…gnället segrar, igen!

”Både länsstyrelsen och Viltskadecentrum har nu sagt ja till skyddsjakt på vargen Kynna.” …skriver Smålandsposten och länets fårägare och jägare jublar. ”Gnället” och okunnigheten segrar igen!

Ett citat i artikeln jag länkar till ovan, styrker att ”gnäll” och total noll-aktivitet styr fårägarna i området:

”– Man har ju haft en viss föraning att det skulle kunna inträffa något. Det är ju bara en sjö och några kilometer till den plats där får angreps förra gången, säger Peter Johansson.”

Man kände på sig att man eventuellt skulle få besök av varg och satte inte in fåren över natten? Man har inte ens försökt sätta upp rovdjursavvisande stängsel trots att man känt till ”Kynnas” närvaro i månader? Man gjorde ingenting för att förebygga ett nattligt besök? Varför? För att några döda får skulle underbygga kravet på ”Kynnas snara död? De här individerna säger sig ”älska” sina får?

Att ”Kynna” vandrat mot en säker död insåg man när hon bestämde sig för att stanna och hon lärde sig hur lätt det var att ta får…

…och något arbete med att bygga rovdjursavvisande stängsel har inte påbörjats och lär aldrig frivilligt påbörjas i ”gnäll-länet” som tycker djurhållare annorstädes får göra detta för smålänningar omöjliga jobb. Det är inget orimligt krav att djurhållare där det finns topprovdjur som t.ex. varg sätter upp rovdjursavvisande stängsel och t.ex. betesmarks-stödet borde vara kopplat till att så verkligen sker!
Det är inte svårt att vara noga med att fårnätet är sträckt och kompletteras med två eltrådar:
Om huvudsyftet med stängslet är att avvisa lodjur, björn och varg bör stängslet bestå av ett väl spänt fårnät med extra förstärkningar mot mark då rovdjuren oftast försöker krypa under stängslet. Två eltrådar på rätt höjd ska också sättas upp; en nedtill och en upptill. Då lodjuren är duktiga att klättra och hoppa bör detta speciellt beaktas vad det gäller utformningen av stängslet. Fårnätsmodellen anses alltså fungera mycket bra mot varg och björn. Ska stängslet endast avvisa varg och/eller björn kan även 5 till 6 eltrådar räcka.

…märkligare är inte ett rovdjursavvisande stängsel och stängsla behöver de alltid göra som djurhållare. Att djurhållarna i t.ex. Småland/Kronoberg gnäller över detta krav är inget obegripligt, då ”gnälla” är djävligt mycket lättare än att stängsla!

…och att komplettera med t.ex. ett Lamadjur som ”herde” är omöjligt, nu och på sikt, för fantasilösa individer som vägrar söka problemlösningar!

Det är inte orimligt att anta att Naturvårdsverkets skyddsjaktshandläggare går på länsstyrelsens och viltskadecenters förslag, men en flytt av ”Kynna” vore rimligast eftersom skadeförbyggande arbete INTE utförts av länets gnällande fårägare som hellre spelar ”ängsliga” över sin älskade får än försöker skydda dem!

Personligen tycker jag att det ”betesmarksstöd” som många fårägare erhåller, borde kopplas till både kravet på rovdjursavvisande stängsel och skydd för topprovdjuren varg och lodjur, för att bidraget överhuvudtaget skall utgå.

Det är inte mycket man som enskild kan göra för att Sverige en dag skall få en livskraftig vargstam, men debatten förs vidare och den ”strid” Svenska Jägareförbundet ville ha, den får de!

Nästa steg är att försöka få till en dialog med EU:s rovdjursansvariga kommissionär och påpeka bristerna i Sveriges hantering av vargfrågan och de habitatsregler (bl.a. 92/43 EEC) vi undertecknat och säger oss vilja (?) följa.

Undertecknad har sänt nedanstående brev till Naturvårdsverket, utan att därför förvänta mig svar:

Naturvårdsverket

106 48 STOCKHOLM

(Att: skyddsjaktshandläggarna Klas Allander och Göte Hamplin).

Begäran om att ni INTE godtar skyddsjakt på vargen ”Kynna” i Kronobergs län p.g.a. kraven på förebyggande åtgärder överhuvudtaget inte uppfyllts.

Ni har i dagarna fått in ett antal krav och synpunkter som begär skyddsjakt på vargen ”Kynna” i Kronobergs län. Vargen ”Kynna” har attackerat ett antal fårbesättningar, därom råder ingen tvekan. Vad som är ytterst tveksamt är att ett aktivt försök att förebygga denna typ av skador överhuvudtaget förekommit? Lagen och de krav Sverige har på sig via internationella åtaganden som Bernkonventionen och bl.a. 92/43 EEC är ganska tydliga, viltskador orsakade av fredade arter skall på grund av att de bedöms vara sårbara eller hotade, ska om möjligt förebyggas med andra metoder än jakt.

Att hävda att så skett är direkt löjeväckande, liksom att hävda att detta inte är möjligt.

Det är få om ens någon djurhållare (Fårägare) i området som ens försökt sätta upp t.ex. rovdjursavvisande stängsel enligt gällande krav:

Ett stängsel som satts upp med bidrag från länsstyrelsen eller har motsvarande standard, d v s minst 5 välsträckta trådar med minst 3 000 volt, eller ett välsträckt fårnät (90 cm) med en välsträckt tråd max 30 cm ovan mark och max 20 cm ovan nätet med en spänning på minst 3 000 volt.

Att acceptera eller godkänna ”skyddsjakt” på vargen ”Kynna” är att medvetet uppmuntra en noll-aktivitet vad det gäller förebyggande arbete, för någonting annat än noll-aktivitet kan inte uppvisas. Jag har rest runt mycket i området och ingenstans funnit stängsel som ens kommer i närheten av uppställda krav för att kunna kallas rovdjursavvisande. Det finns inget förebyggande arbete i området.

De som begärt s.k. ”skyddsjakt” är en grupp högljudda småbrukare som varken vill eller orkar skydda sina får enligt minimikraven på förebyggande åtgärder,och att uppmuntra den gruppen är att medvetet försvåra arbetet med en vargstam i Småland i framtiden. Gruppen understödjs av en ganska stor grupp jägare som ”inte är så noga med lagen” och tjuvjakt förekommer ofta i området, jag kan t.ex. nämna de lodjur som försvann i och söder om ”Kynnas” hemområde under året 2010. (Hänvisar till Le Carlsson, rovdjursspårare och besiktningsman för Länsstyrelsen).

Jag förutsätter att Naturvårdsverkat vid ett eventuellt beslut om skyddsjakt kan styrka att förbyggande åtgärder vidtagits i en utsträckning som kan bedömas vara acceptabelt, om inte går jag vidare med en anmälan/brev till berörd kommissionär inom EU kommissionen.

Har man inte tagit sitt ansvar som djurägare, ska man inte heller ha några krav på staten om skyddsjakt och de djurhållare som gapar mest i frågan vill överhuvudtaget inte syssla med förebyggande åtgärder!… och att ni funderar på att uppmuntra beteendet?, är skrämmande ur en demokratisk och juridisk synpunkt.

Ljungby 2011-10-11

 

 

 

Annonser
Det här inlägget postades i Vargdebatten:. Bokmärk permalänken.

28 kommentarer till …gnället segrar, igen!

 1. Svante Svensson skriver:

  Om jag kopierar ditt brev till Naturvårdsverket, och skriver under det med mitt namn, tror du att det har någon betydelse, och får jag isåfall göra detta med ditt brev.
  Svante

 2. arrami54 skriver:

  …opinion påverkar alltid!
  Du får gärna kopiera brevet och sända det under eget namn, givetvis! 😉

 3. Svante Svensson skriver:

  Då gör jag det, kanske kunde du få flera att göra detsamma, som en demonstration, många brev brukar störa myndigheter. och det är inte många som kan skriva som du.
  Svante
  PS. såg att du var i farten, med Mårdhunden DS.

 4. HEMIMAMMA skriver:

  Jag hoppas verkligen att man lyssnar på dig!

  Hemikram

 5. arrami54 skriver:

  Gör så! 😉

  Vad det gäller debatten om Mårdhunden så är det min dotter som skriver, hon är lik sin far vet du! 😉

 6. arrami54 skriver:

  …det tror jag inte Naturvårdsverket gör, de styrs av de politiker som vill ha en utökad ”skyddsjakt” på varg.
  Däremot hoppas jag EU:s ”rovdjurskommissionär” gör det, han kommer att få ett långt och väl underbyggt brev med fakta och realistiska krav. 😉

  Kram.

 7. Svante Svensson skriver:

  Ge din dotter min komplimang, hon har lärt sig så väl av dig, att det inte går att skilja er åt vad gäller skriftspråket, och kunskapen.
  Svante

 8. arrami54 skriver:

  Hon har lärt sig väl ja, men inte endast av mig…hon, liksom jag, har alltid haft ett stort intresse för djur, natur och miljöfrågor och kan oerhört mycket…hon slår lätt mig i kunskap och det händer oftare att jag frågar henne än tvärtom idag! 😉
  Jag skall vidarebefordra komplimangen!
  …och jag håller med dig, min dotter krossar, med ren kunskap/fakta, de löjliga motargument hon får:
  http://helahalsingland.se/halsingland/1.3986314-satt-span-pa-mardhund

 9. Svante Svensson skriver:

  Nu får jag passa mig så inte jag går på pumpen, för den kunskap ni besitter din dotter, och du, den saknar jag. För mig är det nog mer en känsla för naturen som driver, ok. lite kan jag, men inte i närheten av dig, och din dotter. Jag har anammat att det är bra för naturen om man värmer upp huset med pellets, men är inte lika säker på att det pågår en global uppvärmning på grund av människans handlande, tror jag, säger tror för jag vet inte. Det har varit tropiskskt klimat här förut, och istider har också förekommit, en gång gick det att odla på Grönland. Självfallet är det inte bra för naturen med alla dessa giftutsläpp som förekommer i dag. Östersjön idag är bedrövlig 2008 var jag på Gålö, och gick runt efter strandkanten, och kunde inte se något av det man kunde se bara 20 år tidigare, ingen småfisk, som spigg, kantnål, och löja, och siktdjupet bara någon meter. När jag var ung pojke, och var ute med Morfar, och fiskade var siktdjupet mer än 10 meter, så skulle man meta Aborre, var det bara att se var de fanns.
  Svante

 10. arrami54 skriver:

  Det handlar inte om mig eller min dotter, det handlar om vad vetenskapen säger. 😉
  FN:s klimatpanel, IPCC, där drygt 2 000 internationellt erkända forskare deltar, är överens om att människans utsläpp påverkar klimatet. Det finns olika åsikter om hur stor del av klimatpåverkan som människan är orsak till, men forskarna är överens om att risken för allvarliga klimatförändringar är stor.
  Växthuseffekten är naturlig men förstärkt av människans utsläpp och panelen är överens om att vi står inför stora klimatförändringar med dramatiska effekter, om vi inte gör något för att minska utsläppen. Personligen tror jag det är för sent att ändra utvecklingen, av två orsaker. För det första den fördröjningseffekt som finns mellan utsläpp och påverkan av klimatet, för det andra, att utvecklingen inte syns förrän det är för sent för oss att reagera.
  Läs gärna detta: http://www.merverkan.se/media/Mer_klimat.pdf

  Östersjön är ett dramatiskt exempel på vår miljöförstöring, där handlar det idag främst om övergödningens negativa effekter, bottendöden, men även överfiske och att bl.a. kammaneten gjort sitt intåg: http://www.science.gu.se/aktuellt/nyheter/Nyheter+Detalj?contentId=852405
  SNF har bra studiematerial om vårt svårt skadade hav: http://www.naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/aktuellt/?news=1159

 11. Anna skriver:

  Klimatet ändras hela tiden, och har så alltid gjort. Skillnaden nu är hastigheten. I vanliga fall går sådana här förändringar väldigt långsamt (bortsett får vid stora vulkanutbrott etc). Nu går det extremt snabbt (utvecklingsmässigt sett), vi talar alltså om tiotals-hundratals år istället för tusentals-tiotusentals, vilket är en stor skillnad.

  Dessutom är det (åtminstone enligt mig) inte klimatförändringarna som är det stora hotet, utan hur vi påverkar naturen i stort. Vi förstör biotoper genom bla skövling, plantage, utbredning av jordbruk/städer, omdirigering av floder, uppdämningar etc.
  Vi gör även extrem skada på olika ekosystem genom att medvetet eller omedvetet utrota viktiga arter (vissa uppgifter säger att så mycket som 200 arter utrotas dagligen, året om) eller implantera främmande arter (återigen, både medvetet och omedvetet) vilket rubbar balansen på ibland oåterkalleliga sätt (Australien och Nya Zeeland är skrämmande exempel på det).

 12. Anna skriver:

  Angående utrotningen så är det på ett sätt liknande klimatförändringarna. Båda dessa saker är helt naturligt förekommande, arter utrotas och nya tar dess plats, men liksom klimatet så är det hastigheten som är den viktiga.

  Den takt som arter utrotas just nu går att jämföra med de stora naturkatastrofer som jorden råkat ut för ett antal gånger under planetens levnadstid.
  Men detta är första gången som en enskild art är orsaken till massutrotningen, och det tycker jag är det mest skrämmande.

 13. Svante Svensson skriver:

  För att skriva väldigt kort om något som oroar mig när det gäller miljön, så skriver jag så här.
  Jag oroar mig över vad som kommer att hända, jag också, men är rädd att den allmänna girigheten kommer att se till att vi alla får betala för sådant som inte kommer miljön tillgodo.
  Svante

 14. arrami54 skriver:

  …exakt min älskade dotter, exakt!

 15. arrami54 skriver:

  …exakt och den arten är homo sapiens, jordens kanske minst kloka djur som tror sig ha motsvarande ca fem planeter att plundra och inte en…den enda de har!

 16. arrami54 skriver:

  …exakt och vi ser girighetens effekter i en massiv upplåning p.g.a. diverse finansbubblor och troligtvis ser vi ännu en gång en s.k. civilisations sönderfall.
  …och det är inte bara ekonomiska katastrofer som ligger framför oss!

 17. Svante Svensson skriver:

  Jag frågar mig gång efter gång, om detta med vindkraft är så bra, tyckte bara för något år sedan det själv, men nu är jag tveksam. Om nu vindkraft är ekonomiskt försvarbart, borde inte det vara slagsmål, om var man fick bygga ut den utan att staten ska subventionera, med skattemedel? Jag är lika misstroende när man förespråkar solkraft, och har samma krav på stöd. Berg, och jordvärme är också på tapeten här, och där inte fel, enl. mig men då måste solkraften, magasineras under sommaren, det går inte att ta värme ur borrhålen år efter år, utan att hålen blir kalla, rätta mig om jag har fel. Jag är bara en fd. bussförare med rätt bra betyg i fysik. Om det blev tillåtet att bygga fler kärnreaktorer tror jag inte kraftbolagen söker statligt stöd. Har skickat ditt brev i mitt namn.
  Svante

 18. arrami54 skriver:

  Bra att brevet gick! Glädjer mig!

  Jag är idag inte helt insatt i hur stora statens subventioner är i vindkraften, men initialt behövs subventionerna för en snabb utbyggnad. Solenergin har lagringsproblem, men kan bli en viktig och avgörande energikälla ändå, ser du globalt så är potentialen oerhört stor. Bergvärmen sinar nog inte heller, titta på värmen jordens inre sol utvecklar konstant så är det nog ingen risk att borrhålen kallnar. Energipolitiken är komplicerad och själv tror jag mycket på vågkraftverk. Vattenfall är väl inne på att bygga ut kärnkraften och nog blir den indirekt subventionerad i så fall?
  http://www.dn.se/debatt/nya-reaktorer-kraver-ett-stabilt-politiskt-stod

  Den sektor som är mest subventionerad/bidragsberoende är väl jordbruket/småjordbruket där vi pumpar in miljarder årligen, utan detta stöd skulle ”bondedöden” bli likt en pandemi. De s.k. EU-pengarna som kommer från svenska skattebetalarnas fickor är ett exempel, EU:s ”inkomster”/pengar fördelas väl till ca 50% ut som stöd till jordbruket? Subventioner/bidrag är så väl inbyggt i systemet att det kommer vi nog aldrig ifrån helt.

 19. Svante Svensson skriver:

  Jag kan säga så här, jag hade inte sett länken vad gäller kärnkraft, har bara skummat den. Jag tillhörde den skara, som röstade nej, när omröstningen var, och inte aveckla med förnuft, så där kan man inte skylla på mig. Jag är i alla fall skeptisk till vindkraft, då den ofta, i alla fall, i norrland måste stå stilla när det blåser för mycket, eller när det inte går att köra den på grund av nedisning, som kan framkalla skada långt ifrån kraftverket, när isen sprids. Jag vet inte om du har sett stillastående vindkraftverk, men här är det vanligt, kan säga att det är tråkigt, men så är det. Skulle det vara så att varje bergvärmeanläggning använde solvärme till att fylla på borrhålen varje sommar, vore det ju superbt. Vet om flera i Stockholms trakten som börjar märka reducerad effekt på sina anläggningar. Kan det vara så att vi ligger nära varandra ändå, när det gäller energi, och energibesparigar.
  Svante

 20. arrami54 skriver:

  Det är inte ovanligt att bergvärmeanläggningar installeras felaktigt, läs här:
  http://ekofektiv.com/2010/11/15/problem-med-geoenergibergvarme-anlaggningar-swedish/
  Att vindkraftverk står stilla har nog oftast tekniska förklaringar, inte att de i sig är ineffektiva, se problemet vid bergvärme och kärnkraft.
  Tillhör själv de som röstade nej och drabbades av Tjernobyl eftersom jag bodde i det område norr om Gävle som fick en del nedfall. Personligen tror jag energibesparingarna är inte bara eftersatta som möjlighet, vi har inte ens börjat vidtaga möjliga besparingsåtgärder generellt.
  Tror vi ligger nära varndra även i danna fråga. 😉

 21. Svante Svensson skriver:

  Du anar inte vad jag önskar att vår värld skulle miljövänlig, människovänlig, djurvänlig, och trovärdig, men det är, och förblir en önskan, som tyvärr aldrig kommer att uppfyllas. Vi har för många som nischat in sig på miljön enbart för att tjäna pengar, och dessa personer ger fullkomligt fn i om det de föreskriver är rätt, eller fel, bara deras plånböcker fylls. Om jag någon gång såg något som inte känns som svindleri, skulle jag också ställa upp. Frågan är, är jag ute och cyklar?
  Svante

 22. arrami54 skriver:

  …nej, jag tycker inte du är ”ute och cyklar”, jag har själv en låg tilltro till mina artfränder, vad det gäller oetisk egoism och t.ex. girighet, baksluga tankar om att ”sko sig” är mänskligheten sig lik världen över…men det finns en annan sort också! 😉 Det är dem som håller hoppet vid liv!

 23. Svante Svensson skriver:
 24. arrami54 skriver:

  …tack, men jag fick ett sms om saken, så det bör komma upp en svarskommentar från mig där strax! 😉
  …och du vet, hånet är en vanlig teknik när sakargument saknas!
  😉

 25. Svante Svensson skriver:

  Jag opponerade själv men trodde inte det gick fram, men det gjorde det.
  Svante

 26. arrami54 skriver:

  Tack! 😉

 27. Svante Svensson skriver:

  Lurad igen inte fan kom det in, Verkar om om man måste ha facebook, eller tvitter för att komma i kontakt med smp. Troligen en tidning som inte är kvar så länge. De stora drakarna har också utestängt massor med vanliga människor, de kommer att märka nedgången snart.
  Svante

 28. arrami54 skriver:

  …jodå, din kommentar är med! Det dröjer ibland eftersom smp är en mindre tidning så jobbar ”moderatorn” ibland med fördröjning, antar de har fler uppgifter att ta hand om.
  Du lämnade en bra kommentar! 😉

Kommentarsfältet är stängt.