…den svenska skolan rivs…

I kravet på högre lön berättar lärarfacken sanningen, eftersom de menar att högre lön lockar bättre pedagoger till skolan…och sanningen är då, de pedagoger vi har är inte bra nog!

En sanning som bevisas av bl.a. detta och givetvis innebär även konkurrensen mellan skolorna att det blir betygsinflation, liksom att betyg är ett lite amatörmässigt sätt att värdera kunskapsinhämtning och kunskapsnivå/förståelse med. Den svenska skolan börjar mer och mer lika ett dåligt skämt!

Det känns lite som om att den ”östrogenfälla” skolan hamnat i kräver: ”Högre lön, då gör vi vårt jobb! (?) 50 000:- i månaden tack!” (Får vi inte som vi vill, då fortsätter vi i gamla spår, håller barnen som gisslan och låter fler missa kunskapskraven!). Ordet ”östrogenfällan” kan uppfattas som sexistiskt och som om jag har en negativ kvinnosyn, men östrogen utsöndras av båda könen och är snarare ett ord som här används i betydelsen ”mesigt” och inga är mesigare än östrogenstinna män (inga är heller större skvaller och ”tissel-tassel”-kärringar). Det är också ett känt faktum att om en yrkeskategori domineras av kvinnor, då sjunker lön och yrkets status.

Om lärarna är bra nog idag, varför gör de då inte jobbet? Varför står de inte upp mot skolledare som vägrar vara pedagogiska ledare eftersom det räcker att vara en ”pärmbärande” byråkrat? Varför står de inte upp för och genomdriver skollagens och läroplanens intentioner? Varför har Sverige drabbats av en mindre arme okunniga och rädda rasister? (Tänker på SD:s framväxt). Tog skolan sitt demokratiska värdegrundsansvar?

Varför kräver de inte delaktighet och stöd från en stor svikande föräldragrupp? Varför accepterar de att mobbningen fortgår och ofta grundad på föräldrarnas ”köksbordspolitik”, ofta med en rasistisk klang, förutom okunnighetens lättjefulla ursäkter, som överförs till barnen? Varför mobbas ca en tredjedel av skolans alla mobbningsoffer av lärare? Varför klarar så många barn inte kompetenskraven i basämnena…för att barnen blivit sämre, knappast! Sanningen är att lärarkåren blivit slö, lättjefull och oengagerad och inte längre ser sig som barnens tjänstemän och mentorer…utan slickar rumpa visavi inkompetenta skolledare, kommunpolitiker, som är totalt olämpliga att driva skolor, utan tror de driver ”företag” som konkurrerar via ”glädjebetyg”! Snacka om att svika barnen!

Jag vågar påstå, grundat på statistisk, verklighetsbaserad evidens och egna, empiriska erfarenheter från skolvärlden, att den största mängden ”vuxensvek” mot landets barn, kommer via oengagerade lärare som inte ens står upp för eller har läst, förstått, läroplanen:

Skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell.

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.

Förståelse och medmänsklighet

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nations­gränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där.”

…och är någon så djävla dum att hon/han tror att höjda lärarlöner löser skolans alla problem, ja då har naiviteten och hyckleriet i Sverige nått nya höjder och vi kan lika gärna låta föräldrarnas ”köksbordspolitik/lärande” och internet ta över den nationella skolverksamheten direkt! Gärna lite högre löner, men…

det är inte höjda löner som är svaret, det krävs engagerade lärare som läst skollagen, läroplanen, som inser att skolan behöver pedagogisk ledning, fler vuxna, skolkuratorer, psykologer m.fl och framförallt…ENGAGEMANG för barnen!

Varför river vi medvetet den svenska skolan och har börjat tävla med t.ex. Bogota i antalet ”fria skolor”…jo, vi skiter i barnen!

Jo, inlägget är en reprissändning, men demokratin tycks bygga på en evighetsdebatt och ingenting görs för att förbättra t.ex. barnens situation i skolan! I det ”moderna” Sverige handlar allt om profit/vinst…oavsett om vi talar om skolan, vården, åldringsvården eller företagsamhet.

”Hur naiv får man vara? Genom att skapa samhällsfinansierade marknader – som äldreomsorgen – som omsätter hundratals miljarder har politikerna öppnat goda möjligheter till lättförtjänta pengar. Nu behövs en tanke- och utvärderingspaus innan ytterligare verksamheter blir föremål för konkurrensutsättning. Vi behöver en parlamentarisk kommission som belyser de möjliga handlingsalternativen, skriver professorn och samhällsdebattören Per Kågeson” i DN Debatt.

Nog är detta sant:

”Det är illavarslande att en betydande del av avslöjandena om fusk och vanvård kommer från mediernas granskning snarare än från inspektioner utförda av offentliga kontrollinstanser.”

Annonser
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

7 kommentarer till …den svenska skolan rivs…

 1. Kenneth skriver:

  I moderatstyrda kommuner där man sålt ut allt som ger skatteintäkter flaggar för att höja kommunskatten. Man undrar varför!!
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/janguillou/article2936754.ab

 2. arrami54 skriver:

  ”I vissa moderatstyrda kommuner närmar man sig ett läge där all verksamhet snart är privatiserad och politikernas enda återstående uppgift blir att driva in skatter och dela ut pengar till de privata företagen.

  Och detta vill man genomföra trots att det självklart blir sämre för skattebetalarna.

  Det tycks inte spela så stor roll att verkligheten hela tiden blir en annan än den utlovade, att priserna stiger i stället för sjunker och kvalitén minskar i stället för att öka. Ideologin väger
  tyngre och den säger att all statlig och kommunal verksamhet är synd och all privat vinstdrivande verksamhet behagar Gud.”

  …ligger en del sanning i Guillos ord!

 3. Ping: #Skolan – demokrati som uppdrag och mobbning « Fredriks blogg

 4. Ping: Icke våld i skolan och mobbningen « Fredriks blogg

 5. Ping: Den nationella demokrati- och värdegrundskrisen i #skolan | Fredriks blogg

 6. Ping: #Demokratilyft för #skolan | Fredriks blogg

 7. Ping: Paradigmskifte inom ämnesundervisningen i SO i #Skolan | Fredriks blogg

Kommentarsfältet är stängt.