De svenska jägarna söker konflikt?

Jag undrar, hur kommer konflikten att visa sig?…via tjuvjakt på varg?  Eller vad betyder orden: ”Nu återstår endast konflikt och den stora förloraren är vargen,…”.

Har då inte Sveriges cirka 265.000 jägare via sina företrädare (?) Torsten Mörner (ordförande i Svenska Jägareförbundet) och Torbjörn Lövbom (ordförande i Svenska Jägareförbundets rovdjursråd) sällat sig till odemokratiska och kriminella krafter?…eller hur skall man tolka konflikthotet?

Eller tänker jägarkåren röstskolka i nästa val? Vad menar ni med konflikthotet? Tror Jinge träffar rätt och frågan bör intressera rättsvårdande myndigheter…?

Är det Svenska Jägareförbundet eller Sveriges riksdag som skall ta besluten? Att Sverige är medlemmar i EU och därigenom förbundit sig att följa habitatsreglerna är ingen ursäkt för denna konflikt eftersom regelverket är känt sedan länge.

De två företrädarna missar det mesta i sitt hån mot WWF, SNF och Rovdjursföreningen …och lägger sig på en nivå som dödar den kvarvarande respekten helt för förbundet…jag förstår att många jägare skäms och skräms bort från Svenska Jägareförbundet.

Att den svenska jägarkåren ser vargen som konkurrent om älgen vet jag, att man är så snåla att man inte kan ”skatteväxla” och ge vargen beskattningsrätten till 10-15% av älgstammen likaså.

Alla människor har rätt, och plikt, att försvara sina kreatur, husdjur och det vilda i skogen. Det sitter i våra gener helt enkelt”…läser jag hos ytterligare en som underblåser tjuvjakts-tanken och jag kan tänka mig att älgjägarna nu drar till skogs på grund av ett genetiskt betingat skyddsbehov visavi älgarna!

Jag ser hur man sprider sagor om uppätna barn och likställer t.ex. Indiens delvis totalhavererade ekosystem med Sveriges. Man tar upp siffror om att det dödades 223 barn av varg i Indien mellan åren 1985 till 1995. Jämförelsen med svenska omständigheter är överhuvudtaget inte adekvat! Huvuddelen av predationsangreppen i Indien har inträffa i starkt modifierade och extrema ekologiska miljöer. Detta inkluderar miljöer med liten eller ingen tillgång på naturliga bytesdjur, där vargen tvingas att överleva på sopor och husdjur som föda. Dessutom är detta miljöer där barn ofta är utan tillsyn från vuxna eller arbetar med att vakta boskap, där det finns en allmän fattigdom och liten tillgång på vapen (som skulle kunna påverka vargens skygghet för människor). Under dessa omständigheter kan vargen få en ökad närkontakt med människor, som kan resultera i angrepp.

Sanningen är att det under naturliga och normala ekologiska omständigheter är extremt sällsynt med attacker från varg mot människor. Undantagen beror främst på rabies, att vargen hållits i fångenskap och rymt (släppts fri) som Gysingevargen, vilken dödade elva barn och en vuxen kvinna mellan åren 1820 till 1821, eller att ”vargarna” varit hybrider mellan tamhund och varg.

Vad det gäller riskerna för jakthundarna så är det också ett obestridligt faktum att flest hundar dödas av jägarna själva. Under åren 2000-2005 betalade Agria ut ersättning för 84 hundar som angripits av rovdjur. Under samma tid hade 135 hundar skadats eller dödats av vådaskott från jägare. Inkluderar man de trafikdödade jakthundarna så står rovdjuren, varg, lo, björn, kungsörn, för en procent av de dödade jakthundarna. En procent!

Under åren sedan 1980-talets början har 39 människor i Sverige dödats av jägare vid jakt-olyckor, vi hade bl.a. ett tragiskt exempel i Ljungbytrakten för inte så länge sedan.

…sanningen är att den svenska jägarkåren inte har några reella argument, man är bara barnsligt och oetiskt egoistiska och vill ha vargens byte, Älgen, för sig själv! Att man skulle bry sig om barnen, hundarna eller ens demokratin framstår idag mest som ett skämt!

Och tamdjur som t.ex Får, går det faktiskt att skydda, genom att ta in dem över natten, skaffa rovdjursavvisande stängsel, ett lamadjur (vilka används bl.a. i USA som skydd mot puma, prärievarg och varg) eller via hundraser som är framavlade i detta syfte. Men finns viljan till positiva lösningar hos jägarna, istället för en minimering, alternativt utrotning, av vargstammen?

…likaså är det ett sjukt skämt att tala om seriös debatt när man hör den svenska jägarkårens puerila talesmän yla ut sin egoism och demokratiförakt…men visst, sök ni konflikt likt barn som inte får exakt som de vill!

 

 

Detta inlägg publicerades i Vargdebatten:. Bokmärk permalänken.

36 kommentarer till De svenska jägarna söker konflikt?

 1. tristanoisolde skriver:

  Jag tycker de har en förbisedd poäng. Vargen är ett vanligt rovdjur. Den svenska vargen är inte speciellt artspecifik längre. Vi snackar inte snöleopard.
  Medelklassen och sk ”djurvänner” folk utan koppling till vardagen i rovdjursområden och den svenska glesbygden lyfter in sitt dåliga samvete i debatten och tror sig rädda något fint och beständigt istället för att tänka klokt i inrikespolitik och vardagsnära situationer i Sverige.
  Om man på nära håll vet och ser hur det slår mot enskilda företagare med rovdjursproblematik eller folk, som stjäl boskap (det händer, speciellt lamm och får, men även nöt), så vet man hur små marginalerna kan vara. Den svenska landsbygden lever på marginalen.
  Speciellt små uppfödare, som det är så trevligt att servera deras kött på Stoockholmskrogar…
  Dessutom grodor och andra äckliga djur är kanske viktigare för miljön och naturen både som barometer på hur naturen mår och föda åt andra större djur.
  Vargen kommer finnas kvar. De som älskar den kan ju åka på vargsafari i baltikum eller balkan och titta hur mycket de vill och fantisera om sitt eget släktskap med den.
  Jag håller på flodhästarna och grodorna…

 2. arrami54 skriver:

  …du menar att andra har ansvar för rovdjurens skydd och de ekologiska systemen, biodiversiteten, inte vi svenskar…vi lever på marginalen likt Indiens fattigaste och har inte råd? Snygg moral du har, hävdar jag lätt ironiskt!
  Du, Björn finns i andra länder, låt oss utrota dem!… och Älgen är väl ytterst vanlig i Kanada…och okunniga människor finns det gott om också!
  …och du, glöm inte Ålen! http://www.naturskyddsforeningen.se/stod-oss/privat/gava/al/
  😉

 3. Patrik Jansson skriver:

  Du pissade i din egen blöja, ”tristanoisolde”…

  Tar en quote från ditt inlägg:
  [quote]
  Vi snackar inte snöleopard.
  Medelklassen och sk ”djurvänner” folk utan koppling till vardagen i rovdjursområden och den svenska glesbygden lyfter in sitt dåliga samvete i debatten och tror sig rädda något fint och beständigt istället för att tänka klokt i inrikespolitik och vardagsnära situationer i Sverige.
  [/quote]

  Så du verkar vara född med silversked i munnen, och ser oss ”medelklass” som nåt onödigt?

  Varför ska överklassen få jaga nånting överhuvudtaget? För att ni har pengar?

 4. Orsaken till DN artikeln är att jägarna vägrar acceptera att rovdjur dödar ”deras” byte älgen, ingenting annat. Rent egoistiska skäl. Sen är ordet konflikt nämnd i artikeln och man börjar undra hur jäjarnas representanter ser på demokrati? Verkar faktiskt som de uppmuntrar jägare att ta lagen i egna händer och uppmuntrar till kriminella handlingar. Dessa representanters förtäckta hot ligger på en sandlådenivå sällan skådad.

 5. arrami54 skriver:

  …ingår ”blöja” i jägarnas moderna utrustning idag?

 6. arrami54 skriver:

  …tolkar ”debatt”-artikeln som du och delar din syn!

 7. Patrik Jansson skriver:

  Om man är rädd för varg, lär det nog vara en del av utrustningen.

 8. arrami54 skriver:

  Måste vara dyrt att vara jägare idag?… vapen, ammunition m.m., plus arrendekostnaden, stilfulla och moderna jaktkläder, hatt, stövlar och därtill extra skydd! 😉

 9. Patrik Jansson skriver:

  Det är ungefär där jag jag tittar på den fåne som sade att mellanklassen hade lagt sig i…
  😉

 10. Patrik Jansson skriver:

  Det är ju som du skrev också, att dom farligaste för jakthundar och tamboskap, är jägare….

 11. arrami54 skriver:

  …jo, vi får nog inte ens ha en åsikt och lämnar vi bebyggda områden så får vi kanske en konfliktblöja slängd på oss?

 12. arrami54 skriver:

  …glöm inte de människor som dödats genom ”jaktolyckor”…vargen får kämpa för att nå de talen i Sverige!

 13. Patrik Jansson skriver:

  Jag bor i ett bebyggt/obebyggt område….nära naturen, inte f-n klagar hundägarna här!
  Dom som är jägare klagar för att dom inte kan skjuta från balkongen utan att grannen ringer polisen!

 14. arrami54 skriver:

  …från balkongen?

 15. JK skriver:

  Det finns bara en konflikt och det är den som människan skapar.
  När min mormor växte upp i berglsagen kunde dom på vintrarna när dom gick till skolan genom skogen se vargen leka på den frusna skön.
  Oj vilka skador hon fick av det 😉

 16. arrami54 skriver:

  😉 …exakt, det är vi människor som skapar de allvarliga konflikterna.
  Det stora hotet mot biologisk mångfald i dag ligger i människans framfart. Människans hittillsvarande inställning till rovdjuren har varit att rovdjuren är svåra konkurrenter till oss och vi har därför systematiskt utrotat dem eller på annat sätt förstört deras miljö. Att plocka bort rovdjuren eller minimera dem, hotar ekosystemens stabilitet och balans. Idag kan vi inte längre prata om människan som en del i naturen, eftersom vi för länge sedan krupit ur det ekologiska nätverket bl.a. genom att vi totalt härskar över energitillgångarna olja /kärnenergi och har vår teknik och våra kraftiga maskiner. Människan tillför i princip inget till den biologiska mångfalden längre, vargen gör det däremot!
  Vargen visar t.ex. tydligt, efter återinförandet i Yellowstone National Park, exempel på den viktiga roll som topprovdjuren spelar för hela ekosystemet och biodiversiteten.
  En liten översikt av förändringarna i Yellowstone sedan vargens återkomst visar följande:
  Antalet wapiti har halverats och stabiliserats, vegetationen har återhämtat sig, bävern har återetablerat sig och ökat i norra Yellowstone från en till tolv kolonier och skapat dammar vilket gynnar grodor, salamandrar, små däggdjur och älgar som betar av vattenväxterna.
  Stränderna kantas av buskar, poppel, pil och andra lövträd vilket skuggar av vattendragen och gynnar laxfiskarna att gå upp och leka.
  Stranderosionen förorsakad av nedbetad vegetation har minskat och löv och dött djur- och växtma­terial (så kallad detritus) faller ned i vattendragen och gynnar sländlarver och insekter och därmed också fågellivet.
  Den tillförda detritusen gynnar planktonbildning som i sin tur gynnar mängder av småkryp som hinn- och hoppkräftor som i sin tur gynnar fiskproduktionen som i sin tur gynnar fågellivet, uttern och andra vattenlevande varelser.
  Den tidigare hårt nedbetade aspen har nu etablerat nya lundar med 3-4 meters höjd, vilka så småningom kommer att gynna hålbyggande fåglar.
  Vargen har påverkat den övriga faunan av rovdjur. Coyoten (Prärievargen) har minskat och därmed har gaffelantiloperna, präriehundarna och övriga gnagare ökat i antal i parken. Detta ger större möjligheter för grävlingar, rävar och vesslor att klara sig.
  Vargens slagna byten ger mat åt björn, rovfågel och andra fåglar såsom korp, kråka och skata, småfåglar utnyttjar vargens bytesrester speciellt under den kalla vintern.
  Beteendemässigt har vaksamheten ökat hos aktuella bytesdjur, vilket gör att rörligheten hos dem är större. De stannar alltså inte lika länge på samma område och därmed växlar betesplatserna mer och gör det möjligt för vegetationen att återhämta sig.

  Vargens positiva inverkan på biodiversiteten går i princip helt att överföra till svenska förhållanden, även om ”kaskadeffekterna” inte blir lika uppenbara här och de biologiska vinsterna via en livskraftig vargstam överstiger kostnaderna. Det borde inte heller vara några problem att skriva över en del av jaktuttaget på Älg till vargreviren om viljan finns. Slutligen är det ett moraliskt ansvar även för oss här i Sverige att bevara en livskraftig vargstam.
  Argumentet att vargen är vanlig i andra länder och därför inte behöver finnas här (vilket framförs i första kommentaren ovan), håller inte, inte utan att vi resonerar exakt likadant vad det gäller t.ex. Björn-, Lo- och Älgstammen.

 17. Patrik Jansson skriver:

  Vi ska ha vilda djur, varg, björn, det finns mera djur i vår svenska natur.
  Vi ska INTE ha jägare som skriker rakt ut efter dom sköt sin egen hund, och skrek varg.

 18. Patrik Jansson skriver:

  Det har hänt mer än 1 gång

 19. arrami54 skriver:

  …nej, skjuter man pudlar, taxar eller grannens drever i tron att det är en varg… och bärplockare i tron att det är en älg, så är det väl någonting som inte står helt rätt till?

 20. arrami54 skriver:

  …jo, hur många hundar som skjutits totalt vet jag inte, men antalet människor som dött i jaktolyckor är 39, sedan 1983.

 21. rotemästare skriver:

  måhända det är dyrt,men väl så mycket slitstarkare än vanliga kläder som du går i

 22. Tomi skriver:

  Hej!
  Det är anmärningsvärt att Torsten Mörner på DN debatt idag hotar regeringen och med det hela svenska folket för att jägarna inte blev licensjakt. Mycket skrämmande sätt att lösa frågor!
  Dessutom vet regeringen och det svenska folket att det har bedrivits och bedrivs en omfattande tjuvjakt på varg i Sverige enligt en nyligen utkommen undersökning vid Stockholmsuniversitet. Utan den illegala jakten som ni jägare bedriver hade landet haft ca 1000 vargar idag och DÅ hade regeringen beviljat licensjakt.
  Torsten Mörner hotar alltså med något som redan pågår och dessutom undergräver möjligheterna för det ni vill som jägare,att få skjuta varg lagligt.
  Synnerligen korkat!
  Mvh
  Tomi

 23. rotemästare skriver:

  nu gör du det enkelt för dej att göra bytesdiskussion av det hela
  om väl vargen håller sej i skogen och tar en o annan älg är ingen stor sak..men som nu när varg är vid bebyggelse varje dag i sverige så är det inte så lyckat,var väl inte det som var tanken med utplanteringen en gång i tiden

  ingen som skriver här,undertecknad inräknad,vet ej särskilt mycket om vargens kapacitet eller fräckhet att fort skaffa lätt föda…docj är jag realist och ej förskönande bara för att vargen liknar hundar
  tänk längre än den egna fördomen,om du skulle bli av med din mobil genom stöld i bilen eller i hemmet tex..skulle inte du sakna förslag på åtgärder om gärningsmannen påträffades

  och då talar vi bara om materia som kan köpas på nytt…värre känsloband till tamdjur hundar katter etc

  sen det där klipp och klistra argumenten om dess viktighet för balans och mångfald

  den ”balansen´´har lo och björn järv räv skött hela tiden..så där kan ni vara helt lugna

  2 vargar i varje län räcker..över hela alandet..ingen härifrån kommer ändå blåsa hönsen av vägarna för att åka och titta på varg om det så vore 3000 i sverige

 24. arrami54 skriver:

  …hur vet du hur jag är klädd? 😉

 25. arrami54 skriver:

  …nog är det anmärkningsvärt och jag tror han får konflikt, en inom förbundet! Förhoppningsvis tröttnar hans egna medlemmar på honom nu och kräver en förnuftig ledning inom Svenska Jägarförbundet.

 26. arrami54 skriver:

  Vilken utplantering och vilka vargar håller sig vid bebyggelse…du tar inte miste på grannens hund nu?
  Vad det gäller vargens bytesdjur så nog vet vi…vi som studerat frågan alltså och är läskunniga. Läs här t.ex: http://www.de5stora.com/omrovdjuren/varg/kortfakta/
  P.g.a. känslobanden släpper jag inte min hund lös där det finns ett vargrevir, detta eftersom jag vet hur vargen reagerar och mina katter lämnar aldrig huset eller utekattgården.

  Vad det gäller en eventuell stöld av min mobil, ja då överlämnar jag frågan till polis, åklagare och fördomar, varför ha dylika?… stölden beror sannolikt på att någon anser sig behöva min mobil eller de pengar en försäljning kan ge. Men jag tror inte någon varg är intresserad av min mobil! 😉
  För övrigt har jag svårt att betrakta dig som seriös, du kan väl ta dina kommentarer och lämna dem någon annan stans, tack!

 27. DagL skriver:

  Vad som inte nämns är att beslutet motverkar att inaveln i den svenska vargen går ned. Se min blogg
  http://vargdag.wordpress.com/

 28. arrami54 skriver:

  …tror dessa två artikelförfattare vill se en svag och inavlad svensk vargstam, de motarbetar ju aktivt insättning av varg nu. Tack för länken, skall läsa din blogg!

 29. Emil skriver:

  Vargstriderna går vidare, själv tycker jag att initiativet med
  att flytta vargar var gott men man flyttade till fel ställen,
  från glesbygd till glesbygd. Tycker synd om vargarna som får kämpa
  hårt för sin föda i glest befolkade områden där det endast
  finns vilda djur och vältränade jakthundar. Flyttningar borde ske till
  platser där det finns gott om välgödda och lättfångade
  husdjur och rådjur i och runt vår huvudstad. Flytta dom
  till Djursholm, bara namnet antyder ju att det vore en perfekt
  plats för att skapa ett livskraftigt vargrevir där när dom nu är så
  välkomna i vår natur och bör beredas en attraktiv plats i vårt land.
  Eftersom dom är helt ofarliga för människor bör det inte stöta på
  något problem att låta dom leva i dessa områden där dom kan
  föda sig själva helt på naturens villkor.

 30. arrami54 skriver:

  …haha…ja, det föds tydligen en per minut och okunniga människor är verkligen ingen utrotningshotad art. En del skolkade tydligen från mer än biologilektionerna och blev miljöpolitikens små ”Sverigedemokrater” med hatets behov och okunnighet som själens främsta näringskälla!

 31. Pingback: Jägarförbundet på krigsstigen. | Annarkia

 32. Pingback: Arabernas kroksablar och magdanserskor | Jinge.se

 33. Pingback: …gnället segrar, igen! | Varghjärta

 34. Pingback: Den primitivaste jägaren är ofta människan. | runor

 35. Pingback: …avväpna Skjut, Tig och Gräv-packet! | Varghjärta

 36. Pingback: …”att jaga är att leva”. | Varghjärta

Kommentarer är stängda.