…så sant, religiösa tänker inte i flera steg!

 

”– Vill du ha någon som inte tänker bortom sin första impuls som ledare för ditt företag eller vill du ha någon som är beredd att fråga sig själv ”Är det här svaret rimligt?””

Att religiösa individer brister i analytiskt tänkande är nog ingen nyhet…om man tänker efter…impulsivt, intränat tänkande, klarar de flesta högre däggdjur, det analytiska är det sämre ställt med. Symbolik kräver analys…”Gud” och ”Djävul” är bara andra ord för ont och gott, oetiskt och etiskt….yin och yang. Läser man bibeln/koranen som historiskt etiska/politiska ord så blir de begripliga och tankeväckande än idag i ett historiskt perspektiv…och etikens betydelse som verktyg för civilisationen är omöjlig att förneka.

Vem kan förneka det grundläggande etiska i FN:s deklaration om de mänskliga fri och rättigheterna? Vem kan förneka att vi är lika, lika värda och bara mänskliga…

Nu handlar inte tankebristerna bara om religion, rasism och många andra mänskliga brister, inte minst uttryckt i politiska dogmer, det handlar om grundläggande problem med tänkande, insikt, högre förståelse. Det finns ofta någonting högst primitivt inom religionen och dess tribalism, dess gränser…är vi inte bröder/systrar inom religionen så är vi det inte i världen…religionen reser murar människor emellan, och endast för att primitiva ledare så vill…många religiösa förnekar samtidigt den etik de hyllar, genom att så intolerant döma ut de kritiskt förnuftiga tvivel de vet skulle döda deras tro. Det återstående beviset för den religiöst hjärntvättade är att bevisa Gud genom att hävda att allt vi vet är lögn…

Den tänker inte självständigt och kritiskt som bara slaviskt tänker så som han/hon blivit lärd att tänka, enligt t.ex. den hjärntvätt ett barn uppvuxen inom Jehovas Vittnen genomgått…


Vi människor är evolutionens skapelser och INTE ”Guds” avbild:

Vetenskaperna visar oss att Jorden ( i fast form) är cirka 6 miljarder år gammal och att vi är en produkt av evolution. Slumpvis genetisk mutation skapar överlevnadsfördelar och anpassningar som sprids och tar över eller fallerar och dör ut. Över 99,9 % av alla arter som någonsin har levt på jorden är idag utdöda. De har inte framgångsrikt nog lyckats anpassa sig till förändringar i omgivningsmiljön eller förändrade konkurrensvillkor.
En del av dem, inklusive vår egen, har klarat sig i denna livets eviga tävlan och evolverat till nya, idag existerande arter. Dagens flora och fauna, inklusive människan, är inte en slutprodukt. Evolution är en pågående process. En genernas tävlan att hitta så framgångsrika bärare som möjligt. Alltifrån paleontologi, geologi, arkeologi via biologi till medicin, zoologi, botanik och en mängd andra kunskapsområden kan, oberoende av varandra, bevisa att vi är en produkt av evolution. Bevisen är tusentals, uppenbara, säkra och oberoende av varandra. Alla pekar åt ett håll och framför allt: inte några pekar åt ett annat håll. Bevisen för evolution kan staplas på hög, en mycket omfattande och imponerande hög dessutom. Evolution är förmodligen den mest och bäst bevisade vetenskapliga förklaringsmodellen någonsin. DNA bekräftar den ytterligare. Evolution är med andra ord ingen teori i ordets egentliga mening. Den är ett historiskt faktum och inte en värdering! Evolutionsteorin är mer bevisad än gravitationsteorin. Den fungerar, den går att studera här och nu i realtid. Den är enkel och skön, den motsvarar verkligheten och den kan testas. Vetenskapens stora tragedi är att en vacker teori kan slaktas av ett enda motbjudande faktum. Men det finns inget sådant gällande evolutionsteorin. Men allt detta räcker ändå inte för somliga.

Eftersom evolutionsteorin är allt detta så upplevs den besynnerligt nog från vissa religiösa håll som ett hot mot Bibelns ”korrekthet”. Kanske för att den inte gör oss till Guds avbild, kanske för att den visar på att Bibelns författare inte hade en aning om hur allt hängde ihop, kanske för att den fungerar alldeles utmärkt utan gudomlig inblandning? Kanske för att de bara är okunniga, ljuger eller rent av dumma. Hur det än är med den saken, så motarbetas den konsekvent av religiösa krafter.
Låt oss därför titta på vad vi vet om vår egen arts ursprung. Hur det kommer sig att vi faktiskt är här idag och ser ut som de ganska ofullkomligt evolverade primater vi är. Varför vi med våra förtjänster, fel och brister är som vi är.
Första frågan blir. Är verkligen människans utveckling fullständigt kartlagd eller finns det några lediga luckor där vi kan stoppa in Gud?
När det gäller den övergripande teorin så är allting fullständigt glasklart. Man förstår idag mycket väl de övergripande mekanismer som driver på uppkomsten av nya arter. I detalj, och i människans specifika fall på artnivå. Vi har idag en mycket ingående kunskap om vilken utvecklingsmässig väg vår art har vandrat. Några få arkeologiska pusselbitar här och där fattas, vilket inte är det minsta anmärkningsvärt, motsatsen hade varit långt mer förbryllande. Det fattas dock inga ”felande länkar”. Men det kan fattas kompletta skelett av en specifik art och så vidare. De saknade arkeologiska pusselbitarna tar givetvis religiösa skriftdyrkare som inteckning för att deras ”teori” om en gudomlig skapare som gör människan till sin avbild och att alla arter är skapade färdiga och oföränderliga, är sann. Enligt dessa har geologerna ingen koll på Jordens ålder. Snäckskal på en bergstopp betyder inte att det en gång varit havs botten, utan det är helt enkelt Gud som lagd dem där.

Bibeln är uppenbarligen även en lärobok i geologi, och detta måste vara sant? Ett sådant resonemang är inte bara oerhört förmätet och nästintill oförlåtligt dumt. Bortsett från att det placerar oss på helt fel plats och i fel tid. Fel plats i naturen, fel plats i universum och fel plats i skapelsen om man så vill. Det placerar oss dessutom på en plats vi inte förtjänar.
Människor som tror på detta går helt enkelt inte att ta på allvar. De har alltför tydligt annonserat att bevis, rationell analys av fakta och förnuftigt tänkande, inte har någon plats i deras tankebanor. De kunde lika gärna argumentera för ”stork teorin” vad gäller mänsklig reproduktion.

Homo Sapiens, den tänkande människan, är det namn som vi så blygsamt har givit oss själva. Kanske vore ”den giriga människan” eller den drömmande, önsketänkande människan vara ett mer passande namn?
Vi är en del av gruppen primater i ordningen däggdjur. Vi delar 98,8 % av vårt DNA med dvärgschimpansens och på mycket långt håll är vi till och med släkt med ett träd eller en blomma. För att hitta vår släkting bakterien får vi gå cirka 4 miljarder år tillbaka i tiden. Vi vet vilken väg livet har tagit därifrån till hit, och vi vet vilka mekanismer som har styrt utvecklingen. Vi vet att åtminstone två stora massutrotningar förekommit: för 250 miljoner år sedan och för 65 miljoner år sedan. Vi vet att vi finns här idag bara för att ett litet ekorrliknande däggdjur lyckades klamra sig fast vid livet och utnyttja de nya möjligheter som uppstod.

Religiösa krafter har insett att bevisen för detta är så överväldigande att de anser sig nödgade att komma upp med en egen teori som stödjer deras Bibel. Läran, eller snarare irrläran, går under flera olika namn som brukar bytas ut då de överbevisats. Kreationism eller ID (Intelligent Design), är de senaste i raden kreativa namnbyten. Det finns några olika varianter av den, men i grund och botten är det samma gamla barnsliga om än något förklädda, bibliska skapelseberättelse. Det är faktiskt ganska förvånande att de tar den här striden eftersom deras lögn är så lättpunkterad. Det urholkar deras egen trovärdighet om möjligt ännu mer. Vad ska barnen tro? Om pastorn har fel om naturvetenskapen, hur mycket av allt det andra han säger kan jag då lita på? Förvisso en motiverad fråga.
För att åstadkomma vad de anser vara trovärdighet i detta har de iklätt sin teori en kvasivetenskaplig skrud. Man använder sig av en vetenskaplig terminologi och försöker framställa den som just vetenskaplig. Detta är dock en rakt igenom falsifierad yta.
Således gör man sig skyldig till brott mot budet om att ”icke fara med osanning”, men som vanligt verkar ändamålet helga medlen. Vilka medel som helst är tydligen tillåtna i Guds namn.

Den senaste i raden av dessa läror gör gällande att evolution visserligen kan vara möjlig, men att Gud ändå är den som startar alltihop. Gud är urmakaren som gör den otroligt komplicerade klockans alla detaljer. Ställer in alla universums parametrar så exakt bara för vår skull. Han gör Geparden till en fulländad springa ikapp och döda Impala antiloper maskin, och gör Impala antiloper till fulländade springa ifrån Geparder maskiner. Han gör dessutom alla de tusentals icke fulländade eller regressiva lösningar vi ser prov på i naturen. Han gör vår blindtarm och vår tandstatus. Urmakaren är alltså både blind och ond, alternativt dum eller utrustad med en mycket bisarr humor.
Teorin andas givetvis det sedvanliga religiösa högmodet och den säger givetvis inget om vem som i så fall gjorde Gud. Den är även i övrigt i fullständig avsaknad av ett enda bevis. Det finns inte ens ett indicium att uppbringa.

Ett av de mer besynnerliga ( och korkade ) argumenten som idag börjar spridas från radikala frikyrkliga kretsar handlar om Bananer!
Argumentet lyder ungefär så här:
Hur kan man titta på naturen och inte hitta Gud? Titta på en banan. Den är ett perfekt paket med näring, serverad för oss att äta. Dess skal berättar genom sin färg, när den är mogen för oss att äta.
Titta på formen! Den är perfekt anpassad till en mänsklig hand, skalad är den perfekt anpassad till att passa i en mänsklig mun. Bananen är ett bevis på Guds existens och godhet!
Finns det några brister i den här teorin? Bortsett från att de bananer vi ser idag är en produkt av årtiondens genetisk manipulering så till den milda grad att de inte kan föröka sig själva, och inte ens avlägset liknar en vild banan? Ytterst få människor kan idag känna igen den lilla hårda gröna fruktkapsel som vildbananen utgör och sätta den i samband med Doles slavbananer.
Argumentet är så dumt att vi helt enkelt var tvungna att ta upp det.
I sak är det kanske inte så viktigt om det finns några tokstollar som tror att Jorden är 6000 år gammal, dvs. skapades ca tusen år efter att Sumererna uppfann lim eller femhundra år efter att Sveriges ( och troligen världens ) nu levande äldsta träd frö sådde sig. Att det finns människor som tror att människan levde samtidigt med dinosaurierna eller på att Noa verkligen fick in och födde alla de där 25 miljoner arterna i sin träbåt. Bortsett från att tro på detta borde få hela samhället att erkänna att här har vi en grupp människor med ett intellektuellt nödläge!

Det allvarliga är att de lär ut att det är helt i sin ordning att avfärda vetenskap om dess resultat inte stämmer med vad man vill tro. De urholkar hela den vetenskapliga trovärdigheten och de är fullständigt likgiltiga inför de långsiktiga konsekvenserna av detta. Dessa människor i grund och botten innerligt önskar att vi ska anse att den bibliska varianten är mer sannolik. Att människan skapades för några tusen år sedan genom att Gud gjorde en människa av lera (Adam) som i sin tur skapade en partner av motsatt kön (Eva) ur sitt eget revben (bägge troligen utan navlar) och att de levde i en lustgård tillsammans med en talande orm? Det finns egentligen bara ett problem med den historien: Den är helt vansinnig! Den hör givetvis hemma i samma fack som alla andra fantasifulla skapelsemyter. Att Pan Gu, den jättelike, lade ett ägg, skulpterade fram berg och dalar och sen dog. Hans kranium blev till himlavalvet, köttet blev jord och blodet till floder, sjöar och hav. Håret blev växter och lopporna som fanns där blev råmaterialet till människan. Eftersom Pan Gu dog, så får också vi dras med den bördan. ( kinesiskt myt från 600-talet f.kr.). Eller varför inte den gamla Isländska Eddans? Om den väldiga klyftan Ginnungagap som skilde det brinnande Muspelheim från det iskalla Nifelheim, tills en dag allt gick snett, Mespeilheims låga smälte Nifelheims is och vattnet fyllde Ginnungagap varpå livets gnista tändes i form av en jätte vid namn Ymer. Resten är som ni vet historia.
Pan Gu myten och Eddan är precis lika obesmittad av bevis som den bibliska, och borde därför kunna göra anspråk på att läras ut i våra skolor?

Ett argument som dessa grupperingar ofta tar till är att slumpvis mutation aldrig skulle ha kunnat skapa en sådan mångfald som naturen idag kan uppvisa. Eftersom förespråkarna ofta kommer från församlingar som traditionellt har varit föraktfulla mot högre utbildning så är det inte förvånande att de tar till just det argumentet. De har helt enkelt inte förstått hur evolution går till.
Människan har haft domesticerade hundar i ca 15 000 år, men bara mer systematiskt kontrollerat hundavel i en bråkdel av den tiden. Denna, i ett evolutionärt perspektiv ofantligt korta, tid har gett upphov till den enorma variation av hundraser vi ser idag. Tiotusen år på den geologiska tidsskalan är blott ett ögonblick.
I naturen är den drivande kraften naturligt urval. Mutationen sker slumpvis såtillvida att den i sig inte är ämnad att ge överlevnadsfördelar, men att detta ibland ändå sker. Det är det som driver processen. Men överlevnaden är inte slumpartad. Hade den varit det så hade överlevnad och utveckling enbart berott på tur och slump och du och vi hade förmodligen inte varit här idag. Evolution är egentligen ett av de minst slumpmässiga händelseförloppen. Mutationen må vara slumpartad, men graden av överlevnad är det inte. Att du föddes här, och tror på just det du gör, är betydligt mer slumpartat och unikt. Faktum är att den mänskliga intelligensen inte är mer än ytterligare ett av naturens ständiga experimenterande. Det kan mycket väl visa sig att detta var ett icke framgångsrikt koncept för genernas överlevnad.

Det finns mycket man inte kan vara säker på här i världen, men en sak kan du vara fullständigt övertygad om: Samtliga dina förfäder, i alla led, har överlevt länge nog för att ha haft sex åtminstone en gång. Det är därför, och endast därför, som du finns. Du är en produkt av en mycket lång kedja lyckade parningar. Om du arbetar dig bakåt genom årmiljonerna, genom årmiljarderna, så kommer du att finna en hel del släktingar du inte skulle vilja bjuda på hem på middag. Släktingar vars sexliv består av att dela sig själva, bakterier och andra enkla organismer.
Utvecklingen går nämligen från något enkelt till något mer komplicerat och sofistikerat, inte tvärtom.
Liv fanns i vatten cirka 200 miljoner år innan det fick fäste på land. Genetisk sett skiljde vi oss från våra primatsläktingar för ungefär 7 miljoner år sedan. Vi är så nära släkt med dvärgschimpansen att en liten skillnad i ett bindningsprotein i äggets ytterhölje är det enda som hindrar oss från att teoretiskt kunna få avkommor, infertila sådana dock, med dem. Definitionen på en art är just att man kan få fertil avkomma. Väldigt närbesläktade arter som till exempel häst och åsna kan som bekant hybridisera och få avkommor, men det blir sterila mulor.

Liv finns i de mest skiftande former man över huvud taget kan tänka sig. Variationen och anpassningsförmågan är häpnadsväckande. Trots detta delar allt liv vissa gemensamma egenskaper. Livets byggstenar använder sig av precis samma kodsystem oavsett om det bygger amöbor, tulpaner eller flodhästar. En annan av de grundläggande förutsättningarna för liv är förmågan att kunna föröka sig. Förökning, eller snarare genernas strävan efter fortlevnad, kan ske på allt ifrån det allra enklaste sätt, från att som ett virus gå in och kidnappa en cell och få denna att producera fler virus, till bakteriernas mer sofistikerade delning. Eller som vi, med två glas vin en fredagskväll, femton minuters juckande och ett avslutande stön av njutning.
Men hur kan liv uppstå? Hur kan det börja? Det räcker inte att blåsa en livs-ande i näsan på någon och muttra ”varde liv”, vilket är en förklaring helt utan förklaringsvärde eftersom den kommer från människor utan en genuin vilja att förstå.

1953 tog doktoranden Stanley Miller vid Chicagouniversitetet två glaskolvar, en med lite vatten som skulle föreställa en urtidsocean, den andra med en blandning av metan, ammoniak och vätesulfid som representerade en tidig jordatmosfär. Han tillförde även några elektriska gnistor som ersättare för blixtar. Efter några dagar hade vattnet blivit gult och grönt i en närande buljong av aminosyror, fettsyror och sockerarter samt andra organiska föreningar. Man hade inte skapat liv, men dock en av livets viktigaste byggstenar – aminosyran.
Problemet är dock inte aminosyror utan proteiner, det vill säga det man får om man länkar samman massor av aminosyror. Proteinet hemoglobin är ”bara” 146 aminosyror lång, medan den längsta är hela 1055 aminosyror i rätt följd. Observera att detta gäller nutidens protein. Urtidens protein kan mycket väl ha varit betydligt enklare. Evolutionen kan mycket väl ha utvecklat proteinerna på vägen.
Därtill krävs DNA där arvsanlagen kodas. DNA kan kopiera sig självt på några sekunder, men kan inget annat. Proteiner kan inte existera utan DNA och DNA har ingen uppgift utan protein. För att vara liv måste proteinerna ha någon form av membran som håller ihop dem – en cell. Utan cellen är de bara en samling intressanta kemikalier.

Är livets uppkomst verkligen så osannolikt som det kan verka? En möjlighet är faktiskt att det inte är fullt så mirakulöst som det kan verka i förstone.
Föreställ dig att du tar de beståndsdelar en människa består av: kol, väte, syre, salter och så vidare. Sen stoppar du detta i en vattenbehållare, rör om lite grann och ut kommer en fullbordad människa. Det är vad kreationisterna tycker verkar rimligt och det vore sannerligen häpnadsväckande. Det vore till och med så till den milda grad osannolikt att vi helt enkelt kan avfärda det som omöjligt utan att ens ägna det mer uppmärksamhet.
Om man anser att det har skett genom evolution är det inte fullt så dramatiskt. Kemiska reaktioner av det slag som förknippas med liv är faktiskt ganska banala. Mängder av molekyler i naturen förenas för att bilda långa kedjor (polymer). Sockerarter länkas till stärkelse och cellulosa, kristaller kan reagera på förändringar i den omgivande miljön och replikera sig fast de inte lever. Denna naturliga impuls att länka sig samman är så stark att många forskare tror att livet är långt mer ofrånkomligt än vad vi hittills har trott.
Kemikalierna som ger oss liv är inte så exotiska som man kan tro. Kol, väte, syre, järn och kväve (grundämnen), samt smärre mängder av svavel, fosfor och kalcium. Sätt samman dem i sådär tre dussin olika kombinationer för att bilda sockerarter, syror och andra kemiska föreningar och du har ingredienserna till allt som lever.
Levande organismer är en samling molekyler precis som allt annat.

En av de största överraskningarna är hur tidigt i Jordens historia liv faktiskt uppstod (cirka 4 miljarder år sedan). Vart du än vänder dig i världen, vilket djur eller vilken insekt som helst, vilken växt eller klump du än betraktar (förutsatt att den lever) så använder de sig av samma uppslagsverk, eller kod om man så vill. Du kan ta ett fragment av mänsklig genetisk information och infoga det i en skadad jästcell. Den sätter det i arbete som om det var dess eget.

I två miljarder år var bakteriella organismer den enda livsformen. Vid något tillfälle under de första årmiljonerna lärde sig cyanfonytbakterier (blågröna alger) att utnyttja väte, som det finns gott om i vatten, och restprodukten blev syre (syre är toxiskt i en anaerob, en icke syreutnyttjande miljö alltså). Två miljarder år senare hade vi en atmosfär lik den vi har idag och sen började det gå undan på allvar. Processen kan starta när en bakterie blir fångad av en annan bakterie och det visar sig passa dem båda, en mitokondrie har uppstått, eller endosymbios om man så vill. Detta gör mer komplext liv möjligt. Jämfört med de moderna cellerna var de gamla knappast mer än en ”påse kemikalier”.
Du ska vara mycket glad över att cellerna har utvecklats. Ta hjärnceller som exempel. De har du lika länge som du finns, men knappast längre. Det är dom som ansvarar för ditt tänkande. Du får sådär 100 miljarder med dig från födseln, men sen får du inga fler. Man räknar med att ca 500 i timmen dör så om du har något svårt tankearbete du ska utföra, som att fundera på om Gud verkligen finns, vänta inte en sekund till.

Du ska också vara tacksam över att mikroberna har utvecklats. Det är dock förmodligen ingen särskilt bra idé alls att du blir alltför intresserad av dina egna mikrober, eftersom ungefär 100 000 av dem, på varje kvadratcentimeter av din hud, betar på dina köttiga ängar. Ditt matsmältningssystem är värd åt över 100 biljoner mikrober av minst 400 olika ”arter”. Och som tack för hjälpen ser de till att du luktar illa. Bakterierna klarade sig utan oss i miljarder år, men vi kan inte överleva utan dem i en enda dag.
Bakterier är också häpnadsväckande fruktsamma. De mest hektiska kan åstadkomma en ny generation på mindre än tio minuter (t.ex. Clostridium Perfringens, som förövrigt orsakar kallbrand). Med adekvat tillgång på näring kan en enda bakterie generera 280 000 miljarder individer på en enda dag. Under samma tid klarar en mänsklig cell nätt och jämt av en enda delning. Ungefär vid var hundratusende celldelning sker en mutation som oftast inte, men ibland, ger överlevnadsfördelar.
Bakterier kan leva på det mesta du spiller, skakar eller droppar loss. De äter trä, tapetklister och metallerna i torkad färg. Thiobacillus Concretivorans lever i svavelsyra så stark att den löser upp metall. En art som heter Micrococcus Radiofilus lever till synes lycklig i avfallstankarna i kärnkraftverk där den mumsar plutonium. Man har hittat bakterier i kokande lerhål och sjöar av kaustiksoda. Djupt inne i bergarter 11 000 meter ner i Stilla Havet, där trycket är tusen gånger större än vid ytan, lever bakteriearter. Deinococcus Radiodurans är immun mot radioaktivitet. Dess DNA sprängs sönder av strålning, men återsamlas sedan. Det mest spektakulära exemplet på överlevnad man hittills dokumenterat står dock Streptococcus Mitis för. Denna bakterie återfanns i det förslutna objektivet på en kamera som hade stått på månen i två år. Det finns bakterier i oljekällor på 600 meters djup. Bakterier kan äta sten (rättare sagt det som finns i sten, som järn, svavel, mangan o.s.v.). De kan andas underliga saker som järn, krom, kobolt, ja till och med uran. De kan dessutom ”smitta” varandra med DNA över artgränserna. Det är med andra ord inga dåliga förfäder vi har, så vi behöver inte skämmas för det släktskapet.

Om vi går vidare till något högre stående liv finner vi svampar. De är mer djur än växter. De kan visserligen inte röra sig, men har heller ingen fotosyntes, de finner föda där de växer och bygger upp sina celler med kitin, samma material som insekter bygger skal av, däggdjur sina klor av och du dina naglar av. De kan leva på en betongmur eller mellan dina tår. Den enda växtliknande egenskap de har är att de slår rot. Om du separerar cellerna från en svamp och lägger dem i vätska kommer de att återsamlas.
Myxomyceter, eller slemsvampar, är fantastiska och primitiva ”på-väg-att-bli djur”-organismer. De borde egentligen heta ”Ambulerande självaktiverande biologisk protoplasma”. De existerar i goda tider som encelliga individer, ungefär som amöbor. När tiderna blir hårda kryper de till en central samlingsplats, smälter samman och blir: en snigel! De blir ett djur som kan förflytta sig! Ett häpnadsväckande överlevnadsknep som har fungerat fint genom årmiljonerna.

För att förstå hur evolution kan ha frambringat den fantastiska flora och fauna vi idag kan bevittna så underlättar det om man kan förstå hur ofantliga tidsperioder det är vi pratar om. Om punkten i slutet på denna mening symboliserar 1000 år så skulle du behöva 4,5 miljoner A4-sidor, fullskrivna med punkter, för att symbolisera Jordens ålder. Om krysset innan punkterna tar sin början symboliserar kristendomens födelse och vi arbetar bakåt, så är nästkommande kryss Homo Sapiens uppkomst. Längre än så är inte avståndet rent geologiskt. Tänk dig då att du får fortsätta ytterligare 4,5 miljoner sidor med punkter för att symbolisera Jordens ålder. Det är ganska hisnande.

 

 

Annonser
Det här inlägget postades i Religionskritik. Bokmärk permalänken.

32 kommentarer till …så sant, religiösa tänker inte i flera steg!

 1. mariadesuede skriver:

  Det är sà enkelt egentligen, och ja, det stämmer med det som jag har lärt mig pà bilogiutbildningen… Sen vet vi redan att livet pà jorden tar slut en dag, men det handlar om miljarder àr… Fast bakterierna kan resa i rymden, vissa i en slags hibernation som vaknar när de hamnar i en omgivning som gynnar liv…. Etc… Undersöker man meteoriter sà kan man finna anaeroba bakterier…

  Örnkramar ♥

 2. arrami54 skriver:

  Visst är den både enkel, bevisad och helt fascinerande, evolutionen. Att det finns de som kan överleva i rymden bevisar inte minst Björndjuret: (hämtat ur Illustrerad Vetenskap): ”Björndjur är med sin storlek på 0,05 till 1,25 millimeter inte bara några av de minsta flercelliga djuren – de tillhör även de mest hårdhudade. Nu har forskarna visat att de till och med tål kosmisk strålning, som normalt är dödlig. De mikroskopiska djuren packades i en behållare och åkte ut i rymden med den ryska rymdkapseln Foton. Efter uppskjutningen öppnades behållaren, så att djuren var oskyddade mot den kosmiska strålningen under den 14 dagar långa resan.
  Försök på jorden har tidigare visat att de robusta björndjuren tål det mest otroliga. Det beror på att de kan torka ut helt och gå in i ett särskilt dvaltillstånd, kallat kryptobios, då de inte har någon mätbar ämnesomsättning. I detta tillstånd kan de kokas, frysas ned till minus 272 grader Celsius, utsättas för strålning, placeras i vakuum eller sänkas ned i lösningsmedel utan att ta skada.
  Efter resan tog forskarna ett prov på 18 djur. Redan efter en kvart vaknade den första individen upp. Totalt överlevde 80 procent av djuren den oskyddade turen i rymden, vilket motsvarar mängden överlevande djur i den kontrollgrupp som inte var med på resan.
  Experimentet har vidsträckta perspektiv, då det visar att det är möjligt för liv i form av små, robusta skapelser att spridas genom rymden, till exempel via meteoriter.”

  http://illvet.se/naturen/livsmiljoer/bjorndjur-overlever-tva-veckors-rymdresa

  Kram. 😉

 3. mariadesuede skriver:

  Jag hade det exemplaret av Illustrerad Vetenskap förr, nu blir det mest National Geographic, franska upplagan..

 4. arrami54 skriver:

  Jag har mängder av Illustrerad Vetenskap liggande här, hela årgångar och de räddar mig t.ex. de dagar det regnar och man ligger förkyld. 😉 National Geographic läser jag mest via nätet.

 5. Johnny Lilja skriver:

  Bra skrivet! Jo ,en liten reflektion om budorden. Det står att man inte får vittna falskt mot en annan människa. ”Du skall icke bära falskt vittnesbörd mot din nästa.”
  Inget förbud mot att ljuga annars. Vilket väl är förklaringen till att kreationisterna ljuger något rent förbannat!

 6. arrami54 skriver:

  🙂 …din reflektion är omöjlig att motsäga. Det stora problemet är iochförsig inte lögnerna, det är hur de exkluderar via skuldbeläggning…vi icketroende gör fel val och blir därmed dömda för att vi inte lyder den store diktatorn i skyn. ”Hen” har iochförsig givet oss en fri vilja, men lyder vi inte ”hens” vilja, blir vi dömda till en evighet i helvetets eldar. 🙂
  …och hur var det nu med: ” – Du skall icke döma på det att du själv inte skall bli dömd”…?

 7. Urban Medin skriver:

  Min kusin är en bakterie?
  Ja jisses, men är man troende, så låt dem då vara det ”om” de är lyckliga i det!
  Mycket intressant läsning och rogivande, för vem vill inte vara en del av evolutionen?
  Nej inte roande, utan precis som jag skrev rogivande. En lugn och fin berättelse om möjligen vår uppkomst och fall? Ja det hade jag velat skriva. Men den historien får väl det nästkommande intelligenta skriva om.
  Min dotter är åter klar med en tavla som ser ut så här 🙂
  Freezing Tundra
  http://www.facebook.com/groups/275772045815433/347014348691202/?comment_id=347387665320537&notif_t=like
  Ha det 🙂

 8. arrami54 skriver:

  …njaaa, din kusin är nog ingen bakterie, men går du några hundra miljoner år tillbaka så var din ”kusin” en bakterie, det var så det började…den evolution som sedan blev vi, tranan, vargen och björndjuret m.fl. 😉

  Visst får alla ha sin tro, även vi som står utan den. Religionsfriheten är mer än viktig och jag tror aldrig världen blir utan religioner, historiskt sett är det ju styrkt att mänskligheten har en reell törst efter religioner…hur många finns det?
  Hur vårt fall blir står väl nästan klart, resistenta bakterier och muterade virus anfaller oss och kommer pandemin samtidigt som t.ex. en ekologisk kollaps i haven…ja, då krymper vi drastiskt till antal och vår ”civilisation” för svårt att överleva…men kanske lär vi oss läxan? Många författare har intresserat sig för det scenariot.

  Tyvärr kan jag inte se din dotters bild, tillhör de dinosaurier som saknar konto på facebook…du har ingen annan länk eller bild?

  Detsamma, må bättre än gott! 😉

 9. HEMIMAMMA skriver:

  Ett enkelt tack för ett briljant inlägg.

  Hemikram

 10. arrami54 skriver:

  😉 Tack.

 11. Johnny Lilja skriver:

  Jepp, vi får en fri vilja men är inte fria att använda den. Som att ge en hungrig en bulle och säga: Här får du men om du äter den så hamnar du i helvetet. Jag har aldrig lyckats få ihop det där med en god gud. Det hela känns mer småsadistiskt.

 12. arrami54 skriver:

  …eller som att ge barn en påse godis och hota med att bränna dem lite om de äter av den. Det är synd om människorna!

 13. Ping: …Sverige förDummas! | Varghjärta

 14. Ping: Är kristna korkade? | runor

 15. Ping: Är kristna människor korkade? | Varghjärta

 16. Ping: “Sandy”. | runor

 17. Kicki skriver:

  Säger som ”Hemimamma”

  Tack för ett briljant inlägg.
  Vet du, jag fick knappt sju samansatta år i skola. Älskar din blogg, den är som ett läroverk för mig i många avséenden. Flera av dina blogginlägg ger mig massor av kunskap och svar på frågor jag ställt mig. Jag har bara ”tyckt saker” som passat mig, om du förstår vad jag menar … men egentligen aldrig kunnat referera till varför sas. —> (kunskapsbrist) vilket gjort mig tyst istället. Ibland också förb. obstinat, hehe.

  Men säg mig:
  Varför blir Åsnan och hästens avkomma (mulan) steril? Är det ngn kromosom där som inte klickar?.. Är de inte ”hästdjur” båda två? Kan zebra och häst få avkomma?
  Räven… är (vad jag läst det ngn.stans..) inget hunddjur utan släkt med schakal… stämmer det?
  Men tikar som löpt och varit instängda i hundgårdar, har fått rävar att söka sig dit… (har sett det med egna ögon för många herrans år sedan…)

 18. arrami54 skriver:

  Jag lär mig ständigt, du vet det livslånga lärandet. Kunskap kräver bara tid och intresse/nyfikenhet och jag tror inte den grundläggande skolningen är viktigast, utan att man söker kunskap och tänker kritiskt ständigt och alltid! 😉 Kul att du lär dig saker av min blogg, sanningen är att jag ofta skriver för att befästa det jag lärt mig. Det är lättare att fästa kunskapen i hjärnan om man skriver om det man läst eller erfarit. Man får också tid att bearbeta, kritiskt granska när man bearbetar en kunskap, tanke, åsikt via en egen text.

  Svar på dina frågor:

  Kromosomerna är olika till antal och därför blir de sterila. Men det händer att honor, t.ex. bland, mulor, liger (korsning tiger/lejon) kan få avkomma, däremot är aldrig handjuren fertila. Åsnan tillhör familjen hästdjur.
  Zorse heter blandningen zebra/häst. (Ordet är från engelskan, jag vet inte om det finns ett svenskt namn?).
  Räven tillhör hunddjuren , alla kortbenta hunddjur kallas räv. Det finns 21 olika arter av räv världen över. Att räv och hund skulle kunna få avkomma har jag aldrig hört talas om, jag ”passar” i den frågan. Det finns dock ett engelskt uttryck som kallas Dox för denna blandning av räv/hund. Men nej, jag tror inte att räv/hund-hybrider existerar. Hundar kan få avkomma med Vargar, Coyoter och Schakaler.

  😉

 19. Kicki skriver:

  Du ska veta att jag också gör så. Skriver ner för att lära mig. Har alltid gjort. Det måste på pränt för att fastna i min boll! Tyvärr har jag inget skrivprogram i mac:en.. Pc:n var allt bättre i det avseendet.;)

  En gång i bloggarnas begynnelse bloggade jag av mig för att bearbeta saker..hm..ångrar många ggr att jag raderade den bloggen…

  För övrigt – Tack för dina svar. Det där jag läste om räv och schakal måste jag kika på igen..har för mig jag läst det i nån gammal bok jag har i källaren… kanske hade jag bråttom i vanlig ordning. Det verkar ju så i varje fall. 😉

 20. arrami54 skriver:

  Skriva ner är bästa sättet att fästa kunskap, men också en bra metod att bearbeta känslor och livserfarenheter/kriser. Jag rekommenderar ingen att blogga alltför personligt, det ligger en fara i att lämna ut alltför mycket personligt i blogg eller på t.ex. Facebook. Jag sparar allt jag skriver, varje debattartikel/insändare, blogginlägg med mera på skiva eller extern hårddisk. (Ett bra tips!).

 21. Kicki skriver:

  Jag har redan gjort bort mig i ”bloggarnas begynnelse”..Är redan rökt 😦

 22. arrami54 skriver:

  Det tror jag INTE du är, ”att känna sig ”rökt” är bara en negativ känsla.

  Vi tänker nog alla så när vi sitter på dysterkvisten! 😉 Vi är alla självkritiska, osäkra, ambivalenta tvivlare, både på oss själva och andra. Att se andra är att se sig själv, vi människor är i grunden så oerhört lika, samma känslor, drömmar och hopp!

 23. Kicki skriver:

  Tack, du lyfte mig precis från att klampa in i en ”offerroll” med dina ord. 😀
  Vänligaste och ”bästaste” hälsn.
  Ha det bäst!

 24. arrami54 skriver:

  Livet ger oss alla fysiska och mentala ärr, så livets ”offer” är vi alla. Även i min själ sitter det en liten pojke som känner av varats olidliga lätthet och smärta.

  Må bäst själv. 😉

 25. Ping: ” Du skall icke dräpa”. | Varghjärta

 26. Ping: Religionerna, den destruktivaste kraften. | Varghjärta

 27. Ping: Det kom ett e-mail… | Varghjärta

 28. Ping: Sitta europaea och religiösa vanföreställningar. | Varghjärta

 29. Ping: Hade Gud en fru? | Varghjärta

 30. Ping: Etik och rebeller. | Varghjärta

 31. T löwgren skriver:

  Mycket bra skrivet. Evolutionen gäller.

 32. arrami54 skriver:

  Vi människor är evolutionens skapelser och INTE ”Guds” avbild och Gud finns inte, religioner är sagor framväxta för att få undersåtarna att lyda.

Kommentarsfältet är stängt.