…miljö- och klimatfrågorna, minns du dem?

 

Att världen har backat från Stockholmskonferensens ambitioner märks också i det resultat­dokument, ”Zero Draft”, som förhandlas fram inför Rio-konferensen i juni. Dokumentet saknar både vision, substans och ambition.

Detta är farligt, i ett läge då världen behöver globalt ledarskap. Så länge som människorna var få och levnadsstandarden låg gjorde mänskligheten inte så stort avtryck i naturen. Men nu går världens befolkning mot 9-miljardersstrecket och inkomsterna i de folkrika länderna stiger snabbt. Den globala BNP som det tog mänskligheten 10.000 år att nå, fördubblas nu på 15–20 år. Och fortsätter tillväxten i samma takt ytterligare 15–20 år, innan befolkningen planar ut, fyrdubblas produktionen. I absoluta tal medför det en enorm ökning av resursbehov, avfall och slitage på naturen – och det är just de absoluta talen som är de viktiga, eftersom planetens ekologiska utrymme har gränser.

På område efter område ser vi hur Alliansregeringen miljöpolitiskt blundar och undviker att agera, det ”alias” man försökt skaffa sig via centerpartiet framstår alltmer som en medveten bluff. Ett par exempel är detta och följande ord:

Hösten 2010 ställde sig Sverige och en majoritet av världens stater bakom en global räddningsplan för arter och ekosystem, den så kallade Nagoyaplanen. Men det börjar bli bråttom att agera. Naturskyddsföreningen och WWF lanserar nu rapporten ”Sverige och Nagoyamålen” med 100 åtgärdsförslag på vad Sverige måste göra för att bevara den biologiska mångfalden och klara sina internationella åtaganden.

Det börjar bli bråttom om vi ska nå målen till 2020. Syre, mat, rent vatten och virke är ekosystemtjänster som är nödvändiga för att samhället ska fungera. Den biologiska mångfaldens värden måste räknas in i BNP och skador på naturen måste kännas ekonomiskt. Det är mycket dyrare för samhället att inte investera i ekosystemens framtid än att satsa nu, säger Håkan Wirtén, generalsekreterare på WWF.

Nu måste regeringen komma till skott. Det krävs ett helt annat tempo i miljöarbetet än idag. När vi analyserar miljötillståndet och lyssnar på forskarna ser vi tydligt att Sveriges löften i FN kräver utfasning av miljöskadliga subventioner, skärpta miljöregler och ett ökat skydd av hav och skogar, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.”

Ett annat exempel bland många, är detta:

Den dåliga luften i svenska städer leder till att tusentals människor dör varje år. EU-kommissionen har redan tidigare konstaterat att Sverige bryter mot reglerna som ska skydda människors hälsa. Halterna är för höga vid mätstationer i Stockholm, Uppsala och Södertälje, men även i Jönköping och Göteborg. Naturskyddsföreningen uppmanar nu kommissionen att driva ärendet till EU:s domstol

– Tusentals människor dör varje år på grund av den smutsiga luften i Sverige. Det är tio gånger värre än trafikolyckorna. Ändå står regeringen handfallen och tvekar genomföra åtgärder som kan rädda många liv. Tyvärr måste vi därför återigen pressa på inom EU. Jag ser ingen annan väg att få Sverige att ta dödsfallen på det allvar som krävs, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.”

Ingen som tar miljö- och klimatpolitiken på allvar kan förlita sig på Alliansen och Centerpartiet, vi ser t.ex. hur anmälningarna om miljöbrott ökar, men endast 29 poliser arbetar uteslutande med miljöbrott och de klarar inte tillströmningen. Den av Centerpartiet initierade licensjakten på varg bevisar tydligt deras inställning till biologisk mångfald…

…även sett till miljö-/klimataspekten behöver vi en ny regering och det helst nu!

 

 

 

Annonser
Det här inlägget postades i Allmänt om politik.. Bokmärk permalänken.

2 kommentarer till …miljö- och klimatfrågorna, minns du dem?

  1. why skriver:

    Ang artikeln i DN idag, Världen har backat från ambitionerna för 40 år sen. Ren propaganda för ”New world order”. vv sök på John Holdren, chemtrails, geo-engineering.

  2. arrami54 skriver:

    😆 Godmorgon du.
    Propaganda? Tror en konspirationsteori-ivrare tittade in, vill du utveckla din tes lite?

Kommentarsfältet är stängt.