” Du skall icke dräpa”.

 

Ni känner igen budordet jag har som rubrik och de flesta vet vad det kommer ifrån. Men är det inte någonting som mänskligheten utvecklat till en konstart, det att dräpa effektivt? En av de viktigaste ekonomiska och allmänna maktfaktorerna är produktionen och tillgången till högeffektiva vapen och lade vi de summorna på fredlig etisk samvaro och utveckling… hade vår värld sett totalt annorlunda ut.

Religionen är en annan ganska störd maktfaktor och de primitiva filosofer som kallar sig teologer är bara ytterligare ett bevis för att mänskligheten skapat religionerna i ett enda syfte: Varde dårskap!

…och nog har vi fått det! Även om det finns gott om kloka tokar med rätt glimt i ögat!

Religionen är ett ypperligt bevis på att den etiska evolutionen pågår och bara är i sin linda, vi har lång väg att gå innan vi kan börja tala om att vi nått en civiliserad etisk nivå.

Religion är vetenskapens och kunskapens antites och mycket farlig, mycket obehaglig i alla sin mer fundamentalistiska former. Många troende kan tyckas vara oskyldiga och naiva, men allt som hyllar okunskap och tro framför vetenskap och kunskap skall anses vara farligt.

Kunskapens frukt är förbjuden av en anledning, okunniga trälar är lättare att styra för ”herrarna” och var i den heliga skrift talas det om folkstyre/demokrati? Religionen är ett verktyg för diktaturens kreatur och en vältalig lögn, ingenting annat!

Religiösa individer är en grupp människor i ett intellektuellt nödläge!

Teologerna och de religiösa ledarna, tydligt inom kristendom och islam till exempel, tycks inte ens lyssna till samma Gud. Det finns en mängdvariation av kyrkor (stora som små), en mängd varianter av frikyrkor, sekter och allehanda ”halleluja-pubar” världen över, minst 8500 olika riktningar/ismer och alla hävdar sig ha rätt tolkning av de ”heliga”orden. Intressant, antagligen styrker det att ”herden” är förvirrad, eller att ingen kontakt finns mellan ”ledarna” här nere och påhittet där uppe.

och tänk er en herde som har 8500 får vilt rusande i olika riktningar, han har ett rejält jobb framför sig!

Det finns religiösa som ägnar hela sitt liv åt att fantasifullt hitta på omtolkningar av de primitiva och urgamla texter som ligger till grund för dagens religion. Det de sysslar med beskrevs av en klok ledarskribent enligt ungefär följande: Religiösa individer viftar med partiprogrammet (den heliga skriften) och hävdar att innehållet bara är illustrativt. Man skall inte läsa vad som står, utan acceptera att det finns en annan och ädlare tolkning.

Budordet jag har som rubrik omtolkas ofta, en känd kristen tolkare är C.S. Lewis, som skrivit Narnia-böckerna, är också ett stort namn inom den kristna rörelsen. I boken ”Kan man vara kristen?” redovisar han att han anser att dödsstraff är okej och att kristna unga män bör få chansen att döda fiender på ett muntert och hängivet sätt. Jag citerar:

Idén om riddaren – den kristne väpnaren till försvar för en god sak – är en av de stora kristna idéerna.” ”Vad jag inte kan förstå är den sortens halvpacifism som förekommer i dag och som får folk att tycka att man visserligen måste slåss, men att man bör göra det motvilligt och som om man skämdes för det. Den känslan berövar mängder av beundransvärda unga kristna i väpnad tjänst något som de har rätt till, något som av naturen går hand i hand med att vara tapper – ett slags munterhet och hängivenhet.”

Så här skriver han också: ”Tänk på att vi kristna tror att människor lever i evighet. Vi får döda om det är nödvändigt, men vi får inte hata eller gilla att hata. Till och med när vi dödar och straffar måste vi försöka känna på samma sätt för fienden som för oss själva – önska att han inte vore så hemsk, hoppas att han någon gång, i denna värld eller nästa, blir botad. Det är vad Bibeln menar med att älska honom: att önska honom väl, inte att tycka om honom eller att säga att han är hygglig när han inte är det.”

Boken trycks om och om igen. I det ofta högerkristna USA förstås, men även här i Sverige. Nu hävdar dagens utgivare att man skall betänka att han skrev orden under pågående världskrig. Jo, det kan tyckas vara en ursäkt, men även senare krig har välsignats av kristna (de abrahamitiska religionernas) ledare, liksom de accepterar dödsstraff med mera. (Studera bara religionens roll i pågående krig i Syrien).

Jag hade en period av relativt stark tro i min ungdom, var delaktig i en frikyrkoförsamlings aktiviteter i min hemstad. Men en söndag lyssnade jag på pastorns svavelosande predikning om den ”röda faran” och hörde hur han välsignade USA:s övergrepp i Vietnamkriget. (Liksom många religiösa ledare välsignat krig och krigets soldater senare). Mina tvivel steg, var detta Guds ord…de lät mer som om Satan själv talade. ( Nu dog ju i och för sig ”Satan” av tristess för många många år sedan, inte ens denna symbolfigur för ondska kunde mäta sig med människan i djävlighet!) Jag yttrade mina tvivel inför pastorn ett par kvällar senare och jag har nog aldrig förr eller senare mött en så svart och hatisk blick. (Hur kunde jag ha förmått mig att tvivla på herrens ord!).

Några veckor senare hade församlingen satt ut en stor offentlig affisch där de uppmanade till förbön för några tvivlares arma själar, mitt namn lyste som i neon. Jag var en själ i fara och kom jag inte åter i församlingens famn skulle jag drabbas av helvetets eviga skärseld. (Hade affischen satts upp offentligt idag, ja då hade jag ställt till ett ”herrans liv”!)

Ett par av mitt livs ”goda vänner” stannade i tron. En vandrade iväg till en ytterst perifer sekt, Guds barn eller ”Familjen” som den senare kom att kalla sig. Sekten har en uttalad ton av sexuell störning och anklagelserna om pedofili följer den. Efter att ha besökt mig på min dåvarande arbetsplats och hotat mig med att jag skulle hamna i alla helvetes plågor både under nuvarande och i efterlivet, försvann min ”vän” med sekten. Några år senare besökte han mig i mitt hem och plötsligt var jag åter hans vän. Vi möttes lite då och då och under början av 1990-talet tog vi kontakt allt oftare, men min ”kristna” vän visade sig ha en tämligen unken värdegrund och en mycket dömande människosyn. Det är han som är Fall A här. Han var en typisk energitjuv, ja snarare försökte han stjäla min självkänsla och jag insåg relativt tidigt att jag sågs som ett bihang, en utfyllnad i hans ensamhet. Det som fick mig att slutgiltigt avsluta relationen var när han på fullt allvar frågade om jag visste hur ”man behandlar en fitta”. Han är över sextio år och har nyligen , som han själv uttrycker saken ”investerat” i en yngre kvinna ca tusen mil härifrån.

Min livserfarenhet av andra som klistrat på sig etiketten ”kristen” eller religiös är liknande. Det finns givetvis bra individer som är religiösa, liksom bra ateister o.s.v….liksom motsatsen!

Religion är ett fantasifullt ”hittepå” som egentligen inte säger så mycket mer om individen än att förmågan till självständigt kritiskt tänkande haltar betänkligt…

Men religion är också farligt. Bara tanken på ett liv härefter skapar en omedveten ansvarsbrist och ofta ansvarsbefrielse. Vi ser det tydligt i den totala ansvarsbefrielse ledande finansmän får efter det att de skapat finanskris efter finanskris. Vi ser det i miljöproblematiken och klimatets negativa utveckling. Vi ser det i falskt politiskt ”valfläsk”. Vi ser det i tanken på evig tillväxt på en begränsad planet. Vi ser det i hur klyftorna ökar…

Lögnen om ett liv härefter är farlig, den får människor att tro att allt redan är planlagt, livet här är en test, vi behöver inte bry oss och får vår ”paj” i himlen om vi lyder ”herren”. Oavsett vem Gud/kyrkorna stödjer som varande ”världsherren” för tillfället.

Sanningen är att religion är ett verktyg för maktens mest konservativa bevakare av maktelitens skyddande mur av traditioner, de som bryr sig minst om framtidens barn. ”Slava” för oss, lyd din Gud och paradiset i nästa liv är ditt!

Tanken somliga sprider om en Gud är en smart utnyttjad kvarleva från forna tiders folktro – vättar, tomtar, skogsrå, troll med mera.

Kyrkan använder människors hopp om någonting bättre för att ”fånga in själarna”. Fattiga och lidande människor är givetvis relativt lätta offer för löften om ett paradis, harmoni och ett vackert tryggt liv senare i det utlovade paradiset. Det är ett falskt hopp. En lokal ”herde” skrev i lokaltidningen Smålänningen att: ” När vi i västerlandet använder lidandet som ett argument mot Gud så är det just där lidandet finns som den kristna tron ökar”. Detta är inget argument för Gud, det styrker bara det jag skrev, att man inom kyrkan alltid har utnyttjat människors hopp om ett bättre liv, här och ”sedan”. Givetvis är det bra att religiösa försöker hjälpa lidande och fattiga, men man behöver faktiskt inte bära en religiös tro för att göra det! Det är alltid människor som hjälper andra människor i individuell eller organiserad form, inte ”Gud”.

En av våra politiska ledare skrev att: ” Svenskarna är mentalt handikappade och indoktrinerade att tro att politiker kan skapa och garantera välfärd.” I en värld full av ”tomtar och troll” är hans nedlåtande ord om folket inget att förvånas över. Men han har grundligt fel, det är våra ledare som är mentalt handikappade. Inte minst då våra ofta självpåtagna religiösa ledare världen över. Jag förstår att tomten Reinfeldt inte gillar idén om en generell välfärd, det syns på den förda politiken och jag förstår mycket väl varför Sveriges alla ”kyrkor” är i princip helt tysta kring den förda politiken. Människan är ett tämligen primitivt och egoistiskt djur som alltid bevakar sitt personliga revir.

…och nog hjälper kyrkan/Bibeln även herr Reinfeldt när han nu ivrigt monterar ner välfärden – tanken att alla skall färdas väl genom livet, inte bara maktelitens småfeta gynnare och deras väpnare, den så kallade medelklassen.

Politiska slogans kan hämtas ur Bibeln ”Den som inte arbetar skall heller inte äta ” och det märks i till exempel dagens Sverige där sjuka nekas sjukpeng på löpande band av en så kallad myndighet (Försäkringskassan (som försäkrar alla, bara de inte blir sjuka!)) och köerna till landets socialkontor ökar. Det finns kristna troll, ja till och med ”helgon” (en form av religiösa halvgudar inom kristendomen) som ser skönhet i fattigdom och lidande. Jag citerar helgonet Moder Teresa: ”Det finns något vackert i att se de fattiga acceptera sin lott, att lida på samma sätt som Kristus”.

Man måste vara rejält cynisk och själsligt kall om man ser fattigdom och lidande som någonting vackert.

Gud är i gamla testamentets form en sadomasochistisk tyrann, i modern teologisk tappning en ”himmelsk urmakare”, men båda tolkningarna/beskrivningarna är lika dåliga. Gud är bara en produkt av ett av mänsklighetens mest framstående sinne, människans fantasi.

Tänk dig en värld där förmenta häxor och kätterska vetenskapsmän aldrig bränts på bål. En värld utan korståg och självmordsbombare. En värld där kvinnor inte tvingas till äktenskap eller könsstympning. Tänk dig en värld utan religion”.

Tanken är fri, liksom vi har yttrandefrihet, åsiktsfrihet och du får givetvis tro vad du vill. Vi har tyvärr religionsfrihet, men nog skulle världen vara en mycket vackrare plats religionen förutan?

Man kan inget eller mycket lite förändra, att debattera religion i syfte att minska antalet religiösa världsmedborgare (det lär vara 92%) är lite som att be en sextonhundra ton tung gråsten som ligger i vägen att av egen kraft flytta på sig. Ordet jag åsyftar är det som skrivs ”meningslöst” och vill du debattera tro med mig, håll dig saklig, särskilj sak från person.

Världen är full av tokerier, total dårskap men också en underbar plats, jag hoppas inte dårskapen oavsett om det är i form av religiöst tok-tänkande, finanselitens lek eller politiska ”tomtars” makthunger förstör den alltför mycket innan vi vaknar upp och gör oss av med tokarna…

…nu tar jag paus. Går ut i natten för en lång skön promenad med min vita ”vargvän”, men först skall jag sätta ut mat och färskt vatten till några vilda vänner, igelkottarna som behövt stöd denna extremt torra sommar och en vild-född kattunge som skyr människor som pesten. Vet ni vad, jag förstår alla vilda djur som flyr undan oss mycket väl!

 

Vi är farliga och religionen är nog vårt farligaste ”hittepå”, till och med i grunden farligare än alla våra vapen…?

snöleopardDet är synd om människorna, vår planet och övriga som bebor den!

 

 

 

Annonser
Det här inlägget postades i Religionskritik, Uncategorized och har märkts med etiketterna , , , , . Bokmärk permalänken.

11 kommentarer till ” Du skall icke dräpa”.

 1. Kicki skriver:

  **…springer förbi lite sådär i förbifarten… swisch..

  I ingången till tonåring var jag själv lika vacklande i min tro som denna kvinna verkar vara 😉 http://www.youtube.com/watch?v=a2idVI73ais
  Men efter en del sökande på området gick det snabbt över. Minns religionskunskapen i skolan, och att jag tyckte ”Moses i Vassen” var en mycket spännande saga.

  Flera år senare ”ramlade” jag över en bok som trollband mig från början till slut – Sinhue Egyptiern, den är storslagen. Anser den vara lika aktuell än idag, som då den skrevs ( Mika Waltari) under andra världskriget.

  Vanligtvis handlar ju historiska romaner om religiösa män och deras uppoffringar, eller om stoiska hjältar och deras prövningar. Sinuhe egyptiern handlar istället om egoism, ifrågasättandet av religion, pacifism, kärlek och kanske framförallt politik. Det är en intressant berättelse med intriger som spänner över ett helt decennium.
  Förresten..kanske har du redan läst den..?! ..Om inte.. – bara ett litet boktips. 😉
  Ha en fin lördag!

 2. Svante skriver:

  Vad tror du om detta, flera från AB bloggen verkar anamma det jag känner tvivel.
  http://karbole.wordpress.com/2013/08/08/mycket-osaker/
  Svante

 3. arrami54 skriver:

  Tack för tipset, en bok jag inte har läst eller hört talas om förut.
  Tvivel är av godo, det är nog grundläggande för förmågan att tänka kritiskt.

  Ha en skön lördag själv, må bättre än bra! 😉

 4. arrami54 skriver:

  Tvivel är nyttigt som jag skrev till Kicki. Stannar själv här på WP, finns ingen anledning att hoppa av en bra portal.

  Må gott!

 5. Svante skriver:

  Tack för svaret.
  Svante

 6. arrami54 skriver:

  Var så god! 😉

 7. Kicki skriver:

  ”Durkslaget är en viktig del i den pastafariska tron.
  Nu får Lukas Novy, 28, bära köksredskapet som huvudbonad på sitt id-kort.
  Detta för att kunna visa respekt för det flygande spagettimonstret.”

  *Vrider mig av skratt*
  You make my day med din länk! (synd jag inte klickade på den igår)
  Hahaha, snarkskratt! ;-P

 8. arrami54 skriver:

  …ja, den pastafariska tron är ur alla synpunkter lika trovärdig som till exempel, kristendom, judendom och islam! 😆

 9. arrami54 skriver:

  Personligen är jag lite tveksam till dessa så kallade IQ-mätningar och forskarna ger sin studie självkritik, vi människor har som bekant multipla intelligenser. Men jag är övertygad om att religion är sagor och att ge sagorna tyngd som varande vetenskap är korkat.
  Jag delar forskarnas bild av att icke troende överlag är intelligentare än de som tror.
  Vetenskapen hittar svar, tron hittar på! 😉
  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/nara-dodenupplevelser-hos-rattor_8420896.svd

 10. Ping: Tyst storm… | Varghjärta

Kommentarsfältet är stängt.