…”Det är varg i gropen!”

Ropar dagens ”Alliansdrängar” förnöjt över den årliga vargslakten (licensjakten), likt 1800-talets gårdsdrängar är de uppfyllda av okunniga sagor och gräver ”varggroparna” med lögnens retorik och sänder ut en arme av blodtörstiga s.k. jägare för att dräpa ”ulven”.

Rent symboliskt så liknar varghatet det hat som Alliansen riktar mot de ”tärande” de sjuka, de arbetslösa m.fl. grupper…det handlar om primitiv konkurrens om ”slantarna”(allt för att spara en slant oavsett konsekvens för t.ex. sjuka individer!) och Alliansens dom blir densamma som mot vargen som fäller älgar för jägaren: ”Du skall inget ha, då jag vill ha mer ”kött”!”

Rädslan för sagans vargar är uppenbarligen delvis den grund på vilken Alliansen driver sin ”vargpolitik”. Herrarna Carlgren, Erlandsson m.fl. har blivit så rädda för sagorna om t.ex. ”Rödluvan”, Eddans supervargar, övriga Tomtar & Troll och Rumpnissarna i Ronja…att de uppenbarligen nu söker falska fantasifulla vetenskapssagor för att dölja sitt naiva varghat!

Nu hoppas jag att Sverige verkligen fälls för brott mot EU:s habitatsregler, Finland har tidigare fällts i EU-domstolen efter ett liknande fall med vargjakt, så chansen är stor.

I rovdjursdebatten är vargen det djur som nämns oftast och som tydligen väcker mest känslor. Vad hittar vi för orsaker bakom rädslan och hatet? Studerar man frågan lite närmare och sakligt, så verkar okunnig tro, ren inbillning och fantasier vara den främsta grundorsaken, men även de moderna jägarnas giriga konkurrenstänkande.

Eftersom denna okunskap endast kan botas med information skall jag göra ett försök…

Vargen har genom historien blivit en symbol för ondskan och detta grundar sig på fabler, religiösa sagor, vanföreställningar, okunnighet m.m. Redan ca 500 år f.Kr. skrev den grekiska sagodiktaren Aisopos om sluga och ondsinta vargar. I skrifter från 1200-talet från den katolska kyrkan beskrevs vargen som ”ett djävulens redskap, satt på jorden som Guds straff för människans synder”.

Även våra fornnordiska sagor blev påverkade av de första kristnas syn på vargen och i t.ex. Eddan hittar vi berättelsen om de tre jättevargar (ulvar) som var dödens tjänare, med makt att sluka både sol och måne. Namnen på dessa tre jätteulvar var Skoll, Hate och Månegarm. Den fornnordiska guden Loke hade en son som var varg, vid namn Fenris. Fenris stod som en symbol för ondskan och världens undergång, ”ragnarök”.

En orsak till dessa vanföreställningar tros vara vargens förmåga att välorganiserat samarbeta i vargflocken. Även vargarnas förmåga att känna igen varandra m.m., gjorde att man förr i tiden trodde att djävulen låg bakom dessa förmågor…att vargar är intelligenta, kan kommunicera och har välutvecklade sinnen visste man inte o.s.v.

Vargen är oerhört nyttig för en bibehållen biodiversitet m.m.!

Det är inte svårt för någon att förstå att fattiga människor förr hatade de vargar som tog deras boskap, det fanns ingen möjlighet för dem att få den ekonomiska kompensation vi idag kan ge för t.ex. några vargtagna får. Men oftast byggdes hatet upp av överdrivna skrönor, och oftast saknade de som berättade egna erfarenheter eller närkontakt med varg.

I Magnus Erikssons Landslag, som tillkom på 1300-talet, föreskrevs att allmogen skulle hålla vargnät, varggård och varggrop. Varggroparna är vanligen runda, 5 -10 meter i diameter, men kan vara kvadratiska och något mindre. De kan ha kallmurade väggar av sten eller haft tvärväggar av trä som förmultnat. De hade en påle eller annan anordning i mitten, som burit ett lockbete i toppen. Varggropen ligger alltid enstaka, i närheten av gårdar eller byar och finns i större delar av landet.

Trots alla skrönor, vittnesmål och anteckningar från kyrkböcker m.m. finns det inga belägg för att vargar skulle vara farliga för människor och i en del kyrkoböcker beskrivs hur folk tagits, dräpts av Troll!

Så frågan: Är vargen farlig för människor? Besvaras med: Nej, mindre farlig än tamhunden!

Man kan tydligt och på bevisad vetenskaplig grund, hävda att vargen INTE är farlig för människan.

Det är väldokumenterat att den s.k. Gysingevargen dödade tolv människor åren 1820-21. Gysingevargen fångades 1817 som valp och föddes upp av människor. När den släpptes eller rymde saknade den förmågan att jaga och tog det för den enklaste bytet. Tyvärr dog 12 människor p.g.a. detta i grunden mänskliga misstag.

I en större internationell utredning som gjordes 2001 undersöktes det hur vanligt det är att människor dödas av varg. Utredningen kom fram till fyra (4) säkrade fall de senaste femtio åren i Europa. Alla fyra fallen hände i Spanien i ett område där vargarna led av svält p.g.a. mycket dålig tillgång på bytesdjur.

Barn har genom generationerna fått en felaktig bild av av vargen som ett lömskt, ondskefullt, slugt och farligt djur. Detta främst genom sagor som t.ex. ”Rödluvan och vargen”. Tyvärr lever sagorna kvar som vanföreställningar hos många vuxna individer. Det människor lärt sig som barn, har många tyvärr väldigt svårt att radera och det här med att ” lära om” är tydligen svårast av allt.

Det är intressant och kul läsning att studera äldre skrönor, vittnesmål om varg. Följande är t.ex. hämtat från Småland som hade gott om varg under 1700 – / 1800 –talet. Det fanns ett ”rusthållningssystem” som gick ut på att byn skulle hålla staten med en ryttare och en häst. Den näst sista ryttaren för Piggaboda rusthåll hette Visselberg. Han föddes 1759 och deltog bl.a. i Gustav III:s krig mot Ryssland 1788.

Eftersom Piggaboda var omgivet av skog, kunde vargarna vara ganska närgångna, men några attacker på människor finns inte beskrivna. Visselbergs häst däremot, ett ilsket sto som både sparkades och bet folk…( jo, hästar kan bitas allvarligt och en del har tänder som kallas ”vargtänder” )…, råkade en höstdag ut för en vargattack från en ensam varg. Hästen vände baken till, sparkade vargen och fick in en så rejäl ”stjärnsmäll” att den somnade in i en potatisåker.

En stund senare blev stoet nyfiken på vargen, gick fram och nosade på densamma. Vargen hade piggnat till nu, högg hästen i halsen och där hängde den tills stoet stupade. (Så går det om man är lite för nyfiken!).

Platsen låg invid en fin källa som än idag kallas Hästkällan. Det intressanta med historien är att rovdjuret benämndes ”varglo”. Ett uttryck jag inte mött förr, trots alla de uttryck, ordspråk m.m. vargen står som modell för.

…och du! Vill du se ett riktigt farligt rovdjur, världens farligaste, som dessutom är tämligen ofullständigt därtill …gå till närmsta spegel och ta en titt på dig själv!

Glöm inte att vargen är våra älskade tamhundars urfader, lite vackrare, starkare och intelligentare än hunden…

Annonser
Det här inlägget postades i Vargdebatten:. Bokmärk permalänken.

14 kommentarer till …”Det är varg i gropen!”

 1. Jesper Jönsson skriver:

  Vad beträffar vargens farlighet för människan föreslår jag att du läser denna artikel http://personal.inet.fi/luonto/mikael.broo/vargen.htm

  Sedan kan du googla på Kenton Carnegie och Candice Berner – två personer som dödats av varg 2005 och 2010 i USA.

  Om du gör det och fortfarande tror att vargen är ofarlig kan jag bara beklaga. Visst är vargen ett ståtligt djur som är värd att hållas men det måste göras på så vis att ingen människa blir lidande och där uppstår ett direkt problem med nuvarande rovdjurspolitik.

  Den mark i Sverige som är mest lämpad för varg dvs vildmarken norr om Dalarna får inte användas därför att det är renbetesland och där finns en uppgörelse mellan Samerna och Sveriges Riksdag. Alltså är det Mellansverige, där merparten av befolkningen bor, som skall husera vargstammen. Då uppstår problem.

  Enligt riksdagsbeslut skall vargen spridas jämnt över den nedre delen av Sverige med undantag från vissa sydliga delar av Skåne men hur ser det ut i verkligheten? Bara i Dalarna har de 17 vargrevir! Varje revir tar ungefär 70.000 hektar i anspråk. Det ger en total om 83.300.000 – Åttiotremiljonertrehundratusen hektar! Av Dalarnas totala areal om 290.860.000 hektar avgår således 28,6% till att hålla varg.

  Om staten plötsligt inskränkte 28,6% av din tomt eller din lägenhet genom att placera ett otrevligt objekt där skulle du då inte reagera? För det är vad det till syvende och sist handlar om – ett intrång på människors egendom, en slags expropriation utan ersättning!

 2. arrami54 skriver:

  Du tar upp två exempel på vargdödade individer i USA/Canada, bara från 1987 till 2002 dog 28 personer på grund av getingstick i Sverige, tyvärr känner jag inte till hur många som dödats av getingar i USA. (Under samma period dödades sex personer av ormar (tama ormar) i Sverige och tre dödades av hundar. Enligt Socialstyrelsen har fästingar orsakat några enstaka dödsfall sedan 1950-talet)…. vargen är bevisligen långt ofarligare än t.ex. getingen.
  Skall vi räkna hur många människor som dödats av människor sedan varg senast dödade människa i Sverige?…och hur ser siffrorna ut i USA och Canada?
  Din liknelse med ”expropriation” faller platt då vargen inte hindrar varesig skogsbruk, jordbruk, bärplockning eller vad nu markägaren sysslar med, däremot håller jag med om att rennäringen har tillåtits hindra vargens utbredning i de norra områdena av landet.
  Du skriver: ”Om staten plötsligt inskränkte 28,6% av din tomt eller din lägenhet genom att placera ett otrevligt objekt där skulle du då inte reagera?” …och jag svarar leende att otrevligare objekt kan jag tänka mig och de är oftast tvåbenta av arten homo sapiens!
  Björn dödar fler, men accepteras på ett helt annat sätt ändå, varför? Jo, den är inte omgärdad av samma rädsla, samma sagobetonade fantasier och det är synd att sagorna och onyanserad skräck fortfarande får folk att bli så rädda för vargen och helt utan saklig grund. Vi har en allemansrätt i Sverige, låt den gälla även vargen…och det finns inget djur du behöver vara rädd för om du beter dig vettigt, undantaget människan!

 3. Jesper Jönsson skriver:

  Vad beträffar vargens farlighet för människan föreslår jag att du läser denna artikel http://personal.inet.fi/luonto/mikael.broo/vargen.htm

  Sedan kan du googla på Kenton Carnegie och Candice Berner – två personer som dödats av varg 2005 och 2010 i USA.

  Om du gör det och fortfarande tror att vargen är ofarlig kan jag bara beklaga. Visst är vargen ett ståtligt djur som är värd att hållas men det måste göras på så vis att ingen människa blir lidande och där uppstår ett direkt problem med nuvarande rovdjurspolitik.

  Den mark i Sverige som är mest lämpad för varg dvs vildmarken norr om Dalarna får inte användas därför att det är renbetesland och där finns en uppgörelse mellan Samerna och Sveriges Riksdag. Alltså är det Mellansverige, där merparten av befolkningen bor, som skall husera vargstammen. Då uppstår problem.

  Enligt riksdagsbeslut skall vargen spridas jämnt över den nedre delen av Sverige med undantag från vissa sydliga delar av Skåne men hur ser det ut i verkligheten? Bara i Dalarna har de 17 vargrevir! Varje revir tar ungefär 950 kvadratkilometer i anspråk. Det ger en total om 16.150 kvadratkilometer på 17 revir! Av Dalarnas totala areal om 29.086 kvadratkilometer avgår således 55% till att hålla varg.

  Om staten plötsligt inskränkte 55% av din tomt eller din lägenhet genom att placera ett otrevligt objekt där skulle du då inte reagera? För det är vad det till syvende och sist handlar om – ett intrång på människors egendom, en slags expropriation utan ersättning!

 4. arrami54 skriver:

  …?…uppfattar denna kommentar som en i princip exakt kopia av din första, så jag hänvisar till mitt svar ovan.
  Jag har läst artikeln du hänvisar till men ger den ingen större tyngd, den hänvisar uppenbarligen till historiska skrönor med sådana övertoner att de närmar sig sagans värld.
  Överför ditt krav på total trygghet till t.ex. trafiken (som dödar hundratals), till ”sjukvårdsreformen” och det falska politiska talet om nolltolerans mot självmord (sjukvårdsreformen har bevisligen orsakat ett antal självmord) m.m. och du inser nog att vargen är ett ickehot mot människan!
  Naturen är ingen romantisk saga, ej heller en skräckhistoria…och du kan inte ur trygghetsperspektivet förneka att människan är det farligaste rovdjuret, vi kan titta på hur ca 180 kvinnor dödats av sina ”män” bara i Sverige sedan år 2000 och bilden blir tydlig!

  …och du, människan har inte en större rätt till jorden än andra djur, den tanken är destruktiv och blir till slut mänsklighetens undergång.

 5. Jesper Jönsson skriver:

  Jo, jag såg att jag räknat fel på ytan så det var därför jag postade en kopia. Det var 55% som tog i anspråk av vargen. Inte 28.6%.

  Jag känner i övrigt igen argumenten kring getingar, bilar, rökning och alla andra saker och väsen som kan leda till döden. Du har rätt och i detalj men det ändrar inget i sak. Att framställa vargen som ofarlig är löjeväckande och tjänar inte vargförespråkarnas syfte. I förlängningen av ditt argument kan man till och med säga att livet är jättefarligt därför att 100% av alla människor dör.

  Det går tyvärr inte att avfärda frågan om expropriation så lättvindigt. Vad människor anser sig kunna och inte kunna göra i ett vargrevir är upp till var och en. Bara för att du själv inte oroas inför vad som kan inträffa i marker med varg behöver du ju inte utgå ifrån att alla är lika orädda. Själv tycker jag att det räcker om en eller ett par människor känner sig berövade den frihet de tidigare ansåg sig ha.

  Att du avfärdar historiska referenser som sagor kan jag bara beklaga. Det vore intressant att få veta vad som krävs för att du skulle tro på liknande referenser? Berätta gärna så att jag kan förstå hur ni resonerar. Hur har ni lärt er att vargen är ofarlig? Det vore väldigt spännande att få reda på det faktiskt.

  Din inställning till människan som en otrevlig skapelse väljer jag att bortse ifrån då det på sätt och vis dödar samtliga diskussioner två människor emellan.

 6. arrami54 skriver:

  …okej, ser denna detalj!

  Helt ofarlig är få djur och jag pekar bara på vargens relativa ofarlighet visavi t.ex. getingarna. Att en trängd, skadad eller uthungrad varg kan vara farlig har jag inte förnekat, men den relativa farligheten är låg och tamhunden är minst lika farlig. …och visst är livet livsfarligt, vi dör alla! 😉
  Du vet att t.ex. ett råttbett kan få dödliga konsekvenser, en fästing är inte ofarlig…o.s.v.

  Det går att avfärda ditt exempel med ”expropriering” avfärdar jag då vi inte kan styras av individers rädsla…enligt ditt resonemang skulle hundar förbjudas eftersom: ”… det räcker om en eller ett par människor känner sig berövade den frihet de tidigare ansåg sig ha.”
  Det finns individer som är fobiskt rädda för bin/humlor också, skulle ditt argument gälla även där och vi utrotade dessa så uppstår gigantiska problem eftersom ca 30% av mänsklighetens ”foder” kommer av deras pollinering.
  Det går inte att låta okunnig rädsla styra, inte på något område!

  Jag avfärdar historiska referenser som bygger på nedtecknade vittnesmål från 1700 – och 1800-talets kyrkoböcker eftersom de i stort bygger på hörsägen och sagor…ta exemplen med människor tagna av Troll! 😉 Jag har referenser i mina tidigare inlägg om varg (se länkarna) och tror mer på modern rovdjursforskning.

  Insikten om att människan är det otrevligaste ”rovdjuret” behöver inte döda samtliga diskussioner människor emellan, detta argument förstår jag inte alls och behöver jag bevisa att människor dödar flest människor?

 7. Jesper Jönsson skriver:

  Låt mig göra ett förtydligande gällande rädsla. Vargen är återinplanterad i Sverige. Det är viktig punkt att utgå ifrån när man pratar om rädslor kontra andra fenomen. Dessutom är marginalnyttan av bin långt större om inte oändlig jämfört exempelvis varg. För visst drar man det resonemanget tillräckligt långt får vi släcka ner Sverige just på grund av att det finns en del som är allergiska mot el. Återigen, marginalnyttan av el är större än likvärdig nytta av varg.

  Barnen som dödades i Åbo med start 1880 finns återgivna i tidningar från den tiden men jag tror som sagt att min marginalnytta av att försöka övertyga dig om att detta har hänt är liten om inte helt obefintlig.

  Din nedvärdering av kyrkoböcker och dylik dokumentation stjälper inte bara argumenten kring vargoffer utan avfärdar samtidigt stora delar av släktforskningen. Det hoppas jag att du är medveten om. Det kanske är så att du till och med tvivlar på självaste Darwin eftersom det hände för så länge sedan. Eller?

 8. arrami54 skriver:

  Vargen är inte ”återinplanterad” det handlar om finsk-ryska vargar som invandrat och därmed blev stammen återetablerad, talet om inplantering är en ”råtta i pizzan”-historia!

  ”Den första föryngringen i den nyinvandrade vargstammen skedde såvitt man vet 1983 i värmländska Nyskoga. 1990-1991 vandrade ytterligare en finsk-rysk varg in i landet och ända fram till 2008 härstammade alla vargar i Skandiavien från dessa tre vargar. Allt
  detta vet forskarna säkert genom genetiska analyser av deras DNA.”
  (Källa: http://www.de5stora.com/omrovdjuren/varg/historia/ )

  Debatten om ”nyttofunktionen” kan man likt Alliansen dra för långt, du ser hur de ser på sjuka som onyttiga/tärande och samhällsbelastande! (Exakt som du ser på vargen?)
  Vargen gör nytta genom att den stärker t.ex. älgstammen genom att ta rätt djur, den kompetensen har inte mänskliga jägare!

  Jag förnekar inte att varg kan ha dödat människor i Åbo, det jag vänder mig emot är vittnesmål som är hörsägen och sagor…som kyrkoböckernas historier om att människor tagits av Troll, det kallas källkritik!

  Du vet att jag i sak har rätt och du kan inte ens argumentera för att hundar skall förbjudas för att det finns människor som är sjukligt (fobiskt) rädda för hundar. Vargen är inget undantag, den har samma rätt att leva livskraftigt i Sverige (även om den inte via papper och hävd äger marken!)
  Jag vet inte om du vill se den utrotade eller minimerad till en spillra, men jag är nyfiken på varför du hävdar människans överlägsna rätt till vargens livsutrymme…är det för att vi ”äger”, för att vi är ”Guds avbild” eller för att du är rädd?
  Människan är väl ur ”nyttoperspektivet” främst tärande på planeten och den, liksom livet skulle leva vidare långt rikare om vi försvann?
  Konflikten mellan vargen och människan ÄR ett primitivt konkurrenstänk, ingenting annat och den europida kulturformen av homo sapiens använder bara rädslan för att en ”bärplockare” skall bli uppäten av varg i en ägd skogsplantage som ursäkt för att dölja detta konkurrenstänkande.

  Darwin tvivlar jag inte så mycket på, men majoriteten av hans släktingar bland homo sapiens reser relativt högt tvivel hos undertecknad…det är ett både komiskt och farligt
  djur människan och jag litar med tvekan på det! 😉

 9. arrami54 skriver:

  Vad det gäller ”nytto”-aspekten med varg så vill jag att du/ni läser detta:

  http://www.rovdjur.se/objfiles/1/EkologiYellowst_-410792051.pdf

 10. Jesper Jönsson skriver:

  Nej, jag vet inte att du har rätt i sak men jag vet att du anser att du har rätt. Stor skillnad. Troligtvis så pass stor att vi inte kan mötas på något plan i denna fråga.

  Vad jag däremot vet är att jag lever på landsbygden och att jag därför kommer att drabbas hårdare än andra. Jag äger dessutom en del mark, har hundar och är i stort mer ute än inne. Jag trivs med det och vet att min trivsel kommer att förbytas i oro, kanske inte över mig själv men för mina hundar och mina barn.

  Att du drar politiska växlar och jämförelser med Alliansen känns väl sådär. Du vill påskina att jag, för att jag ställer mig frågande till nyttan av varg, är en ond människa rakt igenom. Det är liksom att gå ifrån själva problemet – varg i närheten av människor.

  Den forskning du stödjer dig på ger jag lika lite för som du ger, som du kalla det, hörsägen och skrönor. Om du visste hur forskarkollektivet fungerade och finansierades skulle du kanske ifrågasätta resultaten och inte som nu svälja dem med hull och hår. Det finns studier som visar på att nyttan i Yellowstone är avtagande med tiden men jag tror mig tala för döva öron. Som en parentes kan ju nämnas att YS är en nationalpark likt delar av våra fjäll. Det är inte samma sak som att ha dem där det bor människor.

  Slutligen vill jag bara nämna att den ”myten” du gått på om att varg jagar selektivt och med stor precision är just bara en myt skapad av förespråkarna. Hur och vad jägare får skjuta är ganska hårt reglerat. Särskilt när det kommer till stora klövdjur. De etiska och moraliska riktlinjerna inom jaktlagen är inte som i filmen jägarna som ganska många verkar tro. Men, återigen tror jag mig tala inför döva öron och mest troligt har du ingen egen erfarenhet av varken jakt eller att bo på landsbygden.

  Titta på det här bildspelet om hur vargen jagar http://saveelk.com/wolf_002.htm
  Jag ser varken precision eller selektion utan snarare motsatsen – aggression och slump. Bortsett då ifrån att de verkar ha en förkärlek för dräktiga djur. En jägare skjuter aldrig ett dräktigt djur, men det visste du säkert redan.

 11. arrami54 skriver:

  Givetvis anser jag mig ha rätt i sak, annars skulle jag inte försvara vargarna mot konkurrenstänkande människor och parallellerna med politik i allmänhet är helt adekvat eftersom det i grunden handlar om mänsklig psykologi och ”kultur”…det skulle vara dumt att hävda ståndpunkter som går emot vetande, eller hur?
  Jag påstår ingenstans i kommentarerna att du är ”ond”, jag ifrågasätter din insikt, förståelse och kunskap, vilket är någonting helt annat!
  Nyttan i Yellowstone är nog inte i avtagande, det är snarare så att biodiversiteten och balansen i ekosystemet återställts i hög utsträckning.

  De etiska och moraliska nivåerna varierar inom jägarkåren liksom överallt annars och jag är inte generellt negativ till den svenska jägarkåren, jag är starkt negativ till licensjakten på varg!
  …och jo, jag har erfarenhet av jakt och av att bo på landsbygden. Är hundägare sedan gammalt och har haft kor, hästar, får m.fl. djur…jag bygger mitt ställningstagande efter över trettio år med djur/natur som starkt intresse och jag sväljer inte ”myter” som att alla forskare är korrupta…det finns faktiskt ett ekologiskt regelverk vi människor inte kan ställa oss över och den kunskapen/insikten ligger ovan egoistiskt tyckande och oro/rädsla.

  Vargar lär sig jaga beroende på tillgång på bytesdjur, på flockens beskaffenhet och givetvis jagar inte enstaka vandrande vargar som en välfungerande flock. Att de tar de svagaste djuren, inklusive dräktiga älgkor, är inget nytt. Naturen är brutal oavsett om det är vargen som dödar sitt byte eller människor som industriellt (eller i jaktform) slaktar grisar, kor/kalvar, får, Älg eller vad det nu för tillfället är som skall hamna på vår tallrik.

 12. Ping: …varghatarna styrs av medvetet vald dumhet? | runor

 13. Rudy Stoner skriver:

  Vargen jagar återigen i Sverige efter mer än 100 års frånvaro. Att sprida villfarelsen att det inte kommer att påverka svenska folket negativt på samma sätt som det gjorde på 1800-talet är antingen helt igenom gement eller bara aningslöst naivt. Jag vet faktiskt inte vad som är värst.

  Det finns överhuvudtaget ingen forskning någonstans som pekar på nytta med vargen. Tvärtom handlar de flesta rapporter om vargens skadeverkningar och hur vi ska skydda oss mot dem.

  Personligen tycker jag ändå att vi kan göra vargen och oss själva en tjänst och hålla ett hundratal individer här i landet. På så sätt skulle det också finnas en rimlig möjlighet att stärka dem genetiskt.

  Men tyvärr saboteras sådana tankar av hagalna vargaktivister som inte kan kvantifiera sin önskelista. Det finns kort sagt ingen gräns för hur många vargar ”ni” kan tänka er att ha här i landet, trots att ni växt upp med viltstammar av annat slag som hotas genom vargens återkomst.

  Vargförespråkarretorik handlar i första hand om att sprida ordet ”varghat” och att aldrig aldrig någonsin ta fram ett enda hållbart argument för varför vargen ska återinföras i Sverige. För så fort det dyker upp fakta i kommentarsfälten, ja, då försvinner ”det andra laget” illa kvickt.

 14. arrami54 skriver:

  Du har helt rätt, så fort man tar fram fakta brukar ni försvinna omedelbart eller sänka er till personpåhopp. Att vargen (liksom övriga topprovdjur) har stor betydelse för ekosystemens balans och biodiversitet (mångfald) är styrkt, bl.a. genom den spetskompetens som vuxit fram i Yellowstone.
  En så liten grupp som ett hundratal djur i dag stärker inte vargen genetiskt, skulle vi haft en genetiskt stark stam skulle 250 till 300 djur räcka. Men vi är långt från detta idag. Sen finns det visst en övre gräns, se på Björn och Lodjursstammen, där jakt sker.
  Att som du jämföra 1800-talets Sverige med dagens är också oerhört okunnigt och naivt, vi har långt bättre möjligheter att skydda tamdjur idag…om vi vill. Jag kan iochförsig hålla med om att den mentala- och kunskapsutvecklingen stått stilla på sina håll och är helt jämförbar med 1800-tals nivån! 😉

Kommentarsfältet är stängt.