…trist småkorkad debattretorik från herr Fjellner!

 

Det handlar om begränsad skyddsjakt. Ändå börjar EU-kommissionen direkt att blanda sig i. Man kan tycka vad man vill om vargjakt. Men det är och borde förbli Sveriges ensak hur frågan hanteras, utan att Bryssel lägger sig i.” skriver Christofer Fjellner på SvDs debattsida. Han vill få det till att det handlar om nationell suveränitet och vill tydligen ”plocka russinen” ur EU-kakan, enligt principen: ”Bara det som passar mig, tack!”. Herr Fjellner vill uppenbarligen helt nonchalera EU:s art och habitatsregler och fjäskar intensivt för varghatarna i LRF, jägarförbunden och Centerpartiet.

Vargens framtid är inte en fråga om nationell suveränitet, eller om huruvida det finns plats för vargen i vår svenska natur eller ej. Frågan handlar om huruvida vi är villiga att dela vårt livsutrymme med en art som tog landet i besittning långt före oss människor och som ur etisk synpunkt har samma rätt som vi att leva här.

Vi människor, vår kunskap, våra attityder, avgör framtiden för vargar och andra stora rovdjur. Vargarna har visat att de kan leva med oss. Nu är det upp till oss att bevisa att vi kan leva med dem.

Fakta är att hur man än räknar och jämför, blir att Sverige framstår som ett land som har väldigt lite varg, även i förhållande till Slovenien. (Slovenien är på 20.273 km², vilket är mindre än hälften så stort som Danmark (43.094) och mindre än Småland (29.330)). Detta trots att Sverige, i ett Europaperspektiv, har unika förutsättningar att hysa vargar och andra rovdjur.

Sverige är:

– ett av Europas största länder

– ett av Europas mest glesbefolkade länder

– ett land med god tillgång på, för vargar och andra stora rovdjur, naturliga bytesdjur, såsom älg, rådjur, vildsvin, hare m m.

Studerar man de rapporter som finns, t.ex: Status and Trends for Large Carnivores in Europe, LCIE report for the UNEP-WCMC project “Biodiversity Trends and Threats in Europe” by theLarge Carnivore Initiative for Europe, February 2004. …så har vi väldigt få vargar i förhållande till de övriga europeiska länder som har livskraftiga vargstammar. Vi ligger långt ner på listan och har plats för långt fler rovdjur, problemet för den svenska vargstammen är att vi har en mängd okunniga politiker som i sina ”kevlarhjärnor/själar” inte kan ta in kunskap och som helt saknar grundläggande etik, förståelse för naturen, biodiversitetens betydelse o.s.v….

Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF och Rovdjursföreningen överklagar gemensamt Naturvårdsverkets beslut om vargjakt och gör så på mycket god grund:

Det finns inget stöd för att den ”lösning” Naturvårdsverket föreslår har åsyftad verkan. Enbart jakt utan åtföljande större inflöde av genetiskt obesläktade vargar har ingen positiv effekt, utan riskerar tvärtom att ha negativa effekter på populationen. Det finns ingenting i verkets beslut som stöder eller visar att jakt på just dessa 16 vargar skulle leda till en minskad inavel i den svenska vargstammen. Koppling till den åberopade underlagsrapporten från Skandulv saknas då NVs jakt metod inte undersökts i rapporten. Något annat vetenskapligt underlag bifogas inte och följaktligen finns det inget stöd för att de påstådda effekterna kommer att uppnås.

Organisationerna anser däremot att det finns ett antal andra lämpliga sätt att förbättra inavelsgraden. Det av Naturvårdsverket meddelade beslutet kan tvärtemot vad verket anger leda till en försämring av möjligheten att nå en gynnsam bevarandestatus. Bland de lämpliga sätten att förbättra inavelsgraden kan nämnas bland annat underlättande av naturlig immigration av obesläktade vargar från öst, flyttning av obesläktade vargar till Sverige och skyddsåtgärder för att bevara de genetiskt värdefulla vargar som redan invandrat och deras avkommor. Att tillåta fler immigrerande vargar från öst att etablera sig i landet ger positiv påverkan på inavelsgraden både på kort och lång sikt. Framförallt innebär en naturlig immigration inte de risker som finns i att hålla vargpopulationen på ett alltför lågt individantal.

Under ett antal år har Naturvårdsverket och regeringen ställt i utsikt att förbättra inavelsgraden med just dessa och andra lämpliga lösningar. Redan i oktober 2009 beslutade riksdagen efter proposition från sittande regering om ”kraftfulla åtgärder som stärker populationens genetiska status” genom bland annat aktiv utplantering av genetiskt värdefulla vargar. Detta är efter över tre år fortfarande inte genomfört.”

Avslutningsvis herr Fjellner, vill ni i ”De Nya Moderaterna” att Sverige lämnar EU med hänvisning till nationell suveränitet eller vill ni plocka passande russin ur kakan? Det svar jag tror på, men inte lär få från herr Fjellner, är det sanna svaret, han och hans parti skiter högaktningsfullt i allt som har med en sund miljöpolitik att göra och ser som övriga små vargen som ett ”tärande” inslag för giriga, smålata, fårägare och jägare som inte vill ha någon konkurrens från rovdjuren.

Antar att herr Fjellner och Moderaterna helst såg att EU avskaffade sin miljökommission?

 

( Sen tycker jag personligen att herr Fjellner resonerar lite konstigt, han tycks mena att Slovenien gör fel och då får vi också göra fel? Lite som att han tycker det är okej att slå frugan eftersom granngubben gör så…? ).

 

vargen jag 454657

 

 

Annonser
Det här inlägget postades i Vargdebatten:. Bokmärk permalänken.