Europas Förenta Stater, NEJ TACK!

Det är nästintill lite desperata rop från EU:s och EMU:s tillskyndare och ”experter”, det kommer rop på ”statsobligationer” (EU-,Euroobligationer) och tal om ”en fiskal union med gemensamma skattebeslut”, även en tydlig federativ EU-skatt har nämnts i debatten. Det tycks som om arbetet med bygget av federationen intensifieras?:

EMU-experter: Sverige bör spela en mer aktiv roll i EU:s ekonomiska politik och ställa sig bakom att den europeiska stabilitetsfonden får tillräckliga finansiella muskler. Statsskuldkrisen och fastighetsbubblan ska inte skyllas på euron. Orsakerna är främst BNP-fallet i finanskrisens spår i kombination med strukturella problem i vissa länder. Krisen har tvingat EU att inrätta en krisfond som 2013 ersätts av en permanent stabiliseringsfond. Fondens storlek är dock otillräcklig om även Italien och Spanien måste få stöd. För att finansmarknaderna ska övertygas måste fonden ges praktiskt taget obegränsade finansiella muskler. Detta kan bara ske genom att fonden får ge ut egna obligationer – euroobligationer – som garanteras av euroländerna gemensamt, skriver Harry Flam och Anders Vredin.” Hämtat ur DN debatt och slutraderna är högintressanta:

I allt detta kan och bör Sverige spela en aktiv roll i kraft av sina erfarenheter av 90-talskrisen, sitt finanspolitiska regelverk och sin framgångsrika ekonomiska politik. Sverige är visserligen inte med i valutaunionen, men krisen är ett problem för hela EU och därmed också för oss.

Ett konstruktivt svenskt bidrag skulle vara att ställa sig bakom att den europeiska stabilitetsfonden får rätt att ge ut euroobligationer. Det skulle ge stabilitetsfonden de muskler som krävs för att förhoppningsvis stoppa den negativa spiralen av högre räntor – ökad skuld – ännu högre räntor. Krisen är som sagt EU:s, inte eurons.”

Robert Bergqvist, chefsekonom på SEB, ser två vägar för euron. Antingen skrotas valutaunionen, eller så skapas Europas Förenta Stater.

Och Bergqvist ser tecken på att en sådan fullskalig politisk union är på väg. Nästa steg borde därmed bli att diskutera en fiskal union med gemensamma skattebeslut.

Där har till exempel ECB-chefen Trichet varit ute och vädrat tanken om att skapa ett gemensamt finansdepartement i Europa för att formera politiken. Har du tagit det steget är du ganska nära Europas Förenta Stater, säger Bergqvist.”

Den ekonomiska kris som slår hårt mot EU (PIIGS-länderna), USA och t.ex. Island har en mångfasetterad orsaksbild, främst ligger problemet hos den avreglerade finansmarknaden, men även i de subprimelån som orsakade fastighetsbubblan/finansbubblan i USA. (USA:s skuldproblematik ligger också delvis i enorma kostnader för krigen i Irak och Afghanistan) att se skapandet av Europas Förenade Stater som en lösning är i högsta grad naivt då samma individer, tankar och ideologi som orsakade krisen ges än mer inflytande över den befolkning som återkommande får betala kriserna och de felaktiga politiska besluten…

Det är bara dumt att ge mer makt till krisens orsak, ekonomiska och politiska makthavare som nonchalerar den nödvändiga demokratiutvecklingen, som nonchalant och återkommande ”socialiserar” banker (finanssektorn) i kristider (man flyttar skulderna från banken till skattebetalarna/folket) och ger dem fritt spelrum att leka i övrigt. Det som behövs är en kraftig reglering av finansmarknaden (en ekonomisk demokratisering) och en demokratiutveckling i Europa som omöjliggör för t.ex. de politiska oligarker (”dynastier”) som drog ner Grekland via den korrupta familjepolitik som ligger bakom partier som konservativa Nea Dimokratia och socialdemokratiska Pasok .

Ett Europas Förenta Stater utvecklar inte demokratin, det skulle bara ge exakt samma falska demokrati som vi ser USA utvecklats till och där den reella makten ligger långt bortom verkligt medborgarinflytande.

Ser att argumenten som användes inför vår EU anslutning, nu används om EMU/euron: ”Valutaunionen är främst ett medel  för att uppnå fred, demokrati och stabilitet i Europa, inte ett mål i sig.” och jag förväntar mig att snart läsa exakt samma argument för bildandet av USE – The United States of Europa, men det är inte fred det handlar om, det handlar om att makten skall stanna hos fåtalet i en falsk demokrati som gynnar få och lägger bördorna på folkmassan…och att ständigt reprisera misstag är inte detsamma som utveckling!

 

 

Annonser
Det här inlägget postades i Uncategorized. Bokmärk permalänken.

3 kommentarer till Europas Förenta Stater, NEJ TACK!

  1. Ping: När kapitalismen kräver solidaritet! | Varghjärta

  2. HEMIMAMMA skriver:

    Väl talat och du får mitt fulla medhåll.

    Hemikram

  3. arrami54 skriver:

    …förstår det! 😉 Kram.

Kommentarsfältet är stängt.