Hur farlig är vargen för jakthundar?

Tobias Gustavsson är vargforskare och hundtränare med lång erfarenhet av att utbilda bland annat sök-, räddnings- och narkotikahundar. Sedan 2010 medverkar han bl.a. i en studie angående arbetande hundar, ett samarbetsprojekt mellan SLU och Köpenhamns Universitet. Tobias berättar nedan i två korta filmer, om riskerna vid möten mellan hund och varg och hur konflikterna uppstår. Statistiskt sett angrips en hund en gång per 5 000 till 6000 jaktdagar i ett vargrevir med en familjegrupp ( ett revirmarkerande par), och ca en gång per 9000 jaktdagar utan familjegrupper av varg. Ungefär 10-50 hundar (oftast jakthundar) angrips allvarligt av varg årligen, med svåra skador eller döden som följd. 2011 var siffran 41 stycken, 2010 angreps 21 stycken.

Åttio procent av alla angrepp inträffar under jakt och det är alltså bevisligen vanligast att jakthundar råkar illa ut. Som ett räkneexempel nämner han ett revir med 1-2 vargar där 150 jägare jagar med hundar i snitt 20 dagar per år och jägare. Risken är då ett vargangrepp per tre år, eller en gång på 9000 jaktdagar och finns det en vargfamilj (familjegrupp) bedöms risken till ett vargangrepp på en hund vartannat år, eller en gång per 6000 jaktdagar. Att en konflikt uppstår vid mötet mellan varg och hund är alltså tämligen ovanligt.

Vad händer då om varg och hund möts? Med största sannolikhet sker det många helt odramatiska möten av ren slump där både hund och varg på sin höjd noterar varandra, studerar varandra på avstånd, men sedan fortsätter var och en med sitt. Ibland söker hunden upp vargen, av nyfikenhet, av sociala skäl. Ibland tvärtom, vargen blir nyfiken och det händer att de möts när de jagar samma byte.

Men en direkt konfrontation, en strid, vinner sällan hunden. Att över hälften av de hundar som dödas också blir uppätna, handlar inte om att vargen ser hunden som ett bytesdjur, en parallell är att vargtiken ofta äter upp sina egna valpar när de är dödfödda…i naturen har inget djur råd att låta mat/energi gå till spillo. (Det är bara människan som kastar bort mat, på grund av överflöd.)

En hund är inget bytesdjur för vargen. Vargar umgås inte socialt med vargar utanför den egna flocken. För dem är både främmande vargar och hundar rivaler, därför riskerar både hundar och vargfrämlingar att bli dödade. (Jämför med mänskliga ”revirstrider”, extrem nationalism och främlingsfientlighet). En aggressiv hund, som uppvisar ett hotbeteende visavi vargen löper ökad risk, liksom att en hund som blir rädd och flyr inbjuder till ett anfall. Risken är också stor om hunden är mycket social och vill hälsa, lite för nyfiket och närgånget.

Hundar betraktar vargar som hundar, och vargar betraktar hundar som vargar, de är också i princip samma art och kan få avkomma (hybrider). Men en stor skillnad är, som jag tidigare nämnt, att vargar inte umgås utanför den kända familjeflocken, givetvis undantaget ungvargar som söker partner.

Tobias Gustavsson bor i ett vargrevir och släpper själv sina hundar i reviret, dock ej nära lya eller ”rendezvous”-plats. Enligt honom är det absolut bästa skyddet mot vargangrepp att ha en välutbildad hund som gör det den ska i skogen, som bara jagar det vilt den är avsedd för och struntar i vargspår. Det finns tyvärr anledning att kritisera den svenska jägarkåren för dåligt utbildade hundar, Tobias tar upp bra exempel i filmerna nedan. Här finns mycket att göra inom jägarkåren anser han, det krävs ofta lång och regelbunden träning för att få fram en skicklig jakthund, att den verkligen prioriterar sin uppgift.

Andra åtgärder för att skydda hunden, förutom att träna den väl, är att alltid ha den under uppsikt. Ser du vad som sker kan du tämligen lätt skrämma bort vargen genom att skrika och rusa emot den.

Vargpinglornas effekt är oklar, men är värt att prova enligt Tobias. Av de ca tiotusen hundar som fått en pingla har bara tre blivit attackerade och dödade. Klart är dock att de inte lockar till sig vargarna, som främst förlitar sig på sitt luktsinne. En skyddsväst ger också ett bra skydd, liksom att jaga i lina. Jag har inte svårt att förstå den känslomässiga reaktionen när någon får sin hund dödad av en varg, men det är ovanligt och man kan ”tänka efter före” och skydda sin hund om man nu verkligen bryr sig så mycket om den…och är verkligen den typiskt svenska traditionen med löshundsjakt skäl nog att hävda att vargen inte hör hemma i Sveriges natur? Personligen anser jag inte det!

I Skandinavien har man gjort 160 försök där vargens skygghet för människor testats vetenskapligt. Vargarna flydde för den annalkande människan i samtliga fall. Det genomsnittliga avståndet när vargar flydde för den annalkande människan var 100 m, men avståndet varierade mellan 17 och 310 meter. Vindstyrkan var den mest avgörande faktorn för vilket avstånd vargen flydde. De kortaste avstånden fick man vid stark vind, då vargarna förmodligen inte hörde eller kände lukten av den annalkande människan förrän hon var mycket nära. I ca 40 % av försöken tog vargarna en ny lega inom 800 m från störningsplatsen inom en timme efter den aktuella störningen och i 95 % av fallen inom 2 km från störningsplatsen. I några fall gjordes försök att gå in på vargar som låg vid slaget byte men detta resulterade inte i några avvikande resultat jämfört med de andra fallen. Man fann heller inga skillnader om människan var utrustad med hund i band eller ej eller om försöken utfördes under dag eller natt.”

(Källa: http://www.jagareforbundet.se/Viltet/ViltVetande/Artpresentationer/Varg/ )

vargen jag 454657

Annonser
Det här inlägget postades i Vargdebatten:. Bokmärk permalänken.

38 kommentarer till Hur farlig är vargen för jakthundar?

 1. Stolt Vargvän skriver:

  Väldigt bra artikel , den bekräftar mycket som jag resonerar kring löshundsjakt , vilket är att många gånger rår helt enkelt jägarna själva för att hunden blir tagen då man trots medvetenheten om Rovdjur släpper sin hund lös , många jägare gör oftast tvärtom dom beskyller som vanligt vargen för att dom förlorar sin hund , då tänker jag som såhär , var det vargens beslut att släppa hunden ,nej , beslutet var jägarens alltså är grunden för detta problem igentligen jägarens , och dom som får ett helvete tack vare det är vargen och hunden vilket gör mig som är en vän av dessa fantastiska djur väldigt ledsen , om man ser sin hund som en trogen vän vilket är en självklarhet för mig som hundvän så har man en skyldighet mot hunden och det är inte att släppa den rakt in springandes ensam i en skog utan uppsikt , det är att bry sig om hundens bästa som den trogna vän den är hos väldigt många inkluderat mig , hunden är inte bara sak man använder , den är ett liv med ett slående hjärta precis som hos människan , som du har en skyldighet att ge ett värdigt liv , så då tycker jag att är man jägare och inte bara ser sin hund som en sak , så håller man uppsikt över hunden det är rättvisast mot hunden och vargen .

 2. arrami54 skriver:

  …tycker du tänker klokt, givetvis är det jägarens/hundägarens ansvar…inte vargens!

 3. maria skriver:

  men om vi nu byter sida för en stund go vänner,hur ska den som släpper hunden veta att vargen befinner sej just i närheten i de fall då olyckan skett ? jägarna har länge önskat få veta var vargar finns och håller till just för att undvika risken för hundar…nvv och liknande myndigheter vägrar hårdnackat att berätta var de vet var varg finns…å andra sidan vet de inte hur många vargar som finns totalt…inte så konstigt kanske att det då och då sker hundolyckor med varg när ingen har koll på antalet numera…säger de 5 så kan det likväl finnas 10 inom en viss yta….vargar dras till hundskall ochså,laggarkarl härmade en skällande hund,det stod inte långt på innan en varg däök upp och kikade innan den försvann likt en räv i riset

 4. arrami54 skriver:

  Hej Maria. Jo orsaken till att Naturvårdsverket m.fl. inte berättar var de sändarförsedda vargarna är beror helt på den tyvärr alltför vanliga tjuvjakten. Tyvärr är det så att STG-packet förstör även för seriösa jägare/hundägare också. Läs t.ex. de korta raderna om Lodjuret med ungar som bara försvann en dag under älgjakten här (under bilden från fårhagen): https://varghjarta.wordpress.com/2011/10/06/en-kvall-om-vargen-i-loshult/

  Men att det finns varg i trakten brukar ortsbefolkningen veta, inte exakt var kanske…men kunskapen om varg i närheten innebär att du bäst skyddar hunden genom att ha den i lina…och inte lös.
  Att vargar dras till hundskall ställer jag mig tveksam till, men dina ord om att vargen försvann ”likt en räv i riset” säger väl att den undviker människan…och är hunden bredvid människan är hunden skyddad.

 5. maria skriver:

  vad är stg packet ?

 6. arrami54 skriver:

  De kriminella tjuvjägare som Skjuter, Tiger och Gräver! …tyvärr är de vanliga.

 7. Stolt Vargvän skriver:

  Maria , naturligtvis vet man inte var precis vargen är eftersom den är ett ständigt vandrande djur som kan vara på ett ställe i naturen en dag för att sedan befinna sig på annat ställe , och håller man sig uppdaterad så vet man var det finns vargar i Sverige och var det inte finns vargar , har man då en hund och bor i ett län där man vet att det finns varg ja då kan man relativt enkelt unvika konfrontationer genom att som arrami säger ha den i en lina för då har du god blick över din hund hur du än resonerar så kommer du aldrig ifrån att skyldigheten är på dig som hundägare eftersom det är du som fattar besluten om din hund inte vargen .

 8. maria skriver:

  förutfattade fördomar från din sida

 9. maria skriver:

  som om nu lina skulle vara någon garanti

 10. arrami54 skriver:

  Det får stå för dig, den samlade kunskapen säger att tjuvjakt är vanligt förekommande och du kan t.ex. läsa den bild BRÅ har.
  http://op.se/lanet/ostersund/1.5232137-fa-falls-for-jaktbrott-vi-lever-i-ett-laglost-land-

  Tjuvjakten på Kungsörn är så stor i Sverige att den hotar arten: https://varghjarta.wordpress.com/2012/08/01/ett-vidrigt-och-vanligt-hatbrott-tjuvjakt/
  …och tjuvjakten på övriga stora rovdjur är inte mindre. Har du någonting att uppvisa som styrker att jag och BRÅ med flera har fel, kom gärna med en länk till vetenskap som styrker detta (men du har inget!).
  De markägare som tjuvjagar eller där tjuvjakt förekommer bör ”befrias” från sina vapen, ägorna sättas under länsstyrelsens förvaltning( på markägarens bekostnad), den som tjuvjagat bör få minst två år i fängelse, förlora sin vapenlicens för gott och brottet behöver upp-prioriteras av polis.
  Jag förmodar att du inte skulle stanna vid förnekelse, utan också hålla tyst om någon tjuvjagade varg där du promenerar med din hund lös?

 11. arrami54 skriver:

  Enligt all samlad forskning är ”lina” en garanti, men vill man inte ta till sig kunskap utan helst ser varghatet leva vidare…så vill man och då är man inte mottaglig för kunskap utan vill leva okunnig. Och den som vill vara okunnig får man lämna därhän.

 12. Stolt Vargvän skriver:

  Maria , ha då ingen lina utan låt din hund springa iväg rakt i skogen om du tycker det är ett bättre alternativ , men kom inte med något smutskastning mot vargen , för som jag sa tidigare beslutet är alltid ditt som hundägare , det är inte vargen som frågar dig vänligt om du ska släppa hunden det gör du enbart själv , med en lina har du betydligt bättre möjligheter att styra din hund än om du har den lös för om den ser någonting sticker den iväg direkt utan att du har en chans att hindra hunden från ett tragiskt öde för mig skulle valet vare självklart , när det gäller dig så beror det helt enkelt på hur mycket du bryr dig om hunden .

 13. arrami54 skriver:

  …de okunniga och ansvarslösa skall kanske inte ha hund?

 14. Stolt Vargvän skriver:

  Nej precis arrami , framförallt dom som inte vet vilken skyldighet dom har mot hunden .

 15. maria skriver:

  jag förstår redan nu av det lilla jag skrivit att herrarna vill ha monolog istället för dialog.lika barn leka bäst som synes…ni blir inte vitare av att försöka ner andra som lever mera sjackrativa liv än er själva

 16. arrami54 skriver:

  …vem vill bli vitare? Vad mumlar du om nu?
  …och vad fan är ”sjackrativa liv” (är det ens språkligt förståbart bortom din lilla by?)… men du menar ”att alltid få ha hunden lös och få döda allt annat som rör på sig i naturen”, som en medeldum ”svenne med bössa”?
  Antar ”Maria” var ytterligare ett smådumt manligt troll med bössa som inte accepterar att få svar på sina så kallade frågor och inte accepterar en annan syn än sin egen och efter den kommentar du skrev nu ”Maria” återstår bara att skriva…

  Adjö!

 17. Stolt Vargvän skriver:

  Nej Maria för den enda som inte har lust att föra en dialog här är du som jag ser det , eftersom du bara kritiserar det jag samt arrami föreslår , men det är kanske inte så konstigt då vi ser helheten medans du bara ser dig själv och det som gynnar dig , sedan är det ganska patetiskt att du pratar om lika barn leka bäst sedan det är rätt tydligt vilka du förespråkar och då ska väl du inte ens nämna lika barn… för den biten är väl din sort betydligt vassare på det visade väl Svenljungagruppen med tydlighet eller ska jag kanske säga egenljungagruppen.

 18. martinlundholm skriver:

  Jämfört med hur många hundar som dödas av bilar, så är vargens farlighet gigantiskt uppförstorad. Ingen pratar om att avliva bilister som kört på hundar. Samma med vargens farlighet för människan. Vargar äter inte människor i större utsträckning än vi äter varg.

 19. arrami54 skriver:

  …du har så rätt och denna mening bara älskar jag: ”Vargar äter inte människor i större utsträckning än vi äter varg.”

 20. martinlundholm skriver:

  Tack! Jo, har faktiskt tampats lite med varghatare här och var. T.ex. i ett gäng (ganska läsvärda tror jag) kommentarer på min kära sambos inlägg: http://moodytwisted.blogspot.ch/2012/04/for-matdjur-gar-bra-va-koppla-din-hund.html
  Folk kommer dragandes med de mest märkliga ”fakta” om vargar och deras beteende. Vanliga hushållshundar är ju långt mera farliga för både människor och andra hushållshundar t.ex.

 21. arrami54 skriver:

  …jo, jag känner igen det där, du skulle se en del av de e-mail jag får…allt från direkta hot till totalt fantasifulla ”sanningar” om ulven.
  bland undrar man om varghatarna är ”dumma på riktigt”, medicinska idioter…eller spelar en sjuk teater?

 22. kao skriver:

  Den största fjädern i hatten för en jägare är väl att skjuta en varg. Därnäst älg. De har själva ansvar för alla sina lösspringande jakthundar. Hade de lytt goda råd som löplina etc så hade de fått behålla sina vovvar. Jag kan inbilla mej att en vargtrofe’ kan vara viktigare för en skjutglad varghatande idiot med bössa, än att den egna jakthunden ska överleva.

  Jag fattar inte varför man inte i stället snabbt decimerar den explosionsartade ökningen av vildsvin, som idag finns i 100-tusental i landets skogar. De är en fara för både människors och hudars liv och ett mycket stort bekymmer för odlarna. Men en jägare vill väl inte komma hem med en gris – och bli utskrattad…?

 23. arrami54 skriver:

  …troféjägare har jag allmänt svårt för, liksom de tidningar som blåser upp helsidor kring troféjakt.
  Vildsvinen är svårjagade och här skulle en frisk vargstam kunna hjälpa till.

 24. kao skriver:

  Helt klart. Vargen gillar nog vildsvin, så vi bör ha varg i hela landet.

 25. arrami54 skriver:

  …exakt och jag ser gärna några vargrevir även här i Småland. 😉

 26. kao skriver:

  Här i Södermanland också. Helt ok för mej.

  Kao

 27. arrami54 skriver:

  …det låter bra det! 😉

 28. Stolt Vargvän skriver:

  Drömmer någon gång om vargar i mitt eget län med , men så länge samerna ska vara härskare av naturen här så lär det väl förbli en dröm , tråkigt nog 😦

 29. arrami54 skriver:

  Vi borde kunna ha levande vargrevir utspridda från norra Skåne, Halland, Blekinge, Småland och upp över hela Sverige…men Sverige är tydligen ett väldigt, väldigt fattigt land på alla nivåer?

 30. Stolt Vargvän skriver:

  Borde? det ska vara så , vargen är ett vandrande djur som är i rörelse , att pressa vargstammen samman i mellersta Sverige är en ren plåga för djur som älskar att röra sig över stora ytor , men vilka alternativ har man då samerna ska äga naturen och hela ytor ska vara avsedda för ren närning då finns det inte så många alternativ för den övriga vilda naturen som ska leva den med den lilla biten man inte tänkte på då man gav eller ger allt åt dessa egenkära och ignoranta människor.

 31. arrami54 skriver:

  …jo, men ordet ”borde” betyder enligt mig ”skall”…men Sverige ÄR ett fattigt land, mentalt fattigt om man ser till varghatarna och hur många de är!

 32. Stolt Vargvän skriver:

  Ok då ber jag om förlåtelse , det övriga du nämde får du nog utveckla lite mer .

 33. arrami54 skriver:

  …du har ingenting att be om ursäkt/förlåtelse för! Vi använder orden med variation i betydelse och det är därför skriftlig kommunikation ibland skapar missförstånd.
  Det jag menar med ”fattig” i sammanhanget är den egoism en del möter t.ex. konflikten löshundsjakt, renhållning, fårhållning visavi vargens rätt att vandra fritt. Vi är så fattiga att vi förnekar vargen existensberättigande av ren lättja…de varken vill eller orkar skydda sina tamdjur. Därtill vill inte många mänskliga s.k. ”jägare” dela med sig av bytesdjuren till våra rovdjur…de är ”fattiga mentalt” i meningen snåla, egoistiska, lättjefulla och okunniga.

 34. Stolt Vargvän skriver:

  Tackar för förklaringen förstår det mycket bättre nu arrami , och jag kan bara hålla med dig , många icke gillare av rovdjuren fattar inte att det problem som dom nu beskyller vargen för är dom själva delaktiga i , när vargar tar tamdjuren och boskapen så gör dom det för att vi har tagit deras naturliga mat ifrån dom så att dom tvingas söka mat på övriga ställen , ochså anländer människan med sina djur och på så vis erbjuder vargen det bytes djur som inte fanns i naturen för att vi tog det , så när människor beskyller vargen för att dom tar deras djur som dom vägrar skydda trots att möjligheten finns så är dom inte medvetna om att grunden för detta problem är då vi tar vargens naturliga bytes djur i den vilda naturen , således är det alltså vi som skapar dessa problem själva , och ynkliga som många är så kan dom inte erkänna detta , eftersom egoismen regerar hos dessa ,så många av dessa problem som jägare , bönder . samer beskyller vargen för är problem som deras egna ras (människan) skapar själv genom att ta naturen ifrån vargen , och så länge man inte kan erkänna detta så tror jag det kommer att förbli ett ? för våran vilda natur , och för våran sargade vargpopulation , vi måste fatta att vargen rår inte för hur den skapades och att den bara försöker att leva som oss , och ska den ha möjlighet att göra detta så kan vi inte förstöra deras omgivning , det är inte vargen som är problemet , utan våran icke förståelse för dessa vackra djurs rätt att leva i våran natur .

 35. Ping: ”Varghatarna”, ett obildbart gnälligt särintresse? | Varghjärta

 36. Ping: Jägarförbunden, ett kriminellt särintresse? | Varghjärta

 37. Ping: Varg: När journalistiken är som sämst! | Varghjärta

 38. Ping: Tragiska dårar. | Varghjärta

Kommentarsfältet är stängt.