Den medeltida svenska hierarkin är avslöjad!

Anhöriga kräver nu, med all rätt, att rättsskandalen kring Sture Bergwall (Thomas Quick) granskas av en oberoende kommission vars huvuduppgift bör vara att se till att det aldrig kan hända igen:

Björn Asplund hymlar inte med sina åsikter om hur rättsväsendet hanterat mordutredningarna kring Thomas Quick.

Seppo Penttinen och Christer van der Kwast har genomfört de i särklass sämsta polisutredningarna i Sverige. De har manipulerat för att få fram rätt resultat och använt sig av förkastliga metoder. Jag har själv blivit jävligt hårt drabbad av den svenska rättvisan medan van der Kwast, Borgström och de andra kunnat göra karriär på detta och fortsatt som om ingenting hänt, säger Björn Asplund. ”

En tvångsintagen psykpatient dömdes för åtta mord som han bevisligen inte kunde ha begått.

Alla offentliganställda kan inte vara laglydiga, och alla kan inte vara felfria. Men missköter man en offentlig position där man är i ställning att avgöra andra människors öden, är det samhällets ansvar att befria en från densamma. Ytterst handlar det om att säkerställa att inget liknande kan hända igen, och visa att det juridiska systemet förtjänar allmänhetens förtroende. Och, inte minst, att gentemot mordoffrens anhöriga och de övriga drabbade uppvisa vanlig hyfs och respekt.

 

Denna medvetet genomförda rättsskandal har orsakat offrens anhöriga en enorm skada, de verkliga mördarna går dessutom fria och bevisar någonting som är en tyst sanning i det svenska samhället: Psyksjuka är det helt okej att ställa utanför all saklig objektivitet och rättvisa, de är det svenska samhällets legala offer, lika illa sedda och diskriminerade som den grupp det fortfarande är okej att på rasistiska grunder förakta/hata, nämligen Romer.

…skrapar man lite lätt på den svenska ”civilisationen”, ser man snabbt att den är både krackelerad och unken.


De ansvariga för utredningarna har manipulerat och fuskat med materialet, de har förtigit och nonchalerat sådant som talat mot deras förutfattade meningar. Ansvariga myndigheter har inte velat rota i saken när ärendena anmälts.


”Det finns en självgodhet i det svenska rättssystemet, det är hierarkiskt och medeltida, och man är väldigt oemottaglig för kritik”, sade Hannes Råstam som granskade skandalen före sin död.


Alla hovrätter har fel, säger den ansvarige åklagaren Christer van der Kwast om de domstolar som nu beviljar Sture Bergwall resning och friar honom i fall efter fall. Christer van der Kwast kämpar för sin förlorade heder, med nya retoriska lögner. Det borde finnas möjlighet att ställa både van der Kwast och övriga ansvariga, till svars för det som hänt och se till att de blir straffade. Just för att minska riskerna för en upprepning. Vi vet vilka de huvudansvariga är, vilka som bör granskas noga och ställas till svars, nämligen polisutredaren Seppo Penttinen, åklagaren Christer van der Kwast, terapeuten Birgitta Ståhle, advokaten Claes Borgström och psykologiprofessor Sven Åke Christansson.

Men, jag citerar återigen Hannes Råstam:

Den svenska modellen lever kvar: man eftersträvar samförstånd, och utkräver inte ansvar. Framför allt inte högre upp i hierarkierna. Sverige är ett litet land, och om man rör sig i toppen, framför allt juridiskt, rör man sig i en väldigt snäv krets. Den som sticker ut hakan där riskerar att skada sig själv.”

…ingenting kommer att hända, mer än att Sture Bergwall kanske helt frias. Den skyddande hinna den svenska hierarkin ger inkompetenta och medvetet lögnaktiga i samhällstoppen lär inte bara bestå, den lär stärkas…

…och i samma takt minskar tilliten jag och andra känner för den svenska myndighetskulturen. Den är delvis byggd på en väldigt unken kultur av vänskapskorruption, primitivt hierarkiskt grupp- och ”sekt”-tänkande och inkompetens.

 

Någonting är väldigt ”ruttet” i det svenska rättssystemet…men det ”svenska folket” är i princip helt tyst, så länge man själv inte drabbas…så ”skiter” man i vilket!

Det kommer att bli en tillfällig debatt, några nyhetsartiklar…men ingen framträdande politiker, eller något politiskt parti kommer att ställa sig bakom de anhörigas krav på en ”sanningskommission”, ingen ansvarig för rättsrötan lär bli fälld. Sture Bergwall kommer att frias från ytterligare några mord, men systemet kommer att i allt övrigt att låta saken bero, låta allt falla i glömska…

 

…det är så ”systemet” skyddar sig själv, via falsk granskning och ord som ”Det här var inte bra, men vi finner inga ytterligare åtgärder nödvändiga!”

 

 

Annonser
Det här inlägget postades i Allmänt om politik.. Bokmärk permalänken.