Är kristna/religiösa människor korkade?

Ibland undrar jag faktiskt om inte svaret i rubrikens fråga är ett tydligt…JA! Religion reducerar ju förnuft till någonting obehagligt, liksom vetande, vetenskap och kunskap. Det räcker med att tro, ingen behöver veta. ( Att den svenska skolan har problem är inte så konstigt när vuxenvärlden ofta är så underutvecklad!). Bibeln talar inte om demokrati, tvärtom, det handlar om att lyda sin ”herre och kung”. Det är primitiv patriarkalisk hierarki, ingenting annat och diktaturens grundprincip. (Läs ”prästens” svar till mig längre ned här!). Kristna (liksom övriga inom de Abrahamitiska religionerna) är både hjärntvättade och ”korkade ”, därtill ur ett demokratiskt perspektiv farliga.

Religionernas krav måste alltid avvisas till förmån för de mänskliga rättigheterna.

Det är svårt att psykologiskt kringgå risken att folk blir sårade när man kritiserar religionerna (Kristendomen) eftersom det handlar om en personlig Gud i denna och i alla de Abrahamitiska religionerna (Kristna, judar och muslimer). Den personliga guden har ju samma psykologiska funktion som barnets låtsaskompis, hänvisar till den kända historien om Mållgan. Jag vill inte såra någon, men samtidigt måste jag vara ärlig i min ateistiska åsikt och här uppstår ett medmänskligt dilemma visavi de troende, och tystnad är för mig aldrig ett gott alternativ. Det pågår en debatt i Sverige kring Islam och kring t.ex. Vilks provokation, när han tecknade Muhammed som rondellhund. Men även kristna reagerar mer eller mindre hårt om man kritiserar deras tro. De agerar givetvis (förhoppningsvis) inte med fundamentalistisk vrede och våld, men hade jag skrivit detta inlägg, dessa ord i en tidning i USA:s ”bibelbälte” så hade jag tagit en risk som kunnat drabba mig hårt som person. Följande ord kan väl illustrera min syn i sakfrågan, finns Gud? Vi är alla små ”dumma” människor i världen” och religionen är ett ypperligt bevis på vår generella okunnighet som art. Kristendomen är inget undantag, den ”heliga skrift” kryllar av fördomar, okunnighet och hat. Inte minst mot homosexuella. Kristendomen i alla dess tusentals former och likt övriga Abrahamitiska religioner, är bärare av fördomar, vanföreställningar och okunnighet upphöjd till dygd. Denna så kallat vackra och kärleksfulla religion är egentligen motsatsen. Människovärdet är inte jämställt, kvinnor ses som lägre varelser, helt underställda männen. Du behöver inte leta länge i Bibeln för att finna uttryck för detta, jag kan peka på historien om Lot (1 Mos 19:7-8). En liknande historia finns i Domarboken 19:29. Även det nya testamentet beskriver hur kvinnan är underställd mannen, läs Paulus’ första brev till Korintierna, 11 kapitlet! I Tredje Mosebokens 27 kapitel, verserna 1-7 ser vi människors olika värde i sikler. En man mellan 20 och 60 år är värd femtio silver-sikler, kvinnan bara trettio. (En sikler motsvarar ca tolv gram silver). Ingen normalt förnuftig och tänkande kvinna kan väl egentligen köpa sagan? Och ingenstans i historien har kristendomen gått främst vad det gäller kvinnors jämställdhet. När t.ex. den Svenska Kyrkan gav kvinnor rätt att bli präster, ja då blev det ett ”Herrans liv” på herrarna. En kristen tror också att de besitter ett VIP-kort i kön till paradiset, vi andra får brinna i en evig eld av plågor. Religiösa individer lär lägga huvudet på sned när de läser mina ord, mumla om blasfemi och vifta med partiprogrammet (den heliga skriften) och hävda att innehållet bara är illustrativt. Man skall inte läsa vad som står, utan acceptera att det finns en annan och ädlare tolkning. Men religiös tro hör inte hemma i ett samhälle som vill utveckla demokratin, jämställdheten och kunskapen.

Ingen av de Abrahamitiska religionerna har varit spjutspetsar på något av dessa områden. Er tro på Gud är lika vetenskapligt välgrundad, logisk och kunnig, som om jag hävdade att det bor en 317 år gammal Vätte, med familj, i min trädgård. Kristna ser inte heller Jesus som en vanlig man, en historisk intressant, etisk och politisk rebell, nej han var ”Guds son”. Beviset ligger bland annat i påståendet att han avlades utan fläckar på lakanet, utan att någon biologisk far var inblandad. De kristna förnekar givetvis att denna jungfrufödsel är omöjlig. 

Inom den kristna mystiken är Marias jungfrufödsel central. Liksom inom många andra religioner där halvgudar, kungar och hjältar fötts fram utan köttslig befruktning. De föds så, rena och obefläckade. Jungfrufödsel sker varje dag bland djur. Det kallas partenogenes och är något som utvecklats under evolutionens gång. Bland enklare ryggradslösa djur som insekter (t.ex bladlöss) är det mycket vanligt. Hos ryggradsdjur sällsynt. Vissa reptiler, som ödlearten new mexican whiptail, använder partenogenes frekvent och fenomenet har sällsynt dokumenterats hos stora djur, som hajar och komodovaraner. Bland däggdjuren finns inga kända fall av spontan jungfrufödsel. Hos oss finns nämligen ett genetiskt fenomen som heter ”genomisk imprinting”. Alla däggdjur bär två kopior av varje gen, en från hanens och en från honans sida. I vissa av dessa par är en av kopiorna ”påslagen” och en ”avslagen”. Vilken av generna som tar över är förutbestämt. Skulle däggdjuren få gener enbart från sin mor skulle vissa par inte funka alls, medan andra skulle ha båda generna ”påslagna”. Marias jungfrufödsel är en biologisk omöjlighet.

Människor som har problem med en enda gen blir ofta mycket sjuka om de alls överlever, problem på alla imprintade gener går inte. Dessutom skulle Jesus av biologisk nödvändighet ha varit en kvinna, en klon, en kopia av modern Maria. Det mirakel som hände var att någon översatte fel, det ord som i Jesajas hebreiska betydde ung kvinna, almah, översattes fel och blev i grekisk översättning ordet för jungfru, parthenos. Så blev Jesus plötsligt, via ett översättningsmirakel, född av en ”obefläckad” jungfru. Det vi kallar själ/psyke, är en kemiskt/biologisk del av kroppen, främst styrt av ett organ (hjärnan) som handhar mentala funktioner som medvetande, intellekt, förnuft, känslor, minne, perception, tänkande, inlärning med mera. Den kontrollerar och koordinerar även kroppsfunktioner som hjärtat, blodtryck, vätskebalans och kroppstemperatur. När hjärnan dör, dör även själen (psyket) och den dör oåterkalleligt. Den ”själ” ni menar överlever för evigt och kan återuppväckas med kroppen när Jesus återkommer, lär enligt en del gömma sig i blodet, andra har hävdat att den finns i Tallkottkörteln (epifysen). Är vi goda, i meningen följer Guds bud (Jesus), hamnar själen i paradiset, annars i dödsriket (helvetet) där den evigt plågas av demoner (som kristendomen lät invandra från Romarnas folktro). Människans grundläggande byggnadsdelar, atomerna, återgår till kretsloppet efter vår död. Vi är ”stjärnstoff” och blir så åter och till slut är universum bara en mängd fotoner (ljus) Den smått komiska bild jag får, är den av demoner som sitter och knaprar på kolatomer i helvetet och jag antar att en del tror att den eviga själen finns i dessa atomer? Tanken på den ”odödliga själen” finns egentligen inte i Bibeln, utan är en ”invandrare” från gammal Grekisk filosofi. Alla mänsklighetens hundratusentals olika Gudar har förr eller senare hamnat på historiens hög av minnen. Där ligger några tusen glömda gudar och vem minns eller ärar Aztekernas store Gud, Huitzilopochtli? Vad gör er Gud mer trovärdig än honom? Han som varje natt tappert kämpade mot mörkrets alla makter för att solen skulle återfödas nästa morgon.

Studerar man världens alla gudar och gudinnor så finns det ingenting som styrker att just den kristna guden är en sann gud, allt pekar i direkt motsatt riktning. Det går inte att vetenskapligt bevisa eller motbevisa ett fantasifullt ”hittepå” även om den litterära figuren finns i massupplaga.

De flesta reagerar tack och lov vetenskapligt logiskt i vardagen, vi hittar inte på en vägbeskrivning om vi inte kan svara den som frågar korrekt. En religiös läkare nöjer sig inte med en förbön, han behandlar patienten enligt beprövad vetenskap. Få förnekar vetenskapliga faktum som gravitationsteorin och stiger inte rakt ut i luften från femte våningen. De flesta vet att sanningsrelativism är en fara.

Vi är i grunden kemisk biologi, dina känslor som t.ex. förälskelse/kärlek är främst betingat och styrt av hormoner som våra könshormoner och oxytocin, serotonin med flera. Feromoner spelar in, liksom ett visst mått av visuell stimuli och våra övriga sinnen. Vi skulle inte leva väl utan den symbios vi har med vårt mickrobiom, alla goda bakterier på hud, i tarmarna och så vidare. Detsamma gäller vårt beroende av naturen i stort, vi är på intet vis frikopplade från de ekologiska systemen. Vare sig kroppsligt eller andligt. Det mesta går att beskriva och förklara vetenskapligt även om vi aldrig lär veta allt. Varje besvarad fråga leder till nya frågeställningar. Själen, medvetandet, psyket eller ”anden” hänger helt ihop med kemiskt biologiska processer i nervsystemet (hjärnan). Detta skapar allt det som är vi i psykologisk mening, som förnuft, karaktär, känsla, medvetande, minne, perception, tänkande, fantasi etc. När hjärnan dör så dör själen, medvetandet, psyket eller anden om ni vill kalla systemet så. Att vi (anden/själen) skulle leva vidare är bara ytterligare en mytologisk ton i den fantasifulla sagan om ”Gud”. Att ”jaget” vill leva för evigt har jag lite svårt att förstå, tristessen måste bli total till slut och det bör nog uppfattas som att den själviska kampen för att få en Vip-biljett till paradiset via lydnad mot gud och skriften, är tragisk. Lika tragisk som hoppet att via krigiskt martyrskap få 72 jungfrur att ”leka med” i efterlivet. Nog är människans fantasi, drifter och psyke spännande att studera!

Ordet tradition är synonymt med ordet vana och en vana blir lätt en via automationen betingad social ovana, man gör bara för att man bör och alltid gjort, inte för att det är grundat på saklig kunskap. (Jämför med att cykla, man lär sig och tänker inte mer på det!). Religion är en inlärd ovana för dem som inte ids tänka logiskt och självständigt. Det är också för att jag respekterar människan och övrigt liv som jag säger nej tack till religionerna.

Jag ställde en fråga till de kristna för en tid sedan i lokaltidningens insändarsida. Rubriken var: ”Tro. Är Gud god?” Anledningen till frågan var de krigiska vidrigheter som beskrivs i fjärde Moseboken kapitel 31 ( verserna 7 till 18). Efter ordern att döda alla män så beordrade Gud via Moses israels soldater att: Döda nu alla barn av manligt kön, och döda alla kvinnor som har haft samlag med en man. Men de flickor som inte har legat med någon man skall ni låta leva och behålla för egen del. (31:17–18) Den goda guden bedrev alltså samma vidriga krig som IS, Boko Haram och andra uppenbart kriminella fundamentalister och tog sig sexslavar som krigsbyte. Bevis nog på att ”Gud” är en saga skriven av känslomässigt outveklade män.

Min fråga bemöttes som väntat av totala tystnad. Den tystnaden var svar nog!

Jag behöver ingen tro för att njuta av livet eller förstå varför. Livets gåva fick jag av naturen och evolutionen, vi skapades i grunden av det stjärnstoft vi kallar atomer och en dag blir vi åter bara det, atomer på en av oändligt många planeter i universum. Religion är en genetisk defekt hos alla dem som söker tröst i varats olidliga lätthet och som drömmer om ett efterlivsparadis som inte finns. Risken är stor att religionen får människor att missa och plundra det vackra paradis vår planet är i hopp om att ”fadern” ställer allt till rätta i slutändan. Vad kan vi mer begära än att för en tid få en medveten stund på jorden. Livet, allt liv, är ett mirakel i sig.

Jag älskar sagor men skulle aldrig låta en saga styra mitt liv. Jag är helt nöjd med att veta att jag är miljarder av celler i samarbete och att jag en dag åter blir atomer, stjärnstoff, som kommer att användas av naturen för att bygga nytt liv. Jag är bara en länk i en vacker kedja av liv.

Kristna individer är onekligen en enormt splittrad grupp (förvirrade?), det finns en variation om ca 9000 olika ”kyrkor” inom kristendomen (Katolicismen, den Ortodoxa och den protestantiska kyrkan m.fl.). Under ca 2000 år har ”teologer” skrivit mängder med texter, inte minst tolkningar och förklaringar, men ingenstans finner man minsta gudsbevis. Det enda man finner är ett enormt kunskapsförakt, bit inte i ”kunskapens frukt”!

Personligen undrar jag också om det finns en Gud eller om de är tre, Fadern, Sonen och den Heliga Anden? Satan är väl ingen Gud, bara en väldigt mäktig och ”fallen” ängel, vad nu änglar är? Därtill finns det helgon (halvgudar?), nyligen fick vi sju nya helgon. …nåja, att människor lever i fantasysagor, tillber gudar och idoler är ingenting nytt, men nog är det ett tydligt tecken på en “psykos” och någonting man skall akta sig för att ta på allvar.

Jag fick ett svar från en “präst” i Markuskyrkan, han anser att deras uppgifter ligger utanför demokratin “eller förbättra denna värld”. Han inväntar paradiset för sig och de sina, och ateister är bara dårar man inte skall lägga tid på, liksom miljöfrågor, klimatfrågan, demokratiutveckling med mera:

“Varför lägga ner tid på att diskutera med en ateist?  Den som presenterar sig som ateist finns egentligen inget skäl att ha samtal med. Han har en egen religion som tillfredsställer hans intellekt och filosofi. Hans utgångspunkt är en helt annan än vad den troendes är. Ateisten avfärdar de första orden i den Heliga Skrift som undervisar om skapelsens under och förutsätter den evige Gudens existens. Gud fanns där, hans ord fanns där men ingenting annat. Då sade han och det stod där. Och Psalm 19 säger: Himlarna vittnar om Guds härlighet, himlavalvet förkunnar hans händers verk. 3 Den ena dagen talar om det för den andra, den ena natten kungör det för den andra, På det sättet diskvalificerar ateisten sig redan innan samtalet börjat. I Psalm 14 heter det: ”Dårarna säger i sitt hjärta, Det finns ingen Gud”. Eftersom hela skapelsen vittnar om den store Skaparens verk är det ingenting annat än dårskap att förneka det. Varje människa vet att hus har en byggmästare, även om han inte visar sig framför huset vittnar fasad, tak och stil att det finns en planerare bakom. Därför anser jag det vara långt utanför min uppgift att diskutera eller försöka övertyga ateisten om min tro. Min kallelse har jag från den församling jag tjänar med ord och sakrament enligt mina prästlöften. Jag predikar offentligt i kyrkan varje söndag, vi sänder predikningar på radio Ljungby, vi har offentliga bibelstudier, vi har en egen hemsida med presentation av vad vi står för, vi ska stå till svars för vårt arbete inför HERREN inte inför ateisten, vi har aldrig avvisat någon som varit intresserad av vår kyrkas tro. Ateisten kan inte heller skilja på religion, tro eller politik. I den kristna kyrkan har vi lärt oss att skilja världens styrelsesätt från den kristna kyrkans uppgift. När den uppståndne Frälsaren lämnade sina lärjungar före sin himmelsfärd gav han dem en befallning om att göra alla folk till sina lärjungar. De skulle förkunna hans lära för den värld de befolkade. Det som han lärt dem, det vill säga det som de heliga Skrifterna undervisade om. Därför kunde Paulus skriva till församlingen i Efesus att de byggde på profeternas och apostlarnas grund där Jesus Kristus är hörnstenen. Den kristna kyrkan fick aldrig någon befallning om att skapa demokratier, eller förbättra denna värld. Denna värld ska styras av lagar som förnuftet dikterar. Därför har vi t. ex. politiker i Sverige som får våra röster och ska följa sina löften. Kyrkan däremot ska styras av sin Herre och Kung som talar genom den heliga Skrift och inte genom partiprogram. Ateisten äger rätt att ”kritisera” kristendomen, det har han laglig rätt till och är inte ensam även om deras ”ryggrad” är starkare än andras. Ateisten äger rätt att håna de kvinnor som sitter på kyrkbänken, om det nu kräver någon ryggrad? Så vitt jag vet har Sverigedemokraterna kommit in i Sveriges riksdag och har ledamöter i de flesta kommuner, på ett demokratiskt sätt, det ska inte jag som kyrkans man ha någon uppfattning om. Jag tror att det har tillgått på ett ”rätt” sätt. Jag tror inte heller att det fordras starkare ”ryggrad” att kritsera dem än att kritisera andra partier, kanske det till och med mera politiskt korrekt. När det gäller främlingsfientligheten kan jag hänvisa till vad Bibeln lär. En främling skall du inte förödmjuka eller förtrycka. Ni har ju själva varit främlingar i Egyptens land (2  Mos 22:21).  Och i (5  Mos 27:19) ”Förbannad är den som förvanskar rätten för främlingen, den faderlöse och änkan” (lite om GT:s kvinnosyn). När det gäller jämställdheten hittar jag inget bättre ord än det vad aposteln säger vad gäller alla människor. Han säger: ”Alla har syndat och saknar härligheten från Gud” (Rom 3:232). Däremot brukar jag tänka på vad som står om självaste Guds Son, Jesus Kristus att, ”Han aktade inte jämlikheten (ordet i den grekiska texten kan mycket väl översättas så även om inte alla översättningar har just det ordet) med Gud såsom ett byte utan utblottade sig själv och antog en tjänares skepnad” ( Fil 2:6). Han den evige Guden själv blev en människa för vår skull. Han lät sig födas av en fattig jungfru och gick smädelsens väg och dödens blodiga väg för våra synders skull. Aposteln säger; ”Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv i det att han inte tillräknade dem deras synder” (2 Kor 5:19). När han var tillsammans med sina lärjungar den sista kvällen tvättade HAN deras fötter och tjänade dem som den ringaste slav. Därför kan man inte tala om någon annan jämställdhet än den som redan existerar i Kristi kyrka, alla är där i lika desperat behov av frälsningen genom syndernas förlåtelse. Aposteln säger att hans frihet är total när han är Kristi slav. Luther säger att en kristen människa är den friaste på denna jord, eftersom han är fri från all synd och all skuld men han är också samtidigt allas slav i det att han med kärleken ska tjäna sin nästa. Och ännu en gång när det gäller denna världens styrelse ska det naturligtvis vara i enlighet med vad sunt förnuft kräver. Rätt man/kvinna på rätt plats, förnuftet har här sin givna plats, det är därför Gud har gett oss det.  När det gäller kyrkans uppgift tilldelades den från början några rädda fiskare men de blev utomordentliga bärare av det evangeliet som för alltid har varit föraktat av förnuftet. Jag menar det som är en dårskap för allt förnuft i enlighet med orden i (1 Kor 1:18-21) ” Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Det står ju skrivet: Jag skall göra de visas visdom om intet, och de förståndigas förstånd skall jag slå ner. Var är de visa? Var är de skriftlärda? Var är den här världens ordvrängare? Har inte Gud gjort den här världens visdom till dårskap? Jo, eftersom världen i sin visdom inte lärde känna Gud i hans vishet, beslöt Gud att genom den dårskap som vi predikar frälsa dem som tror. Ty judarna begär tecken och grekerna söker visdom. Men vi predikar Kristus som korsfäst, för judarna en stötesten och för hedningarna en dårskap. Men för de kallade, både judar och greker, predikar vi Kristus som Guds kraft och Guds vishet. Ty Guds dårskap är visare än människor, och Guds svaghet är starkare än människor”. Ja vi hävdar att vi vet Guds vilja eftersom den är tydligt framställd i den heliga Skrift, Bibeln. Det är vår uppgift som kyrka att förkunna detta budskap, gör vi inte det utan ägnar tid åt meningslös debatt med ateister, sverigedemokrater, moderater, socialdemokrater, jämställdhetsdebatt, kvinno/mansjourer, klimatfrågan, miljöpolitik etc etc, är faran stor att vi glömmer och sviker vår uppgift.”

De religiösa befinner sig uppenbarligen i ett intellektuellt nödläge vilket tydligt styrks här (läs och betänk att Bibeln är något längre, så sucka inte över textmassan!)

Avslutar med en varning: I stora delar av Europa, i Tyskland, Italien, Österrike, är mycket av välfärden sedan länge driven av stora religiösa organisationer. Det har gjort att könsroller cementerats och att den demokratiska genomlysningen av verksamheterna blivit svagare. Istället för folkvalda politiker överförs gradvis makt över välfärden till olika organisationer där de ledande krafterna oftast kommer från medelklassen och uppåt. På sikt försvagas därmed också inflytandet för dem som utför grovjobbet.

Det är dags att utfärda en varning för kyrkan.” …skriver Göran Greider på Newsmill. Det finns verkligen en anledning att fundera över hans varning. Med den syn de kristna har på demokrati, könsroller med mera blir hjälpen avhängig till om man visar vilja att ge dem sin själ och bli frälst (= medlem i församlingen).

Ingen bön och halleluja, ingen mat…speciellt inte för dårarna/ateisterna.

Det här inlägget postades i Religionskritik. Bokmärk permalänken.

52 kommentarer till Är kristna/religiösa människor korkade?

 1. Ping: Apropå rondellhunden « skvitts

 2. skvitt skriver:

  ”… hade jag skrivit detta inlägg, dessa ord i en tidning i USA:s ‘bibelbälte’ så hade jag tagit en risk som kunnat drabba mig hårt som person.”
  Och hade du skrivit det för några hundra år sedan hade bränts på bål.

  Galilei (http://sv.wikipedia.org/wiki/Galileo_Galilei) hade flax. Han undkom med blotta förskräckelsen och fick husarest tills han avled 8 januari 1642.
  År 1633 ställdes han inför inkvisitionens domstol, där han blev tvungen att avsvärja sig allt rörande den så kallade ”felaktiga läran”. År 1992 beklagade katolska kyrkan inkvisitionens dom genom ett uttalande av påven Johannes Paulus II och år 2000 upphävde man domen.

  Man kan alltså säga att den katolska kyrkan sent om sider fått krypa till korset tack vare de hårda fakta som vetenskapen presenterat i strid mot ”den enda sanna tron”. Så sann var den!

  /Skvitt

 3. arrami54 skriver:

  Jag driver en debatt i lokaltidningen med detta religionskritiska innehåll, har även ett pågående samtal med en präst och en pastor. Därtill har alla övriga församlingar fått ett e-mail med ovanstående innehåll, plus ett antal frågor kring hur de utvecklar den etik de säger sig stå upp för, i samhällsdebatten.
  Även i dag får religionskritik konsekvenser för individen, man blir hårt kritiserad, dömd som hädare och fryses ut. 😉
  …men nog är det bra att Påven, efter några århundraden, ångrar domen mot Galilei. Men tyvärr är nog denna ånger framtvingad av vetenskapen, inte ur kyrkans samvete.

 4. skvitt skriver:

  Kan man kalla kyrkans omvändelse för en omvändelse under galgen?
  Nej, det kan man nog inte.
  Men den böjer sig för odiskutabla fakta.

  Nu kanske de sätter sin tro till det som media har utnämnt som ”Gudspartikeln”, Higgspartikeln. Men hur korkat är det egentligen att kalla den så? Det är ren idioti!

  /Skvitt

 5. arrami54 skriver:

  …jo, Higgspartikeln har ingenting med Gud att göra, så visst är det ren idioti! 😉
  Kyrkans anpassning är nödvändig, utan den dog den bort fort. Det intressanta är att ingen kristen tagit debatten med mig kring kvinnosynen, eller t.ex. stening ( http://sv.wikipedia.org/wiki/Stening ). Man undviker alla debatter där deras tro kan vackla och raderar de rader i Bibeln som inte passar. När man debatterar med djupt troende så inser man att livet är oerhört enkelt om man är lite lagom dum/korkad…eller ”stenad” (i betydelsen, har rökt på). 😉

 6. skvitt skriver:

  När det gäller stening och kvinnlig omskärelse så tiger också feministerna. De är som en ny religion
  /Skvitt.

 7. skvitt skriver:

  Delar på FB.
  /Skvitt

 8. arrami54 skriver:

  …varsågod.

 9. arrami54 skriver:

  …nja, verkligen? De feminister jag känner delar helt min bild av de abrahamitiska religionernas negativa kvinnosyn…och ingen är tyst visavi stening och omskärelse. Vill tipsa dig om Waris Diries bok ” En blomma i Afrikas öken”, den handlar om kvinnlig könsstympning (omskärelse).

 10. kalebass skriver:

  Nej förnuft och tro hör inte ihop. Att döda någon för att den inte tror som jag, nej vad är det för en Gud? Man tillber snarast motsatsen; Satan ! Jag tror att anledningen till att religionerna har överlevt beror på att människan söker en trygghet i en svårtolkad värld, samvaro med likasinnade, att vara någon, och inte minst en ”far” som man kan luta sig tillbaka på. Sedan har den världsliga makten utnyttjat detta ! ” Älska din nästa”? Ett enkelt bud, men vem klarar det? Människan är helt enkelt inte mogen för religionen.

 11. arrami54 skriver:

  …exakt, ”människan är helt enkelt inte mogen för religion”, eller rättare, religionen är beviset för hur omogen (pueril) mänskligheten egentligen är. 😉

 12. Anemone Nemorosa skriver:

  Ja, tyvärr så tror jag att många religiösa människor är rätt så enfaldiga. Jag har, i min bekanskapskrets ett antal religiösa människor. En del försöker påverka mig och en del låter mig vara den jag är. De som försöker påverka gör det på ett mycket fult sätt. Dels så ser de ner på mig, jag är ju inte upplyst, och sedan anser de att de har tolkningsföreträde om man någon gång skulle fråga om något. De hör det de vill höra utefter deras egna föreställningar.
  Det jag definitivt ogillar med dessa människor är deras brist på ansvar.
  Det heter ju att de överlåter saken till Gud. Vaddå överlåter!!!De smiter ju från ansvaret.
  Tänk så smidigt det kunde vara om jag hade någon som jag kunde lägga över ansvaret för mitt liv och leverne på!
  Människor som tror de är synska och får ett ”budskap” från ”andra sidan” kallar de för lögnare medan de själva tror på något som liknar detta, fast budskapet kallas för profetia. Same shit, different name.
  Jag har, på nära håll sett en människa ta livet av sig på grund av att han hamnade på ett ”behandlingshem” läs indoktrineringsanstalt, där han fick veta att han var en syndare och en allmänt eländig människa. På begravningen grät personalen krokodiltårar medan de sa att ”NN var hemma hos Jesus”
  Jag har sett människor hallucinera på droger och jag har sett religiösa tala i tungor, kasta sig på golvet, trilla baklänges och bete sig som ett fyllo, med då har de ju varit uppfyllda av ”den helige ande”. Det finast man kunde bli var ”andedöpt” Anden skulle ta kroppen i besittning, sades det. Är man inte besatt då? Jag bara undrar.
  Folk får vara religiösa om de vill, bara de inte försöker tvinga mig till att bli detsamma. Jag tror inte på dylika sagor och jag vill nog ha bevis för det de påstår sig veta. Bevisbördan måste ju finnas åt bägge håll, eller hur?
  För att kunna kontrollera andra måste man skapa motsättningar. Man måste förhöja sig själv på bekostnad av någon annan. Det är så det ser ut idag, Tyvärr.

 13. arrami54 skriver:

  …exakt, upplever också de religiösa som enfaldiga och ansvarslösa. Därtill direkt nedvärderande och hatiska mot de ateistiska ”dårarna”. Det är också uppenbart att demokratitanken inte går ihop med Guds diktatur. Det som skrämmer mig är att ca hälften av de 23% som är kristna i Sverige tillhör samma högerkristna grupp som den vi finner i USA…
  Bevisbördan ligger helt på de som hävdar Guds existens, lika logiskt som att det ligger på åklagaren att bevisa ett brott…(det är inte den brotts-utpekade som skall bevisa sin oskuld!). Men de religiösa dårarna har under tvåtusen år och via miljontals teologiska skrifter inte kunnat bevisa ett skit…man får ge dem en eloge för deras extrema envishet! 😉

 14. Anemone Nemorosa skriver:

  Ja du Thomas, Jag vill nog inte ge dem någon eloge alls, för då tror de ju att det är Gud som givit dem envisheten. Jag har diskuterat med en person om deras ”hittepåbok” dvs bibeln och när jag vill ha en förklaring på hur och varför vi är på denna planet så får jag ”skapelseberättelsen” berättad för mig. Att kvinnan kommer från mannens revben var också sant enligt dem. Maken till världsfrånvända människor får man leta efter.
  Såg igår ett program om Mitt Romney. Han är ju mormon och vill föra in den världsåskådningen i politiken om han blir vald. Amerikanare är väl också rätt knepiga i sin religiositet? De säger att de går i kyrkan varje vecka och de ber bordsbön medan de stoppar pistolen under huvudkudden, krigar och har dödsstraff. Religion är en styggelse i mångt och mycket. Ingenting blir bättre av religion och fanatism.

 15. arrami54 skriver:

  …ja, religion är rena vanföreställningar (vansinne) och USA är ett lysande exempel på vad som händer när fördumningspandemin brett ut sig. Orsaken till att jag skrev inlägget (trots att bloggen är nerlagd) är en lokal debatt jag skapade i vrede över hur en ”vän” (sedan ca 40 år) kunde döma mig som ”galen” eftersom jag är ateist, ”vännen” (ex-vännen) tror också på skapelseberättelsen (intelligent design) och att jorden är ca 6000 år gammal.
  Jorden befolkas till stor del av religiösa idioter, det är därför det ser så illa ut generellt!

  😉

 16. Anemone Nemorosa skriver:

  Den där s.k vännen är inte ens värd dina tankar och din energi och är det någon som är galen så är det han. Jösses. Jag kan bara skaka på huvudet.

 17. arrami54 skriver:

  …det är han inte och den vänskapen är raderad.

 18. Urban skriver:

  Såg detta på FB nyss.
  I´ve got nothing against God
  It´s his Fan Club I can´t stand 🙂

  Ligger ju mycket i det.

 19. arrami54 skriver:

  …jo, även om man inte skall generalisera ligger det mycket i orden. Kyrkorna har släppt fram alltför många makthungriga individer som skadat mer än gjort nytta.

 20. Ping: Är kristna/religiösa människor korkade? ( del 2). | Varghjärta

 21. Ping: Är kristna/religiösa människor korkade? ( del 2). | runor

 22. Ping: Skolverket ”mobbar” Gud? | Varghjärta

 23. Ping: …de falskt kristna ropar högt nu! | Varghjärta

 24. Ping: …läste herr Torssell på hatsajten Avpixlat, igen! | Varghjärta

 25. Ping: …Gud abdikerar! | Varghjärta

 26. Ping: En ny fader för 1,2 miljarder små ”lamm”. | Varghjärta

 27. Ping: …en visualisering av tron på Gud. | Varghjärta

 28. Anna skriver:

  Men alltså, när du skriver så här långa inlägg med så mycket (felaktiga) påståenden så går det ju inte att bemöta för det är jag för korkad för.
  Men allt skulle bli bättre om du skrev ”en del religiösa” eller ”en del kristna”. Du förutsätter att alla kristna ser Bibeln som en lagbok som ska tolkas bokstavstroget vilket en del faktiskt gör. Dock finns det ju till exempel TVÅ skapelseberättelser i den och inte en, vilket redan där gör det självklart för mig att det inte handlar om vetenskap och inte heller är en motsättning till vetenskap. Sen hur stor vikt man lägger vid den gode (?) Paulus ord som aldrig träffade Jesus t ex, är ju individuellt. Fall inte i gropen att generalisera om du själv är motståndare till detta, vilket jag tror att du är när det till exempel gäller romer.

 29. Anna skriver:

  Och tillåt mig säga att det absolut SISTA jag tror är att jag som Gudstroende skulle ha förtur till paradiset. Däremot kan man tolka det som att den som tror ofta (enligt vetenskapen) mår lite bättre än den som inte tror, här i detta liv. Men så är det heller inte sagt att detta ”paradis” börjar efter döden utan tvärtom inte har något början eller slut och således också kan vara en del av detta liv. Tyvärr har jag inte hamnat riktigt där än…::)

 30. arrami54 skriver:

  Läs även del 2 av inlägget!: https://varghjarta.wordpress.com/2012/11/14/ar-kristnareligiosa-manniskor-korkade-del-2/
  När man debatterar religion måste man generalisera, det går inte att debattera på individnivå med miljarder individer som alla är unika, lika lite som jag kan debattera med alla Sveriges variabler/ismer inom den kristna tron. Jag uppfattar INTE dig som korkad Anna, jag uppfattar tron på en personlig och dömande Gud enligt bl.a. Bibelns framställning som korkad, du ser nog distinktionen och nyansskillnaden.
  Religionsfrihet är också frihet från religion, jag har rätten till min åsikt om religioner som varande falska illusioner som bör ingå i kategorin sagor, liksom alla dem om tomtar, troll, vättar, vittror o.s.v.

 31. arrami54 skriver:

  Skulle hemskt gärna få läsa de vetenskapliga rapporter som hävdar att de troende mår bättre, jag tror man mår bäst utan falska illusioner, utan falskt hopp och med en stark etisk värdegrund (samvete) som värnar, vårdar, förvaltar livet med balans mellan egoism och altruism (etik, empati och reell kunskap).

 32. Anna skriver:

  Tror det finns flera, här är en: http://www.dn.se/nyheter/varlden/stor-undersokning-religion-gor-dig-lycklig/
  Tillförlitligheten i dessa rapporter känner jag dock inte till och har inget behov att strida för, har som sagt bara läst att de finns.

 33. arrami54 skriver:

  Tack för länken! Inte heller jag tänker kommentera tillförlitligheten i rapporten. Människans behov av hopp och trygghet är väl känd, sen kan man debattera huruvida tryggheten är falsk eller äkta?

 34. Ping: …ett vänligt brev till SD:s ledare! | Varghjärta

 35. Ping: Religionerna, den destruktivaste kraften. | Varghjärta

 36. Ping: Hade Gud en fru? | Varghjärta

 37. fgggmf skriver:

  An nescis, mi fili, quantilla prudentia mundus regatur 😉

 38. arrami54 skriver:

  ”Vet du inte, min son, med hur litet förstånd världen styrs?” …jo, jag vet min ”fader” och jag vet också att förstånd, det är en dåres idé…så det skall vi inte mixa religionerna med! 😉

 39. fgggmf skriver:

  Förstånd trodde jag var något man fick på dansgolvet 😉

 40. arrami54 skriver:

  …nu tänker du med fel huvud…högre upp! För-stånd och förstånd är inte detsamma, båda är goda ting men inte detsamma! 😉

 41. pybusa skriver:

  Religion, tro, som uppstått hos en individ ser jag som ett allvarligt syndrom. ”Low Brain Function Syndrome”. Ett mycket förödande och tragiskt öde för den drabbade och allt annat liv på Tellus. De mildare formerna av syndromet går att bota med självbildning, självanalys, flerstegsfilosofi och kreativt obegränsat tänkande. Samhället kan ingenting göra. För många är drabbade. Självbotande är enda vägen. I Sverige sjunker den allvarligaste formen stadigt, om vi inte importerar nya former av syndromet. Skolan, biblioteken och vår relativt fria information bidrar säkert till minskningen.

 42. arrami54 skriver:

  …den allvarligaste, fundamentalistiska formen, skall vi undvika import av om möjligt. Hindret är religionsfriheten som vi inte kommer runt, så hoppet står till bildning. De svenska skolan måste komma på fötter och friskna till från friskoleflum, vinsttänkande och segregation omgående! En likvärdig skola där alla lär sig källkritiskt tänkande och naturvetenskap är enda vägen ut ur ”fantasisyndromet” religion!

 43. pybusa skriver:

  Det går ju ändå åt rätt håll i Sverige och andra så kallade ”Bildade” länder. Jag hoppas på en framtid där ”Religionsfrihet” har samma status som Asbest, DDT, och människooffer har idag

 44. pybusa skriver:

  Bara helt apropå. Har fixat kamera! Kommer nog imorgon. Enkel att använda med massor av pixlar:-) Närazoom också! Då kan jag börja fota exempel på mycket knasigt;-)

 45. pybusa skriver:

  Friskola = Vinst = Girighet = Sinnessjukdom.

 46. arrami54 skriver:

  …jo, men Sverige och norra Europa är ett undantag, jag tror att världen fortfarande domineras av religiös fundamentalism, studera islam och den s.k. kristna högern i USA!

 47. arrami54 skriver:

  Kul! Då ses vi! 😉

 48. arrami54 skriver:

  …hahaha…exakt så!

 49. pybusa skriver:

  Ett mellanläge! Fundamentalistkriminalisering! Ett alternativ på vägen till religionsfrihet. För in det i PDM och straffbalken. Då blir det lagligt med åtgärder!

 50. arrami54 skriver:

  …det går inte att gå runt religionsfriheten så. Brottsbalken ger oss verktygen om de ”flippar ut” och begår brott. Det som är sjukt i vårt perspektiv, tungomålstal m.m. är friskt i andras ögon. …och vi är ”sjuka” enligt deras syn! 🙂

 51. Deni Ferchichi skriver:

  Den lilla uppsats om hur religion är primitivt och värdelös skulle va mycket bättre om du inte inkluderade alla dessa omogna och icke intellektuella ord som du använder. När man läser en akademiskt riktad text som använder sig av fakta för att framföra en poäng så använder man helt enkelt inte sådana barnsliga uttryck.

 52. arrami54 skriver:

  🙂 Orden som du uppfattar som puerila är i högsta grad adekvata när man beskriver den genetiska defekt religiös tro är…man väljer ord efter läsekretsen. 😉 Det är tusentals som under årtionden använt sig av det sofistikerade språkets metod, till ingen nytta. Det LBF drabbade folket tar inte till sig kunskap, de vägrar…

Kommentarsfältet är stängt.