden, hela menigheten skall stena honom. Den som smädar Namnet, han må vara invandrare eller infödd, skall dödas. (3 Mos 24:16)

Medan nu Israels barn var i öknen, ertappades en man med att samla ihop ved på sabbatsdagen. Och de som ertappade honom med att samla ihop ved förde honom inför Mose och Aron och hela menigheten. Och då det inte var bestämt vad som borde göras med honom, satte de honom i förvar. Och Herren sade till Mose: ”Mannen skall straffas med döden. Hela menigheten skall stena honom utanför lägret.” Då förde hela menigheten ut honom utanför lägret och stenade honom till döds, som Herren hade befallt Mose. (4 Mos 15:32-36)

Om en son är trotsig och upprorisk och inte lyder sin far och mor, inte ens när de tuktat honom, skall de ta honom med sig och föra honom till de äldste i staden, till hemstadens port. De skall säga till stadens äldste: ”Det här är vår son, han är trotsig och upprorisk och lyder oss inte, han bara festar och super.” Då skall alla männen i staden stena honom till döds. Du skall utrota det onda ur folket. Hela Israels folk skall känna fruktan när de får höra talas om detta. (5 Mos 21:18-21)

Men om anklagelsen är riktig och det inte finns något bevis på att flickan var oskuld, skall flickan hämtas ut från sin fars hus, och utanför dörren skall männen i staden stena henne till döds, eftersom hon genom att hora i sin fars hus har gjort vad som är en vettlöshet i Israel. Du skall utrota det onda ur folket. (5 Mos 22:20-21)

Om en orörd flicka är trolovad med en man och en annan man träffar henne i staden och ligger med henne där, skall ni föra ut båda till stadsporten och stena dem till döds, flickan därför att hon inte ropade på hjälp inne i staden, och mannen därför att han lägrade en annans kvinna. Du skall utrota det onda ur folket. (5 Mos 22:23-24)

Därför skall jag samla alla de älskare som har njutit din gunst, vare sig du tyckt om dem eller inte. Från alla håll skall jag samla dem, och jag skall blotta ditt sköte för dem, så att de ser dig i all din nakenhet. Jag skall döma dig som man dömer äktenskapsbryterskor och mörderskor. Du skall få känna av min vrede och min svartsjuka. Jag skall prisge dig åt dem, och de skall rasera din offerhöjd och jämna dina kullar med marken. De skall slita av dig kläderna och ta dina praktfulla smycken, tills du ligger där alldeles naken. De skall båda upp en skara mot dig, som skall stena dig och stycka dig med sina svärd och bränna ner dina hus. De skall verkställa domen över dig i många kvinnors åsyn. Jag skall göra slut på ditt horande, och du skall inte längre ge några gåvor. (Hes 16:37-41)

Så säger Herren Gud: Båda upp en skara mot dem och utlämna dem åt skräck och plundring. Skaran skall stena dem och stympa dem med sina svärd, döda deras söner och döttrar och bränna ner deras hus. (Hes 23:46-47)

 

Stening som begrepp förekommer fem gånger i Koranen (11:91, 18:20, 19:46, 26:116, 36:18), men då endast i form av berättelser, aldrig som ett påbud att stena någon. Däremot finns det ett flertal hadither som beskriver hur Mohammed beordrar stening, till exempel:

When Ma’iz bin Malik came to the Prophet (in order to confess), the Prophet said to him, ”Probably you have only kissed (the lady), or winked, or looked at her?” He said, ”No, O Allah’s Apostle!” The Prophet said, using no euphemism, ”Did you have sexual intercourse with her?” The narrator added: At that, (i.e. after his confession) the Prophet ordered that he be stoned (to death). (Volym 8, Bok 82, Nummer 113)

Våldtäkt som straff förekommer inte som påbud i Koranen eller i övriga texter. Studerar man Bibelns kvinnosyn så lyser exemplet med Lot tydligt. Första Mosebok (Genesis), 19 Kapitlet beskriver hur Lot vill ge bort sina döttrar till pöbeln: ”Se, jag har två döttrar, som ännu icke veta av någon man. Dem vill jag föra ut till eder, så kunnen I göra med dem vad I finnen för gott. Gören allenast icke något mot dessa män, eftersom de nu hava gått in under skuggan av mitt tak.” Lot är alltså beredd att ge bort sina döttrar till männen, att göra vad de vill med dem. En våldtäkt i vardande, en gåva?

I Talmud föreskrivs stening som straff för 17 olika brott, även om straffet inte utmätts sedan omkring Kristi födelse. I det tidiga Sverige föreskrevs stening som straff i Uppland, Östra Götaland och Dalarna för mord av make respektive trolldom. Stening är en avrättningsmetod som använts genom hela den kända historien, även av Aztekerna och i Sumer, den äldsta kända kulturen i Mesopotamien.

Som avrättningsmetod är stening givetvis avskyvärd, men man kan fråga sig om dagens metoder är bättre? Vad händer t.ex. i dagens USA?

 

Erik Helmerson avslöjar tydligt i sina slutord att bakom den påstådda religionskritiken döljer sig bara den vanliga rasismen:

Dels fortsätter SD, trots allt tal om nolltolerans, att vara hemvist för allsköns rena islamhatare. Vad partieliten, som Bylund, utvecklat till mästerskap är att markera stopp med ena handen och samtidigt diskret vinka välkommen med den andra.

Dels finns förvisso många direkt kvinnofientliga lagar och traditioner i muslimska länder. Men det säger mycket lite om hur muslimska individer väljer att leva sina liv i länder som Sverige. Det är för övrigt inte ens 50 år sedan som våldtäkt inom äktenskapet kriminaliserades här.

För islamhatarna är själva användandet av ordet ”Koranen”, med darr på stämman, ett argument i sig. Ställda mot väggen kan de modifiera sig till formuleringar som ”inrotat i islamisk kultur”. I botten ligger övertygelsen om att Den Andre är hotfull och obotligt annorlunda. Det är SD:s själva grundfundament, partiets livsluft, även om en del partiföreträdare stundom lyckas uttrycka saken något mer verserat än andra.”

 

Religionerna skall givetvis kritiseras, precis som politiska dogmer och t.ex. rasism. Det är illa om vi låter religionen, t.ex. ”Fädernas kyrka” ockupera etikens/moralens landskap och låter dem göra den till sin. Lika illa som att låta rasister ockupera landskapet och skita ner etiken med sitt onda budskap att det är vi mot dem, de andra.

 

 

Detta inlägg publicerades i Min syn på SD! och märktes , , , . Bokmärk permalänken.