…han kallar det klassresa?

 

Min rubrik hänsyftar på socialdemokraten (?) Jan Emanuel Johansson som via extrema vinster på dåliga hem för ensamkommande flyktingbarn numer är mångmiljonär och kallar sin urmjölkning av skattemedel, för en klassresa. Hans hem för flyktingbarn, fick bl.a. kraftig kritik från Socialstyrelsen och barnen kände sig t.o.m. otrygga på hans hem.

Kommunen betalar Folkhemmet nästan 2.000 kronor per dygn och ungdom. Men hemmet har fått kritik. Socialstyrelsen skrev 2010 bland annat att inskrivna ungdomar inte bemötts respektfullt av viss personal?. Kommunens enkäter har flera gånger visat att hälften av ungdomarna på Jälla inte känner sig trygga i sitt boende. Det är sämre resultat än på de flesta andra boenden för ensamkommande barn i kommunen.”

Denna ”socialdemokrat” gjorde tydligen enorma vinster på sin verksamhet och var tredje skattekrona blev ren vinst…och han kallar det klassresa?

Inte nog med att flyktingbarnen kände sig otrygga, det handlade om slitna lokaler, eftersatt underhåll och dålig bemanning – ungdomshemmet fick hård kritik av kommunen och Socialstyrelsen. Samtidigt tog ägaren Jan Emanuel Johansson ut miljoner i vinst. De två senaste årsredovisningarna visar att var tredje skattekrona från Uppsala kommun blivit vinst.

…han kallar det klassresa, jag kallar det svek, inte bara mot barnen, utan även mot den ideologi som byggde upp socialdemokratin och Sverige. Jan Emanuel Johansson har blivit exakt det, och allt det, socialdemokratin historiskt växte fram i kamp mot…en utsugare. Men övriga i den högerinriktade SocialModerata organisationen ”Nya Socialdemokraterna” lär försvara honom med näbbar och klor…de vill alla göra samma ”klassresa” via vinst på skattemedel, och de kallar det säkert för den ”nya solidariteten”…?…tror fan att ”tystnad” är deras nya demokratiska taktik och inget lär förändras om de åter får makten i riket…

 

När jag möter s.k. ”socialdemokrater” som herr Jan Emanuel Johansson vill jag mest bara spy…av förakt och vämjelse!

 

Herr Ugglas spya har några år på nacken, men den fungerar perfekt som musikalisk illustration till vad jag känner inför ideologiskt hyckleri och svek på denna nivå…

 

 

Detta inlägg publicerades i Allmänt om politik.. Bokmärk permalänken.

14 kommentarer till …han kallar det klassresa?

 1. HEMIMAMMA skriver:

  Vi har total samsyn. När jag bodde i Norrtälje så träffade jag honom en gång och han var lika mycket ett själviskt kräk – även då.

 2. arrami54 skriver:

  …jag vet inte hur han är som person, men hans beteende stör mig ur ideologisk och etisk synvinkel…och tyvärr är han inte ensam bland dagens högersossar som tycks hylla samma giriga privategoistiska principer som herr Reinfeldt och den hustru han nyligen separerat från…det finns små skillnader mellan att skänka bort vårdcentraler för en billig penning och att tjäna grova pengar genom att medvetet utnyttja Migrationsverkets inkompetens och barn som flytt för sitt liv.
  Socialdemokrater som honom får mig mest att vilja vomera…
  …men likgiltighetens narcissistiska syn på välfärden och privatiseringar är likadan inom högerfalangen av socialdemokratin som hos de ledande moderaterna…den enda princip de lever efter är jagets primitiva och oetiska egoism.

 3. Urban Medin skriver:

  Ett mycket bra inlägg och om man bara kunde rikta fokus på alla som bara tänker på sig själva?
  Upplysa alla om vilka det är som utan hänsyn stormar fram, utan tanke på andra och iskalla i sina ageranden.
  Bra 🙂

 4. mariadesuede skriver:

  Jag säger ju att S màste delas i 2 nya partier, de som försvarar socialdemokratin fortsätter att kalla sig socialdemokrater, de andra fàr kalla sig ”De falska socialdemokraterna”…

  Jag är inte sà mycket àt vänster som folk tror, fast jag delar de klassiska franska värderingarna fràn den franska revolutionen, jag är för en blandekonomi, ty vissa saker kan ej drivas ordentligt i privat ägo, som sjukvàrd och sociala tryggheter, ett företag är ju tvunget att ha en vinst för att överleva i längden, det är ju ingen magisk formel det handlar om, det behövs sociala skyddsnät och det behövs skapas möjligheter för att finna arbeten, men allt hör ju ihop… Jag är en som vill arbeta för folket, för att det bästa möjliga ska finnas, men en dialog löser mer problem än dispyter… Fast med det franska presidentvalet sà anklagas det till höger och vänster, roande att läsa de franska dagstidningarna och se nyheterna, men bakom kulisserna sà kan de nog sätta sig ner och ta ett glas i vänskaplig anda…

  Örnkramar ♥

 5. arrami54 skriver:

  Exakt, en väl genomtänkt blandekonomi är bästa vägen som skapar den balans samhället behöver mellan privat ägande och det kollektiva ägandet. Skola, vård, omsorg (som hur vi tar emot och omhand flyktingbarn) m.m. skall inte vara under privat ägande och absolut inte generera stora privata vinster via skattemedel. Jag har inget emot privat ägande och vinst för övrigt.
  Kompromisser är bra, men drar man det för långt kompromissar man ihjäl sig och ideologin suddas ut och blir det tänktas motsats…som i fallet med socialdemokratin i Sverige.`När man blir det man bildades för att bekämpa, då har ideologin dött och man bör byta namn…så jag håller med dig, det finns inte ett spår av klassisk socialdemokrati kvar i partiet.
  Trist, eftersom både Sverige och Europa skulle behöva den klassiska socialdemokratin idag. Man kan inte avvakta och passivt stillasittande ta sig igenom den typ av lågkonjunktur vi har (så ”jobbar” t.ex. Alliansen)…det måste till stora investeringar i infrastruktur, bostäder och t.ex. miljöanpassning av det äldre bostadsbeståndet.

  Den politiska striden skall vara het, intensiv och seriös…i pauserna skall man umgås, tala och lyssna i vänskaplig anda…fan vore annars liksom! 🙂

  Kram.

 6. arrami54 skriver:

  …ja, och göra så utan hänsyn till politisk färg! 😉

 7. skvitt skriver:

  Bra inlägg! Tack vare att jag såg det skrev jag ett eget som säkert kompletterar.
  http://skvitts.wordpress.com/2012/04/15/socialmoderat-eller-vad-det-kan-kallas/
  /Skvitt

 8. arrami54 skriver:

  …bra skrivet ”skvitt”…tyvärr har den stora likgiltigheten (buren av oetisk egoism) även brett ut sig inom socialdemokratin och deras ideologi dog när de kompromissade ihjäl sig i en mix med ideologin från de ”nya moderaterna”.

 9. skvitt skriver:

  Deras ideologi var död långt därföre menar jag.

  /Skvitt

 10. arrami54 skriver:

  …rätt, den dog under slutet av 1980-talet.

 11. skvitt skriver:

  August Palm, som grundade det svenska socialdemokratiska partiet och 1885 grundade tidningen Social-Demokraten, var en sann socialist och skulle lika gärna kunnat kalla sig kommunist. Vid en jämförelse med dagens politiska skala skulle till exempel Vänsterpartiet framstå som liberalt.

  Palm utmanövrerades av som redaktör för tidningen av till Hjalmar Branting efter en schism inom rörelsen.
  Branting hade som bekant en högborgerlig bakgrund. Hans socialistiska idéer satt aldrig i hjärtat, endast intellektuellt bekände han sig till socialismen och gjorde ju en personlig karriär inom det unga partiet. Ån i dag finns det socialdemokrater som ivrigt nämner hans namn och borgerskapet har hedrat honom med att uppkalla platser och gator efter honom, vilket inte är så konstigt.

  August Palm, däremot, är ingen som det Socialdemokratiska partiet gärna nämner, varför?

  Jag menar att partiets ideologiska förfall inleddes redan med Hjalmar Branting och jag hävdar det på goda grunder. Med Branting blev partiets målsättning att tygla en revolutionär arbetarklass genom att stå för reformer av det kapitalistiska samhället. Av det skälet bildades Sveriges Kommunistiska Parti, som liksom Socialdemokratiska Partiet före Branting ville störta kapitalismen som system, efter influenser från den ryska revolutionen. Från 1921 fanns således ett reformistisk och ett revolutionärt arbetarparti i Sverige.

  Socialdemokratins reformism var inte mera hotande för kapitalismen än att samma sociala reformer kunde genomdrivas ännu framgångsrikare av NSDAP i Tyskland än av de socialdemokratiska partierna i Europa, inklusive Sverige. Socialdemokratin har således mera gemensamt med nazismen än med kommunismen.

  Socialdemokratins strategi för bevarandet av kapitalismen är att fånga upp arbetarklassens krav och styra dessa i en för kapitalismen ofarlig riktning. När arbetarklassen är revolutionär blir Socialdemokratins retorik lite skarpare och kraven på reformer kläs i radikalare termer, men när arbetarklassen inte är på sin vakt tonar Socialdemokraterna ned sina krav. Just nu kan man således inte se någon större skillnad på Socialdemokraterna och Alliansens politik. Kritiken mot Alliansen är, som väl alla har lagt märke till, mycket lågmäld.

  http://skvitts.wordpress.com/2011/12/03/socialdemokratin/

  /Skvitt

 12. Pingback: Socialdemokratin « skvitts

 13. arrami54 skriver:

  Bra analys i ditt inlägg, nu tror jag få socialdemokrater har din politiska medvetenhet och därför hoppas jag många läser ditt inlägg.
  Socialismen är som ideologi död och det vi ser är små nyansskillnader av samma sak …om vi kallar partierna Socialdemokrati eller de ”Nya Moderaterna” kvittar, det är kapitalismen som härskar fullt ut…överallt.
  …och visst är det så som du skriver:
  ”…dagens Sverige där den sociala välfärden säljs ut, vilket ju fått uppmärksamhet i Carema-affären, åskådliggörs socialdemokratins egentliga agenda tydligt i det att den inte ifrågasätter utförsäljning i sig, men försöker skaffa sig politiska poäng på lam kritik mot enskild händelse istället för att föra fram kritik mot systemskiftet den faktiskt bejakar, stödjer och har initierat från början i det att den startade friskoleverksamheten.”

 14. Pingback: …människor man respekterar och dem man inte respekterar. | Varghjärta

Kommentarer är stängda.