…varning för Nanosilver/Kolloidalt silver.

 

Nanopartiklar av silver, Nanosilver eller Kolloidalt silver är ett miljögift som kan orsaka antibiotikaresistens hos bakterier.

De vetenskapliga bevisen för att så kallat ”kolloidalt silver” verkligen skulle hjälpa mot alla de sjukdomar som tillverkarna/försäljarna hävdar är därtill helt obefintliga…kolloidalt silver är att likna vid dagens moderna ”religiöst” tonade häxbrygd som främst passar ”idixxxxna” (läs länken!) som tror på allehanda konspirationsidéer och att läkare, vetenskapen, läkemedelsindustrin bara luras. Men fakta är att tillverkarna av kolloidalt silver är de verkliga bluffmakarna! …och de som tror på sagan och inmundigar det kolloidala silvret är lika stora foliehattar som de som köper den tjuvjagade noshörningens horn i tron att det nermalda hornet botar allt!

Frågar du ett nanosilver-freak vad han/hon har i huvudet, får du svaret: ” – Rent nanosilver!” ( Det liknar en religion, banne mig! ).

http://www.dn.se/ekonomi/skansk-man-pastar-sig-kunna-bota-ebola/

http://hd.se/inrikes/2014/10/26/dodar-ebola-avfardas-av-pentagon/

I debatten om kolloidalt silver har jag mött många som mentalt sett endast tänker i ett steg, främst tänker jag då på ”rullade i tjära och fjäder – silverhäxorna” som trots rekommenderat dagligt intag av nanosilver ständigt bloggar om hur ”dödssjuka” de är…fan vet om de inte lär blogga som döda också? (…och då antagligen som mer döda, lidande, än alla andra döda! (Läs kommentarsfältet nedan!)).

Ni uppfattar säkert orden ovan kring ”silverhäxorna” som lätt fräna, men när de ställer diagnos på mina sjukdomar över telefon och hävdar att allt beror på borrelia och att jag botas med kolloidalt silver, ja då driver de sina teser, sitt medicinska kvacksalveri för långt och jag vill mena att de är hälsorisker om de beter sig så här. Någon vetenskaplig evidens om att deras vattenreningssilver har medicinsk effekt finns nämligen överhuvudtaget inte.

 

kollodialt

 

Silver är ett grundämne som i jonform är mycket giftigt för vattenlevande organismer. Så låga halter som under 1 mikrogram (en miljondels gram) per liter vatten har visat sig störa tillväxt och fortplantning. Dessutom misstänks att den ökande användningen av silver som antibakteriellt medel bidrar till utvecklingen av antibiotikaresistenta bakterier. Kemikalieinspektionen och andra myndigheter uppmanar därför till försiktighet och menar att silver endast bör användas då det är absolut nödvändigt. (Källa: Naturskyddsföreningen).

Vi lever under ett hot från alla de kemikalier vi utsätts för och släpper ut i miljön, att blint tro på de som tillverkar nanosilverpreparat och hävdar att de främjar hälsa, är bara dumt. Det finns alltid anledning att kritiskt ifrågasätta och inte blint hävda att alla ljuger utom dem som tillverkar och säljer kolloidalt silver som varande en underdundermedicin.

I NyTeknik läser jag följande: ”– I Europa står konsumentprodukter för 10 till 15 procent av utsläppen av silver i miljön. Det handlar om 110 till 220 ton silvernanopartiklar per år, säger Jonas Hedberg på KTH och IVL Svenska Miljöinstitutet”.

Silverjoner dödar bakterier. Men de är även ett miljögift, minst lika giftigt som kvicksilver. Och silvernanopartiklar tvättas snabbt ur behandlade kläder. Efter tio tvättar kan de vara helt borta, konstaterar Kemikalieinspektionen i en rapport.

Silvret hamnar i reningsverken där de nyttiga vattenrenande bakterierna riskerar att slås ut.

Det finns även en risk att nanopartiklar av tungmetaller, som silver, kan leda till att bakterier blir antibiotikaresistenta, säger Sara Hallin vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Och om slammet hamnar på åkrarna följer både resistenta bakterier och silvret med och kan spridas vidare i miljön.”

Det finns skäl att använda nanosilver inom sjukvården, men med återhållsamhet. Här läser jag följande:

Hjälper svårt brännskadade

Under 1960-talet experimenterade läkare med att använda silver för att läka svårt brännskadade människors sår. Här hade silvrets bakteriehämmande egenskaper god effekt, men när hudtransplantationer kunde hjälpa de brännskadade ännu bättre, slutade man använda silver utom i särskilda fall.

Sedan dess har silver använts inom sjukvården som bakteriehämmare, men nu höjs varnande röster för en frikostig användning. Silvret kan orsaka bakterier som är motståndskraftiga mot antibiotika.

Utsätter du bakterier för mycket silver är det toxiskt, då dör de. Men vid en låg koncentration silver överlever de men ändrar sina cellväggar och cellmembran, så att de stänger till där antibiotikan behöver komma fram för att kunna verka”, berättar Åsa Melhus, överläkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala. ”Det är ingen större skillnad om du utsätter bakterier för en låg dos av kvicksilver, silver, antibiotika eller något annat giftigt, effekten blir den samma.”

 

Risk för antibiotikaresistens

Bakteriernas snabba generationsväxling ligger oss också i fatet. Inuti bakterierna finns plasmider, små bitar arvsmassa. Plasmider förökar och sprider sig lätt. Gener som är motståndskraftiga mot silver liknar de som ger antibiotikaresistens i plasmiden, och när cellerna delar sig, blir dessa för oss människor livsfarliga plasmider fler och fler. På tjugo minuter kan den nya extra tåliga bakterien föröka sig. Människan har inte en chans att bygga upp ett genetiskt försvar mot bakterierna, och antibiotikan är satt ur spel.

Idag dör fler än 25 000 människor årligen bara inom EU på grund av att bakterierna blivit alltmer resistenta, om tio år är siffran extremt mycket högre…

Även Livsmedelsverket m.fl varnar!

Jag kan förstå att svårt sjuka/desperata personer använder Nanosilver, liksom sjukvården ibland, men all onödig användning finns det STARKA skäl att varna för! Det finns ingen bevisad medicinsk effekt av att dricka kolloidalt silver, givetvis hävdar tillverkarna motsatsen, de vill ju sälja sin produkt…och saliga är de korkade, de köper. Läs gärna länken här (kort utdrag nedan) och dem i inlägget ovan!

Silverjoner motverkar ett brett spektrum av mikroorganismer och används kliniskt i bl.a. sårsalvor och förbandsmaterial. Koncentrationer av silverjoner ner till ett fåtal nM har antimikrobiell effekt. Förvärvad resistens mot silverjoner har påvisats hos flera arter inom familjen Enterobacteriaceae (10). Resistensmekanismen kan vara av typen effluxpump, vilken aktivt transporterar ut silverjoner från bakteriecellen. Vissa typer av effluxpumpar kan transportera ut flera olika ämnen varför förvärvning kan ge ökad tålighet mot flera ämnen, t.ex. antibiotika. Salmonella med en plasmid kodande för resistensgener mot olika antibiotika och tungmetaller, bl.a. silver har isolerats från en patient på en amerikansk brännskadeavdelning (11). Vid exponering av silver finns det ett selektionstryck för bevarandet av resistensgener mot silverjoner och gener som är fysiskt närliggande, som t.ex. på en plasmid, kommer då också att få en ökad fortlevnad utan att det för stunden finns ett selektionstryck för dessa gener.

Exponering av biocider såsom silverjoner medför selektion för förändringar i cellväggen som bidrar till ökad tolerans. Dessa förändringar kan också leda till ökad tolerans mot antibiotika vars verkningsmekanism är att förhindra bildandet av cellvägg, t.ex. penicillin. Kunskap om resistens mot silverjoner och hur den kan påverka effekten av antibiotikabehandling är i dag bristfällig men de data som finns pekar mot att användning av silverjoner kan orsaka minskad effekt av antibiotikabehandling.

Van Hasselt (12) har i en studie visat att kolloidalt (metalliskt) silver inte har någon antimikrobiell effekt i de koncentrationer som anges på kosttillskotten som saluförs via internet (22 ppm) och även högre koncentrationer (400 ppm) saknade effekt. Då kolloidalt silver saknar antimikrobiell effekt så finns det heller inget selektionstryck för förvärvning av resistens mot silver och därmed ingen risk för ökad resistens mot kliniskt använda antibiotika.
En möjlighet till varför de rapporter som finns på internet kommit fram till en antimikrobiell effekt är att kosttillskotten innehåller silverjoner som en biprodukt vid framställningen av kolloidalt silver (13). Om så är fallet finns det ett selektionstryck för silverresistens och därmed också en möjlighet till ökad tålighet mot kliniskt viktiga antibiotika. Slutsatsen är att bakterier kan utveckla resistens mot silverjoner och möjligheten finns att denna resistens också bidrar till ökad tålighet mot vissa antibiotika. Således bör kosttillskott innehållande silver inte användas om inte en påtaglig nyttoeffekt föreligger.”
… och någon styrkt nyttoeffekt av kolloidalt silver finns inte!

(Under några dagar, 4-5:e februari 2013, startades tydligen en facebook tråd av någon kolloidaltsilver-fundamentalist, över sexhundra läste inlägget, tre (3) läste mina länkar. Det är uppenbart att många är frälsta och okritiskt inmundigar sitt kolloidala silver utan tanke på att det kan finnas negativa effekter, inte minst för miljön. De förnekar blint att det inte finns några bevisade vetenskapliga nyttoeffekter utan hävdar att vetenskapen/forskarna är köpta/korrumperade av läkemedelsindustrin…jag kan bara återigen hävda att ”saliga äro de korkade, de skola flyta när syndafloden kommer!”).

 ”Nanopartiklar är extremt små partiklar, mellan 100 och 1 miljarddels meter. Vid så små dimensioner förändras ett materials egenskaper. Det beror bland annat på att ytan blir stor i förhållande till volymen (det är på ytor de flesta kemiska och biologiska reaktioner äger rum). Nanopartiklar kan användas för att skapa material med nya häftiga egenskaper. Men riskerna är dåligt utredda. Miljötoxikologer har visat att de kan ta sig in i våra celler.  Då finns risken att de reagerar med de proteiner som styr vår hälsa. Men hittills är frågorna fler än svaren.” …det är alltid klokt att följa försiktighetsprincipen, speciellt när vi med säkerhet inte vet riskerna!

 

OBSERVERA:

Med tanke på kommentarerna jag får så kanske detta är en god alternativ väg till ”bot”, det finns ju en uppsjö av religiöst tonade placeboeffekter folk går på, så varför inte välja ett mer miljövänligt alternativ?

http://www.smp.se/nyheter/tron-och-helandeforkunnare-skulle-bota-deras-sjukdomar%2896108%29.gm

En dog. En annan kände sig bättre, men bara ett tag. En tredje kände sig frisk redan när han åkte till Älmhult. Så gick det för tre personer som sökte hjälp hos helandeförkunnaren Charles Ndifon under Jesusfestivalen.”

Untitled

Dagen då Pippi Långstrump gick för att köpa ”medusin”:

Jag ska be att få köpa fyra liter medusin, sade Pippi Långstrump.

– Vad då för sorts medicin ?, frågade apotekaren otåligt.

– Ja, det skulle helst vara en som är bra för alla sjukdomar, sade Pippi.

 – Sådan medusin finns inte, men jag kan sälja fyra liter kolloidalt silver till dig, det botar allt, sa Apotekarn

 – Silver? Nej tack, jag har redan en kappsäck full med guld, svarade Pippi Långstrump och gick hem, klok som hon var!

😉

(PS: Nanometer, nm, är en längdenhet och motsvarar en miljarddels meter. SI-prefixet ”nano” (n) betyder således 10-9. 1 nm =10-9 meter = 0,000 000 001 meter. DS.)

vacce-sepia1b mellan

 

Det här inlägget postades i Natur och miljö.. Bokmärk permalänken.

197 kommentarer till …varning för Nanosilver/Kolloidalt silver.

 1. HEMIMAMMA skriver:

  Livsmedesverkets artikel innehåller grova felaktigheter. bla så tillåts silver VISST i livsmedel, bland annat som silverkulor som man dekorerar bakverk med och man kan inte få argyri av kolloidalt silver utan för att få argyri så måste man dricka LITERVIS i MÅNGA ÅR av SILVERNITRAT som är något HELT annat än kolloidalt silver.

  ”I försök på laboratorium har man sett att silver bidrar till att öka antibiotikaresistensen hos bakterier, och det tycker vi är ett tillräckligt stort hot för att varna för den här utvecklingen, säger Anne-Marie Johansson.”

  De försöken kan hon få publicera, så de kan kritiskt granskas.

  ”I dag finns inget uttalat förbud mot att använda antibakteriella ämnen i varor, men enligt Kemikalieinspektionen pågår en översyn inom EU.”

  Anledningen till att förbudet inte finns är pga att EU själva har många gånger högre gränsvärden som rekommenderade dagligt intag av silver.

  Man ska komma ihåg i denna debatt, att silver har varit ett läkemedel i tusentals år innan antibiotika kom på 30 talet och att stoppa silver, som är ett grundämne, (det inte går att exploatera för läkemedelsindustrin då man inte kan ta patent på grundämnen, och tillverkningsprocessen är för enkel och lätt att kopiera) är något som gynnas av läkemedelsindustrin som lägger ner stora summor i USA på detta. Där finns många studier som visar silvrets ofarliga VERKLIGA effekter i stället för den propaganda som våra myndigheter svalt och prånglar ut.

  Men det är ju inte ditt fel Arrami även om jag skulle önska att du bedrev lite seriös källkritik och läste på innan du vilar dina inlägg på sådan osäker grund som en enkel kemist kan plocka isär och genera dig med att avslöja…

  Romare klädde sina amforor med silver, amerikanska nybyggare lade en silverdollar i mjölken för att få den att hålla längre osv osv…

  Varför länkar du inte till mer seriöst material om silver som även visar fördelarna än artiklar som likt domedagsprofeter bara basunerar ut Jordens undergång bara för att det är den 21 december?

  Jag bidrar gärna med länkar till VETENSKAPLIGT material i stället för propaganda.

  Hemikram

 2. HEMIMAMMA skriver:

  Här är en länksamling hämtad från den grupp på snart 2000 människor som alla använder silver i medicinskt bruk.

  En samling av länkar till artiklar rörande kolloidalt silver:

  Intervju med Anders Sultan om kolloidalt silver på Wisdomforce.org: http://www.wisdomforce.org/?p=54

  En 38 sidor lång artikel om kolloidalt silver finns nu finns att läsa ute på nätet. Artikeln tar upp vetenskap, funktion, historia och framförallt mängder med behandlingsresultat inom olika områden.
  http://vaken.se/modules/smartsection/item.php?itemid=1448

  Här finns mer än 70 sidor med användarberättelser rörande kolloidalt silver och MSM, de ger bra insikt i bredden och användbarheten hos produkterna:
  http://www.2000taletsvetenskap.nu/anekdoter/kolloidaltsilver_msm.htm

  Hela företaget håller sig friskt med kolloidalt silver: http://www.fileden.com/files/2012/1/2/3246245/Anne%20Blom%20St%C3%A4dservice.pdf

  Här är ännu ett företag där man håller sig friska med kolloidalt silver: http://www.fileden.com/files/2012/1/2/3246245/Tradgardspaletten.pdf

  Frisk som en nötkärna av kolloidalt silver: http://www.fileden.com/files/2012/1/2/3246245/Frisk%20som%20en%20notkarna.pdf

  Silver sätter guldkant på immunförsvaret: http://www.fileden.com/files/2012/1/2/3246245/Guldkant.pdf

  Kolloidalt silver, bakteriernas skräck: http://www.fileden.com/files/2012/1/2/3246245/Kolloidalt%20silver%20bakteriernas%20skrack.pdf

  Det har publicerats en serie intressanta artiklar skrivna av två amerikanska läkare, infektionsläkarna Gordon och Holtorf. De har stor erfarenhet av kolloidalt silver som man i detta sammanhang kallar för ”silver hydrosol”. Man redovisar den effekt produkten har på bakterier, svampar och virus. Speciellt pratar man om problematiken kring infektioner i de övre luftvägarna, som ofta orsakas av virus. Trots det försöker skolmedicinen felaktigt behandla dessa infektioner med hjälp av verkningslös antibiotika. Ett bra fungerande kolloidalt silver är de båda läkarnas rekommendation istället. Även den positiva effekt silverjoner har på cancer berörs i artiklarna.
  http://www.imref.org/articles/pdfs/Townsend_I.pdf http://www.imref.org/articles/pdfs/Townsend_II.pdf http://www.imref.org/articles/pdfs/Townsend_III.pdf

  Påhoppet i Vetenskapsradion på Ionosil: http://ion-silver.com/docs/radion.pdf

  Allt du behöver veta om kolloidalt silver: http://ion-silver.com/allt.om.silver.html

  En mer balanserad syn på silver: http://ion-silver.com/silver-balanserat.html

  Artikel från 2003 i 2000-Talets Vetenskap: http://www.2000taletsvetenskap.nu/tidning/03nr2/03-2art1.htm

  Zarah Öberg, en välkänd hälsoprofil – har publicerat en del kring kolloidalt silver.

  http://www.zarahssida.se/blog.php?bid=685

  http://www.zarahssida.se/blog.php?bid=657kolloidalt

  Silver och antibiotikaresistenta bakterier (MRSA): http://www.zarahssida.se/blog.php?bid=723

  Hur man effektivt botar en begynnande förkylning eller influensa: http://www.fileden.com/files/2012/1/2/3246245/Silvergrogg.pdf

  Lite intressanta behandlingsresultat på MRSA och sår med hjälp av kolloidalt silver: http://www.muvezi.org/Pedersen-Silver-Sol-Wound-Healing-MRSA.pdf

  Myndigheter och media med tvivelaktig agenda har lite då och då hoppat på Ionosil och hängt ut produkten i både TV och radio. 2007 var det dags att komma med fullständigt ogrundade påståenden. 2000-Talets Vetenskap skrev då så här om vad som hände.

  Klicka för att komma åt Silverlarmet.pdf  Allt fler studier visar nu på att silverjoner har en ofta bättre effekt på cancer än etablerad kemoterapi. Följande artikel i brittiska Daily Mail’s onlineversion, berättar om hur man konstaterat i forskning i Leeds, att silver har en många gånger bättre effekt på cancertumörer än etablerad behandling med cytostatika. Biverkningarna är dessutom färre, om överhuvudtaget några alls. Ett forskarlag i Leeds i England har studerat silverjonernas effekt på både bröstcancer och cancer i tarmen – och publicerat en artikel kallad “Enhanced cytotoxicity of silver complexes bearing bidentate N-heterocyclic carbene ligands.”Silver bullet for cancer: Metal can kill some tumours better than chemotherapy with fewer side effects. Silver can kill some cancers as effectively as chemotherapy and with potentially fewer side effects, new research claims. Scientists say that old wives tales about the precious metal being a ‘silver bullet’ to beat the Big C could be true. The metal already has a wide range of medicinal uses and is a common antiseptic, antibiotic and means of purifying water in the third world.And British researchers now say that silver compounds are as effective at killing certain cancer cells as a leading chemotherapy drug, but with potentially far fewer side-effects. They compared it to Cisplatin, currently used to treat a wide variety of cancers, but known to have harsh side effects including nausea, vomiting and even kidney damage. Silver is used already in everyday products such as deodorant with no known side-effects, and could make for a potentially cheaper alternative to platinum-based Cisplatin. Researchers from the University of Leeds conducted lab tests which exposed breast and colon cancer cells to various silver-based chemicals over a six day period. Results, published in journal Dalton Transactions, showed that these silver-compounds were as effective as Cisplatin at killing cancer with potentially fewer side effects…
  http://www.dailymail.co.uk/health/article-2095610/Silver-bullet-cancer-Metal-kill-tumours-better-chemotherapy-fewer-effects.html#ixzz1lHgAfBIp

  Fler referenser till studien som det brittiska teamet gjort: Silver Is as Effective as Chemotherapy in Cancer Therapies:http://news.softpedia.com/news/Silver-Is-as-Effective-as-Chemotherapy-in-Cancer-Therapies-250488.shtml

  Silver could offer improved cancer treatment:http://www.paneuropeannetworks.com/detail/news/silver-could-offer-improved-cancer-treatment.html

  Silver as effective as popular chemotherapy drug to treat cancer:http://truthdive.com/2012/02/03/Silver-as-effective-as-popular-chemotherapy-drug-to-treat-cancer.html

  Scientists investigate whether silver could be used as a treatment for cancer: ”We have chosen silver because it has anti-cancer activity but it is inherently non-toxic to normal tissues”. http://www.bradford.ac.uk/life-sciences/news-and-events/news/could-silver-be-used-as-a-treatment-for-cancer.php

  Detta man nu kommit fram till i Leeds, stödjer den mexikanska studie som häromåret konstaterade att kolloidalt silver kunde vara ett bra alternativ i behandling av bröstcancer. Resultaten från studien visar att silverjonerna tar hand om och neutraliserar bröstcancertumörer. Man sammanfattar studien med: “The present results showed that colloidal silver might be a potential alternative agent for human breast cancer therapy”

  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2996348/?tool=pubmed

 3. HEMIMAMMA skriver:

  Nej du nämner inte argyri, men det gör artiklarna du refererar till. Det är det vanligaste argumentet emot Kolloidalt silver. För övrigt så hänvisar du till källor som dessutom blandar ihop begreppen mellan nanosilver kollidalt silver, silvernitrat osv.

  Det förvånar mig inte att du reduceras till att använda dig av härskartekniker i stället för att bemöta mig i sakfrågor trots att jag utan knot tillhandahållit dig med otaliga faktakällor.

  Den antibiotikaresistens du hänvisar till; ta fram undersökningarna och källmaterialet till det i stället för att så småaktigt smäda mig (fast jag inte smädar dig)

  Och varför lägger du så stor vikt vad min Borrelialäkare säger? Hon rådbråkar mig i en sjukdom som inte ens finns, enligt samma svenska myndigheter som du ovan spydigt refererar till.

  Det är väldigt svårt att ”sälja” något till mig eftersom jag fått medicinen jag refererar till I GÅVA av den försäljare/tillverkare du hänvisar till och på egen bildad uppfattning så har jag vid senare tillfälle inköpt denna naturmedicin på en hälsokostaffär.

  Köper du aldrig hälsokost?

  Etablissemanget anser att vargen är farlig skadlig och ska skjutas av – med det anser inte du.

  Betyder det att du är vargfundamentalist då? naturligtvis INTE – du har annan kunskap.

  Det var tråkigt att du var tvungen att sänka dig till att göra detta till en personfråga i stället för en sakfråga för i den meningen så trivs jag INTE med att korsa svärd med dig.

  Jag föredrar att argumentera med dem som kan anföra sakliga och intelligenta skäl till varför jag ska ändra åsikt än bara att jag skulle tänka fundamentalistiskt.

  Trevligt att du har sett en ny bild av mig.

  Tyvärr bekräftar du bara en gammal och dammig av dig själv.

  Och jag vet mycket väl att den 21 december inte är dagens datum Det råkar vara min födelsedag och jag ser ingen snö utanför fönstret oavsett om min Borrelia teoretiskt sett skulle kunna göra mig förvirrad på den punkten. Men du vet också lika bra som jag att Mayaindianernas profetia förutspår att jorden ska gå under den dagen och det gör min referens till en utmärkt liknelse.

  Och du skriver inte lika positivt eller ens opartiskt om silver. Det är inte fundamentalism, det är ett enkelt konstaterande, samtidigt som det är ett sätt att bekräfta att jag troligen är positivt diskriminerande i mina omdömen om silver även om de flesta känner mig tillräckligt väl för att veta att jag aldrig skulle ljuga om fakta i fallet.

 4. arrami54 skriver:

  Propaganda? Jag tror ”silverfolket” lider av någonting jag: http://www.dn.se/insidan/hjarnan-forsoker-upptacka-konspirationer/
  Propaganda? För att det höjs varningar för att nanosilver kan skada, främst miljön, och skapa antibiotikaresistens om det överanvänds? Du får ursäkta, men ibland låter du som en fundamentalist, jag förstår att du är nyförälskad i ”kolloidalt silver”! Det botar säkert allt och skadar inte miljön, dödar bara farliga bakterier o.s.v. drack alla nanosilver dagligen utrotar vi sjukdomarna! :-)…om vi skall tro dig!

  …och givetvis konspirerar Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Naturvårdsföreningen, omnämnda överläkare och din egen läkare…du skrev själv så här i ett inlägg om din läkares råd: ”I morgon ska min läkare från Norge ringa, för att konsultera och hon mailade och menade att silvret inte var bra och att jag skulle sluta med det, men det tänker jag inte gå med på.”

  Hemimamma vet, hon köper försäljarsnacket från dem som säljer ”kolloidalt silver”, alla andra deltar i en konspiration (styrd av läkemedelsindustrin) och ”Arrami” saknar källkritisk förmåga…nej, min vän, det är du som gör det!

  Jag blir faktiskt irriterad på dig nu och avkräver dig i din upphöjdhet en garanti, om det verkligen skulle visa sig att nanosilvret skadar mer än det gör nytta, då kan vi avkräva dig ansvar? Dig och dina 2000 trosbröder/systrar i nanosilverförsamlingen! 🙂

  …och du, jag nämner överhuvudtaget inte argyri! Läs den sista raden i mitt inlägg igen och betänk vad jag verkligen skriver.
  Följande ord som jag hittade inne hos dig tyder på att din silverförälskelse verkligen nått fundamentalistiska höjder: ”Någon annan som skriver om silver fast inte lika positivt som jag, dock inte mindre har jag rätt!!”

  Men jag tackar för ett gott skratt och min helt nya bild av dig. God Natt! 😆

  Det är den 22 maj i dag, INTE den 21 december! 😆

 5. arrami54 skriver:

  Propaganda? För att det höjs varningar för att nanosilver kan skada, främst miljön, och skapa antibiotikaresistens om det överanvänds? Du får ursäkta, men ibland låter du som en fundamentalist, jag förstår att du är nyförälskad i ”kolloidalt silver”! Det botar säkert allt och skadar inte miljön, dödar bara farliga bakterier o.s.v. drack alla nanosilver dagligen utrotar vi sjukdomarna! :-)…om vi skall tro dig!

  …och givetvis konspirerar Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, Naturvårdsföreningen, omnämnda överläkare och din egen läkare…du skrev själv så här i ett inlägg om din läkares råd: ”I morgon ska min läkare från Norge ringa, för att konsultera och hon mailade och menade att silvret inte var bra och att jag skulle sluta med det, men det tänker jag inte gå med på.”

  Hemimamma vet, hon köper försäljarsnacket från dem som säljer ”kolloidalt silver”, alla andra deltar i en konspiration (styrd av läkemedelsindustrin) och ”Arrami” saknar källkritisk förmåga…nej, min vän, det är du som gör det!

  Jag blir faktiskt irriterad på dig nu och avkräver dig i din upphöjdhet en garanti, om det verkligen skulle visa sig att nanosilvret skadar mer än det gör nytta, då kan vi avkräva dig ansvar? Dig och dina 2000 trosbröder/systrar i nanosilverförsamlingen! 🙂

  …och du, jag nämner överhuvudtaget inte argyri! Läs den sista raden i mitt inlägg igen och betänk vad jag verkligen skriver.

  Följande ord som jag hittade inne hos dig tyder på att din silverförälskelse verkligen nått fundamentalistiska höjder: ”Någon annan som skriver om silver fast inte lika positivt som jag, dock inte mindre har jag rätt!!”

  Men jag tackar för ett gott skratt och min helt nya bild av dig. God Natt! 😆

  PS: Läser man kommentarsskrivarens blogg idag, lite mer än tre år efter ”debatten” ovan så inser man att hon är lika sjuk, inte fan har hennes älskade silver hjälpt henne! (Men hennes ursäkt blir säkert att utan silvret så hade hon varit död nu! 😉 DS.

 6. arrami54 skriver:

  Dina ord om att jag framför ”propaganda”, saknar ”källkritik” är väl om något härskartekniker, och jag framför varningar från seriösa organisationer, forskare, för att nanosilver kan ha negativa miljöeffekter, öka utvecklingen av antibiotikaresistens…däremot är jag tydlig med att det finns skäl att använda detta silver inom sjukvården…så vad fan gnäller DU om? …och icke ödmjuk härskarteknik, självgodhet och fundamentalism står du faktiskt upp för i kväll.

  Jag kallas ofta ”fundamentalist” i vargfrågan, men bottnar helt i kunskap och vetenskaplig evidens, t.o.m. DU kallade mig expert för inte så länge sedan.
  Jag nämner inte argyri, eftersom det varken är speciellt farligt eller ens vanligt. Mitt inlägg handlar om miljöriskerna, och risken för ökande antibiotikaresistens…ingenting annat! Vilket den källkritiska och läskunniga ser!
  Jag köper inte hälsokost, jag dricker vissa tesorter som hjälper mig, jag äter t.ex. bananer, 50 gram mörk choklad dagligen och äter mycket nyponsoppa, eftersom det sänker blodtrycket lika bra som en del mediciner och utan biverkningar. Jag äter lite av ett speciellt grovt bröd (tyskt) eftersom de funkar bra med mina magproblem, mycket frukt, grönsaker, yoghurt o.s.v….men allt köper jag i vanliga butiker, besöker aldrig hälsokostbutiker.
  Kronisk borrelia är en existerande sjukdom och din läkare bad dig undvika nanosilvret, inte de botemedel hon erbjuder baserade på vetenskaplig grund. Du vänder dina argument lika illa som de som tror jorden går under p.g.a. av en feltolkning av Mayakulturens kalender.

  Givetvis är jag ”gammal och dammig” när jag förespråkar en försiktighetsprincip…tror nämligen bara det är dumt att naivt att fångas i en tro. Du vet inte, med vetenskaplig evidens bakom dig, att nanosilver är ofarligt för miljön och inte riskerar att öka antibiotikaresistensen! Du tror och hävdar lite självgott att du vet.
  Jag hävdar INTE att du ljuger, jag hävdar att du är ”förälskad i idén om silvrets förträfflighet”, vilket är en helt annan sak! 😉
  …och ja, jag har fått en annan bild av dig, du missar källkritiken och tuffar iväg likt ett förälskat och skenande ånglok i pur silverlycka…betänk vad jag skrev och läs inte in någonting annat tack.

  Du är sjuk i kronisk borrelia, du tror på ditt silver, så drick det, spraya det över dig…bara du blir frisk, så är det ju bra…men hävda inte att det inte finns skäl att använda nanosilvret återhållsamt, för de försiktighetsgrunderna finns!

  …hela denna din kommentar har en överton av Hemimammas självgodhet och kvinnliga härskarteknik, ser du verkligen inte det så missar du verkligen helt i ödmjuk självkritik.

  Du får ursäkta, men jag blev faktiskt rejält irriterad på dig…och din egotripp är tydlig just nu. Den är förståelig eftersom du är sjuk, men jag uppfattade INTE dina ord som vare sig intelligenta, ödmjuke eller sympatiska. Återkom när du VET, fram tills dess finns det skäl att hålla fast vid försiktighetsprincipen…och jag tror inte alla de organisationer, forskare jag hänvisat till ljuger…de ÄR seriösa!

 7. HEMIMAMMA skriver:

  Min kommentar försvann av någon anledning. (det var väl inte du som tog bort den?)

  Som man ropar i skogen får man svar heter det och den nedsättande tonen var det du som började att använda och mitt syftande på propaganda gällde inte DIN text utan på myndigheterna som du refererar till. Alla de felaktigheterna som florerar i dem bevisar att man inte ens behöver anstränga sig att vara korrekta, det räcker med att ropa VARG så blir alla rädda. Deras texter är propaganda och illa underbyggda slutsatser. OCH samma myndigheter erkänner INTE Tertiär Borrelia.

  Och vetenskaplig fakta från USA visar att det är MOTSATSEN till antibiotikaresistens – snarare så kunde silvret vara vår största moderna räddare mot epidemier av AIDS och MRSA då Kolloidalt silver är det enda som dödar dessa virus och bakterier

  Dock är jag emot ”kosmetisk” användning av silver precis som du.

  Jag vet att du är expert på varg, både djuren och miljöhandhavandet av dem som vårdart för människan. Just därför använder jag det exemplet.

  Men det jag vänder mig emot är att du köper våra myndigheters bigotta agenda.

  VARFÖR tvivlar du inte ens på vad de säger? VARFÖR läser du inte någonting av det material jag har gett dig? det är ju samma sak som man hävdar att vargen är en mördare utan att läsa dina material, när du diskuterar…

  När du länkar till material i våra diskussioner så har jag åtminstone hyfset att läsa ditt material innan jag avfärdar det du säger. I mitt fall så ger du mig inte ens den respekten.

  Det om något är väl arrogans.

  Försvinner denna kommentar också så får jag väl gå i svaromål i min egen blogg.

  MvH

 8. arrami54 skriver:

  Arrogans är att hävda att jag inte läst på och jo, jag har läst dina länkar och långt mer därtill…och vilken kommentar har jag tagit bort?
  Det finns inga bevis i dag för att inte nanosilver kan ha svåra risker sett ur miljöaspekten och risken för förstärkt antibiotikaresistens…alla forskare hävdar att vi med säkerhet inte vet, forskning pågår och det mesta tyder på att miljöriskerna, liksom riskerna för ökad antibiotikaresistens är stora.
  Jag förnekar inte de positiva effekterna som kan finnas inom sjukvården, jag hävdar en försiktighetsprincip eftersom forskarna inte är säkra kring de negativa bieffekterna…och de kan vara stora!
  Vetenskaplig fakta från USA visar ingenting, än…även där varnar många för riskerna och hävdar att vi vet för lite.
  …det är du som är ytterst arrogant i ur ett vetenskapligt perspektiv när du hävdar att DU vet!

 9. HEMIMAMMA skriver:

  Vill jag citera Anders Sultan VD för ION silver:

  ”Våra myndigheter och media har senaste åren lagt mycket möda på att försöka få människor att tro att silver är giftigt. Sanningen är den att rent silver är ett för däggdjursceller ogiftigt mineral som varken är cancerogent eller mutagent. De som hävdar motsatsen – klarar tyvärr inte av – eller vill helt enkelt inte – skilja rent silver från de giftiga silversalter som framställs genom att man löser silver i salpetersyra (HNO3). Slutresultatet blir då silvernitrat, en giftig, färgande och frätande produkt. Elektrokolloidalt silver innehåller inte någon syra, utan tillverkas med hjälp av en elektrisk process.

  Man hör ofta hur människor okunnigt hävdar att silver är en ”toxisk tungmetall”. Detta är helt fel. De flesta metaller är faktiskt per definition tungmetaller, men vem går och oroar sig för att vi innehåller zink, koppar och järn – vilka faktiskt också per definition är tungmetaller. Många kemister vill ha bort beteckningen ”tungmetall”, eftersom den inte säger något om ämnet ifråga och numera nästan uteslutande används för att skrämma människor med.

  Man resonerar som så att det är metallens giftighet som istället ska klassificeras. Trots detta så envisas då vissa svenska forskare med att hävda att silver skulle vara en ”toxisk tungmetall”. Det forskarna helt ogenerat gör är att de sätter likhetstecken mellan rent silver och de toxiska silversalter man kan skapa genom att lösa silver i salpetersyra. De borde veta bättre tycker man. Silvernitrat, även känt som lapis, är en sådan silversaltprodukt som uppvisar starkt toxiska, färgande och frätande egenskaper.

  En erkänd referens inom området toxiska metaller, Dartmouth Toxic Metals Research Program skriver följande om rent silver [1]: ”Unlike other metals such as lead and mercury, silver is not toxic to humans and is not known to cause cancer, reproductive or neurological damage, or other chronic adverse effects. Nor has normal day-to-day contact with solid silver coins, spoons or bowls been found to affect human health. This is because solid silver is almost completely biologically inert, and even if ingested, would pass through the human body without being absorbed into tissues.”

  ”Trace amounts of silver are in the bodies of all humans and animals. We normally take in between 70 and 88 micrograms of silver a day, half of that amount from our diet. Humans have evolved with efficient methods of dealing with that intake, however. Over 99 percent is readily excreted from the body.”

  Wikipedia skriver [2]: ”Silver-ions and silver compounds show a toxic effect on some bacteria, viruses, algae and fungi typical for heavy metals like lead or mercury, but without the high toxicity to humans that is normally associated with them. Its germicidal effects kill many microbial organisms in vitro.” Man skriver vidare: ”Silver itself is not toxic but most silver salts are, and some may be carcinogenic.”

  Rent silver är alltså enligt dessa källor konstaterat ogiftigt och kroppen innehåller ett effektivt utrensningssystem som ser till att vi inte samlar på oss för stora mängder silver. Detta är av någon märklig anledning precis tvärt emot vad myndigheterna försökt få oss att tro de senaste åren. Frågan är varför?

  Silver är ett grundämne som finns i naturen och därför finns det även silver i maten vi äter och vattnet vi dricker. Det är en milsvid skillnad på de ogiftiga silverjonerna som genereras på elektrisk väg – och de giftiga läkemedelsklassade silverprodukter som fanns på 1900-talet och som byggde på salpetersyralöst silver.

  Vi har alltid fått silver genom kosten. Det verkliga problemet – som aldrig lyfts fram, är att vi får en tiondel så mycket silver genom kosten idag, jämfört med 40 år sedan.”

  Saxat ur denna artikel: http://vaken.se/modules/smartsection/item.php?itemid=1448
  —————————————————————————————————-

  Min egen fotnot: Det konstiga i detta fallet är att INGA myndigheter rasade när man använde silvernitrat för att framkalla fotografier innan digitalkamerorna kom och många hobbyfotografer spolade ned MÄNGDER av det BEVISLIGT giftigare ämnet än kolloidalt silver i avloppen ut i haven och vattendrag?

  Hur bemöter du det?

 10. HEMIMAMMA skriver:

  Jag hade lagt in samma kommentar om arrogans tidigare men den försvann en gång tidigare.. ??

  kanske WP som konstrar… jag fann en av dina kommentarer i skräpkorgen härom dagen, så saken är väl inte helt otrolig… Vi kanske båda censureras 😆

  För en sak kan vi vara helt överens om – vad vi övrigt kan vara osams om – nämligen att medicinindustrin tjänar pengar och våra myndigheter vill inte tas för stollar så nog kan de övervaka oss…

  *skrattar*

 11. arrami54 skriver:

  Jag börjar med att besvara det du skriver i slutet, jag jobbade med att undervisa i fotografi under många år, det var ingen som spolade ut det fotografiska silvret i naturen, vi sände det vidare till företag som tog hand om det…väl medvetna om hur farligt det var/är!

  Sen går du lite vilse, att silver är bakteriedödande tror jag inte du förnekar, det är toxiskt för bakterier, även så för nyttiga/goda bakterier i naturen och andra mikroorganismer. När du kissar ut ditt medicinska nanosilver, hamnar det i reningsverken och ställer till lika stora problem som det kosmetiska nanosilvret…
  Hur objektiv är Anders Sultan? http://www.sida.se/OmVarlden/Varlden/Briefing/Utsatte-aids-sjuka-far-osaker-behandling/

  …jag vill se vetenskapliga bevis från erkända forskare och universitet för det du hävdar, nu tack …eller lägg ner tills du kan visa dylika bevis!

 12. HEMIMAMMA skriver:

  Vi får fortsätta slåss i morgon (läs ikväll) nu måste jag försöka sova en stund innan alla andra kommer att vakna… Sov Gott

  MvH & Hemikram

 13. arrami54 skriver:

  …jo, antar att allt med mer än två länkar tydligen kan hamna bland ”skräpposten”, men jag har inte hittat någon kommentar från dig där?
  Medicinindustrin tjänar pengar, givet…likt all annan industri och du vet att jag inte förhåller mig okritisk därvidlag! 😉
  …men jag vet också att t.ex. kemikalieinspektionen inte hinner undersöka alla de nya kemikalier som kommer och att ingen har en aning om hur de alla + blandningarna, påverkar miljön på sikt…du vet att abborrar byter kön p.g.a. våra kemikalieutsläpp…för att ta ett av alla bisarra exempel!
  😉

 14. arrami54 skriver:

  …jo, vi kan fortsätta ”bråket” i morgon.

 15. HEMIMAMMA skriver:

  Jag ska be honom förklara. Men som man ser i artikeln så skänkte han produkten till dem. Och personen jag känner är minst av allt profitör.

  sedan den här passagen:

  Enligt Global Relations ordförande fungerar behandlingen i kampen mot hiv.
  – Kvinnornas immunfärsvar har förbättrats. De är friska. Även andra kroppsfunktioner har stärkts, säger Per-Olof Hansson.
  DET ÄR dock svårt att hitta forskning som stödjer detta behandlingssätt. År 2007 gick Livsmedelsverket ut och avrådde från användning av silvervatten och fastslog att det inte har någon som helst positiv effekt.

  Med andra ord tolkar jag det som att man stoppade man det innan man verkligen undersökt effekterna – och livsmedelsverket tillåter silverkulor i maten – Dubbelmoral?

  Du ser inte att det kan finnas profit någon annanstans än hos Anders Sultan?

  Big Pharma som vill tjäna pengar på mediciner de kan ta patent på och alla de som inte är intresserade av att människor ska bli friska i afrika?

 16. HEMIMAMMA skriver:

  Positiva silverjoner dödar bara gramnegativa bakterier och virus. Positiva bakterier som tarmbakterier tex berörs inte, enligt info från Anders Sultan

  Silverjoner överlever inte länge i naturen eftersom de binder med organiskt material och speciellt då svavel. Silverjonen blir till silversulfid som inte är klassat som giftigt för vattenlevande organismer. Förstadiet kan med andra ord vara giftigt men inte slutstadiet.

  Detta ”glömmer” man alltid att ta upp i debatten eftersom det inte skulle gå att hetsa fram ett förbud om man inte har lite ”farligt” med.

  Anders Finnson (i din artikel ovan) tar aldrig upp dettta faktum. Alla studier som visar att silverjoner är farliga för vattenlevande organismer har gjorts i sterila akvarier utan inslag av organiskt material. Hur många sjöar och åar har sterila glasväggar och inga andra inslag av organiskt material?

  Tack för nu så ses vi ikväll kanske?

  Hemikram

 17. arrami54 skriver:

  …nja, dubbelmoral? Var finns bevisen för att silvret verkligen hjälpte kvinnorna?…i Per-Olof Hanssons ord? Det kallar jag inte vetenskap, det kallar jag ett påstående utan evidens och var finns källkritiken, vetenskapliga grundkrav om man bara köper denna Per-Olofs ord?
  …eller Anders Sultans ord och marknadsföring?
  😉

 18. arrami54 skriver:

  Hur länge varar silverjonens giftighet och vad händer i t.ex. en mänsklig cell? Återigen, vilken vetenskaplig bärighet och bevisstyrka har Anders Sultans ord?
  Vad händer med miljön, med riskerna för ökad antibiotikaresistens…köper du Anders Sultans ord där med?
  …och ge mig en länk till forskningen via ”sterila akvarier”…?

 19. arrami54 skriver:

  Kom med bevis, vetenskapliga bevis, på nyttan med ert nanosilver och bevis på att det INTE skadar miljön, orsakar ökad antibiotikaresistens…eller undvik att kommentera. Idioter som tror, är övertygade av nästintill religiös tro, är inget folk jag vill debattera med.
  Att de som tillverkar ert älskade silvervatten fyller er med falsk marknadsföring bevisar ingenting, mer än att ni är enormt lättlurade, helt saknar källkritisk förmåga och tycks återanvända ert silvervatten genom att pissa på vetenskapens krav på bevis.
  😉

 20. fgggmf skriver:

  Såja såja mina barn.
  Guld är bäst, det vet ju alla 😉

 21. Mats skriver:

  Att dumförklara alla troende sätter ju inte dig i främsta rummet direkt… Skönt att läsa dock, tänkte en stund att du ändå var en smart filur men det motbevisade ju du illa kvickt.

 22. Annika Berg skriver:

  Konstigt då att våra barn och även vuxna får vaccinationer med kvicksilver i. Låt oss som vill använda Silver, vi har i varje fall sett effekter som inte ens sjukvården kunnat uppnå. Inget ont om sjukvården, men om vi samarbeta och lätt människor välja sjäva skulle allt vara mycket enklare. Förbjud istället allt socker och tillsatser som tar död på flera människor varje år pga av sjukdomar du utvecklar av sockret, det vita giftet. Allt med måtta och egetansvar är min filosofi. Ha en bra dag.

 23. arrami54 skriver:

  …mer drickbart nanoguld åt folket, tror det är en smartare dryck att sälja till idioterna, du får långt mer betalt per liter! Du kan säkert köpa hela Östersjön och alla färjelinjer som trafikerar detta hav sedan, idioter som lär köpa din gulddryck som ger bot för allt och evigt liv finns det ju gott om! 🙂

 24. arrami54 skriver:

  I vaccin ingår ofta konserveringsmedlet tiomersal, en kvicksilverförening, som tillsätts för att minska risken för att vaccinet förorenas av mikroorganismer. Tiomersal har ingått i vacciner sedan 1950-talet, och flera miljarder doser har givits under åren. Mängden kvicksilver i en dos vaccin, 2,5 mikrogram, ligger betydligt under vad man normalt får i sig via födan under en vecka, och långt under den nivå som anses säker för alla individer.

  …drick du ditt nanosilver, enligt din frälsning och tro…vi har religionsfrihet! 😉

 25. arrami54 skriver:

  …du tänkte, i hur många mikrosekunder då? …eller var det en nanosekund! 😉
  Seriöst Mats, vad har du för bevis bortsett från din tro och placeboeffekt?
  Jag har inga problem med att dumförklara nanosilver-församlingens religiösa tro och fundamentalism,liksom dem som tror Eva skapades av ett revben från Adam… men vi har religionsfrihet, så drick ni ert silver, men ha iallafall så mycket vett att ni kissar i behållare och återanvänder skiten…så det inte når miljön, reningsverken m.m….och en renande pandemi blir det än mer uppenbart att moder jord behöver!
  😉

 26. fgggmf skriver:

  Nej nej, inte dricka.
  Ta bara tag i närmaste tacka och börja tugga 😉

 27. fgggmf skriver:

  Placebo skall man inte bortse från, den egna kroppen är fantastisk ibland.

  Kan man ge sockerpiller till diabetiker?

 28. Svante skriver:

  Jag skulle inte, som du döma ut alternativmedicinen helt, och hållet. När människor inte får någon hjälp av den etablerade sjukvården, griper man efter halmstrån. Jag själv dömer inte ut den utan prövar. Det finns det, som verkligen fungerar, och det finns det, som inte fungerar så man måste själv vara kritisk. En del människor blir faktiskt hjälpta av homeopatiska läkemedel, placeboeffekt eller inte. Jag kan nämna att jag vid ett tillfälle blev hjälpt av en Naprapat i Arvika en gång, han masserade in något han kallade ormsalva, och knäckte och bröt på min rygg, och nacke, detta resulterade i att jag nästan var besvärs fri i två veckor. Men den bästa behandlingen har jag faktiskt fått från Landstingets sjukgymnaster, och detta utan att en enda sjukgymnast har deltagit i den. Det var att få bada i en bassäng med 33 gradigt vatten 1 gång i veckan, hade det funnits någonstans att få gå, och lägga sig, och sova efter detta hade det varit en ultimat behandling. Efter 40 min. i bassängen är man jätte sömnig, men då ska man ut i kylan på vintern, och köra hem. Där jag bor nu är det 12 mil att köra, så jag har uteslutit den behandlingen.
  Svante

 29. arrami54 skriver:

  …är det bara helt rent och man har bra tänder så fungerar nog det med…men en lite väl dyr hobby, att tugga i sig rent guld. Billigare med nanosilver och de silvervattenberoende klarar sig nog utan tänder! 😉

 30. arrami54 skriver:

  …det är nog det silverhysterin handlar om, placebo och tro.

 31. arrami54 skriver:

  Naturen bjuder många frukter, grönsaker m.m. som är nyttiga…duger gott för mig som ”alternativmedicin”!
  Placeboeffekten förnekar nog ingen.
  Jag hade en god vän som lade en mindre förmögenhet hos naprapater, homeopater m.fl…alla hjälpte de honom med besvären och smärtan, sade och trodde han…tills det upptäcktes, via den seriösa vården, att han led av skelettcancer, och då var cancern långt, långt gången…han dog inom ett år. Liknande exempel är INTE ovanliga!

  Människan är lättrogen, naiv många gånger och köper i fallet med nanosilvret de uppgifter tillverkaren sprider, men tillverkarna, de som tjänar pengar på produkten är aldrig opartiska!

  …ofta är människan som art direkt dum, som de som köper noshörningshorn m.m., likt de som tror att deras AIDS botas genom att de våldtar spädbarn( inte ovanligt i södra Afrika) och de som dricker silvervatten lägger jag i gruppen dumt naiva.

  Men visst saliga äro de korkade, ty de skall flyta när syndafloden kommer! 😉

 32. Ping: …”Saliga äro de korkade!” | Varghjärta

 33. Jag önskade dom gjorde FLERA konstruktiva tester ordentliga med tex silver, känner mig rätt förvirrad, för sett det gör så jvla mkt bra saker med min kropp kan inte veta än om det håller men jag kan inte annat än fortsätta testa på egen hand för finns inte belägg, om jag får förkorta till en mening; bara mer eller mindre skitsnack åt båda hållen!! VARFÖR lägger ingen seriösa pengar på testa?? Allt bra kommer från kommersiellt shite eller newage bullshit.. blir less inget läggs på forska vissa saker. Men djur plågas och pengar läggs på ANNAT värdelöst världen. Jag känner silver är värt forska seriösare. Allt verkar delas in i ”riktigt medecin” ”alternativ medecin” , ”sport fånerier”.. allt ..tom. ”riktiga medecinen” till viss del har ett MOLN runt sig av kommersiellt utnyttjande. Man blir arg!!, dom delar vissa saker alla håller med vitlök är bra, att C vitamin är viktigt, men inte fan.. kroppen är inte gjord av dom få sakerna?! Man ska äta så naturligt, det tycker jag alla borde känna är en självklarhet att det är bäst, men om kroppen kommit i avskyvärd obalans av INTE gjort det..och inget funkar? Silver verkar göra nåt för mig ska blogga vidare , och jag äter massa samtidigt så kan därför inte heller säga VAD som ger verkan, men ämnar försöka kartlägga för mig vad som funkar iaf. Silver kanske gjorde en skillnad efter några dagar. Men jag är fort inte glad för min kropp har knappast nått status frisk ännu för det. Lång väg kvar kanske aldrig komemr bli frisk men läkarna medger inget så ”jag är frisk” enligt dom fast jag ser ut som en missbrukare och röker dricker inte ens. Och.. känns så tråkigt läsa man stoppar i sig gifter medans när det verkar.. jimmyss@wordpress.com ska jag fortsätta blogga om det, just nu väntar jag mest på nån större effekt o det kommer kanske inte mera..

 34. arrami54 skriver:

  Jag håller med dig om att det saknas evidens och att det behövs mer seriös forskning, i dag är de som tror på silvret i tillverkarnas händer.
  …det är därför jag argumenterar för att försiktighetsprincipen bör gälla!

 35. Jag vill påpeka.. jag äter INTE tabletter eller något i mitt liv innan. Inte ens huvudvärktabletter eller nåt, jag vill hela utan skit. Jag mår bara så dåligt så jag tvingar mig nu det här. För bättre försöka leva innan man försöker vilja dö för man mår så jvla dåligt. Det är INGET jag säger man BÖR göra eller äta. Bara mitt sista försök liksom.

 36. arrami54 skriver:

  …hoppas verkligen du får må bättre och kryar på dig. Det jag främst vill be dig om är att du vänder dig till sjukvården, de kan säkert hjälpa dig.
  Förstår din antipati visavi piller, men tro mig…det finns bra och fungerande medicin att få!

 37. Sista tiden har jag försökt mitt bästa nå vården för dessa problem just utan större framgång tyvärr, känner mig som hycklare då jag klarat mig så bra på den psykiska delen av vården hela livet. Även där utan medecin men mkt annan bra vård och stridit genom mkt för må bra på den fronten nu. Men psyksika har väl brännt ut min kropp till slut på ett sätt vården bara inte kan rekonignisera som ”sjukdom”, eller så ser dom min ens journal och tänker som en människa tänker som mest, och antar så väldigt mkt och ger ”vård” därefter. Som sagt känner mig lite som hycklare att rekommendera vård när jag inte själv kan finna nån för just detta. Men den är normalt väldigt bra, men för vad jag skulle kalla..jag vet inte, udda åkommor?.. måste man ha tur också. I praktiken.. ha mkt stress..ångest, sova dåligt, kanske äta inget eller udda i långa perioder.. att göra så i 30 år, det är inte bra.Tydligen,man är rätt dum. Då får man tex vad jag nu har.. Vården verkar inte kunna känna igen problemet. Utbrändhet är väl närmast men inte så enkelt. Men när kroppen på det börjar spela ut, då står dom som frågetecken. Sist fick jag salva för ens ”torra hud”, och lite sår omplåstrade. Säger man att kroppen inte kan läka så ler dom, trycker till plåstret lite extra fint, klappar en på huvudet, vissa gånger blev jag så ledsen så ens flickvän fick utstå mina känslor emot läkarnas ignorans jag skrek nästan, fina anteckningar i journalen till nästa läkare att läsa… Men tvinga mig stort antal för just detta, inte mkt för läkare men tvingats späcka med läkarbesök för allt börjat vända psykiskt så spricker det fysiskt istället, Mkt trist. Sköt om er, så jvla viktigt!!

 38. arrami54 skriver:

  Att svensk ”psykvård” inte fungerar är allmänt känt, trist att du drabbats av densamma…och att kropp och själ hänger ihop borde varje läkare inse, tyvärr missar de ofta denna koppling. Att må psykiskt dåligt är en trist vardag för många, tyvärr, det handlar mycket om negativ stress, ångest, depressioner och sömnproblem…
  …ett grundläggande problem är att samhällssystemet gått vilse och att det idag inte är helt mänskligt. Det är INTE du som är dum, felet ligger helt klart på andra håll.

  Det är en gigantisk fråga och jag ber om ursäkt om du uppfattar mitt svar som kort…kan bara önska dig bättring, tillfrisknande och råda dig att kämpa på. Efter regn kommer ofta solsken…

 39. Tack, ska sägas vård kan verkligen vara både bra och dålig, det är upp till var man bor och vilken tur man har med människorna man kommer kontakt med tyvärr. Stött på underbara människor och största bra sakerna har hänt, inte pga av deras jobb endast men för jag stött på vissa människor i rätt tid och ”råkat” hamna rätt och få veta rätt saker. Väldigt olika med kvaliten i vården. Ironsikt har tex Mcdonlads lagt ner så mkt på hålla konstant kvalite överallt.. Mkt ironiskt. Men tillbaka kort, jag vill bara påpeka, saker som tex. silver och andra mer eller mindre kända behandlingar, ska man vara försiktig vara extrem åt nåt håll, istället punktera att det kanske är nåt här, det kanske funkar men behövs forskning här hända istället för bara skrika varning. Det är mkt farligt även det. Jag läste så mkt varningar redan sen till slut bara för jag hade slut på val så gav jag med mig, jag är rätt vetenskaplig av mig så föröskte krossreferera läsa till mig från ställen som är mindre ”fula” i sättet. Men dom är få!! Men ta tex sån liten sak som tex. BOSCH nya kylskåp som kör silver i sin plast för hålla varor hålla längre.. SÅNT små skit fick jag gå efter, svårt hitta neutrala källor, ena varnar andra vill man ska inget annat än lägga alla pengar på deras produkter.. behövs mera neutrala källor och pusha på riktigt information

 40. arrami54 skriver:

  …exakt, vården kan vara bra, men lika ofta dålig…det beror som du också skriver på individernas engagemang och kunskap/känsla.
  Att hitta seriöst objektiva sidor som enbart har faktabaserad evidens är svårt…därför måste man alltid vara medvetet källkritisk och försiktig!

 41. Ping: …mer angående fördumningspandemin. | runor

 42. Ping: …de ”farliga djuren” och fördumningspandemin. | Varghjärta

 43. Johannes skriver:

  Själv äter jag Magnesium för att förebygga Sömnsvårigheter, utmattning, spända muskler, huvudvärk, hjärtproblem, låg energi, högt blodtryck, PMS,ryggbesvär, förstoppning, njurproblem, osteoporos, för tidiga ålderssymptom, depression, oregelbundna hjärtslag, ångest, nervositet muskelkramp, spasmer, irritation, m.fl.

  Källor: http://sv.wikipedia.org/wiki/Magnesiumbrist

  http://www.vitaminer.nu/pub_docs/documents/VN10.htm

  Magnesium har gjort mig ”friskare” än jag någonsin har varit!

 44. arrami54 skriver:

  …jo, magnesiumbrist är ett välkänt tillstånd, men har du hört talas om ”silverbrist”? 😉

 45. Johannes skriver:

  Nej, men det lär bli om alla ska dricka Kolloidalt silver 😛 Skämt och sido.

  Kolloidalt silver har många bra egenskaper dock. Silver är en krafull antibiotika som använts i många tusen år, utan negativa bieffekter. Silvret fungerar som en katalysator som odugliggör det speciella enzym som alla encelliga bakterier, svampar och virus använder till sin metabolism. Kolloidalt Silver är både ett botemedel och skydd mot alla typer av infektioner. Att ha tillräckligt med silver i kroppen är som att ha ett överlägset ”andra immunförsvar.” dock så finns det andra bieffekter som du har nämt ovan och Antibiotikaresistenta bakterier är inte att leka med om man faktiskt blir allvarligt sjuk någon gång. Då finns det ett bättre alternativ för att förebygga diverse sjukdommar som.

  – Acne. Sprayas på acnen samt drickes.
  – Alzheimers. MSM stimulerar indirekt produktionen av dopamin genom aminosyran metionin.
  – Astma. MSM stabiliserar kroppens känslighet.
  – Autoimmuna sjukdomar. MSM verkar stabiliserande på immunförsvaret.
  – Blåskatarr. Infektion i urinblåsan.
  – Bursit – slemsäcksinflammation i leder.
  – Candida. Svampangrepp på slemhinnor och andra delar av kroppen.
  – Chrohns sjukdom. Avföring stabiliseras från lös till mer fast.
  – Diarré. MSM hjälper dig få normal avföring.
  – Fibromyalgi
  – Fotsvamp. Sprickor mellan tårna. Spraya MSM. (kolloidalt silver är otroligt effektivt också!)
  – Födoämnesallergier.
  – Förstoppning. Hård i magen? MSM hjälper dig få en normal avföring.
  – Gikt. Överskott på urinsyra som ansamlas i lederna, oftast först i stortån.
  – Halsbränna, magproblem, för mycket magsyra och sura uppstötningar.
  – Håravfall. MSM stimulerar produktionen av kollagen som behövs för att håret ska kunna växa.
  – Höftproblem
  – Idrottsskador. Sträckningar och stukningar. Används även förebyggande.
  – Inflammationer och värk.
  – Insektsstick. Blanda med lite vatten och gnid in i huden. Dämpar kliandet.
  – Karpaltunnelsyndrom (inflammation i handleden).
  – Klimakteriebesvär. Övergångsproblem, vallningar brukar minska.
  – Kronisk huvudvärk.
  – Kroniskt ryggont.
  – Kroniskt trötthetssyndrom.
  – Lupus
  – Morgonstelhet i händer och leder.
  – Muskelkramper
  – Muskelvärk
  – Olika belastnings- och förslitningsskador, tex repetitiva.
  – Osteoartrit (förslitningsreumatism).
  – Parasiter. MSM hindrar parasiter från att fästa i mage/tarmar.
  – PMS – Premenstruella symptom.
  – Pollen och olika miljöorsakade allergier (damm, mögel mm).
  – Pälsdjursallergi
  – Reumatism. Reumatisk värk. – Sclerodermi, hudsjukdom, huden hårdnar, drar ihop sig och blir stel.
  – Sjögrens syndrom
  – SLE (Systemic Lupus Erythematosus). En autoimmun sjukdom.
  – Snarkning. Tas som spray i näsan vid sänggående.
  – Tandvärk
  – Tandblekningsmedel. Borsta tänderna med MSM-pulver.
  – Tandköttsinflammationer – blödande tandkött. Borsta tänderna med MSM-pulver.
  – Tendinit – ledinflammationer, tex tennisarmbåge.
  – TMJ (Temporomandibular Joint Syndrome – käkmuskelvärk).
  – Vuxendiabetes. Stabiliserar kroppens glukosnivåer. Cellerna tar upp glukos bättre.
  – Ärrvävnad i huden mjukas upp och jämnas ut. Appliceras på huden samt drickes.
  – Ögon – starr, grå och grön starr. Tas som ögondroppar. Mjukar upp linsen.

  Källa: http://www.teamhundbiten.com/extra.html

  Detta mirakelmedel kallas för MSM = Metylsulfonylmetan eller i folkmun ”Organiskt Svavel” Det tror jag är ett bättre / säkrare alternativ till det Kolloidala silvret.

 46. P skriver:

  ”Det finns skäl att använda nanosilver inom sjukvården, men med återhållsamhet.”
  Detta hörde jag från en kvinna när jag reagerade på att hon hälde silver i sin 5-åriga son. ”Astrid Lindgrens barnsjukhus använder det”. Hon hade fått tippset från en hovslagare där hon hade sin häst. Nu vet ju jag att hästfolk är sjukligt vidskepliga och att hovslagare tillhör den människotyp som kallas hästskojare och bondfångare. Så jag skrev till Astrid Lindgrens barnsjukhus och frågade. De var chockade över påståendet. Skriv själva och fråga istället för att föra dessa sinnessjuka lögner vidare.

 47. arrami54 skriver:

  http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.449159/lena-eks-uppmaning-om-nanosilver-till-landstingen
  Landstingen använder nanosilver i ett antal produkter, dock inte i form av dryck, knappast någon lögn även om många landsting fasar ut användningen på grund av riskerna.
  Dina fördomar mot hästfolk och hovslagare är däremot inte ens värda ett svar.

 48. Anders Sultan skriver:

  Du skriver även att ”Silver är ett grundämne som i jonform är mycket giftigt för vattenlevande organismer. Så låga halter som under 1 mikrogram (en miljondels gram) per liter vatten har visat sig störa tillväxt och fortplantning”.

  Vi får i allt högre grad höra om hur silver förgiftar fiskar i våra vattendrag. Siffror som sprids gör gällande att det räcker med några få miljondels gram med silverjoner för att fiskarna ska dö i våra vattendrag. Dessa påståenden stämmer inte överens med verkligheten.

  Olika Miljöorganisationer ligger bakom påståenden om att silverjoner vandrar ut i naturen och dödar fiskar utan att ta hänsyn till det seriös vetenskap visar – att de reaktiva silverjonerna binder med organiskt material och svavel – och bildar då ofarligt silversulfid. Silversulfid är inte klassat som giftigt för vattenlevande organismer.

  Det största beviset för detta är denna akvarieprodukt för sötvattenfiskar som läker bakterie- och svampsjukdomar: TetraMedica FungiStop. En produkt som består av kolloidalt silver med styrkan 2400 ppm och som man häller 5-10 ml (1-2 tsk) av per 20 liter akvarievatten.

  Enligt miljöorganisationerna så påstås alla fiskar dö av några få miljondels gram silver. I själva verket klarar fiskarna klart mycket mer. Översatt till ett 10 ppm starkt kolloidalt silver så kan man använda två liter 10 ppm starkt kolloidalt silver i ett akvarium om 20 liters storlek – utan att annat händer än att fiskarna blir av med svamp- och bakterieangrepp – och blir friska.

  Silverkoncentrationen i akvariet blir då i storleksordningen 1 ppm.

  Så här skriver tillverkaren själv om produkten:

  Tetra Medica FungiStopis highly effective against fungal attacks, external bacterial infections and wound.
  •Areas of application: Fungal infections caused by Achlya, Saprolegnia, etc., spawn fungus, bacterial mucous membrane infections, mouth decay and mouth rot, infectious wounds, heals wounds safely by providing overall mucous membrane protection.
  •Amount of active ingredient per 100 ml of solution: colloidal silver 0.240g
  •Remedy for freshwater ornamental fish

  http://www.tetra.net/de/en/tropische-fische/pflege/arzneimittel/tetramedica-fungistop

 49. arrami54 skriver:

  …och akvariefiskar är lämpliga försökskaniner för ditt påstådda läkemedel? Du menar att människor kan dricka kolloidalt silver, din produkt, eftersom det påstås vara nyttigt som vattenreningsprodukt/medicin i akvarium?
  Drick du ditt vattenreningssilver du och påpeka att du driver företaget Ion-Silver och talar/skriver enbart för att sälja din produkt, din trovärdighet ur ett vetenskapligt perspektiv är noll och jag publicerar en av dina kommentarer…resten hamnar där de hör hemma…i papperskorgen!
  Jag länkar till beprövad vetenskap och du får ta din reklamdebatt med sjukvårdsmyndigheterna, naturvårdsverket, naturskyddsföreningen med flera…min blogg är ingen reklamplats för din vattenreningsprodukt, inte i dag och inte i framtiden. Drick du ditt nanosilver, jag bryr mig inte…tro har en viss placeboeffekt, därom är vi helt överens men din produkt saknar allt värde för alla utom för dig, du får ju lite pengar i fickan och det är antagligen allt du egentligen bryr dig om?

 50. Fru Delikatess skriver:

  Placeboeffekt? Hm, var det därför min ögoninfektion försvann på 2 timmar och inga återkommande besvär sedan september? Fick penicilin salva från läkaren men det hjälpte ej….Köpte kolloidalt silver och baddade så försvann det.

 51. arrami54 skriver:

  …antar du baddade på ditt ”silver” en stund efter penicillin-salvan och att boten kanske ändå kom från salvan…? 😉 Du tycks vurma mycket för det du tror på, är du religiös också? Antar att du går i företaget Ion-Silvers ledband och har reagerat på en facebook-länk?
  Drick du ditt silver, badda dig i det, bada i det, diska i det, tvätta i det…men försök inte övertyga mig om att du hävdar mer än en pueril tro!

 52. Ingemar skriver:

  Lite roligt att du i din enfald tror att man inte använder silver vid brännskador mer, alla brännskador behandlas med silver, flera stora kylskåps tillverkare använder silver i sina skåp för att göra dom renare och hålla en hög antibakteriell standard, plåster säljs av apotek med silver i då de anses vara bättre mot infekterade sår och där infektionsrisk föreligger..listan kan göras lång och din fantasilista smulas sönder steg för steg..Vet intew i vilken fantasivärld du hämtar din information från, men försök att koppla ihpå din hjärna med fakta nästa gång så kanske det finns hopp för dig med 😉

 53. Ingemar skriver:

  synd att du inte tar dig tid att lära känna Anders så skulle du ändra uppfattning och kanske kunna lära dig något på köpet om vad som pågår i vårt samhälle 😉 den som är blind är du, och du får säkert lite erektion över att ens få uppmärksamhet på din lilla blogg 😉

 54. arrami54 skriver:

  …hahaha…tror du projicerar ditt eget ”se mig”-behov nu, erektion får jag av vackra kvinnors smek och visuella uppenbarelser…jag antar att din erektion är nanosilverbetingad? Jag vet vem Anders är, vilket bolag han driver och att han är hälsoguru för en hel del som tror att allt är en konspiration och att kolloidalt silver är vår frälsare…;-)

 55. arrami54 skriver:

  Du har uppenbarligen inte läst inlägget och länkarna (du vet att du skall klicka på de blåmarkerade orden för att komma till de källor jag använt?)
  Läs en gång till, allt det du hävdar finns i det underlag jag hänvisar (länkar) till!

  Drick du ditt silver, badda dig i det, bada i det, omge dig med det på alla plan och nivåer…ty de som tror på nanosilver/kolloidalt-silver de skall vara givna evigt liv! 😆

  …håll dig däremot härifrån är du snäll, du tillför bara irritation…som en småkåt sommarmygga ute efter mitt blod! 😉

 56. Sättet du går fram på visar att du totalt saknar egen erfarenhet av det kolloidala silvret. Att du lägger så mycket energi på den nivån du gör det visar att du är en komplett idiot och att du med största sannolikhet har betalt för det du gör. Att du talar om Anders som du gör gör mig riktigt irriterad. Bara så att du vet det. Eftersom silvret för mig är en hjärte fråga som driver spetsen av Codex Allimentarius, skall jag lägga lite tid på att ta reda på vad det är som motiverar dig egentligen…

 57. Robban skriver:

  Arrami: Du vinner härmed priset som år 2013 mest blåsta person!
  Läs på innan du gör bort sig så fatalt som du nyss gjort.
  Ingen i min familj har haft en sjukdag på 5 år tack vare kolloidalt silver.
  Skäms på dig din NOLLA! :-/

 58. Amadeus skriver:

  Du är ju inte insatt i hur samhället fungerar. Du tror säkert på läkemedelsindustrin och deras vaccin som innehåller KVICKSILVER! Det var ju till och med folk som dog av Svininfluensavaccinet. Då är det bättre att ta Kolloidalt Silver… men men du är väll som vanligt folk. Du vet ju inte ens hur Kolloidalt Silver fungerar. Kolloidalt Silver är renare än du tror. Du tror väll på forskarna som får pengar för att säga brutalt fel saker.

  Jag har en fråga till dig! -Om Kolloidalt Silver är så meningslöst och farligt, varför hjälper det på nästan alla som testar det?

 59. arrami54 skriver:

  Din kommentar andas verkligen konspirationsteoretiker, du tycks tro att all vetenskap liksom att alla vetenskapsmän/forskare är korrupta? Det finns inga vetenskapliga belägg för att kolloidalt silver verkligen hjälper, att du (och andra) är frisk har säkerligen andra förklaringar, som placeboeffekt, att det inte fanns någon reell sjukdom o.s.v. och därtill verkar ingen av ni som är frälsta av detta kolloidala silver vara läskunniga. Läs inlägget och inse att jag varnar för överdrifter, och på inget vis vill hindra de lättlurade att dricka sitt silver. 😉

 60. arrami54 skriver:

  …att ni inte haft en sjukdag beror nog mest på att ni varit friska, i fysisk mening…din mentala nivå är väl däremot, av kommentaren att döma, inget att skryta med?! 😉

 61. arrami54 skriver:

  Det som motiverar mig är ”dårarnas” förtjusning i kvacksalveri utan någon form av vetenskaplig grund och att jag vurmar om en försiktighetsprincip på grund av miljöpåverkan och risk för bakterieresistens!

 62. fgggmf skriver:

  Att tala är silver och tiga är guld 😉

 63. arrami54 skriver:

  …silver sätter tydligen igång allt, botar allt och ger erektion hos somliga…om man får tro alla som kommenterat! 😉

 64. fille skriver:

  Vart tog min kommentar vägen?
  den om att du vill ha bevis av ”riktiga och seriösa” forskare. Jag frågade hur du kan lita på dem med tanke på vilka som betalar deras forskning. Och läkarna, vilka betalar deras utbildningar och fortbildningar och sätter läkemedel i händerna på dem och säger att det här ska ni rekommendera för det här är bra skit.
  Hur kan du blunda för att de sitter på dubbla stolar och tjänar massor på att hålla folket sjukt och beroende av medier med en massa biverkningar?

 65. fille skriver:

  Kan även berätta att vi lyckades få placebo på våran hund som varje vinter hade återkommande problem med svamp inuti trampdynorna där huden sprack och hon fick variga och köttiga sår och stora bulor. Hon hade jätteont och svårt att gå ut när det var sandat. Vi provade precis allt som veterinären kunde komma på och skriva ut. Min sambo sökte allt som gick på nätet och tillslut så kom vi till att testa silversalva. Vi båda var skeptiska och våran hund tyckte inte om det. Trots det så lyckades hon få placebo redan under första natten och efter 2 dygn tror jag det var (det här var runt 2005 så jag minns inte exakt antalet dagar) så hade placebon slagit till maximalt och alla tassarna var utan stora köttsår och ingen var lyckligare än vi 🙂
  Själv har jag blivit av med astma och allergin sen jag fick silverplacebo.

  p.s det var väldigt fina tavlor du gjort och jag vill oxå ha kvar vargen d.s

 66. arrami54 skriver:

  …oj, jag förstår att du inte går till läkare/uppsöker sjukvården…utan botar allehanda sjukdomar med kolloidalt silver. 😉 Din extrema konspirationsteori tycks mig lätt sjuklig och vilka som utbildar läkare, ja de universitet som har läkarlinjer…men de är tydligen helt ägda och korrumperade av läkemedelsindustrin som medvetet håller svenskar och andra folk sjuka…läkemedelsindustrin har nog skapat alla sjukdomar också, eller hur? 😆

  …din fråga om ”Vart tog min kommentar vägen?” roar mig kungligt även den.

 67. arrami54 skriver:

  Gratulerar och du tycks verkligen tro på silvrets ”placeboeffekt”! Jag vill också uppmana dig att läsa mitt inlägg igen, du tycks helt missat vad jag egentligen skriver. Jag förstår faktiskt inte upprördheten över att jag varnar för överanvändning på grund av de negativa miljöeffekterna och ökande resistens hos bakterier…? ”Kemikalieinspektionen och andra myndigheter uppmanar därför till försiktighet och menar att silver endast bör användas då det är absolut nödvändigt”…o.s.v…
  Att skölja munnen med eller dricka utspätt kolloidalt silver tror jag, liksom vetenskapen, inte på…men att silver används inom sjukvården, med fog ibland, skriver jag ju faktiskt i inlägget…det tycks mig trist att du helt missar detta och inläggets nyanser.
  Tack och kul att du vill ha vargen kvar.

 68. fille skriver:

  Det roliga är att våra myndigheter börjar höja ett varningens finger så fort flera börjar använda och få resultat på det som inte finns på apotek. Nu börjar är det helt plötsligt farligt med C-vitamin eftersom många upptäckt dess positiva effekter. De känns bara patetiska och jag förstår inte att folk går på det gång efter annan.

 69. arrami54 skriver:

  …tror du missförstått varningarna, det man varnat för är megadosera av c-vitamin och överintag om man lider av vissa sjukdomar.

  ”Det är ingen risk att överdosera C-vitamin genom ett normalt fruktätande. C-vitamin spelar bland annat roll vid uppbyggnaden av kroppens bindväv och skelett, hjälper kroppen att ta upp järn ur födan samt spelar roll i cellernas försvar mot fel i celluppbyggnaden.

  När det gäller överdosering är det människor som har vissa sjukdomar som ska akta sig för att äta för mycket C-vitamin, framför allt om man har besvär med njursten samt vid vissa ovanliga järninlagringssjukdomar.

  Enstaka vetenskapliga artiklar har gett misstankar om att C-vitamin även kan vara skadligt på annat sätt i högre doser. När man talar om höga doser så är det doser på över 1000-2000 mg. Somliga har hävdat att höga doser skulle vara bra, men man har inte kunnat bevisa detta.

  Det normala rekommenderade dagliga intaget av C-vitamin ligger på 60 mg per dygn för vuxna, för små barn på 40 mg. En apelsin innehåller cirka 60 mg, en kiwi cirka 40 mg C-vitamin. Bristsymtom brukar kunna uppträda vid dagligt intag under 10 mg. Sammanfattningsvis tycker jag att din dotter kan fortsätta äta frukt som hon gör utan att vara rädd för att få för mycket C-vitamin.

  Martin Enander, Läkare, specialist i allmänmedicin”

 70. fille skriver:

  Ja det är klart att de rekommenderar så låga doser då de i princip är verkningslösa. Det är först när man kommer upp i det som ”allmänläkaren” (återigen vem är det som bestämt vad han ska kunna och som säger vad som är bra och inte? Dvs var ifrån har han fått sin utbildning och sitt underlag ifrån, jo läkemedelsbolagen. Bra källa du kom med där. Hahaha) kallar för farligt höga doser som det ger någon effekt. De vill att vi ska äta små verkningslösa doser därför varnar de för att ta höga doser och det kan du gärna få fortsätta med, du som verkar lita på etablissemanget och tror på en simpel allmänläkare som är itutad och uppväxt med läkemedelsbolagens propaganda!!

 71. arrami54 skriver:

  …jo, jag förstår att du undviker läkare och går till ”schamaner” som till exempel tillverkaren av ”Ion-silver”, ditt val…men du har aldrig funderat på att ditt intag av kolloidalt silver kan liknas vid ständigt återkommande intag av små doser antibiotika, och du har aldrig funderat på konsekvensen av detta vad det gäller resistens och hur det i framtiden kan drabba andra och miljön.
  Vad det gäller C-vitaminer, intag dina doser…tror du så tror du, det är väl samma sak som tron på en dömande Gud och då biter liksom inget förnuft…

  Lycka till! 😉

 72. fille skriver:

  Tack detsamma!

 73. Ingemar skriver:

  synd att du är så fast i din lilla värld 😉 men sent ska syndarna vakna 😉

 74. arrami54 skriver:

  Tror du är den som mest är fast i trons lilla outvecklade bubbla, men lycka till…du får nog ett evigt och friskt liv hand i hand med ”Gud” och ditt kolloidala silver! 😉

  Det är väl så att saliga äro de korkade, ty de skall flyta när syndafloden kommer!
  https://varghjarta.wordpress.com/2012/05/22/saliga-aro-de-korkade/

 75. Hej, jag igen ville följa upp kommentar från nåt år här. För mig skapade silver otroligt jobbigt läge, vet inte om det är som andra tungmetaller kan messa upp hur man mår rejält enorm psykiskt stress förvirring osv. Jag fick mkt påfrestande dåliga effekter och slutar nu med det.

 76. arrami54 skriver:

  …jag vet inte om kolloidalt silver har de effekter du beskriver, men det kan säkert vara möjligt…det jag vet är att kolloidalt silver INTE har några positiva effekter på hälsan, bara att silver i jonform skadar miljön. Det är trist att folk tror att en vattenreningsprodukt, om det nu ens är det sett ur miljöperspektiv…kan bota eller förhindra alla möjliga sjukdomar. På mig verkar det mest som om fördumningsprocessen utvecklas…

  Jag hoppas du mår bättre nu!?

 77. Amadeus skriver:

  Jag tror inte på dig! Antingen är det bara du som påstår det, eller så ljuger du för att försvara läkemedelsindustrin!

 78. Amadeus skriver:

  Varför tror du att det är miljöfarligt? Eller inte ger possitiva effekter på hälsan? Jag var med min morbror när han testade kolloidalt silver på en halvt död blomma, och han hällde i lite Kolloidalt silver i krukan, och nästa dag så stod den upp igen!
  Du vet, Kolloidalt silver hjälper till en viss del att bygga upp celler. T.ex. om man häller på lite Kolloidalt silver på ett plåster och sätter fast det på ett sår, så tar det betydligt mycket mindre tid än utan. Och det dödar ju de dåliga bakterierna så det förhindrar ju infektioner.

 79. arrami54 skriver:

  …men jösses! Läs länkarna (de blåmarkerade orden, dubbelklicka och läs!).
  Du tror inte blomman piggnade till av vattnet, eller hällde din morbror torra nanosilverpartiklar i krukan…knappast eller hur? 😉

 80. arrami54 skriver:

  Intresserar mig inte vad du tror och uppenbarligen har du helt missat alla mina länkar i inlägget och kommentarstråden…det är inte vad jag tror och vet det handlar om, utan vad vetenskapen hävdar.

 81. arrami54 skriver:

  ”Amadeus commented on …varning för Nanosilver/Kolloidalt silver.

  Och förresten, jag tänker inte läsa dina dåliga BLÅA länkar!”

  …har förstått det, religiösa fundamentalister läser ju inte ateistiska texter! 😆 Det förklarar helt din fundamentalistiska tro på undersilvret!
  Men OM du en gång läste inlägget så skulle du sett följande ord om silver i jonform: ”Silver är ett grundämne som i jonform är mycket giftigt för vattenlevande organismer. Så låga halter som under 1 mikrogram (en miljondels gram) per liter vatten har visat sig störa tillväxt och fortplantning. Dessutom misstänks att den ökande användningen av silver som antibakteriellt medel bidrar till utvecklingen av antibiotikaresistenta bakterier. Kemikalieinspektionen och andra myndigheter uppmanar därför till försiktighet och menar att silver endast bör användas då det är absolut nödvändigt. (Källa: Naturskyddsföreningen).”

  Sen måste jag be dig försöka förstå att bloggen är privat och att jag har rätt att ”tröttna” på en del kommentarsskrivare och radera deras inlägg, läs t.ex. här: http://motargument.se/2013/02/07/myt-kommentarsfaltsdemokrati/ …även om du vägrar läsa de blå länkarna. Sen ogillar jag dina anonyma trick, det räcker inte att byta namn till ”Ketchup” när avsändaren har samma IP-adress och e-mail som du, ”Amadeus”! 😉

 82. Isac skriver:

  Rolig läsning jag har genomgått nu några timmar, från första till sista inlägget.
  Börjar med de moraliska frågorna miljör och medicinetik, slutar med retoriska upplägg i propagerandet.

  Jag testar silvret och pissar i blommorna, får väl se av vem, mig eller blommorna som överlever. Det är väl någon form av vetenskap, eller?

  /Isac

 83. arrami54 skriver:

  …haha 😆 …jo, pissa bör du, annars dör du! Men var du pissar får väl vara din ensak bara du håller dig inom lagens ram och blommorna gillar nog oftast en kvävedusch…men undvik blomkrukorna inomhus! 😉

 84. Jonas skriver:

  Är du helt dum i huvudet! Vill man veta sanningen om något så läser man historia.

 85. arrami54 skriver:

  …och du är en silveridiot utan historisk kunskap? Talidomid (Neurosedyn) var ett ”ofarligt” sömnmedel som dödade och missbildade mängder av barn, Heroin var en underbar medicin när det kom och så vidare i oändlighet…läs lite historia tack!
  Människor som sålde bluffmediciner rullades i tjära och fjädrar och fick springa gatlopp som straff/varnande exempel, fan vet om man inte borde göra detsamma med dagens undergörande läkemedelsförsäljare lite oftare också?
  Drick du ditt kolloidala silvervatten likt den silverbloggande tanten i kommentarsfältets begynnelse…hon är ju inget annat än sjuk, dödssjuk ständigt och återkommande…
  Ni silverdårar tycks ha er silverreligion trots att vetenskaplig dokumentation saknas för att det verkligen hjälper, det handlar på sin höjd om inbillad tro och placeboeffekt.
  Personligen bryr jag mig mindre fullt medveten om att det går att sälja precis vad som helst till konspirationsidioter…och sådana kryllar det uppenbarligen av?
  Avslutningsvis måste jag fråga om du är läskunnig och ”dum på riktigt”?

  Du får ursäkta tonen ”Jonas” men du får det svar du förtjänar och jag hoppas du håller dig frisk som en östersjöfisk! 😉

 86. Amadeus skriver:

  Vad är det för någon konstig svensk mening? ”Frisk som en östersjöfisk”?

  (Ämnes byte)

  Arrami, gillar du Illuminati? För läkemedelsindustrin är med dem. Du vet, de planerar att döda folk för att käna pengar. I framtiden kan de KANSKE styra hela världen! Det beror på hur många personer det finns som röstar på dem.

 87. arrami54 skriver:

  Myten om Illuminati och de konspiratoriska dimensionerna började växa i takt med att den historiska orden tynade bort, i dag värnas myten av silverdrickare och annat fantasifullt folk så uppfyllda av sina konspirationsidéer att de blivit mentalt blinda. Ni kolloidala silverfiskar tycks mig alltmer bestå av en slags ”religiöst” troende grupp, och en rejäl bit borta från all verklighetsförankring.

  Mina ord ”frisk som en Östersjöfisk” får du associera fritt till, din tolkning är lika god som någon annans…men eftersom jag vet vad jag tänkte när jag formulerade orden kanske jag skall beskriva min tankebana? Östersjöfisken är inte speciellt frisk, den har påverkats negativt av alla våra utsläpp, allt från en mängdvariabel av kemikalier till övergödning med mera…fisken är alltså lika frisk som mängder med fysiskt, psykiskt påverkade människor och jag anar att den eskalerande fördumningspandemin också har sitt ursprung i vårt överflöd av kemikalier, liksom alla utsläpp av dem i naturen…de tycks mig påverka mänskligheten i allt tydligare utsträckning på alla plan…
  😉

 88. dino skriver:

  Det är sjukt synd om dig.. Finner inga ord av hur envis du är. Testa silvervattnet när du någongång blir förkyld eller när du får en anna åkomma så får du se .. Värktabletter t.ex är det dummaste man kan ta.. Lindra värken för en stund men problemet blir ju kvar… Helt sjukt vad folk går på saker …

 89. arrami54 skriver:

  haha…ja, det är sjukt synd om mig! 😆
  …och du, får jag en ”anna”, behöver jag inget silvervatten…och när jag fick min dotter Anna behövde jag inte heller något silvervatten. Men jag vet, du skulle skriva ”annan” men det blev fel på grund av silvervattenhysteri! 😉

 90. dino skriver:

  Kan du förklara varför var tredje människa i dagsläget får cancer och varför statistiken blir värre och värre? 2020 förväntas varannan människa få cancer.. Det är något otroligt fel i samhället… Det är skitsnack att 80 års av forskning inte gett resultat.. Kolla historien bakom medicin.. Vilka som köpte universitet i Usa och gjorde medicin till läkarnas ända ”hjälpmedel” Rockefeller familjen var en av de.. Hmm han tjänade 200 billioner dollar på Iraq kriget förresten… Det jag ser positivt i medicin världen är att man kan se och avgöra vad det är för fel med kroppen.. Men medicinen hjälper mot ett men förstör något annat.. Ett stort problem är våra matvanor.. Jämnför maten vi åt för 100-150 år sen och de vi äter idag .. Det är ca 30 kg skyllnad i socker intaget, samma med kött.. Vi äter oss sjuka, thats for sure… Silvervatten fungerar mot mängd saker, och är ofarligt. De vattnet du dricker är oftast rengjort med silver 😉

 91. arrami54 skriver:

  …:lol: Kunde jag ge dig svar på din fråga och botemedlet, så skulle jag kunna sätta mig ner och invänta en mängd priser, bl.a. Nobelpriset i Medicin.
  Du ger delvis svaret själv, vi äter mycket som är ren skit. Vi åldras och lever längre i västvärlden, därav fler cancerfall. Vi slänger ut ca 150 000 olika kemikalier i naturen och en konsekvens är ökande antal cancerfall. Det finns ett antal svar på den ökande cancerfrekvensen och ärligt talat bryr jag mig inte, vi får det vi förtjänat.
  Du drar upp konspirationsteorier och tycks vilja göra mänsklig girighet till en nyhet?
  Ärligt talat tycks det mig som om mänsklighetens största problem är ett tänkandets intellektuella nödläge, en mental härdsmälta av religioner…och din Gud tycks vara nanosilvervatten. Drick tills du spricker, så mycket klokare lär du ändå inte bli!
  Silver fungerar som vattenrenare, ja, men knappast som botemedel mot alla sjukdomar.

 92. herregud vilken svart syn du har. Om nu människor vill prova med tex silver låt dem göra det, och att det hjälper inte mot allt och alla sjukdomar, helt klart, men vilken medecin gör det? Och så tror jag inte att Mayokliniken i usa kör på detta när det är farligt, och på brännskadekliniken på Astrid Lindgens barn sjukhus har de silver, för att det läker snabbare, dvs korta liggtider och mindre smärta för barnet, detta tycker jag är positivt. Har du testat detta själv, eller läser du bara det som skrivs? För om du inte har testat själv, ska du inte yttra dig så fränt och svartsynt, tills nyligen så sålde apoteket silverplåster, men de tog bort detta pga, inte att det var giftigt, utan för kostnaden , liksom de flesta vårdinrättningar. Det blev för dyrt, även att det var väldigt effektivt vid svårläkta sår, låter ologist, men tyvärr sant. Ha ett underbart liv, lev och låt leva.

 93. arrami54 skriver:

  😆 …herregud, en del saknar uppenbarligen både läsförståelse och grundläggande språklig kunskap, läs inlägget igen. Ingenstans nekar jag individer rätten att dricka sitt halleluja silver…jag varnar för negativa miljökonsekvenser. Och hänvisa gärna till de vetenskapliga fakta som styrker att nanosilvret verkligen hjälper, undvik svammel från tillverkarna och ge mig vetenskaplig evidens!
  Jag skriver t.o.m. om silvrets positiva effekter på brännskador…du får ursäkta, men du behöver uppenbarligen gå en baskurs i svensk språkförståelse.
  Må gott och drick gärna tre liter silvernanovatten per dag…du gynnar iallafall dessa vattenreningsprodukters producenter!
  Adjö!

 94. Mammarie skriver:

  O du borde verkligen läsa på bättre om Livsmedelsverket. Dom har ingen koll o kommer fram till sina åsikter genom att forskarna kör handuppräckning. Dom är även köpta av bl a livsmedelsindustrin. Reklamen om 6-8 brödskivor om dagen, t ex.

 95. arrami54 skriver:

  Nu tror jag inte forskare kör handuppräckning i din mening, men visst det blir fel även inom Livsmedelsverket, livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin m.m. ibland…men hur bevisar det att ert nanosilver är ”sanningen” och en läkande gudagåva?
  …visst en fanatisk tro kan försätta berg, tror det kallas placeboeffekt och den som tror sig vara frisk och botad, kan nog även känna sig frisk och ibland även bli det. Du har inte testat nanoguld, det botar allt i min kropp. 🙂

 96. arrami54 skriver:

  Jag har stängt av denna tråd!
  Orsaken är att jag aldrig mött så mycket hat och osakligheter som från ”silverhäxorna”, inte ens när jag fränt ironiskt attackerat extrema rasister och nynazister. De som tror på nanosilver som varande en frälsare som botar allt och lite till…ÄR det mest korkade, hatiska och okunniga folk som finns!

 97. anna-k skriver:

  Kan en hund känna till placeboeffekten? Hunden blev bra fast den inte ville bli insmord…….

 98. arrami54 skriver:

  😆 …vilket vetenskapligt bevis! Ring Nobelkommittén!

  Hunden självläkte (bra ”läkkött”), hunden trodde ”matte” ville väl (fast den inte ville!) och en form av placebo inträdde. Det finns ett antal variabler, ( Gud kanske blandade sig i… ?:-) ) som ligger bredvid dina ”evidens”. Det sektliknande ”silverfolket” får givetvis tro vad de vill, dricka sitt silver, suga på en silverslant…men några vetenskapliga bevis finns inte på att ert ”nanosilver” fungerar.

  Må gott ”anna-k”.

 99. K skriver:

  Men ojojojdå. En enkelriktad alarmist.. Du kanske skulle blanda in vad folk som KAN något om kolloidalt silver tycker för att få ehrm… en balans i din lilla artikel. Har du inte kliat dig i huvudet och funderat över varför det plötsligt är SÅ viktigt att få bort silvret ur våra reningsverk, men inte medicinrester, hormoner och annat skit? Du kan inte lägga ihop ett och ett själv och se vem som ligger bakom? (ppst Big Pharma). De vill inte att vi ska självmedicinera oss. Om du får en hord av hat över dig är det för att detta är vad du utstrålar själv.

 100. arrami54 skriver:

  …så primitivt, du är inte ens värd tiden det tar att ge dig ett sakligt svar!
  Argumentum ad hominem är aldrig lyckat!

 101. Christoffer skriver:

  http://www.ion-silver.com/allt.om.silver.html

  http://www.zarahssida.se/blog.php?bid=1654

  http://www.2000taletsvetenskap.nu/tidning/03nr2/03-2art1.htm

  http://annikadahlqvist.com/2012/10/12/botad-cancer-av-kolloidalt-silver/

  http://kurera.se/rawfoodfamiljen/2013/05/14/kolloidalt-silver/

  Jag låter dessa sidor tala för sig själva! Känner inget behov av att slänga med min akademiska dase! Måste erkänna att du behärskar det svenska språket väldigt bra men det är väl ungefär där det tar stop!

 102. arrami54 skriver:

  Primitivt och då tänker jag inte enbart på din argumentum ad hominem teknik, du tycks köpt av vattenreningsprodukten kolloidalt silvers producenter och kvacksalvare.
  Jo, jag behärskar språket bra, vilket ger andra positiva effekter på inlärning, kunskapsnivå, kritiskt tänkande o.s.v. …så jag rekommenderar dig lite språkträning. Vem vet, en dag kanske du lyckas tänka dessutom?

 103. Jonny Öhman skriver:

  Varför svara ni den tomtegubben. Troligtvis en fet dirrektör från ett läkemedelsföretag ;o)

 104. Robban skriver:

  Wow, föder ni detta troll fortfarande!
  Det är ohyggligt sällan jag sprungit på en mer puckad individ, jag håller med dig Jonny Öhman, denna snuttjulle hämtar sina blodspengar från läkemedelsindustrin.

 105. arrami54 skriver:

  😆 …ytterligare ett exempel ovan på individer utan förstånd, tankeförmåga, kunskap och folkvett! Börjar tro att nanosilver orsakar allvarliga hjärnskador (?)

 106. anders skriver:

  Härligt Arrami, mycket energi, bra bra, fast lite väl tråkig stämning kanske, fast roligare än att det är helt tyst, bloggen lever

 107. arrami54 skriver:

  …jo, nanosilver-intag gör uppenbarligen en del ”tossiga” och ointelligenta. De får de svar de förtjänar, liksom…;-)

 108. arrami54 skriver:

  ”- Det jag berättar är sanning. Min erfarenhet ger mig möjligheten att analysera läkemedelsindustrin och vad de gör. Jag kan den utan och innan. Om jag skulle berätta allt jag vet skulle Julian Assange se ut som en amatör, avslutar John Virapen.”
  Varför berättar han då inte?
  …tror mest du lätt faller för konspirationsteorier och saknar källkritisk förmåga? Att läkemedelsindustrin är profithungrig särskiljer dem inte från annan industri, eller hur? Att vi vet att läkemedel har verksam effekt, liksom biverkningar, är heller inget nytt och den som inte kollar upp vad läkaren skriver ut saknar ansvarskänsla och överlevnadsinstinkt. Du bör komma med evidens i sak, att ditt nanosilver ÄR verksamt…och inte allmänt SBF- flum!

 109. Karolin skriver:

  Varför är ni så otrevliga mot varann?? Om nu Aramis tycker silver är skit,låt hen tycka det!! Varför är ni så ivriga på att övertala att det är bra?? Drick det om ni känner att det funkar för er!! Fattar inte varför man inte kan vara saklig utan att försöka trycka ner och förlöjliga varann!!?! Omoget….

 110. arrami54 skriver:

  …exakt, låt de troende dricka. 😉 Jag gör det inte, eftersom jag inte tror på kvacksalveri och okunnighet.

 111. perarne skriver:

  Jo arrami54, du tror… är en troende inom religionen Science… och lurar dig själv och andra.

  Här är en video om kolloidalt silver:

  http://newsvoice.se/2013/09/26/anders-sultan-kolloidalt-silver-kan-bota-cancer-och-svampsjukdomar/

 112. arrami54 skriver:

  …haha…jo, jag tillhör sekten som föredrar vetenskap framför ”religion”, oavsett om det är Ionsilver skaparens religion eller andra former. Din källkritiska förmåga, liksom din läsförståelse tycks mig halta något, dessutom framstår du mest som en ekologisk analfabet.
  Jag själv bär en silverdollar från 1936 i nyckelknippan. Min morfar fick den av en amerikansk flygare under Andra Världskriget…och den suger jag på då och då, låter tänderna fila loss lite silver…bättre och billigare än Anders Sultans vattenreningsprodukt!
  🙂

 113. perarne skriver:

  Ok, arrami54, jag läste lite snabbt, och hade flera sajters info, och det blev lite sammanblandning.
  Dock… så skriver du tex:

  ”Det är uppenbart att många är frälsta och okritiskt inmundigar sitt kolloidala silver utan tanke på att det kan finnas negativa effekter, inte minst för miljön.”

  Men… har du sett:

  New Study: Silver Nanoparticles Do NOT Harm Environment

  http://www.thesilveredge.com/new-study-silver-nanoparticles-do-not-harm-environment.shtml#.U0_o8GeKDcs

  😉

 114. arrami54 skriver:

  …källkritik tack! Vem är avsändare här, jo ännu en som vill sälja nano-silver. Jag vill ha objektivt fristående och oberoende vetenskapliga artiklar, inte reklam från de redan frälsta…tack!

  Har en skön påsk! 😉

 115. flyball skriver:

  Vetenskap? Haha… Gårdagens sanning är dagens lögn! En gång i tiden var jorden platt

 116. arrami54 skriver:

  …hahaha…var den? Tro att Ionsilver/naosilver/kolloialt silver eller vad DU kallar det, botar allt, allt från svampcancer till snuva…drick för fan, drick ditt silvervatten! Hallelujah!

  🙂
  Ha en fortsatt skön silver-påsk!

 117. macke skriver:

  Ja där tog det stopp. Kanske för mycket silver I alla påskägg, men kul stund att läsa alla inslag
  Det som är helt klart är att oavsett vad som är bra eller dåligt, humbug mm så använder vi vår mun som en soptunna. Tillsätt därtill det vi gör med vårt största organ , huden, med alla kemiska hudkrämer som sugs in, vad innehåller dessa, jo vaselin, mm Allt kan hända med insidan av kroppen Sist men inte minst ett varningens tecken till Ben o Jerry – generationen: Sluta ät denna skit så lever ni längre och jag får min pension 🙂

 118. Klartsynt skriver:

  Det som är mest underligt i det här, är att så många som gått på konspirationsteorierna om pengahungriga läkemedelsbolag och är patologiskt misstänkasamma mot vetenskapligt beprövade läkemedel så okritiskt köper svindyra hokuspokusmediciner och blint litar på kvacksalvarnas svammel. Håller med dig om att det är deras val och väljer de att sätta sin hälsa och ekonomi på spel genom att hälla i sig silver så lär de väl göra det. Värre ändå med dessa ”nyhysteriska” människor som vägrar sina barn adekvat sjukvård och till och med underlåter att vaccinera dem på grund av dessa konspirationer.

 119. arrami54 skriver:

  …så sant! Tack för en ovanligt klok kommentar i denna tråd! 😉

 120. Jonny Öhman skriver:

  Sluta med ditt lobbyarbete. Jag vet att det fungerar!

 121. arrami54 skriver:

  …hahaha…men ditt älskade placebo blir nocebo för naturen och oss andra. Därtill undrar jag vem du är som ber mig tystna…leker du Gud eller någonting liknande? 🙂
  Drick ditt nanosilver, tugga på en silverslant…gör vad fan du vill, men du ber aldrig mig. ”Klarsynt” eller någon annan att tystna. Det finns uppenbara likheter mellan er ”silverfiskar” och fundamentalistisk religiös sekterism, ni hävdar likt ”pastorn” att: ”Jag vet att det fungerar!” och då skall vi andra gå ner på knä, tystna och slicka i oss sanningen (silvervattnet). Det finns bara ett ord att beskriva ”pastorn” med….
  Tönt!

 122. Jonny Öhman skriver:

  Din lillalilla lobbyist :o)

 123. arrami54 skriver:

  …hahaha…din lillalilla silverfisk, du är komiker du! 😉

 124. pybusa skriver:

  Radium sågs förr som något hälsosamt, DDT också, Antibiotika med, helt ofarligt! Att vara troende är inte att vara dum. Bara begränsad i förmågan att tänka längre än ett steg. Å det är ju inte dumhet. Nej! bara normalt. Betydelsen i ordet ”Empirisk bevisning” är troligen okänt bland ”Troende”. Jag tycker det är kränkande att kalla troende ”Dumma”. Det får vi genast sluta upp med. Är ordet ”Begränsad” kränkande?

 125. pybusa skriver:

  Jag ”Testade” troendemetoder för att bli av med en ”åkomma” av nyfikenhet. resultatet var noll!. Jag använde istället logik och vetenskapligt bevisade trådar/länkar till att bota mig själv! Nyttjade betydelsen i ordet ”Kreativ”.

 126. arrami54 skriver:

  Heroin var från början en medicin många trodde på, Hero (hjälte) i namnets början tillkom medvetet. Vi vet alla idag att hjälten var falsk!
  Att kalla någon ”Begränsad” är nog lika kränkande som Dum. Jag blev åsynavittne idag när en man slog ”sin” kvinna kraftigt över huvudet och kränkte henne grovt…jag har inga problem med att även kalla honom DUM! 😉
  Tror man nanosilver botar de mesta, då är man också tämligen Dum eller kraftigt mentalt begränsad!

 127. arrami54 skriver:

  …placebo biter inte på mig heller! 😉

 128. pybusa skriver:

  Silver var för inte länge sedan en ingrediens i ett kraftfullt läkemedel mot vårtor. Totalförbud i början på Tjugohundratalet! Jag vet att jag har en tub någonstans. men hittar den inte.

 129. arrami54 skriver:

  Nanosilver får inte säljas som medicinskt kosttillskot, en de frälsta är lättlurade och hyllar tillverkarnas bluff:
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=4042680

 130. Namnmasteanges skriver:

  Jag har haft ”placebo” flera ggr.
  Under 3,5 års tid har jag kurerat förkylningar samt halsfluss flera ggr per år.
  Skölj silvervatten 2-3 ggr under tre timmar – och sjukdomen har på ett ”magiskt” sätt försvunnit.
  Placebo/masspsykosen fungerar även på mina vänner.
  Många vet att vi drabbas av brist-sjukdomar pga besprutning med sk pesticider härav ökas kravet på ekologiska produkter.
  Kan avsaknaden av silver, guld, koppar, magnesium, zink skapa bristsjukdomar.
  Om du läst så mycket som jag gjort så är svaret, JA!
  Hur många liv har Rockfellers medicin-industri tagit, hur många sjukdomar har skapats?
  Här kan man dra en slutsats från en sk härledning!
  OBS! Härledningar är enklare att göra utan fluorid i kroppen(Ackumuleras i kalcium/benen samt runt tallkottskörteln(sämre IQ och sämre kontakt med dina känslor).
  Ju äldre du blir desto längre tid tar det för fluoriden att lämna kroppen.
  Nervgiftet fluroid ska du ju köpa själv – tandkräm/munskölj/ramlösa hur kan man rekommendera ett nervgift som fluorid men inte silver?
  För att aluminium och fosfat-industrin säger att det fäster på emalj?
  Det är ett gift och det kostar att göra sig av med gift – därför är det bättre att sälja det.
  Tester på stora testgrupper har visat att båda grupperna får lika mycket karies.
  Apropå det: Hos tandläkarn fick du förr kvicksilver nu får du BPA/Bisfenol i plastlagningarna!?
  Här kan man börja ana oråd om man inte är inne i en fluorid-dimma vill säga.
  Varför tror du att det finns kvicksilver och aluminium som ”konservator” i vissa vaccin!
  Båda passerar hjärnblod-barriären!
  Kvicksilver är ett nervgift.
  Aluminum ger demenssjukdomar!
  Vips så blev vi sjukare och nya mediciner måste uppfinnas.
  ELLER gör en sk detox mha av alger(driver ut tungmetaller och gifter)
  Nu när folk börjar kräva ekologiska matvaror, blir vi istället sprejade med gifter.
  Hört talas om agent orange?(hette bara agent från början) avlöningsmedlet som sprejades
  under Vietnamnkriget – dödade mycket mer än löv.
  Tester har pågått ända sen dess – företaget Monsanto(pysslar även med GMO) finns kvar!
  Har jag en foliehatt?
  Inte ännu men om man inte läser på kan man få en av andra:=)
  Storskalig sprejning startade i Amerika på 90-talet i Europa sen 2007.
  Hört talas om operation Cloverleaf?
  När det påpekas att de sk kondensstrimmorna ligger kvar och breder ut sig sägs det bara att det är normalt.
  Eller: Vi kanske måste börja använda planetär ingenjörskonst(geoengineering) i framtiden om vi inte får bukt med värmeökningen.
  Sprejen skapar ett lock som inte släpper upp värmen.
  Problemet: vanligt trafikflyg håller sig på 10km höjd(kallare där) än de sk chemtrailsplanen som håller sig på ca 3km höjd.
  Här är pengafrågorna:
  Borde det vara ”kondens” överhuvudtaget på 3km höjd?
  Om det skulle bildas kondens på 3km höjd borde den försvinna snabbare eller långsammare i ett varmare luftlager?
  Vid observation av ett sk chemtrails-plan och ett vanligt trafikflyg över varandra ser man tydligt skillnaden.
  Officiellt är det försök att spegla bort solens varma strålar (huvaligen co2 och värme).
  Men ”aluminium-spegeln” kan även användas för att spegla elektromagnetism mha de antenn-annläggningar(Nikolaj Tesla) som numera finns på många platser – HAARP, LOIS (Lofar) mm
  Det starkaste vapnet som finns – det går att skapa jordbävningar samt styra vädret!
  Al Gore for ju runt i ca 10 år och tjänade stora pengar på propaganda.
  Statistiken höll inte men syftet blev uppnått, global(NewWorlOrder)co2-skatt.
  Är det dessa pengar som används till sprejningen?
  Varför skulle de sk miljöpartierna gå med på detta när man vet att sprejen innehåller aerosol, aluminum, barium och strontium(partiklarna i nanoform) – det finns mycket mer som sprejas.
  anm. man har fortfarande inte hittat källan till cryptosporidium i Norra Sverige 2010-11
  kan det ha ingått i Nato-övningen utan vår vetskap?
  Samma med mykoplasma 2010-11!
  Mykoplasma är skapat i labb.
  Ger förmodligen en markant höjning av lung, demens-sjukdomar samt cancer.
  Studera statistiken!
  Japanerna började undersöka om man kunde tillföra sjukdomar till insekter och släppa över fienden.
  Amerikanerna fortsatte, hört talas om Plum Island och lyme-disease?
  Fästingar har fått bära på en hel del sjukdomar.
  TBE i mitten på 80-talet var det bara Ryssar i skärgården?
  Sen dessa har vi spridningen från Muskö > runt mälaren och vidare.
  2012 bakterier som kan orsaka hjärtstopp, fläcktyfus förutom alla andra sjukdomar..
  Är det troligt att dessa sjukdomar finns i gnagare, rådjur och att fästingen bär den vidare eller
  är det mer troligt att det här härstammar från USA!
  Hört talas om Gladio?
  Natos mordkommando efter kalla kriget.
  Ca10000 man i västvärlden som dödade obekväma politiker(får en att tänka på OlofP o AnnaL bland många andra)
  Är det den påtryckningen som fått folk att vara tysta?
  USA är väl härligt så säg!
  CIA myntade några månader innan 911: Vi ska ta 7 arabiska länder på 7 år
  Du tror att att flyplan fick WTC1 o 2 att falla ihop snabbare än gravitationen?
  Förklaringen: bränslet mjukade upp kärnan och därför föll dom ihop?
  Borde dom ine böja sig snarare än att falla ihop på sitt eget ”fot-avtryck”
  WTC7? Inget plan flög in i den byggnaden.
  En av ägarna sa att brandchefen ringde och sa att vi måste fälla byggnaden.
  Hur lång tid tar det att aptera en 47-våningars byggnad?
  Vad innehöll byggnaderna?
  Du vet att man testade ett infrarött vapen som smälter deformerar bilar och annat?
  Du vet att det användes utarmat uran i stridsspetsarna under i Irak-kriget?
  Det finns en flygplats som är så kontaminerad att ingen kan vistas där utan genetiska skador.
  Jag som trodde att man inte fick använda kärnkraftsvapen enligt Geneve-konventionen.
  Ca 800000 av de allierade fick vaccin av olika slag under Irak-kriget.
  Hur många blev sjuka hur många har dött av det?
  Vilka är det som egentligen styr världen?
  Hört talas om Rotschilds?
  Holländare som sponsrat alla krig på båda sidor från Napelons dagar.
  Anses äga mer än hälften av världens tillgånger = makt!
  Tillsammans med de andra rika familjerna, inte att förglömma de som säljer fluorid
  har man liksom Hitler försökt/försöker få till ett världsherra-välde(Heter numera New world order eller globalism med ett vackert ord)
  Tror du att det finns nån demokrati kvar om det finns lobbyism, corporatism?

  Något positivt
  Sökord:
  Raymond Rife, , ,
  Alla atomer har en frekvens – kan man påverka frekvenser?
  Bob beck
  Elektro medicine, Colloidal silver
  Victor Schauberger
  Structured water
  Här kan man söka vidare på magnetic och vortex water
  Wilhelm Reich
  Orgone(chi/prana/eter) mm
  Don Croft
  Orgonite
  Nikolaj Tesla
  Free energy

  //Fortsätt titta på TV och dra i dig fluroid som en duktig medborgare – not

 131. arrami54 skriver:

  …jo, jo…det finns de som tror på Gud också! 😉 Drick du ditt silver!

 132. Helena skriver:

  Och du anser dig fullt frisk???

 133. vaken skriver:

  Oj oj, en hel sida baserad på okunskap och rädsla. Hoppas du kommit till insikt nu när det var så länge sen artikeln skrevs.

 134. arrami54 skriver:

  haha…och hur är det själv?
  Världen behöver en ny digerdöd! http://www.dn.se/nyheter/vetenskap/varldens-befolkning-fortsatter-oka/

 135. arrami54 skriver:

  En troende silverdåre till ser jag…antar ni kallar er medicinens svar på IS? Drick du ditt silver men styrk gärna dina teser vetenskapligt innan du likt en religiös dåre gapar om din tro på det undergörande silvervattnet och som jag skrev till en annan …världen behöver (akut) en ny Digerdöd. 95% av mänskligheten är lite för korkad!

 136. Tveksam skriver:

  Kan knappast med ord beskriva hur glad jag är över att komma över en sida på internet som inte förespråkar det kolloidala silvret och dess, vid det här laget, mytomspunna och ”uppenbara” hälsofrämjande effekter.
  Jag tycker det är rentav skrämmande, att folk utan minsta lilla tvekan bälger i sig av det här silvervattnet trots att ingen har kunnat bevisa hur kroppen verkligen reagerar på det här preparatet – hur reagerar kroppen på denna metall? Lagras den någonstans i kroppen? Vad händer, långsiktigt, med t.ex. levern och njurarna, tar de skada? Dödar det förutom de dåliga bakterierna även de som behövs för att upprätthålla en normal kroppsfunktion? Obehagligt.. Det att det däremot är allmänt kännt att silver inte är ett ämne kroppen är i behov av, att det påverkar vattenlevande organismer negativt, att det kan utveckla antibiotikarestistens i kroppen samt att det inte har några bevisade hälsofrämjande effekter lyfter ju fram saken i ett helt annat ljus. Ja, det, och att det (åtminstone här i Finland) inte får säljas på hyllan i vare sig apotek eller hälsokostaffärer. Säger en hel del tycker jag. Nej, om man skall ty sig till ”natur/alternativ medicin” föredrar jag bl.a. ingefära – DET har till skillnad från silvervattnet bevisat hälsofrämjande effekt.

 137. arrami54 skriver:

  Tron på ”silvervattnet” har religiösa övertoner och styrker att apan ”homo sapiens” inte är vis!

 138. Egon Antilla skriver:

  Ebolavirus. Foto: en.wikipedia.org
  Ebolan sprider sig som farsot. Läkemedelsbolag över hela världen jobbar för högtryck för att få fram verkningsbara läkemedel.
  Men finns det kanske redan ett sådant? Ett billigt och effektivt, som går att använda bums, om man så skulle vilja?
  Nja. Så bra kan det väl inte vara. Om man nu inte tror på vad somliga experter säger.
  Medlet heter kolloidalt silver. Har man inte hört talas om detta är det bara att googla. På nätet finns en rad artiklar i ämnet, de flesta försöker styrka tesen att detta är ett botemedel som heter duga.
  Till exempel gjordes studier av amerikanska försvarsdepartementet som redan 2009 påvisade att silvernanopartiklar dödar ebolavirus.
  Läkaren Rima E. Laibow från organisationen Natural solutions foundation skrev nyligen ett öppet brev till flera afrikanska presidenter där hon föreslår nanosilver som ett botemedel mot ebolaepidemin. Se henne förklara varför på Youtube.
  Nigerias hälsominister meddelade i augusti att man tänkte börja använda kolloidalt silver för att försöka bota ebolasmittade patienter. Men beskedet kritiserades av amerikanska FDA, Food and drug administration, och snart infördes ett förbud i Nigeria.
  Man kan tycka att detta är ett konstigt sätt att bemöta någon/något som skulle kunna bota en sjukdom där läkemedelsindustrin står sig slätt. Att snabbt totalförbjuda ett test där allt annat prövats göder ju starkt misstanken om mäktiga profithungriga aktörer som ser vinsten försvinna framför sina ögon.

 139. Majk skriver:

  Vet du vad man använde som antibiotika innan den nyare formen kom fram till 1930 talet?

  Silver.

  Vet du vad vetrinärer har mot infekterade sår? Silverpasta.

  De du.

 140. Majk skriver:

  Man bör nog akta sig för överkonsumtion av silver vad jag vet akumuleras det i kroppen .
  Jon laddning visst men för mycket kan inte vara bra heller. Kolla gubben som oxiderade och blev blå . Sunt förnuft vettu.

 141. arrami54 skriver:

  haha…jo, du styrker att den farligaste pandemin är den fördumningsflod som likt en tsunami sköljer över själar utan logisk tankeförmåga. Informationssamhället blev ett desinformationssamhälle och antalet ”foliehattar” formligen exploderade! Drick du ditt silver!

 142. arrami54 skriver:

  Läs inlägget en gång till! Du har ett passande namn: ”knas_jedi”! Du dricker inte silverpasta och förband med silver. Visst har silver en antibakteriell verkan, men inte i den form vi kallar kolloidalt. Själv bär jag alltid en silverdollar, det är därför jag är kärnfrisk och superintelligent! 🙂

 143. arrami54 skriver:

  …värre är väl alla kolloidala silver-hjärnor som oxiderat och blivit blå! 😉

 144. Robban skriver:

  Så mycket ignorans…

  Studie på utsöndring av Forskaren Roger Altman. Han har gjort en studie på intag och utsöndring av ett 10 ppm starkt kolloidalt silver (1). Han har i studien intagit 2000 mikrogram (2 mg) silver dagligen i flera månader. Detta motsvarar närmare sju gånger mer än de sex teskedar som är en vanlig rekommenderad daglig maxdos av ett 10 ppm starkt kolloidalt silver. Han mätte sedan upp hur kroppen gör sig av med silvret, både genom urin och avföring. Roger Altman noterade att ju större intagsmängderna var, desto mer ökade kroppen utsöndringstakten. Inget silver verkade lagras upp i vävnaden utan kroppen såg effektivt till att utsöndra överflödigt silver. I ljuset av detta så kan man flytta fram LOAEL och NOAEL rejält, förmodligen motsvarande tusentals år. Intressant att notera är att ju mindre silver kroppen har upplagrat, desto långsammare gör sig kroppen av med det – ett tecken på att kroppen vet att den behöver spara lite grann till olika biokemiska ändamål.

  Jag menar, t.o.m. USA’s försvarsdepartement VET att Kolloidalt Silver fungerar, troligen t.o.m. mot Ebola.

  ”Colloidal Silver and Ebola:
  What We Know So Far

  Which, finally, brings us to the topic of colloidal silver and Ebola. Here’s the good news:

  Back in 2008, the U.S. Department of Defense (DOD) in conjunction with several other federal agencies quietly conducted clinical research into the use of silver nanoparticles against Ebola and other hemorrhagic fever viruses.

  And what they found was astonishing. They discovered that silver nanoparticles were highly effective against these deadly viruses, including the Ebola virus.

  They later presented their findings to federal health regulators and other national health authorities. But it was all kept top secret. The presentation was called “Silver Nanoparticles Neutralize Hemorrhagic Fever Viruses.”

  And the gist of the presentation was that silver nanoparticles displayed “powerful neutralizing effects against hemorrhagic fever viruses,” including Arenavirus and Filovirus (i.e., Ebola).

  This clinical presentation was conducted under the auspices of the DOD’s Defense Threat Reduction Agency (DTRA) and the U.S. Strategic Command (USSTRATCOM) Center for Combating Weapons of Mass Destruction.

  And the presentation was given by researchers from the Applied Biotechnology Branch, 711th Human Performance Wing of the Air Force Research Laboratory.

  In other words, those are the big guns, folks! Which is to say, those are the very people responsible for keeping this nation safe from outside threats like bioterrorism.

  That clinical presentation, made to federal regulators and national health authorities, was later summarized in a printed document, de-classified, and cleared for public release.

  But there was no news media hoopla surrounding the release of this information. Not a peep.

  And to this very day, to my knowledge, there still hasn’t been a single report in the mainstream news media on the release of this important information, in spite of the fact that Department of Defense researchers found antimicrobial silver to be profoundly effective against Ebola and other hemorrhagic fever viruses, under certain circumstances which we’ll discuss below.

  Before we get into the results of this research, as documented in the published version of the DOD presentation, it’s important to note that one of the main tasks of the DOD’s Defense Threat Reduction Agency is to “anticipate and mitigate future threats long before they have a chance to harm the United States and our allies.”

  In other words, the researchers were specifically looking for ways to stop Ebola or other hemorrhagic fever viruses from damaging our national security.

  And the results they found when using silver nanoparticles for that precise purpose were strikingly positive — enough so to warrant not just the presentation to health and regulatory authorities, but its later publication and public release.

  What Researchers Discovered

  The researchers tested silver nanoparticles of several different sizes and concentrations on infected cells in vitro (meaning, in the test tube).

  And they concluded that silver nanoparticles were able to neutralize hemorrhagic fever viruses inside the cells by “decreasing S segment gene expression and concomitantly decreasing progeny virus production.”

  Translation: Silver stops the Ebola virus and related hemorrhagic fever viruses from replicating inside the cells. And when there’s no viral replication inside the cells, there’s no spread of infection!

  The researchers had discovered the holy grail Ebola treatments. But they also discovered that neutralization of the virus by silver occurs during the early phases of viral replication.

  Therefore, they pointed out that for antimicrobial silver to be effective against Ebola and other hemorrhagic fever viruses, the treatment would have to be administered PRIOR to viral infection or at least within the first few hours after initial exposure to the virus.

  In other words, for antimicrobial silver to be effective, an exposed person would need to have already been taking it, or at the very least would have to start taking it within a few short hours of exposure to an infected individual.

  Another interesting thing the researchers discovered is that while an enzymatic protein called Cathepsin B has been shown to play an essential role in Ebola virus replication, silver nanoparticles work to decrease cathepsin activity, thus further limiting viral replication in the cell and subsequent spread of the virus to other cells.

  And by far the most interesting thing the researchers discovered (at least, to me) is that only very low concentrations of silver nanoparticles were necessary to prevent replication of the virus.

  Indeed, low concentrations of 10 ppm nanosilver appears to have worked better than higher concentrations of 25 ppm or 50 ppm nanosilver. This means there’s no need for overly high silver concentrations.

  What’s more, the smallest silver particles tested by the researchers worked far better than the larger silver particles tested.

  This demonstrates once more that the use of very small silver particles is far more important than the “ppm” or concentration of the colloidal silver solution one is using.

  Simply put, smaller silver particles penetrate cells and tissues easier, and are therefore better able to get to the point of infection before the virus spreads.

  Here’s a link to the printed version of the DOD clinical presentation, so you can scroll through it and read it for yourself. It’s technical. But if you take your time it’s relatively understandable.

  Thinking Out Loud:
  Here’s What I’d Do in Case of Ebola

  People have written to ask me, “Steve, how much colloidal silver would you have to take in order to protect yourself from an Ebola infection?”

  And of course, the answer is, no one knows for sure. As I mentioned, the DOD research discussed above was in vitro (i.e., laboratory test tube) research.

  And while it demonstrated that very small particles of silver at surprisingly low concentrations could stop the Ebola virus in infected cells from replicating and spreading, it in no way gives us so much as a clue as to how much colloidal silver a living human being would have to take in order to achieve the same results.

  Now I know that’s probably not what you want to hear. But just as I refuse to join in with all of the doom-and-gloom hype about the supposed coming worldwide Ebola apocalypse, in like manner I also refuse to join in with those making blanket statements that colloidal silver is the sure-fire “cure” for Ebola.

  Under real-life conditions, it might, or might not prove to be effective.

  And if colloidal silver did prove to be effective, the research seems to indicate it would depend upon getting the right dose of very small silver particles into your body, early enough in the infective process to stop viral replication.

  Indeed, it appears that to have the very best chance of protection, utilizing colloidal silver in small amounts on a daily basis would be the way to go.

  In other words, based on the DOD study, daily prophylactic dosing with colloidal silver before exposure to the Ebola virus would appear to provide better protection than dosing after exposure.”

 145. Emelie skriver:

  Grymt bra artikel, äntligen någon som skriver som det är! 👍

 146. Emelie skriver:

  Arrami54👍👍👍👍
  Tänk vad dom rika KS tillverkarna sitter på en lyxyacht i nåt varmt land och garvar ögonen ur sig över alla puckon som går på deras skit! 😂

 147. arrami54 skriver:

  Tack! 😉

 148. arrami54 skriver:

  …jo, följ pengarna och du hittar alltid sanningen. Profithunger föder ofta giriga lögner.

  http://www.dn.se/ekonomi/skansk-man-pastar-sig-kunna-bota-ebola/

 149. arrami54 skriver:

  Tack! 😉

 150. Emelie skriver:

  Jag håller helt med dig, helt galet är det!
  Okej om dom själva tar det men när dom ger det till soma barn blir kah riktigt förbannad! Och ffa när dom dessutom slutar med fluortandkräm gör mig rädd för mänskligheten! 😬

 151. Emelie skriver:

  Hahaha! Att dom inte förstår att dom är helt hjärntvättade av KS sekten, en grupp med Jehovas vittnen. Undra om dom kommer kunna ta sig ur detta själva eller är det kört? 😬

 152. arrami54 skriver:

  Oftast krävs det hjälp och att hjärntvätten behandlas med terapi innan någon tar sig ur en sekt, bilden är densamma vad det gäller KS!

 153. arrami54 skriver:

  …barnen är alltid de första offren för de ”vuxnas” vanvett.

 154. Nu kanske jag har användning för Finlands självständighetsmynt valör 10 mark utgivet 1967 till minne av Finlands Självständighet! Myntet innehåller 19,44 gram rent silver.
  Endera inhandlar jag flaskan med vatten eller provar suga på myntet.
  På något sätt har ändå skyttegravskriget här ovan gett en vissa impulser som jag kanske ännu någon dag skall bearbeta!

 155. arrami54 skriver:

  Jag bär alltid en ren silverdollar! 🙂 Men KS är en renodlad bluff!

 156. Anno Nyminen skriver:

  Du är medveten om att en burk silverkulor för tårtan innehåller mer farligt silver än 5 liter med kollodialt silver…
  Och om nu kollodialt silver är så jävla farligt varför förbjuds inte silverkulorna?

  Och istället för att hänvisa till en jävig tidning så kanske du kan presentera lite vetenskaplig fakta som styrker det du svamlar om?

  Kollodialt silver världens mest lyckade placeboeffekt!

  😉

 157. arrami54 skriver:

  😉 …verkningslöst. Vill du ha silverkulor på tårtan så ät vidare, du tror väl inte jag bryr mig. Vetenskaplig fakta styrker att KS är verkningslöst mot allt det sägs bota. Förhoppningsvis åker tillverkaren dit för kvacksalveri…och du får väl tugga dina silverkulor och dricka din vattenreningsprodukt i de mängder du tror botar dig. Placebo eller nocebo är frågan…

  K-Silverdårarna hjälps i alla fall inte av silvret när man studerat deras intellektuella förmåga, de tycks vara världens mest utpräglade konspirations-fånar?

 158. Anno Nyminen skriver:

  Ja men du skriver tex :
  Nanopartiklar av silver, Nanosilver eller Kolloidalt silver är ett farligt miljögift som kan orsaka antibiotikaresistens hos bakterier.
  Men det stämmer ju inte , så jag hoppas att du hängs lika högt för kvacksalveri 🙂
  Och om det ens bara hjälper för att rena vatten så är det väl gott nog ?

  Silverkulor BÖR förbjudas och du har fotfarande inte slängt fram någon vetenskaplig fakta som bevisar att det är verkningslöst….
  Känns bara som för stora tuggor att få i dig när du bara kan hänvisa till en skitblaska och vad du själv anser vara rätt…..

  Säger igen , om det nu är placebo att folk med livsfarliga infektioner där läkarna står och tar sig för pannan och skakar på huvudet blir hjälpta av silver så är det väl bra att det hjälper någon?
  Placebo eller inte funkar det så funkar det , sen om det är vetenskapligt eller inte är helt jävla ointressant.
  Eller?

 159. Anno Nyminen skriver:

  Och när du ännu håller på att varnar till höger och vänster så kan du ju plocka fram ett fall där någons bakterier numer är immuna mot allt , det torde ju vara rätt enkelt när du har hela läkemedelsföretagskåren bakom ryggen ? 😀

  Du har bara tagit rygg på en skitblaskas scoop , och ingen presenterar bevis för varken eller……
  Så det är verkligen stora ord att slänga ur sig.

  Att ingen kunglighet dog av pesten för att dom drack ur silvermuggar är mer bevis för än någon kunnat presentera emot…

  Nuff said 😉

 160. arrami54 skriver:

  …läs länkarna! 😉

 161. arrami54 skriver:

  Uppenbarligen är en del djur oemottagliga, helt resistenta för kunskap och det var nog inte silvermuggarna som hjälpte folk mot pesten, det var snarare renlighet/bra hygien. En grupp som utpekades och som troddes vara i förbund med djävulen eftersom de inte drabbades lika hårt av pesten var Romerna. Deras renlighetstradition skyddade dem…och det är delvis därför de är hatade än idag. Okunniga skrönor tar man tyvärr inte död på så lätt. Drick du ditt kolloidala silver och drick det i en silvermugg samtidigt som du suger på ett silvermynt! 😉

 162. Anno Nyminen skriver:

  Ion Silver har i dag erbjudits dementi och genmäle med en artikel på 2500 tecken i HD. Detta har chefredaktören Lars Johansson beslutat efter det att Ion Silver AB (Anders Sultan och Michael Zazzio) har bevisat att Joakim Björck har ljugit i sina artiklar i Helsingborgs Dagblad.

  Ion Silver AB:s genmäle och dementi kommer att publiceras på torsdag denna vecka.

  http://hd.se/skane/2014/10/28/ion-silver-nekar-till-att-ha-fel/

  Ser att du börjat sortera vad du vill ska synas här , med andra ord så är det en ensidig diskussion precis som med alla andra som påstår sig veta att dom har rätt i detta ämne…..

  Börjar bli tunn is du kutar omkring på 🙂

 163. arrami54 skriver:

  😉 …jag går på stabil grund, parkettgolv, inte tunn is och det skall bli intressant att läsa försvarstalet. För Anders Sultan (och Anno Nyminen) handlar det om stora pengar och vi får se vilken ”vetenskap” han hänvisar till denna gång. Det är sant att jag sorterar och plockar bort en hel del kommentarer, kommentarerna bör hålla en viss nivå och jag är innerligt trött på mänskliga ”foliehattar” och infantila sektmedlemmar som inget tillför mer än tjafs…kom med en opartisk vetenskapligt godtagbar artikel/undersökning som styrker nanosilvrets effekt på alla de sjukdomar du menar silvret botar…

 164. thruthful skriver:

  Är det inte dags för vittnen.
  Jag har sårbehandlat min frus lår, från en DJUP infektion. Och en böld 4cm långx2cmhög. Ingen antibiotika fingerade. Läkaren sa att vi skulle sluta efter 2 dagars mycket illamående av antibiotikan. Därefter började jag att tvätta såret med Ionosil tre ggr/dag. Samt att min fru drack 1 liter allt utspätt enl. 2tsk i 1 ltr kranvatten.
  Efter 4 dagar hade denna stora böld försvunnit!

 165. arrami54 skriver:

  ”Efter 4 dagar hade denna stora böld försvunnit!” …låter lite halleluja, skall vi lägga till lite ”änglamusik” och tungomålstal också?

 166. Matti L skriver:

  KS är grymt! Har botat min tandlossning med det, samt en svårläkt infektion i ögat. Den ”vetenskapliga” floursköljningen, alla mellanrumsborstar till trots, fungerade föga. Likaså den usla ögonsalvan på recept. Har Mycket svårt att tro att hjälpen för tandlossningen och ögat skulle vara placebo. Och ifall det är placebo, hur kommer det då sig att det funkar på (hus)djur i så fall? Ha de så bra och hoppas du får ett långt och Friskt 😉 liv…..

 167. arrami54 skriver:

  Hej Matti, önskar dig detsamma, ett långt och fint liv. 🙂 Placebo fungerar, det är faktiskt vetenskapligt bevisat och se bara på alla som tror på tomten = fadern i himlen och som blir friska av hans ingripande. En del tror så mycket på tomten Allah att de dödar dem som inte gör det, andra tomtar som landstinget kronobergs högerpolitiker tycker att abort är något som stör sinnesfriden och bör sparas bort för samvetets skull…och kvinnor bör inte få bestämma själva, det skall den stora fadern (patriarkatet) göras. Du vet, det finns så många idioter som kallar sig människor att jag önskar att någon Sultan börjar lura på alla lättlurade stollar kolloidalt kvicksilver och i höga doser. Då skulle KS bli verkligt grymt! 😉 Gud är stor, KS är större Halleluja !!
  Du hävdar att KS fungerar på husdjur, förstår att din placebo-tro överförs till det stackars djur du vårdar. Antar du och veterinären är överens om KS effekt, tipsa mig gärna om veterinärens namn…hen bör förlora sin rätt att verka som veterinär!
  Drick ditt hallelulja-KS-silver, drick rejält och konstant…så får du nog också evigt liv!

 168. imsy skriver:

  Placebo är bästa medicinen! Den fungerade utmärkt på mitt barnbarns cancer (tre olika sorter) när hennes pappa (min son) dog. Där var Gud inblandad (enligt barnbarnet)… Själv använder jag självsuggestion mot det mesta – funkar bra för mig.

  Kram!

 169. arrami54 skriver:

  Jo, placebo fungerar men om Gud är en god placebo står jag tveksam till, däremot är positivt tänkande (självsuggestion) bra. Tråkigt att höra om din son!
  Kram!

 170. Karl skriver:

  Usch, vilken otrevlig människa du är! Har du ingen som helst skam i kroppen?

 171. arrami54 skriver:

  …nej! 😉 Jag är helt skamlös i min kritik mot silverbluffen, hurså? Du tror på små Tomtar, Vättar, Troll och övrigt känt oknytt också?

 172. Ole skriver:

  Vilka renande bakterier använder reningsverken det låter skrämmande

 173. Patrik skriver:

  Hittade sidan av en slump efter lite googlingar angående kolloidalt silver, och fann det väldigt intressant att läsa hela kommentarsfältet! Verkar som diskussionen pågått en stund och att en hel del olika åsikter presenterats.

  Det som slagit mig mest, och även är anledningen till att jag valde att kommentera här själv, är arrami54’s snäsiga attityd och ofta nedlåtande svar. Vetenskap i all ära men ser man sig som en tänkande person som ser kritiskt på information som presenteras så kan man inte låta hjärnan arbeta så fruktansvärt selektivt. Antingen är man kritisk oavsett källa och försöker se det så klart och objektivt som möjligt, eller så väljer man aktivt att livsmedelsverk och pampiga institutioner/universitet är mycket mer trovärdiga än en mindre forskargrupp. Vem är du att säga vad som är rätt och vad som är fel, och dessutom förnedra medmänniskorna här som trevligt bemöter dig och dina argument med oftast sakliga och relevanta länkar? I mina ögon är det inte spiken i kistan om både aftonbladet och livsmedelsverket står på samma sida när det kommer till att smutskasta KS och dess egenskaper, det ger inte dem mer rätt. Att de även väljer aktivt att blanda ihop det med silvernitrat och åkommor som argyria gör mig istället mer skeptisk till deras pålitlighet. Nu är jag medveten om att du inte pushar just argyria som argument, men förståin poäng – trovärdighet sjunker när en grupp/organisation visar sig ha fel och vägra erkänna det, oavsett om det är medvetet fel från början eller ej. Jag känner inte Anders Sultan och påstår inte att han är någon stensäker källa helöer, men jag vet att jag hörde hans namn första gången i en smutskastningsartikel i något drev mot honom och hans företag, inte alls genom reklam via honom eller massa köpta personer som påstår att hans produkt är fantastisk. Jag har läst massvis av artiklar från olika länder och försöker fortfarande lära mig mer om detta. Mycket positivt med silvret men det utesluter såklart inte negativa effekter. Däremot MÅSTE ju inte allt ha fruktansvärda bieffekter, och med tanke på läkemedelsindustrins rädsla för att folk faktiskt ska bli friskare utan att de gör pengar på det tycker jag inte alls det är helt out of the question att de köper artiklar och uttalanden från olika stora institut, livsmedelsverk och annat för att hålla folk tillräckligt osäkra och rädda för att våga använda sig av KS.

  Jag fortsätter ställa mig lite skeptisk men öppen för att lära mig mer i ämnet, och jag rekommenderar dig såväl som andra där ute att sluta upp med det här fjanteriet med att förlöjliga personer som har en annan åsikt eller tro än sig själv. Någonstans måste man förstå att man själv kan ha varit lite väl naiv, och kanske till och med erkänna det. Ödmjukhet har aldrig skadat, snarare tvärtom.

  Man ska vara skeptisk även mot den som först lärde dig att vara skeptisk, annars följer man inte principer utan använder sig använder något selektivt förtroendemissbruk.

  Mvh Patrik

 174. arrami54 skriver:

  Jag hade först tänkt radera din kommentar, det gör jag i ca nittio procent av fallen under detta inlägg. Men jag skall av ren artighet besvara dig.
  Jag är syrligt hånfull många gånger i mina kommentarssvar och i inlägget, helt sant. Men jag är det ärligt och fullt medvetet, orsaken är att det finns ingenting jag tycker är dummare än falska osunda konspirationsidéer och kvacksalveri.
  KS är ett rent kvacksalveri och det finns överhuvudtaget ingen vetenskaplig evidens om att det fungerar och botar som utlovat. Du får tycka vad fan du vill om min retoriska ton och det är inte smutskastning att påtala en bluff.
  Du tycks ha en lite skum syn på läkemedelsindustrin, en ton av konspirationsteori kanske? Jag skulle gärna se att läkemedelsindustrin stod under statligt ägande och att den vetenskapliga kontrollen var demokratiskt transparent. Men jag är övertygad om att ytterst lite skulle förändras, medicinering bygger på en komplicerad vetenskap och alla reagerar i princip olika på mediciner och vi kan aldrig undvika en variation av oönskade bieffekter. Du gör det enkelt för dig när du kastar beprövad vetenskap på sophögen och smyger med att du köpt Anders Sultans mirakelmedicin likt en religiöst troende.
  Jag är ödmjuk så det räcker, men aldrig inför falsk vetenskap och bluffindustrin kring KS. Jag väljer vad jag respekterar, du gör detsamma och ingenstans skriver jag annat än att ni får dricka ert djävla silvervatten och tro på placeboeffekten, men hävda för fan inte att du på något vis vet att KS fungerar.

  Önskar dig en skön och trivsam Julhelg!

 175. Patrik skriver:

  Sedär ja, mitt svar valde du att radera ja. I toppen av din sida har du: ”Tystnad har aldrig byggt demokrati!”, men du är inte den mest principfasta typen förmodar jag. Lite komiskt att när jag läste ett par andra inlägg här förstod jag att du är från Ljungby, samma stad som mig. Nu bor jag inte där längre men julen firar jag allt hemma hos familjen i småland 🙂

 176. arrami54 skriver:

  …jo, jag valde att radera. Som jag upplyste dig om tidigare så raderar jag ca 90% av kommentarerna under detta inlägg. Orsaken är att du inte kommer med någonting nytt i sak, vilket är detsamma som ett krav på minsta evidens för att KS verkligen fungerar bortsett från placeboeffekten. Men placebo finner du i allt som leder till tro, som pueril religion till exempel. Att hävda KS nytta är lika illa som att hävda att noshörningshorn är ett medicinskt universalmedel! 😉
  Tystnad bygger inte demokrati, sant, men inte heller bygger lågintelligent pladder, nanosilverintag och personfixering demokratin…du ser kanske sambanden och orsaken till varför du raderades? Jag skiter fullständigt i vad folk tycker om mig i sin puerila och fantasifulla tro på sin egen perfektion…och den spelat perfekta individen är oftast bara en dum ointelligent cellsamling som vandrar styrd av vana (tradition) och anpassning. Jag känner inte dig, ej du mig och håll debatten kring nanosilvret eller tig. Att tonen är rå i inlägget beror enbart på att det också är en hälsning till en av de dummaste individer jag stött på under alla mina år som bloggare, lär känna denna individ och jag garanterar att du lär hålla med mig. 😉
  Personligen är jag rätt trött på folk och är du från Ljungby så bör du förstå varför, här springer religiösa dårar och pinkar i ens brevlåda när man inte lyder, faller på knä och pladdrar det heliga tungomålsspråket (har du kanske en ordlista och grammatiska regler för ”herren Guds” språk? Jag söker detta!). Ljungby är också en stagnerad, rasistisk, ultrakonservativ och nepotistisk liten skitby, även om här också finns vackra själar. Jag har rest mycket och levt på andra platser så jag har bra empiriskt jämförelsematerial och lämnar staden så fort jag blir fri från det som binder mig hit.
  Ljungby är en lätt infantil liten håla styrd av konservativa traditioner som mest är billiga hierarkiska konstruktioner, girighet och billig tro och därför förstår jag att folk så lätt faller för silver-kvacksalveriet.

  Jag har levt ett mycket rikt och innehållsrikt liv och den samlade konklusionen är att om vår planet och övrigt liv (fauna och flora) skall ha en rimlig chans att överleva så måste 98 till 99 % av mänskligheten bort, skall vi bedja tillsammans om ett effektivt virus som fixar saken utan att skada övriga arter?

  Tystnad bygger inte demokrati, men ej heller dumhet, girigt kvacksalveri och ”religiösa” töntar bygger demokrati, de reducerar demokratin via privatiseringar och kåthet på guld, vilket också är herr Sultans och övriga silveridioters främsta ledstjärna.
  Titta in i stugan när du är i Ljungby, jag har gott om gamla silvermynt från USA med flera länder och jag garanterar att du får ett, det fungerar lika bra som KS och de är inte obehagligt att gå och suga på (tror jag!).

  Må gott (silvergott) ha en fin Jul med familjen och jag önskar dig ett riktigt gott nytt år!
  😉

 177. Tokigt5 skriver:

  Jag har äntligen blivit fri från min värk tack vara msm och kolloidalt silver. Värktabletterna tidigare skapade mer värk. För mycket candidabakterier i magen som läkarens piller orsakat gjorde att jag fick värk. Tillverkar eget KS och har nu även blivit mycket piggare. Livet är tebax

 178. arrami54 skriver:

  Candida är en jästsvamp som ingår i vår normala kroppsflora. Finns normalt i munnen, mag- tarmkanalen och slidan. Det finns ett flertal oika typer av Candida där Candida albicans är den vanligaste formen. Candida trivs i fuktig och varm miljö, ca 37 grader. Minst 25 % av befolkningen beräknas ha överskott av Candida i västvärlden. Candida kan om det vill sig illa utvecklas till en svampsjukdom (mykoser) och skapa stora problem i kroppen. Candida kan då invadera alla kroppens organ men trivs då särskilt väl i matsmältningskanalen och i tarmarna.
  Troligen har du konsumerat lite väl mycket antibiotika och att svampen minskat beror nog mest på att du inte äter ”läkarens piller”, sen spelar nog din tro (placeboeffekten) en viss roll. 😉 Men använd dig av din silvermagi, det finns dem som tror att en bön till Gud botar också.
  Kul att du är frisk, vilket är viktigast!

 179. Jonny Öhman skriver:

  Trevligt trevligt. Jag slipade och penslade min fotsvamp med KS vaje kväll under en vecka. Efter sista slipningen lade jag på KS i omgångar under 1 timme samtidigt som jag satt i soffan. Därefter satte jag på ett compeed plåster och på så vis låste in KS under plåstret i 4-5 dagar. Sen dess har jag inte haft fotsvamp. Tidigare körde jag med apotekets frysspray mm men i gämförelse med KS är det skit!

 180. arrami54 skriver:

  Trevligt trevligt?…med fotsvamp?
  Du menar att nanosilvret botade, det var inte så att du slipade bort svampen?
  Du säljer Ionsilvret, eller jobbar med marknadsföringen…eller hur? Antar att all annan medicin är ”skit” jämfört med ionsilver, tillverkaren hävdade ju att det till och med botade ebola! 🙂 Låter mer som religiös stollighet i mina öron.

 181. Tokigt5 skriver:

  Tror absolut inte längre på läkarnas piller då jag bara fick mer och mer ont. Det s.k. diskbråcket i nacken som inte skulle gå att bota fixades med msm och kolloidalt silver. Även ledvärken försvann. För mycket candidabakterier i magen orsakade värken som läkarnas kemiska piller orsakade. Man får överproduktion av candidabakterier i magen vid intag av kemiska tabletter penicillin och dyl som medför olika fel i kroppen. Detta medför att läkarna då gärna ger andra tabletter som endast botar symtomen. Allt för att läkemedelsindustrin ska tjäna pengar ! Skönt att ha insett verkligheten !
  Fan så lurad man blivit !!!!

 182. arrami54 skriver:

  🙂 …låter verkligen som vetenskapsföraktande humburg! Men skit i den medicinska vetenskapen du, tro på din silver- och svavelgud. Diskbråck brukar självläka och fysioterapeuter kan ge bra hjälp (men det är väl skit det med enligt dig?).
  Fan så lutad du är! hahahaha …men kul att du självläkt. Var du någonsin sjuk eller jobbar även du för Ionsilver-schamanen?

 183. Jonny Öhman skriver:

  Jag varken säljer eller arbetar med KS. Man kan inte slipa bort fotsvamp. Jag har höll på med apotekets medel och frysspray i ett par års tid. Först satt jag i fotbad och därefter slipade jag innan jag lade på apotekets medel eller använde frysspray. Detta hjälpte lite grann men tog alldrig bort viruset helt. Jag skrev här för ett par år sedan och kan se att du fortfarande motarbetar KS. Jag misstänker att du arbetar för ett läkemedelsföretag, eller rättare sagt så börjar jag bli ganska övertygad :o)

 184. arrami54 skriver:

  Mina ord om ”slipning” var ironi och det handlar INTE om virus! 😉 Fotsvamp orsakas av trådsvamp (dermatofyter) tillhörande släktet Trichophyton.
  Dessa svampar parasiterar på hudens hornämne som digereras med potenta keratolytiska enzymer.
  …och jag är en konstnär med skrivklåda, därtill pensionär och har inga intressen i läkemedelsindustrin. Därtill älskar jag djur och trädgård. Människor som är religiösa, silverreligiösa med mera och dem som står på normalfördelningskurvans vänstra kant hanterar jag helst som jag hanterar ”vita flygare”. 😉

 185. Andreas skriver:

  är du också köpt av läkemedelsbolagen? När slutade människan Veta om sin och naturens självläkande kraft? Läkare läker inte, de symptom behandlar! Silver är inte giftigt i ren form. Sluta bära silver smycken NU då! Silvernitrat är farligt = Silver + Saltpeterssyra (syrakomponent) men inte kolloidalt silver som är MYCKET vitalt för oss och andra levande varelse…. Du vet inte vilken otjänst du gör dig och naturen genom detta inlägg men tjänst för mångmiljardindustrin för läkemedel. Lär dig tänka utanför boxen, låt inte andra sk ”experter” tänka åt dig, de tjänar pengar på lura dig.

 186. arrami54 skriver:

  De flesta av oss suger inte på våra smycken, eller sväljer dem. 😉 …och om kroppen självläker, varför då dricka kolloidalt silver? De få nanopartiklar du får i dig via munsköljet påverkar dig inte och vad händer med det silver som hamnar i magsyran, jo det blir giftigt! Du är helt säker på att det inte är Metylkvicksilver du konsumerat? Ditt logiska tänkande och allmänna hjärnfunktion verkar ju vara i obalans(du verkar ha genomgått en helt frivillig ”lobotomi”?)…men jag ser att du tänker helt själv, helt utan hänsyn till vetenskap, det vi kallar kunskap och helt utan källkritisk förmåga! Drick du ditt silvervatten, drick kopiösa mängder…pinka bara inte ut det i miljön. Spara och återvinn!
  https://varghjarta.wordpress.com/2015/06/14/ashera-och-skatan-igen/

 187. Ping: Ashera och skatan, igen! | Varghjärta

 188. Bobby skriver:

  Tjena arrami54,

  Har läst denna tråd nu och folk verkar ju vara starkt för alternativt starkt emot koloidalt silver, något neutralt mellanläge vad gäller åsikt verkar ju inte existera.

  Har även läst en hel del artiklar/forum/forskning runtom på nätet beträffande ämnet.

  Vad de som säljer produkten i fråga skriver är jag inte intresserad av, med tanke på att det kort och gott om du frågar mig enbart handlar om pengar när det kommer till slutraden.

  Tycker mig finna en hel del forskning som handlar om silver och hur farliga biverkningar det kan ge. Dock inget som säger att just produkten koloidalt silver skulle vara farlig, däremot utanför forskning framhävs det att man vet på tok för lite om dess biverkningar.

  Men men, hursomhelst. Har lidit av samt är diagnostiserad med reflux och strupkatarr sedan 4 månader tillbaka. Läkare har receptbelagt mig med Losec av den starkare sorten för att i första hand lindra symptonen och i andra hand bota dessa åkommor.

  P.g.a. Losec förmodar jag att jag blivit av med uppstötningarna som denna åkomma i merparten av fallen ger. Dock så har jag inte blivit av med en som många kan uppfatta klump i halsen samt diskret men fast slembildning. Har även vilket jag alltid haft i perioder väldigt hög muskeltonus som upplevts som mycket värre en vanligt p.g.a. ovan nämnda diagnoser, vilket har resulterat i sömnproblem. Det har vart ansträngt helt enkelt. Typ ”dominoeffekt” om man kan säga så.

  Blev rekommenderad koloidalt silver av en vän. Kan säga att jag var väldigt skeptisk.

  Men jag läste en del om det och utifrån vad jag förstått så finns det folk som brukat det regelbundet i c.a. 15 år. Så jag tänkte: ”Va fan, jag testar. Hur farligt kan det va?”

  Resultatet blev anmärkningsvärt, alla symptom var borta på 3 dagar.

  Att det hjälper i nu:et betvivlar jag inte för en sekund, dock så ställer jag mig fortsatt frågande till vad som sker i längden.

  Faktiskt jobbigt, för egen del att jag fortfarande ställer mig frågande till något som rättade till problemet.

  Ha en bra dag!

 189. arrami54 skriver:

  …jag har ju inte ställt mig neutral utan varit provocerande tydlig. Problemet med ”koloidalt silver” är att det helt saknas vetenskaplig evidens om att det fungerar och de som säljer vattenreningsprodukten främst framstår som cyniska kvacksalvare. Däremot tror jag ingen kan förneka den placeboeffekt fantasipreparaten bär med sig, allt handlar ju om tro om placeboeffekten eller noceboeffekten skall verka. ”Gud” fungerar lika bra för somliga! 😉
  Jag tänker inte debattera din ”diagnos” men glöm aldrig att själ och kropp hänger ihop och att många symptom faktiskt är psykosomatiska, därmed inte sagt att det är något fel på ditt psyke!

Kommentarsfältet är stängt.